VMware
Read Success Stories from: View All Stories

Results 261-263 of 263   |   Previous 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Sorted by Date or Alphabetically


Swedish

Ipeer

 

För att bredda sitt utbud och tillgodose kundernas ökade efterfrågan på hybridmoln har Ipeer valt VMware som strategisk partner. Med Hybrid Cloud kan Ipeer erbjuda sina kunder en helhetslösning, Hosted VMware.

“VMware har ett starkt varumärke som är efterfrågat bland våra kunder. Med Hosted VMware kan vi nu erbjuda kunden en möjlighet att flytta resurser anpassat för stunden och bara betala för sitt faktiska användande.”

— Magnus Persson, responsible for development, Ipeer

Vasakronan

 

Vasakronan tar steget in i framtiden med aktivitetsbaserat kontor När Vasakronan skulle flytta till nya lokaler i centrala Stockholm valde de att gå från en traditionell kontorsmiljö till ett aktivitetsbaserat kontor. I den nya miljön står individen i centrum, och genom smarta IT-lösningar som bland annat bygger på VMware vSphere och VMware View har de anställda friheten att arbeta varifrån de vill och med vilken typ av enhet de vill, i en enkel, tillgänglig och säker IT-miljö.

“Att ändra sättet vi arbetar och erbjuda våra anställda mer frihet har varit en förutsättning för oss för att kunna vara en attraktiv arbetsplats.”

— Sören Sandell, IT-chef på Vasakronan
Finnish

Porvoo International College (Point College)

 

Porvoo International College (Point College) on kahden oppilaitoksen yhdistyessä vuonna 2012 muodostunut toiseen asteen oppilaitos. Point Collegen ja sen opiskelijoiden menestys vaatii toimivaa ja ajanmukaista IT-ympäristöä. Oppilaitoksella oli tarve päivittää vanhentuneet käyttöjärjestelmänsä ja oli pikaisesti löydettävä keino, jolla kahden hengen IT-tiimi pystyisi päivittämään koko laiteympäristön nopeasti ja ilman käyttäjille aiheutuvaa häiriötä. Ratkaisuksi löytyi VMware® Horizon Mirage™, jonka avulla käyttöjärjestelmäpäivitykset saadaan samanaikaisesti useisiin koneisiin ja päivittäminen vaatii vain vähän IT-osaston resursseja.

“VMware Horizon Mirage vaikutti heti hyvältä ratkaisuilta tarpeeseemme. Sen avulla ylläpito on helppoa ja pienistä resursseistamme huolimatta laajastakin ympäristöstä tulee hallittava.”

— Peter Widlund, Järjestelmäasiantuntija
Results 261-263 of 263   |   Previous 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Sorted by Date or Alphabetically

  • United States