VMware
Read Success Stories from: View All Stories

Results 181-188 of 188   |   Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sorted by Date or Alphabetically


Spanish

Canal de Isabel II Gestión

 

Desde 2002, primero Canal de Isabel II y luego Canal de Isabel II Gestión, S.A. han abanderado la virtualización en España, una tecnología que facilita el uso de los sistemas de información necesarios para que la empresa gestione el ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid.

“Todos estos años nos han demostrado que la virtualización no sólo funciona, sino que marca el camino a seguir para nuestra política tecnológica en Canal de Isabel II Gestión. Este tipo de soluciones nos hacen más ágiles y eficientes para poder seguir mejorando nuestro servicio a los ciudadanos”

— Ángel Rodríguez, subdirector de Sistemas de Información, Canal de Isabel II Gestión

Universidad del Pacifico

 

La Universidad del Pacifico, es reconocida como la universidad peruana de mayor prestigio enfocada a la enseñanza en las áreas de gestión empresarial y economía en Perú. Uno de los mayores retos que asume permanentemente esta casa de estudios dentro de sus objetivos estratégicos, es la constante búsqueda del uso de herramientas tecnológicas como soporte para una mejor enseñanza y un mejor aprendizaje en todos sus niveles.

“VMware ha permitido a nuestra Gerencia de Gestión de la Información e Innovación Tecnológica (GIIT), brindar un mejor servicio a través de la tecnología de VMware, a nuestros alumnos, personal administrativo y plana docente en todo momento, en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo, convirtiendo la tecnología en un servicio que esta a disposición de nuestros usuarios, cumpliendo así nuevamente con los objetivos que nuestra casa de estudios nos ha encomendado”

— Ugo Ojeda, Gerente de Gestión de la Información e Innovación Tecnológica

Universidade da Coruña

 

La Universidade da Coruña despliega 8.000 puestos de trabajo con VMware Horizon View

La gestión, el mantenimiento y la actualización de todos los puestos de usuario de la Universidade da Coruña y sus diferentes tipologías requerían de un trabajo muy costoso en tiempo y recursos. La solución VMware Horizon View ha permitido a la Universidade da Coruña gestionar de forma flexible y ágil los puestos de trabajo de la universidad independientemente del tipo de usuario.

“Con las soluciones de VMware hemos sido capaces de gestionar de forma flexible y ágil los puestos de trabajo con independencia del tipo de usuario, ofreciendo así un mejor servicio tanto a los alumnos como al personal de la universidad”.

— Víctor Carneiro, CIO, Universidade da Coruña
Swedish

Excanto

 

Excanto har valt VMware som strategisk partner för att utveckla konceptet Hybrid-IT – en kundunik lösning där Excanto kombinerar outsourcing och molnbaserade tjänster med kundens lokala lösningar. Den virtuella basinfrastrukturen för servrar i Excantos datacenter, som ett hundratal kunder använder sig av, bygger på virtualiseringsplattformen VMware vSphere. För att möta den växande efterfrågan på VDI-lösningar erbjuder Excanto VMware Horizon.

“Kombinationen outsourcing, molnbaserade tjänster och lokala lösningar ger en ökad affärsnytta för kunden i och med att de lättare kan klara stora och snabba förändringar. “

— Marcus Lindstedt, CEO Excanto

Mobiloperatören 3 Scandinavia

 

Mobiloperatören 3 Scandinavia har valt en virtuell klientmiljö baserad på VMware View i sitt Network Operations Center. Den nya lösningen har bidragit till minskad administration, höjd säkerhet, tillgänglighet och redundans samt väsentligt förbättrat arbetsmiljön för de anställda med minskade bullernivåer och lägre temperatur.

“Vårt företag är kända för att alltid ligga i framkant vad gäller teknik, därför kändes det som det här var rätt väg att gå. Och feedbacken vi får är att alla är jättenöjda.” Christoffer Andla på 3 Skandinavien

— Christoffer Andla , på 3 Skandinavien

Vasakronan

 

Vasakronan tar steget in i framtiden med aktivitetsbaserat kontor När Vasakronan skulle flytta till nya lokaler i centrala Stockholm valde de att gå från en traditionell kontorsmiljö till ett aktivitetsbaserat kontor. I den nya miljön står individen i centrum, och genom smarta IT-lösningar som bland annat bygger på VMware vSphere och VMware View har de anställda friheten att arbeta varifrån de vill och med vilken typ av enhet de vill, i en enkel, tillgänglig och säker IT-miljö.

“Att ändra sättet vi arbetar och erbjuda våra anställda mer frihet har varit en förutsättning för oss för att kunna vara en attraktiv arbetsplats.”

— Sören Sandell, IT-chef på Vasakronan
Finnish

Lapin sairaanhoitopiiri

 

Lapin sairaanhoitopiirin tehtävä on taata kaikkien potilaiden hoito missä ja milloin tahansa. Terveydenhuollon tietojärjestelmien on toimittava luotettavasti ja varmasti ympäri vuorokauden pitkistä etäisyyksistä huolimatta. Potilaiden tietojen on oltava jatkuvasti käytettävissä koko alueella potilastietojen turvallisuuden vaarantumatta. Lapin sairaanhoitopiiri löysi toimintavarman ja järjestelmien päivittämistä helpottavan ratkaisun VMwarelta. VMware® Horizon View yksinkertaistaa työpöytien hallinnan ja VMware vSphere® on johtava virtualisointialusta pilvi-infrastruktuurien rakentamiseen. Nyt järjestelmä muun muassa skaalautuu helposti ja sähkönkulutus sekä palvelinten hankintakustannukset ovat huomattavasti aiempaa pienemmät. Samalla tarvittavat huolto- ja muutostoimenpiteet voidaan toteuttaa etäältä ilman käyttökatkoja.

"Järjestelmän käyttöönotto ja migraatio vanhasta fyysisestä ympäristöstä virtuaaliseen ympäristöön oli miellyttävä kokemus. Myös järjestelmän toimintavarmuus on ylittänyt korkealle asetetut odotukset."

— Heikki Ruokanen, pääsuunnittelija

Porvoo International College (Point College)

 

Porvoo International College (Point College) on kahden oppilaitoksen yhdistyessä vuonna 2012 muodostunut toiseen asteen oppilaitos. Point Collegen ja sen opiskelijoiden menestys vaatii toimivaa ja ajanmukaista IT-ympäristöä. Oppilaitoksella oli tarve päivittää vanhentuneet käyttöjärjestelmänsä ja oli pikaisesti löydettävä keino, jolla kahden hengen IT-tiimi pystyisi päivittämään koko laiteympäristön nopeasti ja ilman käyttäjille aiheutuvaa häiriötä. Ratkaisuksi löytyi VMware® Horizon Mirage™, jonka avulla käyttöjärjestelmäpäivitykset saadaan samanaikaisesti useisiin koneisiin ja päivittäminen vaatii vain vähän IT-osaston resursseja.

“VMware Horizon Mirage vaikutti heti hyvältä ratkaisuilta tarpeeseemme. Sen avulla ylläpito on helppoa ja pienistä resursseistamme huolimatta laajastakin ympäristöstä tulee hallittava.”

— Peter Widlund, Järjestelmäasiantuntija
Results 181-188 of 188   |   Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sorted by Date or Alphabetically

  • United States