VMware
Read Success Stories from: View All Stories

Results 241-242 of 242   |   Previous 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Sorted by Date or Alphabetically


Finnish

Lapin sairaanhoitopiiri

 

Lapin sairaanhoitopiirin tehtävä on taata kaikkien potilaiden hoito missä ja milloin tahansa. Terveydenhuollon tietojärjestelmien on toimittava luotettavasti ja varmasti ympäri vuorokauden pitkistä etäisyyksistä huolimatta. Potilaiden tietojen on oltava jatkuvasti käytettävissä koko alueella potilastietojen turvallisuuden vaarantumatta. Lapin sairaanhoitopiiri löysi toimintavarman ja järjestelmien päivittämistä helpottavan ratkaisun VMwarelta. VMware® Horizon View yksinkertaistaa työpöytien hallinnan ja VMware vSphere® on johtava virtualisointialusta pilvi-infrastruktuurien rakentamiseen. Nyt järjestelmä muun muassa skaalautuu helposti ja sähkönkulutus sekä palvelinten hankintakustannukset ovat huomattavasti aiempaa pienemmät. Samalla tarvittavat huolto- ja muutostoimenpiteet voidaan toteuttaa etäältä ilman käyttökatkoja.

"Järjestelmän käyttöönotto ja migraatio vanhasta fyysisestä ympäristöstä virtuaaliseen ympäristöön oli miellyttävä kokemus. Myös järjestelmän toimintavarmuus on ylittänyt korkealle asetetut odotukset."

— Heikki Ruokanen, pääsuunnittelija

Porvoo International College (Point College)

 

Porvoo International College (Point College) on kahden oppilaitoksen yhdistyessä vuonna 2012 muodostunut toiseen asteen oppilaitos. Point Collegen ja sen opiskelijoiden menestys vaatii toimivaa ja ajanmukaista IT-ympäristöä. Oppilaitoksella oli tarve päivittää vanhentuneet käyttöjärjestelmänsä ja oli pikaisesti löydettävä keino, jolla kahden hengen IT-tiimi pystyisi päivittämään koko laiteympäristön nopeasti ja ilman käyttäjille aiheutuvaa häiriötä. Ratkaisuksi löytyi VMware® Horizon Mirage™, jonka avulla käyttöjärjestelmäpäivitykset saadaan samanaikaisesti useisiin koneisiin ja päivittäminen vaatii vain vähän IT-osaston resursseja.

“VMware Horizon Mirage vaikutti heti hyvältä ratkaisuilta tarpeeseemme. Sen avulla ylläpito on helppoa ja pienistä resursseistamme huolimatta laajastakin ympäristöstä tulee hallittava.”

— Peter Widlund, Järjestelmäasiantuntija
Results 241-242 of 242   |   Previous 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Sorted by Date or Alphabetically

  • United States