VMware
Read Success Stories from: View All Stories

Results 221-240 of 278   |   Previous 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next
Sorted by Date or Alphabetically


Czech

Casablanca INT

 

Česká telekomunikační společnost Casablanca INT využívá technologie VMware k virtualizaci svého datového centra a poskytování služeb veřejného cloudu. Michal Mráz, CIO ve společnosti Casablanca INT, hovoří o důležitosti virtualizace a jejích přínosech nejen pro firmu Casablanca, ale i pro samotné zákazníky.

Česká pojišťovna

 

Česká pojišťovna patří k nejstarším zákazníkům VMware v České republice a virtualizační technologie od VMware je zcela klíčovou součástí jejího IT prostředí. Česká pojišťovna provozuje tisíce serverů a její aplikace si denně vymění 12 milionů transakcí, proto je třeba maximálně efektivní řešení pro snadnou správu, rychlé nasazení a spolehlivé obnovení systému. Lukáš Kláštěrský, CIO v České pojišťovně, hovoří o výhodách virtualizačního řešení VMware.

Česká spořitelna (ERSTE group)

 

Česká spořitelna využívá virtualizační řešení od VMware pro zvýšení kapacity svého datového centra a snížení provozních nákladů. O těchto a dalších výhodách virtualizace hovoří Ladislav Lála, Head of Enterprise Platforms v České Spořitelně. Video zároveň přibližuje virtualizaci na příkladu dvou racků – před a po virtualizaci.

Czech Customer testimonial

 

Vybraní zákazníci VMware hovoří o svých zkušenostech s technologiemi VMware a přínosech, které jim cloud a virtualizace přinášejí. Video přináší komentáře zákazníků z řad velkých finančních institucí, telekomunikačních firem, univerzit i státní správy.

Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec králové (FIM UHK)

 

Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové hledala řešení, které by zefektivnilo systém odevzdávání studentských prací a potažmo i celou výuku. S pomocí technologií VMware byl vybudován privátní cloud a infrastruktura ve formě služby, a vzniklo tak vysoce dostupné univerzální prostředí, které lze propojit s virtuálními desktopy a které není závislé na fyzické přítomnosti studentů na fakultě, ale umožňuje plnohodnotně pracovat odkudkoliv prostřednictvím jakéhokoliv klienta.

„Jsme velice rádi, že díky moderní infrastrukture, kterou jsme získali, jsme schopni otevírat studentum svet nejmodernejších cloudových technologií a umožnit jim poznat jej nejen z pozice bežného uživatele, ale i z druhé, výsostne technologické strany. Navíc nový studijní predmet venovaný této problematice, zavádený ve spolupráci s VMware a spolecností EMWAC Group, má mezi studenty obrovský ohlas a zájem o nej predcil i ta nejoptimistictejší ocekávání.“

— Doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D., Prodekan Fakulty informatiky a managementu Univerzita Hradec Králové

Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec králové (FIM UHK)

 

Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové hledala řešení, které by zefektivnilo systém odevzdávání studentských prací a potažmo i celou výuku. S pomocí technologií VMware byl vybudován privátní cloud a infrastruktura ve formě služby, a vzniklo tak vysoce dostupné univerzální prostředí, které lze propojit s virtuálními desktopy a které není závislé na fyzické přítomnosti studentů na fakultě, ale umožňuje plnohodnotně pracovat odkudkoliv prostřednictvím jakéhokoliv klienta.

Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec králové (FIM UHK)

 

Efektivnejší provoz a kvalitnejší výuku na Fakulte informatiky a management Univerzity Hradec Králové zajistily katalogizované virtuální desktop

Po úspěšném zavedení virtuálních desktopů na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové se objevily nové potřeby uživatelů především v oblasti pokročilé práce s aplikacemi. Řešení VMware Horizon Workspace přirozeně rozšířilo stávající virtuální infrastrukturu univerzity postavenou na ověřených technologiích VMware a zajistilo uživatelům flexibilitu a svobodu při organizaci svého pracovního prostředí bez výrazného tlaku na systémovou podporu.

„Pracujeme na tom, aby se každý náš student a zamestnanec mohl dostat kdykoli a odkudkoli k jakékoli aplikaci a pokud možno z jakéhokoli zarízení. Virtualizace desktop byla velice racionálním rozhodnutím, které usporilo práci a dalo studentum možnost vzdelávat se a pracovat i mimo ucebny, což je obrovská výhoda.“

— doc. Ing. Václav Janeček, CSc., dean, FIM, Univerzita Hradec Králové

Magistrát města Karviná

 

Jako většina úřadů, i magistrát města Karviná se potýkal s velkou roztříštěností své IT infrastruktury a náročnou správou a údržbou koncových stanic. Díky virtualizaci desktopů od VMware se podařilo centralizovat infrastrukturu, redukovat náklady na IT a výrazně zjednodušit celou správu. O výhodách zavedení virtualizace na magistrátu města Karviná hovoří tajemník Roman Nogol a vedoucí oddělení informatiky Jiří Jarema.

