VMware
Read Success Stories from: View All Stories

Results 21-34 of 34   |   Previous 1 2
Sorted by Date or Alphabetically


German

BFI Wien

 

Virtualisierung mit VMware bringt dem BFI einfachen zentralen Support und große Einsparungen Das Berufsförderungsinstitut BFI Wien betreut pro Jahr rund 50.000 Schulungs-Teilnehmer. Die Verwaltung der vielfältigen Kurse und die Vorbereitung der Räume gestalteten sich immer aufwendiger. Daher wurde ein nächstes Virtualisierungsprojekt begonnen, es ermöglicht zahlreiche Desktop-Services und den Umstieg auf Zeroclients. Das Ergebnis sind Vereinfachung des Supports, höhere Verfügbarkeit und Kostensenkung, auch durch den viel geringeren Stromverbrauch.

„Die großen Überschriften lauten hohe Verfügbarkeit, geringerer Stromverbrauch, Vereinfachung des Supports. Auf die tägliche Arbeit umgelegt heißt das: keine Raumbindungen mehr für Schulungen und deren Vorbereitung, auch können wir mehrere Software- Versionen desselben Produkts gleichzeitig starten, das ist bei Office der Fall.”

— Erwin Wawra, IT-Fachreferent
Japanese

株式会社メタルワン鋼管(Metal One Pipe & Tubular Products Inc.)

 

VMware Horizon Mirageの採用により、従来比の1/10のコスト、1/3の作業負荷で、Windows OSの移行を完了。移行後の運用管理においても効率性が大幅に向上。

「クライアントOS移行後のアプリケーションの継続使用、また移行に伴う作 業負荷軽減、将来にわたる効率的な運用管理の実現。これらすべての要件において、VMware Horizon Mirageは最適なソリューションでした」

株式会社メタルワン鋼管 経営管理本部 システム部 システム課長 加藤 純一 氏

株式会社NTTネオメイト(NTT Neomeit)

 

全従業員向け6,000台の仮想デスクトップ環境にVMware Horizon Viewを導入。従来と比べ、性能・安定性の大幅改善と運用コスト削減を実現。

「ヴイエムウェアのサポートのもと、仮想デスクトップ基盤を再構築。性能や安定性を飛躍的に向上しています。ユーザーがストレスを感じることなく、快適に業務を遂行できる環境を提供できるようになりました」

株式会社NTTネオメイト ITビジネス本部 仮想化技術センタ長 米田 克哉 氏

九州通信ネットワーク株式会社 (QTNet)

 

VMwareのエンドユーザー・コンピューティングでマルチデバイスを活用したワークスタイルの変革を実現。運用負荷軽減と業務生産性向上の両立に成功

「VMware Horizon Viewの導入により "いつでもどこでも"使える端末環境が実現され、BCP対策、セキュリティ対策も万全となりました。VMware ThinAppは、一般的な利用に加え、ターゲットを絞った適用においても非常に有効なソリューションと実感しました」

九州通信ネットワーク株式会社 情報システム部 システム企画グループ 副主任 三小田 仁 氏

双日株式会社 (Sojitz)

 

VMware ThinAppによるアプリケーション仮想化で 2つのバージョンの会計システムの並行運用が可能に。 80%を超える投資コストの削減に成功

「国際市場をビジネスドメインとする当社にとって、特にグループ会社や海外拠点への展開が容易になり、さらに安全にシステムを継続利用できるようになった点は高く評価できます」

双日株式会社 情報企画部 部長 福山 恵大氏

株式会社サッポログループマネジメント (SAPPORO GROUP MANAGEMENT)

 

4,000台のPCのリプレイスに際してVMware ThinAppによるアプリケーションの仮想化で移行にかかるコストを大幅に削減

「VMware ThinAppによって、当初の改修見積りのわずか10分の1でWindows 7のPCへリプレイスを実現することができました。後ろ向きのIT投資から抜け出したいと考えていた私たちにとって、VMware ThinAppはまさに“魔法のようなソリューション”です」

サッポログループマネジメント 株式会社 グループIT統括部 課長代理 江本 正陽 氏
Russian

PASHA Bank

 

Проект по созданию виртуальной инфраструктуры PASHA Bank с помощью продуктов VMware

«При использовании решений VMware за счет консолидации серверов мы экономим как минимум от 5 до 20 стоимостей серверов высокой производительности за счет одного сервера. Это значительно уменьшает трудозатраты сотрудников IT на проведение ежедневных операций, которые при обычном подходе в построении инфраструктуры занимают достаточно длительное время. Также повысился уровень устойчивости инфраструктуры к различного рода внештатным ситуациям»

— Орхан Таги-заде, ИТ-директор Pasha Bank
Czech

Město Zábřeh

 

Nasazení desktopů se na městském úřadě v Zábřehu zrychlilo díky VMware o 94%

Městský úřad Zábřeh provozuje zhruba 150 osobních počítačů, jejichž správa je časově, personálně i finančně velmi náročná. Po zhodnocení stávající situace a aktuálních potřeb přistoupilo oddělení IT k přípravě projektu virtualizace desktopů. Vzhledem k předchozím dobrým zkušenostem s technologií VMware, kterou Zábřeh využívá pro virtualizaci serverů, bylo pro virtualizaci desktopů zvoleno řešení VMware Horizon View.

