VMware
Read Success Stories from: View All Stories

Results 101-120 of 122   |   Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next
Sorted by Date or Alphabetically


Czech

Casablanca INT

 

Společnost Casablanca INT coby jedna z vedoucích IT firem na českém trhu poskytující svým zákazníkům špičková řešení v oblasti internetových, datových a hlasových služeb, pocítila potřebu inovovat svůj systém firemní komunikace a nalézt flexibilnější, výkonnější a efektivnější řešení. Vedení firmy mělo od počátku jasnou představu o požadavcích – bylo třeba nalézt výkonné řešení nabízející širokou škálu doprovodných funkcí, které lze snadno synchronizovat s mobilními přístroji a propojit s dalšími firemními systémy. Těmto požadavkům nejlépe vyhovělo řešení Zimbra, které předčilo své konkurenty nejen z hlediska funkčnosti, ale i ceny.

„Hledali jsme e-mailové řešení, které by dokázalo vyhovět našim požadavkům na pokročilé sdílení informací a provázání s dalšími firemními systémy. Po sérii testů padla volba na řešení VMware Zimbra, které předčilo své konkurenty nejen z hlediska funkčnosti, ale i díky příznivé ceně.“

— Ing. Michal Mráz, CIO, Casablanca INT

Casablanca INT

 

Česká telekomunikační společnost Casablanca INT využívá technologie VMware k virtualizaci svého datového centra a poskytování služeb veřejného cloudu. Michal Mráz, CIO ve společnosti Casablanca INT, hovoří o důležitosti virtualizace a jejích přínosech nejen pro firmu Casablanca, ale i pro samotné zákazníky.

Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec králové (FIM UHK)

 

Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové hledala řešení, které by zefektivnilo systém odevzdávání studentských prací a potažmo i celou výuku. S pomocí technologií VMware byl vybudován privátní cloud a infrastruktura ve formě služby, a vzniklo tak vysoce dostupné univerzální prostředí, které lze propojit s virtuálními desktopy a které není závislé na fyzické přítomnosti studentů na fakultě, ale umožňuje plnohodnotně pracovat odkudkoliv prostřednictvím jakéhokoliv klienta.

„Jsme velice rádi, že díky moderní infrastrukture, kterou jsme získali, jsme schopni otevírat studentum svet nejmodernejších cloudových technologií a umožnit jim poznat jej nejen z pozice bežného uživatele, ale i z druhé, výsostne technologické strany. Navíc nový studijní predmet venovaný této problematice, zavádený ve spolupráci s VMware a spolecností EMWAC Group, má mezi studenty obrovský ohlas a zájem o nej predcil i ta nejoptimistictejší ocekávání.“

— Doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D., Prodekan Fakulty informatiky a managementu Univerzita Hradec Králové

Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec králové (FIM UHK)

 

Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové hledala řešení, které by zefektivnilo systém odevzdávání studentských prací a potažmo i celou výuku. S pomocí technologií VMware byl vybudován privátní cloud a infrastruktura ve formě služby, a vzniklo tak vysoce dostupné univerzální prostředí, které lze propojit s virtuálními desktopy a které není závislé na fyzické přítomnosti studentů na fakultě, ale umožňuje plnohodnotně pracovat odkudkoliv prostřednictvím jakéhokoliv klienta.

GTS Central Europe

 

Skupina GTS vytvořila virtuální datové centrum a nabídla služby virtuálního hostingu pro firemní zákazníky, které umožní společnostem přesně a pružně vybírat, alokovat a přesouvat výpočetní zdroje podle toho, kdy a kde jsou právě potřeba. Důkazem, že výsledky využívání služby jsou více než dobré, je již téměř stovka firemních zákazníků, které pro svůj virtuální hosting, postavený na bázi VMware, skupina GTS získala během necelého roku od spuštění služby.

„Chteli jsme firmám prinést službu, která jim opravdu pomuže v jejich podnikání. V našem virtuálním IT prostredí tak získají vyšší výkon i spolehlivost a mohou velmi pružne reagovat na zmeny svých potreb, a to bez jakýchkoliv investicních nákladu. A to, že toto prostredí využívá technologie VMware je logické – jedná se preci o svetového lídra virtualizace a cloud computingu.“

— Václav Molík, reditel zákaznických projektu, GTS Czech

ZUTOM s.r.o.

 

Produkty VMware umožnili spoločnosti ZUTOM priniesť na trh špičkové cloudové a hostingové služby.

