VMware
Read Success Stories from: View All Stories

Results 181-200 of 210   |   Previous 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next
Sorted by Date or Alphabetically


Russian

Rosgosstrah Bank

 

Проект по виртуализации инфраструктуры рабочих столов в Росгосстрах Банке

«Благодаря внедрению решения VMware мы смогли добиться существенного расширения региональной сети Банка при минимальных трудозатратах. Преимуществом виртуализации десктопов для нас является скорость и простота развертывания новых рабочих мест, а также простая техническая поддержка пользователей. Рабочие столы стандартизированы, значительно сократилось время на их обслуживание и устранение технических неполадок».

— Andrey Bondarev, IT director at Rosgosstrah Bank

МГТС

 

МГТС: как мигрировать на Windows 7 без простоев и лишних затрат

«Московская городская телефонная сеть» является одной из крупнейших в Европе компаний местной проводной связи. Это ведущий российский оператор местной проводной связи и один из самых популярных интернет-провайдер в Москве.

В компании МГТС используется большое количество компьютеров — более 6 тысяч. В связи с тем, что Microsoft прекращала поддержку Windows XP, в феврале 2014 года перед ИТ-отделом поставили задачу по миграции рабочих мест с операционной системы Windows XP на Windows 7. Для решения этой задачи использовали VMware Horizon Mirage, который позволил провести миграцию с минимальными трудовыми и временными затратами.

«Наша компания активно использует решения VMware, в том числе по виртуализации серверов. Проект Horizon Mirage позволил нам решить задачу по переводу сотрудников на новую ОС быстро и без лишних финансовых и организационных затрат. Мы планируем продолжать сотрудничество с этим вендором, чтобы совершенствовать ИТ-инфраструктуру МГТС и повышать эффективность работы ИТ-сервисов»

— Владимир Бушман, директор департамента эксплуатации и развития ИТ-инфраструктуры ПАО МГТС
Czech

 

Univerzita Pardubice spolupracuje s VMware od roku 2005 a provozuje jednu z nejrozsáhlejších infrastruktur pro virtualizované desktopy v České republice. Díky virtualizaci mají studenti možnost založit si na vyžádání vlastní virtuální server, využívat virtuální klienty v počítačových učebnách a do budoucna také přistupovat ke školním aplikacím a souborům z vlastních mobilních zařízení. IT administrátoři mohou díky technologiím od VMware snadněji a efektivněji spravovat celé IT prostředí a lépe se vyrovnat se zvýšenou zátěží na začátku každého semestru.

Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec králové (FIM UHK)

 

Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové hledala řešení, které by zefektivnilo systém odevzdávání studentských prací a potažmo i celou výuku. S pomocí technologií VMware byl vybudován privátní cloud a infrastruktura ve formě služby, a vzniklo tak vysoce dostupné univerzální prostředí, které lze propojit s virtuálními desktopy a které není závislé na fyzické přítomnosti studentů na fakultě, ale umožňuje plnohodnotně pracovat odkudkoliv prostřednictvím jakéhokoliv klienta.

„Jsme velice rádi, že díky moderní infrastrukture, kterou jsme získali, jsme schopni otevírat studentum svet nejmodernejších cloudových technologií a umožnit jim poznat jej nejen z pozice bežného uživatele, ale i z druhé, výsostne technologické strany. Navíc nový studijní predmet venovaný této problematice, zavádený ve spolupráci s VMware a spolecností EMWAC Group, má mezi studenty obrovský ohlas a zájem o nej predcil i ta nejoptimistictejší ocekávání.“

— Doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D., Prodekan Fakulty informatiky a managementu Univerzita Hradec Králové

Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec králové (FIM UHK)

 

Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové hledala řešení, které by zefektivnilo systém odevzdávání studentských prací a potažmo i celou výuku. S pomocí technologií VMware byl vybudován privátní cloud a infrastruktura ve formě služby, a vzniklo tak vysoce dostupné univerzální prostředí, které lze propojit s virtuálními desktopy a které není závislé na fyzické přítomnosti studentů na fakultě, ale umožňuje plnohodnotně pracovat odkudkoliv prostřednictvím jakéhokoliv klienta.

Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec králové (FIM UHK)

 

Efektivnejší provoz a kvalitnejší výuku na Fakulte informatiky a management Univerzity Hradec Králové zajistily katalogizované virtuální desktop

Po úspěšném zavedení virtuálních desktopů na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové se objevily nové potřeby uživatelů především v oblasti pokročilé práce s aplikacemi. Řešení VMware Horizon Workspace přirozeně rozšířilo stávající virtuální infrastrukturu univerzity postavenou na ověřených technologiích VMware a zajistilo uživatelům flexibilitu a svobodu při organizaci svého pracovního prostředí bez výrazného tlaku na systémovou podporu.