„Práce s tradičními desktopy se pro nás postupem času stávala stále větší přítěží, navíc byla překážkou pro nové trendy v oblasti IT, jako je mobilita či používání soukromých zařízení k pracovním účelům. Rozhodli jsme se tedy pro rozšíření stávající serverové virtualizace i na oblast desktopů a získali jsme pružné, stabilní a spolehlivé IT prostředí, které městskému úřadu zajišťuje efektivnější provoz a úsporu nákladů.“

— Filip Matějka, Odbor informatiky, Městský úřad Zábřeh

Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec králové (FIM UHK)

 

Efektivnejší provoz a kvalitnejší výuku na Fakulte informatiky a management Univerzity Hradec Králové zajistily katalogizované virtuální desktop

Po úspěšném zavedení virtuálních desktopů na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové se objevily nové potřeby uživatelů především v oblasti pokročilé práce s aplikacemi. Řešení VMware Horizon Workspace přirozeně rozšířilo stávající virtuální infrastrukturu univerzity postavenou na ověřených technologiích VMware a zajistilo uživatelům flexibilitu a svobodu při organizaci svého pracovního prostředí bez výrazného tlaku na systémovou podporu.

„Pracujeme na tom, aby se každý náš student a zamestnanec mohl dostat kdykoli a odkudkoli k jakékoli aplikaci a pokud možno z jakéhokoli zarízení. Virtualizace desktop byla velice racionálním rozhodnutím, které usporilo práci a dalo studentum možnost vzdelávat se a pracovat i mimo ucebny, což je obrovská výhoda.“

— doc. Ing. Václav Janeček, CSc., dean, FIM, Univerzita Hradec Králové

Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec králové (FIM UHK)

 

Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové hledala řešení, které by zefektivnilo systém odevzdávání studentských prací a potažmo i celou výuku. S pomocí technologií VMware byl vybudován privátní cloud a infrastruktura ve formě služby, a vzniklo tak vysoce dostupné univerzální prostředí, které lze propojit s virtuálními desktopy a které není závislé na fyzické přítomnosti studentů na fakultě, ale umožňuje plnohodnotně pracovat odkudkoliv prostřednictvím jakéhokoliv klienta.

Magistrát města Karviná

 

Jako většina úřadů, i magistrát města Karviná se potýkal s velkou roztříštěností své IT infrastruktury a náročnou správou a údržbou koncových stanic. Díky virtualizaci desktopů od VMware se podařilo centralizovat infrastrukturu, redukovat náklady na IT a výrazně zjednodušit celou správu. O výhodách zavedení virtualizace na magistrátu města Karviná hovoří tajemník Roman Nogol a vedoucí oddělení informatiky Jiří Jarema.

Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec králové (FIM UHK)

 

Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové hledala řešení, které by zefektivnilo systém odevzdávání studentských prací a potažmo i celou výuku. S pomocí technologií VMware byl vybudován privátní cloud a infrastruktura ve formě služby, a vzniklo tak vysoce dostupné univerzální prostředí, které lze propojit s virtuálními desktopy a které není závislé na fyzické přítomnosti studentů na fakultě, ale umožňuje plnohodnotně pracovat odkudkoliv prostřednictvím jakéhokoliv klienta.

„Jsme velice rádi, že díky moderní infrastrukture, kterou jsme získali, jsme schopni otevírat studentum svet nejmodernejších cloudových technologií a umožnit jim poznat jej nejen z pozice bežného uživatele, ale i z druhé, výsostne technologické strany. Navíc nový studijní predmet venovaný této problematice, zavádený ve spolupráci s VMware a spolecností EMWAC Group, má mezi studenty obrovský ohlas a zájem o nej predcil i ta nejoptimistictejší ocekávání.“

— Doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D., Prodekan Fakulty informatiky a managementu Univerzita Hradec Králové
Italian

Università degli Studi di Torino

 

Università degli studi di Torino ha scelto VMware per avviare un progetto di virtualizzazione desktop con l’introduzione di Thin Client. Dal 2006 è in corso anche un progetto di virtualizzazione server, a oggi 170 contro 30 fisici

“Abbiamo avviato una fase pilota di virtualizzazione desktop con i principali produttori presenti sul mercato, ma in poco tempo abbiamo deciso di affidarci a VMware perché ci ha garantito sicurezza e compatibilità, oltre a un notevole contenimento dei costi.”

— Carmine Montefusco, IT Manager Università degli Studi di Torino
Finnish

Porvoo International College (Point College)

 

Porvoo International College (Point College) on kahden oppilaitoksen yhdistyessä vuonna 2012 muodostunut toiseen asteen oppilaitos. Point Collegen ja sen opiskelijoiden menestys vaatii toimivaa ja ajanmukaista IT-ympäristöä. Oppilaitoksella oli tarve päivittää vanhentuneet käyttöjärjestelmänsä ja oli pikaisesti löydettävä keino, jolla kahden hengen IT-tiimi pystyisi päivittämään koko laiteympäristön nopeasti ja ilman käyttäjille aiheutuvaa häiriötä. Ratkaisuksi löytyi VMware® Horizon Mirage™, jonka avulla käyttöjärjestelmäpäivitykset saadaan samanaikaisesti useisiin koneisiin ja päivittäminen vaatii vain vähän IT-osaston resursseja.

“VMware Horizon Mirage vaikutti heti hyvältä ratkaisuilta tarpeeseemme. Sen avulla ylläpito on helppoa ja pienistä resursseistamme huolimatta laajastakin ympäristöstä tulee hallittava.”

— Peter Widlund, Järjestelmäasiantuntija
Results 21-34 of 34   |   Previous 1 2
Sorted by Date or Alphabetically

  • United States