„Riešenie spoločnosti VMware bolo jasnou voľbou nielen kvôli vysokej úrovni ich produktov, ale tiež z dôvodu predchádzajúcich skúseností administrátorov z iných projektov. Implementáciou riešenia VMware sa nám podarilo zriadiť a úspešne prevádzkovať moderné virtualizované dátové centrum so širokou ponukou cloudových a hostingových služieb. Zákazníci môžu využiť celú škálu produktov, ktoré uspokoja základné aj vysoké nároky na kvalitu a dostupnosť.“

— Tomáš Kurtha, CEO, ZUTOM
Italian

Clouditalia Spa

 

La sfida: realizzare due data center, a Roma e Arezzo, per poter affiancare alla proposta di prodotti per le telecomunicazioni anche soluzioni cloud. La soluzione: Clouditalia ha scelto la tecnologia e i servizi professionali VMware per realizzare una soluzione di cloud computing basata su due data center. Grazie alle soluzioni ed al supporto VMware, Clouditalia rende disponibile ai propri clienti un virtual data center da cui attingere le risorse necessarie in modalità IaaS

“Cloud” significa prima di tutto accessibilità, facilità d'uso - servizi erogati in modo semplice e intuitivo, con investimenti e tempi di avviamento iniziali pressoché nulli. Per garantire controllo assoluto sul servizio al cliente finale, Clouditalia mette a disposizione una capillare rete di telecomunicazioni e la capacità di erogare connettività, oltre a due nuovi datacenter collegati mediante fibra ottica di nostra proprietà a 20 Gbps. A pilotare l’infrastruttura VMware, che permette di ottimizzare e gestire tutti i servizi offerti dai nostri datacenter.

— Paolo Bottura, Direttore Generale Markets & Offering Clouditalia

Gruppo Sole 24 Ore

 

Private Cloud with VMware

Con VMware abbiamo intrapreso un progetto di virtualizzazione che è stato il fattore abilitante per l’implementazione di un modello di Private Cloud: questo ha permesso alla nostra organizzazione IT di garantire al business efficienza, sicurezza e flessibilità in linea con le esigenze aziendali in termini di velocità, competitività e servizi al cliente.

— Carlo Capalbo, CIO Gruppo Sole 24 Ore

Regione Autonoma della Sardegna

 

Regione Sardegna: Efficienza della Pubblica Amministrazione, modernizzazione della scuola, politiche per l’energia e l’ambiente. Sono queste le tre priorità che caratterizzano la partecipazione della Sardegna all’agenda digitale nazionale, che definisce le azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e la società dell’informazione. E tre sono i grandi progetti in cantiere in questa regione che si caratterizza per la propria vocazione verso la tecnologia e la sostenibilità: il progetto Scuola Digitale, la creazione di un’infrastruttura in fibra ottica che colleghi tutta l’isola in rete a banda larga e l’abilitazione ai servizi Cloud di tutti i servizi dell’Amministrazione Pubblica locale in Regione. La sfida era quella di consolidare e razionalizzare il data center regionale, abilitando un’erogazione centralizzata dei servizi IT in modalità Private Cloud. La soluzione vCloud Director di VMware ha permesso al cliente di erogare on demand potenza di calcolo o di storage abilitando le esigenze di energia computazionale di servizi e dipartimenti della regione o della pubblica amministrazione locale.

“Siamo la prima pubblica amministrazione italiana ad aver attivato un nodo di cloud computing su una piattaforma leader mondiale del settore, grazie al quale ci candidiamo a diventare punto di riferimento nazionale, per creare economie di scala, ridurre i costi di gestione e di approvvigionamento di infrastruttura e azzerare i tempi di fornitura dei servizi della pubblica amministrazione a favore dei cittadini e delle imprese”; “Nella nostra infrastruttura regionale era presente una notevole percentuale di installato VMware. La scelta per questa tecnologia, che consideriamo uno standard di fatto, è stata quindi per noi del tutto naturale. VMware sta soddisfacendo in pieno le nostre esigenze, in termini di prestazioni, facilità di gestione e risparmio energetico”

— Ugo Cappellacci, Presidente della Regione Autonoma della Sardegna; Simone Cugia, Responsabile settore monitoraggio reti e servizi Regione Autonoma della Sardegna
Hebrew

Haifa University

 

The transition to the cloud services will enable faculty staff to build virtual servers on-demand model. Now we are able to have advanced management capabilities, business continuity improved and unified management of all environmental organization.