„Pracujeme na tom, aby se každý náš student a zamestnanec mohl dostat kdykoli a odkudkoli k jakékoli aplikaci a pokud možno z jakéhokoli zarízení. Virtualizace desktop byla velice racionálním rozhodnutím, které usporilo práci a dalo studentum možnost vzdelávat se a pracovat i mimo ucebny, což je obrovská výhoda.“

— doc. Ing. Václav Janeček, CSc., dean, FIM, Univerzita Hradec Králové

Magistrát města Karviná

 

Magistrát města Karviná se potýkal s velkou roztříštěností své IT infrastruktury - jednotlivá pracoviště se nacházejí v osmi různých lokalitách rozmístěných po celém městě, správa a údržba zhruba 400 koncových stanic tak byla časově, personálně i finančně velmi náročná. Díky technologii VMware pro virtualizaci desktopů se podařilo výrazně zjednodušit veškeré procesy související s provozem IT infrastruktury, počínaje centralizovaným zálohováním až po rychlé nasazení aplikací a zjednodušení softwarových změn.

„Řešení pro virtualizaci desktopů VMware View bylo vybráno na základě důkladného testování, při kterém se projevila jeho výborná konektivita s našimi systémy a specializovanými aplikacemi. Díky virtualizaci desktopů se podařilo výrazně zjednodušit veškeré procesy související se správou a údržbou naší IT infrastruktury, počínaje centralizovaným zálohováním až po rychlé nasazení aplikací a zjednodušení softwarových změn.“

— Mgr. Jiří Jarema, Head of IT, City of Karviná

Magistrát města Karviná

 

Jako většina úřadů, i magistrát města Karviná se potýkal s velkou roztříštěností své IT infrastruktury a náročnou správou a údržbou koncových stanic. Díky virtualizaci desktopů od VMware se podařilo centralizovat infrastrukturu, redukovat náklady na IT a výrazně zjednodušit celou správu. O výhodách zavedení virtualizace na magistrátu města Karviná hovoří tajemník Roman Nogol a vedoucí oddělení informatiky Jiří Jarema.

Město Zábřeh

 

Nasazení desktopů se na městském úřadě v Zábřehu zrychlilo díky VMware o 94%

Městský úřad Zábřeh provozuje zhruba 150 osobních počítačů, jejichž správa je časově, personálně i finančně velmi náročná. Po zhodnocení stávající situace a aktuálních potřeb přistoupilo oddělení IT k přípravě projektu virtualizace desktopů. Vzhledem k předchozím dobrým zkušenostem s technologií VMware, kterou Zábřeh využívá pro virtualizaci serverů, bylo pro virtualizaci desktopů zvoleno řešení VMware Horizon View.

„Práce s tradičními desktopy se pro nás postupem času stávala stále větší přítěží, navíc byla překážkou pro nové trendy v oblasti IT, jako je mobilita či používání soukromých zařízení k pracovním účelům. Rozhodli jsme se tedy pro rozšíření stávající serverové virtualizace i na oblast desktopů a získali jsme pružné, stabilní a spolehlivé IT prostředí, které městskému úřadu zajišťuje efektivnější provoz a úsporu nákladů.“

— Filip Matějka, Odbor informatiky, Městský úřad Zábřeh

Moravia IT a. s.

 

Virtualizace od VMware revolučně změnila možnosti práce s desktopy ve společnosti Moravia IT

Oblast lokalizace softwaru, ve které společnost Moravia IT působí, klade vysoké nároky na zdroje – zaměstnanci potřebují ke své práci dva a více počítačů, pracují s různými operačními systémy a využívají různé konfigurace softwaru i hardwaru. Motivací k zavedení virtualizace desktopů tedy byla v první řadě úspora, a to jak financí, tak i času a lidských zdrojů. Díky nasazení technologie pro virtualizaci desktopů od společnosti VMware se podařilo výrazně zrychlit reakci na požadavky a zredukovat náklady na IT

„Z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit, že virtualizace desktopů je pro firmy velmi přínosným řešením, které pomůže zefektivnit IT jak po stránce finanční, tak i provozní. Technologie společnosti VMware, které využíváme i pro virtualizaci serverů a provoz privátního cloudu, nám pomohly zajistit veškeré požadavky, které jsme na infrastrukturu virtuálních desktopů měli.“

— Přemysl Vala, CIO, Moravia IT a. s.

University of Pardubice

 

Univerzita Pardubice spolupracuje s VMware od roku 2005 a provozuje jednu z nejrozsáhlejších infrastruktur pro virtualizované desktopy v České republice. Díky virtualizaci mají studenti možnost založit si na vyžádání vlastní virtuální server, využívat virtuální klienty v počítačových učebnách a do budoucna také přistupovat ke školním aplikacím a souborům z vlastních mobilních zařízení. IT administrátoři mohou díky technologiím od VMware snadněji a efektivněji spravovat celé IT prostředí a lépe se vyrovnat se zvýšenou zátěží na začátku každého semestru.

