VMware
Read Success Stories from:
Filtered by Language:

Results 21-26 of 26   |   Previous 1 2
Sorted by Date or Alphabetically


Hungarian

Central Clearing House and Depository (Budapest) Ltd. (KELER ZRT.)

 

A Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (KELER) az igényeknek megfelelő, új szerverkörnyezet kialakítására 2009-ben indított projektet KIÚT (KELER Infrastruktúra Újratervezése) néven, melynek kapcsán az IT környezet konszolidálását, rendelkezésre állásának és rugalmasságának növelését, a beszállító-függetlenség elérését, valamint a birtoklási összköltség (TCO) csökkentését tűzte ki célul. Üzleti hitvallása és jövőképe szerint a KELER mindenkor versenyképes, ügyfélközpontú szolgáltatások biztosítására, az üzleti lehetőségek aktív kiaknázására, a változások rugalmas kezelésére és hatékony működésre törekszik. A szerverkörnyezet VMware alapú virtualizációjával elért, nagyobb megbízhatóság, rugalmasság, valamint a hathatósabb tesztelés és könnyebb monitorozhatóság, a kiszámítható, üzemszerű működés nélkülözhetetlen e célok eléréséhez, a vállalati filozófia gyakorlatba ültetéséhez. Ez a szerverkörnyezet tette például lehetővé a KELER számára, hogy a weben keresztül elérhető szolgáltatásokkal (például online ISIN-kód igénylés) jelenjen meg, és nagyban elősegíti a dokumentum-kezelő rendszer tervezett bevezetését, valamint az e-számla használatára való áttérést is.

“Az a kiszámítható, üzemszerű működés, amelyet szerverkörnyezetünk VMware alapú virtualizációja eredményezett, egyszerűen nélkülözhetetlen a vállalati stratégiánkban kijelölt üzleti célok eléréséhez.”

— Katkó András, informatikai igazgató, KELER

Servier Hungária Kft.

 

Az üzleti igények gyorsabb és rugalmasabb kiszolgálása, a szerverkörnyezet költséghatékonyabb működtetése, a hardver- és szoftverberuházási költségek csökkentése érdekében a Servier Hungária IT-menedzsere 2009-ben szervervirtualizációs és -konszolidációs projekt megvalósítását javasolta, amelyet a cég vezetői, az elérhető előnyöket értékelve, jóváhagytak.A VMware alapú virtualizált szerverkörnyezetben a Servier Hungária IT-csapata összehasonlíthatatlanul jobban gazdálkodhat az erőforrásokkal, dinamikusan és rugalmasan oszthatja el a terhelést, és a karbantartást is elvégezheti munkaidőben, a szolgáltatások szüneteltetése nélkül.

“VMware alapú virtuális szerverkörnyezetünk nemcsak rugalmasabb és költséghatékonyabb, hanem sokkal megbízhatóbb és stabilabb is, mint a dedikált kiszolgálókra épülő infrastruktúra. A virtualizáció fogalmát kevéssé ismerő felhasználók számára ez első hallásra ellentmondásosnak tűnhet, de a gyakorlat egyértelműen ezt bizonyítja.”

— Márton Viktor, IT menedzser, Servier Hungária Kft.

Hungarian National Bank (Magyar Nemzeti Bank)

 

Az MNB szervervirtualizációs projektje a VMware ESX Server 3.5-ös verziójával indult, de a platform legújabb, 4.0-s verzióra történő frissítése a HP-val kötött support szerződésnek is része. A virtualizált szerverek felügyeletére a jegybank a VMware vCenter megoldását vezette be. Az MNB a hardvererőforrások átlagosan 70 százalékos kihasználását tűzte ki célul, ami a projekt eredményeként a gyakorlatban megvalósult. A jegybank a VMware virtualizációs megoldásával ötödére csökkentette a szervergépek számát, amivel arányosan csökkent a kiszolgálók hely- és a hűtésigénye is. A magasabb rendelkezésreállású hardverkiszolgálók és az egységesen felügyelhető virtuális szerverek az üzemeltetés és karbantartás hatékonyságát is hasonló mértékben növelték, így az ezzel összefüggő költségek is csökkentek. Ezzel az MNB a VMware alapú virtualizációs projekt valamennyi sikerkritériumát eredménnyel teljesítette.

„Due to the extra importance of the national bank’s role, a virtualisation solution already well-proven in the market and providing high standards of support and having adequate references in Hungary could be considered only. VMware's virtualisation technology met these strict requirements."

— Gyula Pap, IT Director, Hungarian National Bank

FrieslandCampina Hungária Zrt.