"Given the budgetary constraints we ware facing, the cloud computing solution allows us to be cutting edge of technology, while maintaining reasonable costs. "

— Mark Snir, CIO, Haifa University

Triple C

 

VMware solutions allow Triple C launching the country's largest public cloud with hybrid capabilities

"Thanks to cooperation with VMware, the new applications that we can offer to our customers at hybrid cloud field, marking the beginning of a new era in the cloud model"

— Ramy Nachum, CEO of Triple C
Spanish

El Cloud Empresarial de SONDA

 

El objectivo fue implementar su servicio IaaS (Infraestructura como Servicio) en toda Latinoamérica, para ofrecer sus capacidades de Cloud Empresarial a empresas grandes y medianas que buscan un alto nivel de disponibilidad en sus soluciones tecnológicas, sobre todo en aquellas de las áreas críticas del negocio.

“Un atributo importante de la solución es el time-to-market. Desde que una empresa cliente toma la decisión podemos disponer de su servicio en tan sólo algunas horas”.

— Sergio Rademacher, gerente de la División de Negocios de Cloud Computing

Euskaltel

 

Euskaltel, S.A. is a telecommunications company based in the Spanish autonomous community Basque Country, with its headquarters in Derio (near Bilbao). La compañía de telecomunicaciones precisaba de un conjunto de funcionalidades sobre las que desarrollar una solución de Infraestructura como servicio (Iaas) multicliente, es decir, una Cloud Publica, con las máximas garantías de fiabilidad y rendimiento para poder albergar procesos críticos. VMware vCloud Directores la solución óptima desde el punto de vista de madurez y funcionalidad para garantizar dichos requerimientos de rendimiento y disponibilidad de los clientes.

“Con las soluciones de VMware ahora somos capaces de prestar servicios Cloud Públicos con un modelo de gestión y conocimiento alineado con el desarrollo de la virtualización y la Cloud Privada de Euskaltel”.

— Josu del Álamo, Director de Sistemas, Euskaltel

IFX Networks

 

Como compañía vanguardista, IFX Networks desarrolló un portafolio de soluciones en la nube y para ello analizó las diferentes ofertas de la industria y seleccionó la plataforma de VMware. Analizaron VMware y otros proveedores que tenían hIpervisores. El que más tecnología, madurez, soporte y se adaptaba a las empresas con los servicios que deseaban fue VMware. Basados en la plataforma de VMware, la compañía hizo el lanzamiento de la propuesta de “IFX Cloud Server”, que consiste en ofrecer a los clientes la posibilidad de alojar sus datos de manera segura y que esté siempre disponible para todos sus colaboradores, en cualquier lugar y en todo momento, con servidores dedicados para cada cliente, con el fin de garantizar la flexibilidad y la agilidad de la nube.

“Analizamos a VMware y a otros proveedores que tenía hipervisores. El que más tecnología, madurez, soporte y, en su momento, se adaptaba a las empresas con los servicios que deseabamos ofrecer fue VMware”.

— Ezequiel Carson, Director de Tecnología (CTO)

Minivegas

 

En colaboración con la agencia de marketing Carmichael Lynch, Subaru USA desarrolló la campaña de marketing en línea www.firstcarstory.com. Minivegas Studio agregó la interactividad a esta campaña con un motor de video único. Al usar este motor, los visitantes pueden aportar su propio texto personal desde un menú. El motor luego selecciona imágenes en función de las palabras de etiqueta usadas. También se puede seleccionar música y se puede agregar texto hablado. A partir de todo esto, se crea una animación en tiempo real. La experiencia del usuario optimizada y la presentación rápida de estos videos requieren una renderización rápida en línea. El poder de procesamiento requerido para esto también debe ser lo suficientemente flexible para mantener en un mínimo el tiempo de espera para una cantidad variable de visitantes. Sobre la base de la nube con tecnología de VMware, se optimizó un entorno de alto rendimiento mediante un socio de tecnología vCloud de VMware para Minivegas Studio. Esto proporciona la capacidad de renderización en tiempo real necesaria dentro de un modelo de pago por consumo.

“Con esta tecnología de VMware pudimos ahorrar una gran cantidad de tiempo en el proyecto. Gracias a la aplicación de vApps rápidamente adoptamos un concepto de trabajo”.

