VMware
Read Success Stories from: View All Stories

Results 81-98 of 98   |   Previous 1 2 3 4 5
Sorted by Date or Alphabetically


French

Centre Hospitalier Edmond Garcin - Aubagne

 

Virtualisation des postes de travail et des serveurs pour offrir une qualité de service informatique supérieure sans remettre en cause le portefeuille applicatif existant The maintenance and support of their existing 440 workstations was becoming unsustainable, they needed a cost effective solution to enable staff to access to all of their applications quickly and easily. VMware View was the only solution that has enabled doctors, care workers and administrative staff access to desktops from any location 24 x 7.

« VMware était le seul éditeur (parmi les candidats qui ont déposé des offres) proposant une solution capable d’assurer (après de nombreux tests) le fonctionnement de l’ensemble de nos applications métiers. Désormais l’acquisition de nos futurs logiciels (par exemple celle du DPI en cours) est soumise à leur compatibilité totale avec l’environnement VMware. »

— G. Casanova, Responsable du service informatique, CH Aubagne

Innothera

 

"Virtualiser les applications critiques est un choix stratégique. Avec l'arrivée de SAP, nous avons révolutionné l'informatique du groupe en apportant un niveau de fiabilité et de rapidité de mise à disposition jamais atteint."

— Eric Laroche, responsable de l'infrastructure du lab Innothera
Chinese

Abacus International Pte Ltd

 

靜宜大學蓋夏圖書館導入VMware虛擬化解決方案打造五星級的圖書館雲端資訊服務:在機房內建立VMware虛擬化雲端系統,強化後端伺服器整合,減少實體主機數量、增加實體伺服器的資源使用率,減少用電與空調功耗;面對如Windows、Linux、FreeBSD等多種異質平台,亦能夠同時整合至單一虛擬平台上。

靜宜大學蓋夏圖書館,採用VMware雲端虛擬化平台,整合多種館藏支援系統與資訊服務系統,不但有效降低營運成本,同時提升系統穩定性與可靠度,讓校內師生享受高品質的圖書資訊服務

— 周文光博士, 靜宜大學副校長暨圖書館館長

Huntsville 医院

 

Huntsville 医院 选择使用 VMware Virtual Desktop Infrastructure (VDI)(现名 VMware View)来满足其桌面可管理性要求。VDI 托管的桌面在本地运行与终端服务解决方案 不兼容的应用程序,同时在托管数据中心保护受 HIPAA 管制的患者信息。Huntsville 医院部署了瘦客户端,这不但减少了整个环境中的用电量,而且凭借较低的硬件 维护需求延长了使用寿命,并使无线计算手推车只需充一次电即可工作一整天。

“我们正着手在医院中新开设一间急 救室。由于计算环境要求苛刻,它必 须能够以极快的速度持续运行。如果 使用 VMware VDI,我们就不必购买 150 台 PC 并对它们进行全面配置。我 们将部署 150 个瘦客户端,将它们连 接到预先配置好的托管虚拟桌面,而 且目前已经开始这样做了。”

— Tony Wilburn, Huntsville 医院网络专家

宣武医院

 

通过采用VMware vSphere服务器虚拟化,宣武医院构建了一个整合、统一、安全的层次化整体存储系统和高效安全的备份机制,提高了资源利用率、大大降低了风险、减少了重复投资、降低了维护成本、提高了访问效率、加速了备份恢复、提高了安全等级、确保了业务连续性、简化了IT管理、优化了系统部署、提供了线性容量扩展、实现了性能相应扩展。

VMware vSphere服务器虚拟化解决方案让我们轻松完成了旧系统的迁移和新系统的部署,帮助我们减少了重复投资、提高了资源利用率、降低了维护成本、加速了备份恢复并确保了业务连续性。

宣武医院

新汶矿业集团中心医院

 

在VMware合作伙伴青岛迅维的帮助下,新矿集团中心医院搭建了基于VMware vShpere5.0 的服务器虚拟化平台及WMware View5.0的移动医疗承载平台。平台的业务系统使用3台4路的HP DL580G7 服务器,移动医疗承载平台则为3台2路HP DL380G7服务器;底层存储选用了2台HP P6000条带化光存储,而SAN网络由2台HP 300B交换机组成。

“VMware虚拟化帮助新矿集团中心医院成功构建高效、可靠,并具有良好扩展性的医疗私有云平台,实现了信息系统架构的全面优化升级,不仅显著提升了IT系统的管理水平、安全性及灵活性;还有效降低了IT系统的总拥有成本。”

新汶矿业集团中心医院

昆明市第一人民医院

 