 

A FrieslandCampina Hungária jelenleg a VMware vSphere Enterprise Edition 4.0-t használja virtualizált környezetében, beleértve annak szinte minden összetevőjét az ESX-től a vCenteren át a vMotionig. Budapesten nyolc, Debrecenben három blade szerver üzemel, a fizikai kiszolgálók kihasználtsága meghaladja a 75 százalékot. A virtuális szerverek száma megközelíti a 80-at, ezek mindegyike külön alkalmazást, illetve funkciót szolgál ki, ami továbbnöveli a szolgáltatások rendelkezésre állását. A vállalat ma már a VMware teljes virtualizációs megoldásának legfrissebb verzióját használja, mindig az elsők között migrál. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy kimagasló, házon belüli kompetenciát épített ki a virtualizációt illetően, másrészt a tapasztalatok azt mutatják, hogy a VMware technológiájában is teljességgel megbízhat.

“A VMware virtualizációs megoldása minden tekintetben kitűnő választásnak bizonyult. Bevezetése óta nem volt meghibásodásból eredő leállásunk, a fejlesztéseket immár folyamatos szolgáltatás mellett, a felhasználók számára transzparens módon végezhetjük el, miközben hardverbeszerzéseink és üzemeltetési költségeink is számottevően csökkentek.”

— Nagy Tamás, IT üzemeltetési csoportvezető, FrieslandCampina Hungária Zrt.

EGIS

 

Az EGIS gyógyszergyártó vállalat 2008 decemberében az IT infrastruktúra teljes megújításáról és konszolidálásáról döntött, a projekt megvalósításában központi szerepet szánva a magas rendelkezésre állást és hatékony üzemeltetést biztosító virtualizációnak. Az intenzív szervervirtualizációt 2009-ben is folytatta, a négy telephelyén üzemelő hostokon a virtuális gépek száma 2010 nyarára meghaladta az 500-at. A VMware alapú virtualizáció eredményeként SAP rendszerük teljesítménye a többszörösére nőtt. Az EGIS külföldi leányvállalatai is egységesen a VMware ESXi virtualizációs megoldását használják. Ez a környezet Közép- és Kelet-Európában, valamint a Közel-Kelet tíz országában összesen 12 gyógyszer-kereskedelmi vállalatra és 20 host gépre terjed ki. Terveik között szerepel, hogy az üzembiztonság további növelése érdekében a VMware vCenter SRM (Site Recovery Manager) bevezetésével az aktív rendszereket is menteni a telephelyek között, így katasztrófahelyzet vagy karbantartás esetén nagyon rövid idő alatt újra lehet indulni velük. A többéves ciklusidőkre tervező gyártás az IT megbízhatóságát értékeli, a változó futamidejű projekteket megvalósító kutatás és kereskedelem a rugalmasságot, a vezetés a költséghatékonyságot igényli.

“A többéves ciklusidőkre tervező gyártás az IT megbízhatóságát értékeli, a változó futamidejű projekteket megvalósító kutatás és kereskedelem a rugalmasságot, a vezetés a költséghatékonyságot igényli. A VMware megoldásával minden terület elvárásainak sikerrel eleget teszünk.”

— Gazdag Ferenc, IT üzemeltetési osztályvezető, EGIS Nyrt.

Dreher Sörgyárak Zrt.

 

A Dreher a VMware ESX 3.5-ös verziójával virtualizálta szerverkörnyezetét, amelyet most vSphere 4.1-re frissít. A virtualizálás óta eltelt közel két évben újabb hardverbeszerzésre nem volt szükség. A VMware környezet rugalmasságából adódó előnyök a napi üzemeltetési feladatok ellátása terén is megmutatkoznak, a vMotion segítségével például egyszerűen átmozgatják a virtuális gépeket a hostok között, így az üzleti oldal gyakorlatilag nem észleli, ha karbantartás miatt valamelyik fizikai gépet leállítják. A VMware eszközeivel az üzemeltetési feladatok 70-80 százalékát házon belül, változatlan létszámmal ellátják, amivel a vállalat jelentős megtakarítást ért el. A Dreher Sörgyárak Zrt. 2009 óta 24 órás működésre állt át, amihez a folyamatos rendelkezésre állást a VMware alapú, virtualizált szerverkörnyezettel szintén könnyebb biztosítani.

“VMware alapú szerverkörnyezetünkben egy új üzleti igény beérkezésekor egy órán belül rendelkezésre tudjukbocsátani a kívánt teljesítményűkiszolgálót. Ennek átfutását azelőtthetekben mértük”

— Schüszterl Ferenc, IT technikai szolgáltatások igazgató, Dreher Sörgyárak Zrt.
Results 21-26 of 26   |   Previous 1 2
Sorted by Date or Alphabetically

  • United States