VMware
Read Success Stories from: View All Stories

Results 241-246 of 246   |   Previous 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Sorted by Date or Alphabetically


Portuguese

Lorenge S.A.

 

A maior empresa de construção civil do estado do Espírito Santo passou a experimentar aumento de produtividade, as vantagens da mobilidade e conseguiu eficiência energética após instalar as ferramentas de virtualização da VMware em seu data center. Antes de centralizar o data center em um rack com seis servidores Dell, a área de TI da Lorenge S.A. desempenhava um papel muito mais operacional do que de gestão do ambiente. Segundo Felipe Lorenzon, gerente de TI, a construtora contaba com sete servidores tradicionais instalados no CPD, que desempenhavam tarefas de forma desorganizada. As máquinas ficavam sobrecarregadas e as aplicações tinham desempenho comprometido.

“A partir do momento que decidimos repensar a arquitetura de nosso data center, conhecemos as soluções VMware por meio de nosso prestador de serviços Brasp Informática, que implantou servidores Dell com VMware vSphere. Nossa rotina mudou radicalmente.”

— Felipe Lorenzon, Gerente de TI
Swedish

Excanto

 

Excanto har valt VMware som strategisk partner för att utveckla konceptet Hybrid-IT – en kundunik lösning där Excanto kombinerar outsourcing och molnbaserade tjänster med kundens lokala lösningar. Den virtuella basinfrastrukturen för servrar i Excantos datacenter, som ett hundratal kunder använder sig av, bygger på virtualiseringsplattformen VMware vSphere. För att möta den växande efterfrågan på VDI-lösningar erbjuder Excanto VMware Horizon.

“Kombinationen outsourcing, molnbaserade tjänster och lokala lösningar ger en ökad affärsnytta för kunden i och med att de lättare kan klara stora och snabba förändringar. “

— Marcus Lindstedt, CEO Excanto

Mobiloperatören 3 Scandinavia

 

Mobiloperatören 3 Scandinavia har valt en virtuell klientmiljö baserad på VMware View i sitt Network Operations Center. Den nya lösningen har bidragit till minskad administration, höjd säkerhet, tillgänglighet och redundans samt väsentligt förbättrat arbetsmiljön för de anställda med minskade bullernivåer och lägre temperatur.

“Vårt företag är kända för att alltid ligga i framkant vad gäller teknik, därför kändes det som det här var rätt väg att gå. Och feedbacken vi får är att alla är jättenöjda.” Christoffer Andla på 3 Skandinavien

— Christoffer Andla , på 3 Skandinavien

Vasakronan

 

Vasakronan tar steget in i framtiden med aktivitetsbaserat kontor När Vasakronan skulle flytta till nya lokaler i centrala Stockholm valde de att gå från en traditionell kontorsmiljö till ett aktivitetsbaserat kontor. I den nya miljön står individen i centrum, och genom smarta IT-lösningar som bland annat bygger på VMware vSphere och VMware View har de anställda friheten att arbeta varifrån de vill och med vilken typ av enhet de vill, i en enkel, tillgänglig och säker IT-miljö.

“Att ändra sättet vi arbetar och erbjuda våra anställda mer frihet har varit en förutsättning för oss för att kunna vara en attraktiv arbetsplats.”

— Sören Sandell, IT-chef på Vasakronan
Finnish

Lapin sairaanhoitopiiri

 

Lapin sairaanhoitopiirin tehtävä on taata kaikkien potilaiden hoito missä ja milloin tahansa. Terveydenhuollon tietojärjestelmien on toimittava luotettavasti ja varmasti ympäri vuorokauden pitkistä etäisyyksistä huolimatta. Potilaiden tietojen on oltava jatkuvasti käytettävissä koko alueella potilastietojen turvallisuuden vaarantumatta. Lapin sairaanhoitopiiri löysi toimintavarman ja järjestelmien päivittämistä helpottavan ratkaisun VMwarelta. VMware® Horizon View yksinkertaistaa työpöytien hallinnan ja VMware vSphere® on johtava virtualisointialusta pilvi-infrastruktuurien rakentamiseen. Nyt järjestelmä muun muassa skaalautuu helposti ja sähkönkulutus sekä palvelinten hankintakustannukset ovat huomattavasti aiempaa pienemmät. Samalla tarvittavat huolto- ja muutostoimenpiteet voidaan toteuttaa etäältä ilman käyttökatkoja.

"Järjestelmän käyttöönotto ja migraatio vanhasta fyysisestä ympäristöstä virtuaaliseen ympäristöön oli miellyttävä kokemus. Myös järjestelmän toimintavarmuus on ylittänyt korkealle asetetut odotukset."

— Heikki Ruokanen, pääsuunnittelija

Porvoo International College (Point College)

 

Porvoo International College (Point College) on kahden oppilaitoksen yhdistyessä vuonna 2012 muodostunut toiseen asteen oppilaitos. Point Collegen ja sen opiskelijoiden menestys vaatii toimivaa ja ajanmukaista IT-ympäristöä. Oppilaitoksella oli tarve päivittää vanhentuneet käyttöjärjestelmänsä ja oli pikaisesti löydettävä keino, jolla kahden hengen IT-tiimi pystyisi päivittämään koko laiteympäristön nopeasti ja ilman käyttäjille aiheutuvaa häiriötä. Ratkaisuksi löytyi VMware® Horizon Mirage™, jonka avulla käyttöjärjestelmäpäivitykset saadaan samanaikaisesti useisiin koneisiin ja päivittäminen vaatii vain vähän IT-osaston resursseja.

“VMware Horizon Mirage vaikutti heti hyvältä ratkaisuilta tarpeeseemme. Sen avulla ylläpito on helppoa ja pienistä resursseistamme huolimatta laajastakin ympäristöstä tulee hallittava.”

— Peter Widlund, Järjestelmäasiantuntija
Results 241-246 of 246   |   Previous 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Sorted by Date or Alphabetically

  • United States