增加部分物理服务器,通过共享服务器虚拟化平台和企业存储,结合网络,Connection Server(用于桌面交付控制),用户桌面设备(升腾瘦客户机),数据库和AD/DNS服务器,打造出完整的虚拟桌面云环境。

“通过部署升腾CT Vision桌面虚拟化解决方案,昆明市第一人民医院建立起了面向终端用户的云计算架构,搭建了完整的桌面云环境,并成功引入了云计算服务。云桌面环境下的桌面集中化管理和数据集中化访问,不仅显著提高了IT系统的管理维护效率,也带来了安全性和灵活性的显著提升。而虚拟化所带来的强大容灾恢复能力,更是为昆明市第一人民医院的业务连续性提供了有力保障,并进一步提升了医院的运营效率和服务水平。”

昆明市第一人民医院
Polish

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

 

Brak fizycznej możliwości zainstalowania kolejnych serwerów skłonił dział IT w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym do decyzji o próbie wprowadzenia wirtualizacji do swojej infrastruktury. Brak miejsca hamował nie tylko rozwój usług świadczonych wewnątrz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale także ograniczał możliwość wdrożenia sprzętu potrzebnego do prowadzenia testów. Prowadzenie testów na fizycznych maszynach samo w sobie jest utrudnione i nieefektywne - przy maszynach wirtualnych wykonanie klona działającej maszyny wirtualnej lub stworzenie nowego serwera z wykonanego wcześniej wzorca to kwestia paru kliknięć myszką. W wyniku wdrożenia rozwiązań VMware firma uzyskała możliwość dalszego rozwoju dzięki skonsolidowaniu swoich serwerów. Ułatwione też zostało zarządzanie wirtualnymi serwerami oraz skrócono czas reakcji na potrzeby biznesowe. Ograniczono także pobór prądu elektrycznego, którego konsumpcja przy takiej liczbie fizycznych serwerów byłaby znacznie wyższa.

“Gdy wybieraliśmy oprogramowanie firmy VMware do wirtualizacji serwerów, nie było dla niego żadnej rozsądnej, stabilnej alternatywy. Dziś jesteśmy zadowoleni z tej decyzji i nie zamienilibyśmy go na rozwiązanie konkurencyjne.”

— Maciej Paczesny, CIO

Wojskowy Instytut Medyczny

 

Potrzeba konsolidacji infrastruktury serwerowej w WIM wynikła z konieczności zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy serwerów i możliwości wykonywania testów na ich wirtualnych replikach. Konsolidacja farmy serwerów i ich migracja do środowiska wirtualnego zwiększyła elastyczność zarządzania środowiskiem serwerów oraz skróciła czas reagowania na awarie.

“Od dostępności danych przetwarzanych przez serwery WIM często zależy ludzkie życie. Dlatego zdecydowaliśmy się na inwestycję w niezawodne i bezpieczne rozwiązanie, jakim są wirtualne serwery VMware.”

— ppłk Piotr Murawski, Szef Wydziału Teleinformatyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
Hebrew

Clalit Health Services

 

Clalit Health Services is the largest health organization in Israel and among the largest in the world. The organization has 34,000 workers who provide health services to 3.7 million customers. Clalit health services have chosen to implement VMware virtualization. As part of the project, virtualization infrastructure of VMware was installed. VMware’s virtualization infrastructure will be used by the disaster recovery plan (DRP) and critical systems of the organization, which serves more than 34,000 users. The virtual infrastructure works opposite a storage facility of EMC for recovery from disaster. The company chosen to carry out the project, which was recently completed, is Harel Information Technologies. Its cost is estimated to be a million new shekels.

The Clalit Health Services IT systems serve 34 thousand users, in more than 20 thousand work locations. The organization has about 2,500 servers spread out among 50 computer rooms. Our first step into virtualization was to choose VMware virtualization solutions for our critical systems and our DRP. We choose theses solutions because of their proven superiority when it comes to availability and survivability of applications.

— Rafi Hirsch, Head of the Computing Infrastructure department at Health Services

Clalit Health Services

 

Clalit Health services virtualized their IT environment using VMware solutions

"I see VMware's SDDC revolution as an evolution for the infrastructure of the private cloud. today, all the subject of storage management, security and network is taking a lot of resources. If we are able to virtualize and automate these components, there is no doubt we could improve our savings and deliver a better service for our customers".

— Moshe Belker, Manager of 6 expert teams and 5 System and DBA teams

Maccabi Healthcare

 

VMware virtualization solution enables Maccabi health care to get huge savings in costs next upgrade management capabilities, survivability and availability.

" Maccabi Health Services used VMware solution To leapfrog technology, while Creating considerable cost savings of electricity, Purchase servers, merge, floor space, Ongoing maintenance and management. All this alongside Significant improvement in survival and continuity capability Business required it as a Holder and director of medical information records."

