VMware
Read Success Stories from: View All Stories

Results 161-180 of 200   |   Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
Sorted by Date or Alphabetically


Russian

PASHA Bank

 

Проект по созданию виртуальной инфраструктуры PASHA Bank с помощью продуктов VMware

«При использовании решений VMware за счет консолидации серверов мы экономим как минимум от 5 до 20 стоимостей серверов высокой производительности за счет одного сервера. Это значительно уменьшает трудозатраты сотрудников IT на проведение ежедневных операций, которые при обычном подходе в построении инфраструктуры занимают достаточно длительное время. Также повысился уровень устойчивости инфраструктуры к различного рода внештатным ситуациям»

— Орхан Таги-заде, ИТ-директор Pasha Bank
Czech

Casablanca INT

 

Česká telekomunikační společnost Casablanca INT využívá technologie VMware k virtualizaci svého datového centra a poskytování služeb veřejného cloudu. Michal Mráz, CIO ve společnosti Casablanca INT, hovoří o důležitosti virtualizace a jejích přínosech nejen pro firmu Casablanca, ale i pro samotné zákazníky.

Česká pojišťovna

 

Česká pojišťovna patří k nejstarším zákazníkům VMware v České republice a virtualizační technologie od VMware je zcela klíčovou součástí jejího IT prostředí. Česká pojišťovna provozuje tisíce serverů a její aplikace si denně vymění 12 milionů transakcí, proto je třeba maximálně efektivní řešení pro snadnou správu, rychlé nasazení a spolehlivé obnovení systému. Lukáš Kláštěrský, CIO v České pojišťovně, hovoří o výhodách virtualizačního řešení VMware.

Česká spořitelna (ERSTE group)

 

Česká spořitelna využívá virtualizační řešení od VMware pro zvýšení kapacity svého datového centra a snížení provozních nákladů. O těchto a dalších výhodách virtualizace hovoří Ladislav Lála, Head of Enterprise Platforms v České Spořitelně. Video zároveň přibližuje virtualizaci na příkladu dvou racků – před a po virtualizaci.

Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec králové (FIM UHK)

 

Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové hledala řešení, které by zefektivnilo systém odevzdávání studentských prací a potažmo i celou výuku. S pomocí technologií VMware byl vybudován privátní cloud a infrastruktura ve formě služby, a vzniklo tak vysoce dostupné univerzální prostředí, které lze propojit s virtuálními desktopy a které není závislé na fyzické přítomnosti studentů na fakultě, ale umožňuje plnohodnotně pracovat odkudkoliv prostřednictvím jakéhokoliv klienta.

„Jsme velice rádi, že díky moderní infrastrukture, kterou jsme získali, jsme schopni otevírat studentum svet nejmodernejších cloudových technologií a umožnit jim poznat jej nejen z pozice bežného uživatele, ale i z druhé, výsostne technologické strany. Navíc nový studijní predmet venovaný této problematice, zavádený ve spolupráci s VMware a spolecností EMWAC Group, má mezi studenty obrovský ohlas a zájem o nej predcil i ta nejoptimistictejší ocekávání.“

— Doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D., Prodekan Fakulty informatiky a managementu Univerzita Hradec Králové

Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec králové (FIM UHK)

 

Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové hledala řešení, které by zefektivnilo systém odevzdávání studentských prací a potažmo i celou výuku. S pomocí technologií VMware byl vybudován privátní cloud a infrastruktura ve formě služby, a vzniklo tak vysoce dostupné univerzální prostředí, které lze propojit s virtuálními desktopy a které není závislé na fyzické přítomnosti studentů na fakultě, ale umožňuje plnohodnotně pracovat odkudkoliv prostřednictvím jakéhokoliv klienta.

Moravia IT a. s.

 

Společnost Moravia IT se potýkala s nedostatečně flexibilní infrastrukturou a vysokými požadavky na úložiště vzhledem k rychle rostoucímu počtu nových služeb a aplikací. Pro IT týmy to znamenalo dlouhé čekání na přípravu infrastruktury pro nové služby a vysoké požadavky na investice, zejména do úložiště. Stávající virtualizovaná infrastruktura se stala základem pro vybudování privátního cloudu, který pomohl vyřešit stávající problémy, ale celkově přispěl k vyšší flexibilitě, zrychlení a zkvalitnění služeb.

„Protože jsme měli 5 let dobrých zkušeností s produkty VMware vSphere a vCenter LabManager, které nám pomáhaly zajišťovat i vysokou dostupnost našich klíčových služeb na úrovni 99,99 %, rozhodli jsme se v roce 2013 pro nasazení vCloud Suite. Řešení splnilo naše očekávání a funguje k naší plné spokojenosti.“

— Přemysl Vala, CIO, Moravia IT a. s.