Moravia IT a. s.

 

Společnost Moravia IT se potýkala s nedostatečně flexibilní infrastrukturou a vysokými požadavky na úložiště vzhledem k rychle rostoucímu počtu nových služeb a aplikací. Pro IT týmy to znamenalo dlouhé čekání na přípravu infrastruktury pro nové služby a vysoké požadavky na investice, zejména do úložiště. Stávající virtualizovaná infrastruktura se stala základem pro vybudování privátního cloudu, který pomohl vyřešit stávající problémy, ale celkově přispěl k vyšší flexibilitě, zrychlení a zkvalitnění služeb.

„Protože jsme měli 5 let dobrých zkušeností s produkty VMware vSphere a vCenter LabManager, které nám pomáhaly zajišťovat i vysokou dostupnost našich klíčových služeb na úrovni 99,99 %, rozhodli jsme se v roce 2013 pro nasazení vCloud Suite. Řešení splnilo naše očekávání a funguje k naší plné spokojenosti.“

— Přemysl Vala, CIO, Moravia IT a. s.

Moravia IT a. s.

 

Virtualizace od VMware revolučně změnila možnosti práce s desktopy ve společnosti Moravia IT

Oblast lokalizace softwaru, ve které společnost Moravia IT působí, klade vysoké nároky na zdroje – zaměstnanci potřebují ke své práci dva a více počítačů, pracují s různými operačními systémy a využívají různé konfigurace softwaru i hardwaru. Motivací k zavedení virtualizace desktopů tedy byla v první řadě úspora, a to jak financí, tak i času a lidských zdrojů. Díky nasazení technologie pro virtualizaci desktopů od společnosti VMware se podařilo výrazně zrychlit reakci na požadavky a zredukovat náklady na IT

„Z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit, že virtualizace desktopů je pro firmy velmi přínosným řešením, které pomůže zefektivnit IT jak po stránce finanční, tak i provozní. Technologie společnosti VMware, které využíváme i pro virtualizaci serverů a provoz privátního cloudu, nám pomohly zajistit veškeré požadavky, které jsme na infrastrukturu virtuálních desktopů měli.“

— Přemysl Vala, CIO, Moravia IT a. s.

SPOJMONT OSTRAVA s. r. o., COLOR STEEL s. r. o., EMAIL SERVICE s. r. o.

 

Společnosti Spojmont Ostrava, Color Steel a Email Service se potýkaly s provozními problémy způsobenými zastaralým hardwarem, odezva databázového serveru se s novými verzemi informačního systému prodlužovala až k hranici únosnosti. Aby bylo možné plnohodnotně využívat pokročilé funkce informačního systému, bylo třeba obnovit stávající servery. Po zvážení dostupných možností byla jako optimální řešení vybrána virtualizace serverů.

“Pro virtualizaci jsme se rozhodli jako pro ideální rešení našich problému se zastaralým hardwarem, který snižoval funkcnost informacního systému. Spolecnost VMware považujeme za prumyslový standard a díky jejím produktum jsme získali rychlejší a efektivnejší IT pri soucasné úspore kapitálových i provozních nákladu.”

— Aleš Dreiseitel, jednatel SPOJMONT OSTRAVA s.r.o., COLOR STEEL s.r.o., EMAIL SERVICE s.r.o.

Supreme Audit Office (NKÚ)

 

Díky řešení pro virtualizaci desktopů od VMware mohou kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu přistupovat ke svým datům odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení. Virtualizační řešení od VMware zajišťuje nejen potřebnou mobilitu, ale splňuje i nejvyšší bezpečnostní standardy. O využití virtualizace v rámci NKÚ hovoří Pavel Valina, vedoucí oddělení komunikačních sítí a systémů.

Telefónica Czech Republic

 

Společnost Telefónica se rozhodla investovat do virtualizace a cloudových služeb a jako partnera si zvolila VMware. V současné době Telefónica provozuje 2500 virtualizovaných serverů a jejich počet neustále roste, proto jsou technologie od VMware pro Telefónicu zcela klíčové a plánuje na nich vystavět další nadstavbové služby.