— Ellen Utrecht, Executive Producer, Minivegas Studio

Multicaja

 

Multicaja es una empresa chilena creada en 2007 que busca llevar la tecnología y la modernidad de Arica a Punta Arenas, conectando en línea de distintos comercios con empresas que proveen distintos servicios. La red Multicaja sirve como carretera de transacciones. Lo anterior llevó a la financiera a buscar nuevas plataformas tecnológicas para cumplir con los estándares que necesitaban los clientes, comercio y emisores que realizan transacciones a través de Multicaja.

“En una primera instancia pensamos en hacer crecer nuestra plataforma actual, sin embargo apareció como alternativa viable la nube que nos entregó las garantías y solvencias que necesitábamos. Para Multicaja el desafío que teníamos era inmediato de resolver y ahí elegimos a Sonda por la solidez y madurez de la empresa y la tecnología utilizada en la nube, definitivamente era la compañía que se adaptaba a las condiciones y estándares que necesitábamos”.

— Pamela Cuzmar, Gerente de Administración, Finanzas y Operaciones, Multicaja.

Néxica

 

Nexica necesitaba una solución capaz de agilizar la provisión de nuevos servicios cloud para personalizar al máximo su oferta sin dejar de lado la simplificación de su gestión y la mejora de su disponibilidad.

“Gracias a las soluciones de VMware, hemos podido agilizar la provisión de servicios, optimizar su gestión y mejorar su disponibilidad para poder personalizar al máximo nuestra oferta de servicios cloud y ofrecer así soluciones a la medida de nuestros clientes”. “vCloud Director de VMware nos ha permitido acercar el control de la infraestructura al cliente y ganar flexibilidad en la integración e implementación de soluciones híbridas”.

— David Suárez, Director de tecnología y operaciones
Portuguese

Intech

 

Após ser pioneira em optar por serviços de colocation de seu data center com o provedor Primehost, em São Paulo, a Intech tornou-se uma das primeiras organizações brasileiras a avançar do modelo de virtualização para uma cloud computing híbrida. Foi uma evolução de seu centro de dados virtualizado com VMware, depois hospedado em data center terceirizado e, por fim, a adoção da ferramenta vCloud.

“Agora posso dedicar mais tempo para planejar os negócios e as soluções oferecidas. Temos mais facilidade e economia na gestão dos recursos de hardware e software.”

— Renato Moraes, Diretor executivo

Minivegas

 

Trabalhando em conjunto com a agência de marketing Carmichael Lynch, a Subaru USA desenvolveu a campanha de marketing www.firstcarstory.com. A Minivegas Studio adicionou interatividade a essa campanha com um mecanismo de vídeo exclusivo. Usando esse mecanismo, os visitantes podem inserir o seu próprio texto pessoal no menu. O mecanismo seleciona as imagens com base nas palavras de marcação utilizadas. Também é possível selecionar uma música e adicionar texto falado. Uma animação com todos esses componentes é criada em tempo real. Uma experiência de usuário otimizada e a apresentação rápida desses vídeos exigem uma renderização on-line veloz. A capacidade de processamento necessária para isso também deveria ter flexibilidade suficiente para reduzir ao mínimo o tempo de espera de um número variável de visitantes. Usando uma nuvem com base em VMware, um vCloud Powered Partner da VMware otimizou um ambiente de alto desempenho para a Minivegas Studio. Esse ambiente oferece a capacidade necessária de renderização em tempo real dentro de um modelo de pagamento por consumo.

“Com essa tecnologia da VMware, conseguimos economizar uma grande quantidade de tempo no projeto. Graças à utilização dos vApps, chegamos rapidamente ao conceito funcional.”

— Ellen Utrecht, Produtora executiva, Minivegas Studio

SSW Sistemas Ltds.

 

Quando a SSW Sistemas começou a virtualizar o ambiente de TI, tinha um projeto de criar sua cloud computing híbrida. Com ajuda da CentralServer, chegou à conclusão de que ter seu data center definido por software e todas as aplicações entregues como serviço seria uma solução mais abrangente e inovadora. A conclusão foi adotar servidores cloud usando tecnologia VMware, hospedando todos os seus 40 servidores no data center da CentralServer. Deixou de ter servidores físicos e passou a administrar seu serviço por meio de um sistema de gestão logística, usado por 700 transportadoras.

“Trabalhamos orientados a Software como Serviço (SaaS). Portanto, TI é o elemento fundamental. Utilizá-lo corretamente e estrategicamente é questão de sobrevivência.”

— Silvio Kenji Ioshii, Diretor executivo
Results 101-120 of 122   |   Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next
Sorted by Date or Alphabetically

  • United States