SPOJMONT OSTRAVA s. r. o., COLOR STEEL s. r. o., EMAIL SERVICE s. r. o.

 

Společnosti Spojmont Ostrava, Color Steel a Email Service se potýkaly s provozními problémy způsobenými zastaralým hardwarem, odezva databázového serveru se s novými verzemi informačního systému prodlužovala až k hranici únosnosti. Aby bylo možné plnohodnotně využívat pokročilé funkce informačního systému, bylo třeba obnovit stávající servery. Po zvážení dostupných možností byla jako optimální řešení vybrána virtualizace serverů.

“Pro virtualizaci jsme se rozhodli jako pro ideální rešení našich problému se zastaralým hardwarem, který snižoval funkcnost informacního systému. Spolecnost VMware považujeme za prumyslový standard a díky jejím produktum jsme získali rychlejší a efektivnejší IT pri soucasné úspore kapitálových i provozních nákladu.”

— Aleš Dreiseitel, jednatel SPOJMONT OSTRAVA s.r.o., COLOR STEEL s.r.o., EMAIL SERVICE s.r.o.

Supreme Audit Office (NKÚ)

 

Díky řešení pro virtualizaci desktopů od VMware mohou kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu přistupovat ke svým datům odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení. Virtualizační řešení od VMware zajišťuje nejen potřebnou mobilitu, ale splňuje i nejvyšší bezpečnostní standardy. O využití virtualizace v rámci NKÚ hovoří Pavel Valina, vedoucí oddělení komunikačních sítí a systémů.

Telefónica Czech Republic

 

Společnost Telefónica se rozhodla investovat do virtualizace a cloudových služeb a jako partnera si zvolila VMware. V současné době Telefónica provozuje 2500 virtualizovaných serverů a jejich počet neustále roste, proto jsou technologie od VMware pro Telefónicu zcela klíčové a plánuje na nich vystavět další nadstavbové služby.

Y Soft

 

Česká společnost Y Soft nabízí unikátní řešení pro optimalizaci a správu tisku. Pro testování svých produktů v plné zátěži potřebuje Y Soft vytvářet rozsáhlá virtuální prostředí se simulací reálného provozu. Ondřej Krajíček, CRO společnosti Y Soft, vysvětluje, proč se rozhodli spolupracovat se společností VMware a jaké výhody jim virtualizační technologie VMware přináší.

ZUTOM s.r.o.

 

Produkty VMware umožnili spoločnosti ZUTOM priniesť na trh špičkové cloudové a hostingové služby.

„Riešenie spoločnosti VMware bolo jasnou voľbou nielen kvôli vysokej úrovni ich produktov, ale tiež z dôvodu predchádzajúcich skúseností administrátorov z iných projektov. Implementáciou riešenia VMware sa nám podarilo zriadiť a úspešne prevádzkovať moderné virtualizované dátové centrum so širokou ponukou cloudových a hostingových služieb. Zákazníci môžu využiť celú škálu produktov, ktoré uspokoja základné aj vysoké nároky na kvalitu a dostupnosť.“

— Tomáš Kurtha, CEO, ZUTOM
Italian

Banca Akros

 

Banca Akros ha avuto la necessità di supportare l’IT nella gestione dell’infrastruttura e di tutti i sui layer. ha così deciso di adottare VMware vSphere with Operations Management, implementando il sistema nella nuova infrastruttura. Obiettivo principale dell’adozione di VMware vSphere with Operations Management è stato supportare l’IT nella verifica dello “stato di salute” della piattaforma di virtualizzazione per ottimizzare la capacità e monitorare le prestazioni del carico di lavoro da un unico punto

“Fin dalle battute iniziali vSphere with Operations Management si è dimostrato utilissimo per implementare le best practices VMware minimizzando i rischi e garantendo la funzionalità e l’efficienza dei sistemi aziendali”

— Davide Fanizzo, Responsabile Area IT Sistemi Banca Akros S.p.a.

Clouditalia Spa

 

La sfida: realizzare due data center, a Roma e Arezzo, per poter affiancare alla proposta di prodotti per le telecomunicazioni anche soluzioni cloud. La soluzione: Clouditalia ha scelto la tecnologia e i servizi professionali VMware per realizzare una soluzione di cloud computing basata su due data center. Grazie alle soluzioni ed al supporto VMware, Clouditalia rende disponibile ai propri clienti un virtual data center da cui attingere le risorse necessarie in modalità IaaS

“Cloud” significa prima di tutto accessibilità, facilità d'uso - servizi erogati in modo semplice e intuitivo, con investimenti e tempi di avviamento iniziali pressoché nulli. Per garantire controllo assoluto sul servizio al cliente finale, Clouditalia mette a disposizione una capillare rete di telecomunicazioni e la capacità di erogare connettività, oltre a due nuovi datacenter collegati mediante fibra ottica di nostra proprietà a 20 Gbps. A pilotare l’infrastruttura VMware, che permette di ottimizzare e gestire tutti i servizi offerti dai nostri datacenter.