Y Soft

 

Česká společnost Y Soft nabízí unikátní řešení pro optimalizaci a správu tisku. Pro testování svých produktů v plné zátěži potřebuje Y Soft vytvářet rozsáhlá virtuální prostředí se simulací reálného provozu. Ondřej Krajíček, CRO společnosti Y Soft, vysvětluje, proč se rozhodli spolupracovat se společností VMware a jaké výhody jim virtualizační technologie VMware přináší.

ZUTOM s.r.o.

 

Produkty VMware umožnili spoločnosti ZUTOM priniesť na trh špičkové cloudové a hostingové služby.

„Riešenie spoločnosti VMware bolo jasnou voľbou nielen kvôli vysokej úrovni ich produktov, ale tiež z dôvodu predchádzajúcich skúseností administrátorov z iných projektov. Implementáciou riešenia VMware sa nám podarilo zriadiť a úspešne prevádzkovať moderné virtualizované dátové centrum so širokou ponukou cloudových a hostingových služieb. Zákazníci môžu využiť celú škálu produktov, ktoré uspokoja základné aj vysoké nároky na kvalitu a dostupnosť.“

— Tomáš Kurtha, CEO, ZUTOM
Turkish

Borusan Holdings

 

Borusan Holdings started working with VMware to consolidate their datacenter aiming to consolidate IT infrastructure of group companies and also to build a private cloud for Borusan.

Danish

NAV

 

NAV implementerte en skybasert infrastruktur basert på VMware-løsninger og fikk raskt et mer effektivt, fleksibelt og sikkert IT-system som muliggjorde raskt oppsett av applikasjonsservere, raskere provisjonering av tjenester og bedre administrering.

«Tidligere kunne vi bruke flere uker på å få opp en server ferdigstilt med applikasjon, database, sertifikat, brannmuråpninger, lastbalansering og alt annet som man trenger. I dag kan vi gjøre dette på 15 minutter avhengig av type applikasjon»

— Gerd Anne Buan , Virtualiseringsgruppen, NAV IKT Drift
Italian

Banca Akros

 

Banca Akros ha avuto la necessità di supportare l’IT nella gestione dell’infrastruttura e di tutti i sui layer. ha così deciso di adottare VMware vSphere with Operations Management, implementando il sistema nella nuova infrastruttura. Obiettivo principale dell’adozione di VMware vSphere with Operations Management è stato supportare l’IT nella verifica dello “stato di salute” della piattaforma di virtualizzazione per ottimizzare la capacità e monitorare le prestazioni del carico di lavoro da un unico punto

“Fin dalle battute iniziali vSphere with Operations Management si è dimostrato utilissimo per implementare le best practices VMware minimizzando i rischi e garantendo la funzionalità e l’efficienza dei sistemi aziendali”

— Davide Fanizzo, Responsabile Area IT Sistemi Banca Akros S.p.a.

Clouditalia Spa

 

La sfida: realizzare due data center, a Roma e Arezzo, per poter affiancare alla proposta di prodotti per le telecomunicazioni anche soluzioni cloud. La soluzione: Clouditalia ha scelto la tecnologia e i servizi professionali VMware per realizzare una soluzione di cloud computing basata su due data center. Grazie alle soluzioni ed al supporto VMware, Clouditalia rende disponibile ai propri clienti un virtual data center da cui attingere le risorse necessarie in modalità IaaS

“Cloud” significa prima di tutto accessibilità, facilità d'uso - servizi erogati in modo semplice e intuitivo, con investimenti e tempi di avviamento iniziali pressoché nulli. Per garantire controllo assoluto sul servizio al cliente finale, Clouditalia mette a disposizione una capillare rete di telecomunicazioni e la capacità di erogare connettività, oltre a due nuovi datacenter collegati mediante fibra ottica di nostra proprietà a 20 Gbps. A pilotare l’infrastruttura VMware, che permette di ottimizzare e gestire tutti i servizi offerti dai nostri datacenter.

— Paolo Bottura, Direttore Generale Markets & Offering Clouditalia

Gruppo Sole 24 Ore

 

Private Cloud with VMware

Con VMware abbiamo intrapreso un progetto di virtualizzazione che è stato il fattore abilitante per l’implementazione di un modello di Private Cloud: questo ha permesso alla nostra organizzazione IT di garantire al business efficienza, sicurezza e flessibilità in linea con le esigenze aziendali in termini di velocità, competitività e servizi al cliente.

— Carlo Capalbo, CIO Gruppo Sole 24 Ore
Results 221-240 of 278   |   Previous 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next
Sorted by Date or Alphabetically

  • United States