— Aviram Agmon, Maccabi Health care CTO

Strauss Group

 

"I see VMware's SDDC revolution as an evolution for the infrastructure of the private cloud. Today, all the subject of storage management, security and network is taking a lot of resources. If we are able to virtualize and automate these components, there is no doubt we could improve our savings and deliver a better service for our customers".

— Yaron Romano, Director of technology & infrastructure | IT division Strauss Group and Eran Niditz, system manager,
Spanish

Consorci Sanitari del Garraf

 

Para tomar la decisión de emprender el viaje hacia la virtualización, el CSG no dudó a la hora de elegir la propuesta realizada por Brain2Store, partner Enterprise de VMware.

“Contábamos con la necesidad de simplificar las infraestructuras técnicas del Consorci sin perder de vista la alta disponibilidad y la seguridad y sólo VMware fue capaz de resolver nuestra situación con la calidad exigible”

— Gerard Delmás, Director de Sistemas de Información

Hospital Universitario Vall d’ Hebron

 

Sustituir el cliente de correo electrónico (cliente/servidor) por una solución de correo completa que permitiera a los profesionales del hospital una gestión única e integrada de su información desde diferentes dispositivos.

“Necesitábamos un nuevo cliente de correo electrónico para un gran volumen de usuarios y que nos ofreciera acceso a la información desde diferentes dispositivos. Con Zimbra no sólo lo hemos conseguido sino que también estamos experimentando importantes ahorros de costes”. “Ahora contamos con una solución de correo electrónico que se ajusta perfectamente a nuestras necesidades. Hemos podido mejorar los procesos de comunicación y colaboración de la organización para ser más eficientes y poder ofrecer así una mejor atención a los pacientes”.

— Nacho Nieto García, Subdirector Informática, Hospital Universitario Vall d’ Hebron

Hospital Virgen del Alcázar de Lorca

 

Con las soluciones de VMware se han consolidado los servidores y ampliado la infraestructura para obtener la mayor disponibilidad posible de las máquinas virtuales y reducir los costes

"Tras el terremoto, la virtualización fue clave para poder seguir ofreciendo el mejor cuidado a los pacientes, garantizándose la continuidad de los tratamientos mientras estuvieron desplazados en otros hospitales"

— Mª Dolores Lafuente Lafont, Directora Gerente del Hospital Virgen de Alcázar

Laboratorios RIMSA

 

Laboratorios RIMSA estaba buscando opciones para renovar los servidores SAP, ya que diferentes problemas se habían estado manifestando. Se virtualizaron un gran numero de servidores y aplicaciones criticas para el negocio. Hoy en día Laboratorios RIMSA cuenta con infraestructura optima, ahorra energía y presupuesto. Por la buena experiencia, la empresa esta interesada en virtualizar escritorios durante el presente año.

“Hoy cosechamos los frutos de haber optado por la virtualización. Sin duda VMware trajo a la empresa muchos mas beneficios de los que en su momento habíamos vislumbrado”.

— Julio Cuevas, Gerente de Sistemas
Finnish

Lapin sairaanhoitopiiri

 

Lapin sairaanhoitopiirin tehtävä on taata kaikkien potilaiden hoito missä ja milloin tahansa. Terveydenhuollon tietojärjestelmien on toimittava luotettavasti ja varmasti ympäri vuorokauden pitkistä etäisyyksistä huolimatta. Potilaiden tietojen on oltava jatkuvasti käytettävissä koko alueella potilastietojen turvallisuuden vaarantumatta. Lapin sairaanhoitopiiri löysi toimintavarman ja järjestelmien päivittämistä helpottavan ratkaisun VMwarelta. VMware® Horizon View yksinkertaistaa työpöytien hallinnan ja VMware vSphere® on johtava virtualisointialusta pilvi-infrastruktuurien rakentamiseen. Nyt järjestelmä muun muassa skaalautuu helposti ja sähkönkulutus sekä palvelinten hankintakustannukset ovat huomattavasti aiempaa pienemmät. Samalla tarvittavat huolto- ja muutostoimenpiteet voidaan toteuttaa etäältä ilman käyttökatkoja.

"Järjestelmän käyttöönotto ja migraatio vanhasta fyysisestä ympäristöstä virtuaaliseen ympäristöön oli miellyttävä kokemus. Myös järjestelmän toimintavarmuus on ylittänyt korkealle asetetut odotukset."

— Heikki Ruokanen, pääsuunnittelija
Results 81-98 of 98   |   Previous 1 2 3 4 5
Sorted by Date or Alphabetically

  • United States