— Paolo Bottura, Direttore Generale Markets & Offering Clouditalia

Gruppo Sole 24 Ore

 

Private Cloud with VMware

Con VMware abbiamo intrapreso un progetto di virtualizzazione che è stato il fattore abilitante per l’implementazione di un modello di Private Cloud: questo ha permesso alla nostra organizzazione IT di garantire al business efficienza, sicurezza e flessibilità in linea con le esigenze aziendali in termini di velocità, competitività e servizi al cliente.

— Carlo Capalbo, CIO Gruppo Sole 24 Ore

Gruppo Zucchetti

 

La sfida era quella di superare i limiti di un’infrastruttura fisica in un data center che aveva raggiunto i limiti di spazio e richiedeva costi di energia elettrica per il mantenimento. L’azienda voleva inoltre erogare i propri servizi in modalità Cloud. VMware vSphere ha permesso di seguire tutte le applicazioni business critical, VMware vCenter Site Recovery Manager ha portato sicurezza e garanzie, mentre VMware vCenter Operations Management Suite ha semplificato le attività dell’IT.

“Il nostro data center è sempre stato un costo. Nell’ultimo anno con VMware è diventato un business. E tutto fa pensare che lo sarà sempre di più”. “Con VMware abbiamo migliorato i livelli qualitativi e di affidabilità del servizio, ci siamo dotati di un sistema fortemente scalabile e disponiamo di versatilità e infinte possibilità rispetto alla situazione precedente. A distanza di due anni dall’avvio, giudichiamo il progetto come un successo a livello di business”.

— Giorgio Mini, Vice Presidente del Gruppo Zucchetti

Kuwait Petroleum Italia

 

Kuwait Petroleum Italia: Journey to the Cloud

Q8 intende proseguire nel percorso con VMware per accrescere ulteriormente la disponibilità dei servizi e le performance che le business unit possono raggiungere. Enormi sono i vantaggi raggiunti anche dal punto di vista della comunicazione con i clienti e del tempo necessario per accedere alle applicazioni. Un ulteriore beneficio è rappresentato dalla riduzione del total cost of ownership del parco device, essendosi drasticamente ridotta l’attività di hardware replacement. Allo stesso tempo, la struttura IT può dedicare parte delle proprie risorse a compiti maggiormente innovativi e rispondere in modo rapido e flessibile alle esigenze strategiche del business.

— Simone Rischia, IT Operations Manager, Kuwait Petroleum Italia

Twin-Set Simona Barbieri

 

La sfida
Creare una nuova infrastruttura di virtualizzazione su data center remoto e ottimizzare le prestazioni e i servizi. Organizzare le attività in modo da gestire con precisione e senza problemi un successivo trasloco presso la nuova sede dell’azienda. Il tutto per far crescere l’infrastruttura tecnologica e adeguarla al cambiamento aziendale in atto.

La soluzione
Twin-Set Simona Barbieri adotta la soluzione vSphere with Operations Management, che consente un migliore utilizzo della capacità e il monitoraggio delle prestazioni.

“La virtualizzazione ci ha consentito di far crescere l’It e i suoi servizi in parallelo alla crescita vissuta negli ultimi anni dall’azienda”.

— Pierluigi Sacchetti, Infrastructure Manager, Twin-Set Simona Barbieri

Università degli Studi di Torino

 

Università degli studi di Torino ha scelto VMware per avviare un progetto di virtualizzazione desktop con l’introduzione di Thin Client. Dal 2006 è in corso anche un progetto di virtualizzazione server, a oggi 170 contro 30 fisici

“Abbiamo avviato una fase pilota di virtualizzazione desktop con i principali produttori presenti sul mercato, ma in poco tempo abbiamo deciso di affidarci a VMware perché ci ha garantito sicurezza e compatibilità, oltre a un notevole contenimento dei costi.”

— Carmine Montefusco, IT Manager Università degli Studi di Torino
Hebrew

Ashdod Port

 

Ashdod port is virtualized using VMware solutions

"VMware virtualization solution has brought a million and a half dollars cost savings in the past four years, when 50% cane from savings in software licenses and 50% from electricity, conditioning and hardware such as servers and switches"

— Tal Marder, management supervisor of the virtual environment and the organizational storage array in Ashdod Port
Results 161-180 of 200   |   Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
Sorted by Date or Alphabetically

  • United States