Italian

Kuwait Petroleum Italia

 

Kuwait Petroleum Italia: Journey to the Cloud

Q8 intende proseguire nel percorso con VMware per accrescere ulteriormente la disponibilità dei servizi e le performance che le business unit possono raggiungere. Enormi sono i vantaggi raggiunti anche dal punto di vista della comunicazione con i clienti e del tempo necessario per accedere alle applicazioni. Un ulteriore beneficio è rappresentato dalla riduzione del total cost of ownership del parco device, essendosi drasticamente ridotta l’attività di hardware replacement. Allo stesso tempo, la struttura IT può dedicare parte delle proprie risorse a compiti maggiormente innovativi e rispondere in modo rapido e flessibile alle esigenze strategiche del business.

— Simone Rischia, IT Operations Manager, Kuwait Petroleum Italia

Università degli Studi di Torino

 

Università degli studi di Torino ha scelto VMware per avviare un progetto di virtualizzazione desktop con l’introduzione di Thin Client. Dal 2006 è in corso anche un progetto di virtualizzazione server, a oggi 170 contro 30 fisici

“Abbiamo avviato una fase pilota di virtualizzazione desktop con i principali produttori presenti sul mercato, ma in poco tempo abbiamo deciso di affidarci a VMware perché ci ha garantito sicurezza e compatibilità, oltre a un notevole contenimento dei costi.”

— Carmine Montefusco, IT Manager Università degli Studi di Torino

Università di Parma

 

Università di Parma: Più flessibilità nelle aule didattiche con la virtualizzazione dei desktop

La sfida
Semplificare e rendere più efficiente la gestione dei PC nelle aule didattiche, in considerazione della necessità di cambiare configurazione ad ogni lezione, di erogare test in modalità dematerializzata, di gestire un parco applicativo eterogeneo.

La soluzione
VMware Horizon permette di distribuire desktop e applicazioni virtuali o in hosting tramite una singola piattaforma. In questo modo gli utenti finali possono accedere a desktop virtuali, applicazioni e i servizi online da un’unica area di lavoro.

“Abbiamo scelto VMware Horizon per la VDI più difficile: quella delle stazioni grafiche ad alte prestazioni: ora puntiamo a virtualizzare i dispositivi mobili personali degli studenti. La logica di razionalizzazione e semplificazione delle configurazioni è la stessa.”

— Fabrizio Russo, Responsabile per le infrastrutture IT dell’Università di Parma

Vitrociset Spa

 

La sfida: semplificare la gestione dei desktop con la virtualizzazione, abilitando la gestione remota delle macchine dal punto di vista sistemistico e applicativo. Offrire nuovi servizi all’utenza, come la portabilità dei servizi annessi ai client, riducendo allo stesso tempo i costi indiretti legati alle manutenzioni dei client. La soluzione: VMware Horizon Suite ha permesso di gestire circa 300 dispositivi client, con l’obiettivo di arrivare a 600.

“Da quando abbiamo adottato le tecnologie VMware per la virtualizzazione dei desktop la nostra vita è cambiata: è una soluzione eccezionale”.

— Massimo Salati, Responsabile ICT di Vitrociset
Hebrew

Ashdod Port

 

Ashdod port is virtualized using VMware solutions

"VMware virtualization solution has brought a million and a half dollars cost savings in the past four years, when 50% cane from savings in software licenses and 50% from electricity, conditioning and hardware such as servers and switches"

— Tal Marder, management supervisor of the virtual environment and the organizational storage array in Ashdod Port

Comverse

 

VMware Horizon Mirage provides Comverse with a complete backup solution, even for their remote employees.

"Due to many of our employees being located across the world, we needed to find a way to protect all of their data on their laptops. Mirage was the only solution that provides complete protection for all of our laptop information quickly and efficiently, while meeting our compliance needs".

— Haim Ziv, IT CTO Comverse

Nice Systems

 

NICE Systems is an Israel based company, specialising in telephone voice recording, data security, and surveillance. To meet the demand to upgrade to a Windows 7 environment, they faced the challenge of managing a remote migration, while still maintaining customers' needs. Configuring the hard disks in the main offices located in Israel and shipping them to the various offices turned out to be an extremely time-consuming and costly procedure, which required a more efficient solution, in order to minimize user's downtime. NICE systems chose VMware Mirage, which has not only significantly minimized the time needed for the upgrade, but provides them with a reliable solution that can also be used for disaster recovery.

“Thanks to Horizon Mirage we can manage now remote installations and upgrades in a minimum time, include offices without IT stuff. “

— Oren Latz, Technical Implementation Specialist, Nice Systems

Rishon Le Zion municipality

 

LeZion Lezion is Israel's fourth largest city, with a population of 250,000 residents. It implemented VMware vSphere , upgraded it's DR site to be based on the VMware SRM solution and added another environment, which is the DMZ environment, and it is, too, based on VMware vSphere. Over 1.5 billion Shekels are handled by the system annually! In the coming work year they are planning to expand this to a hybrid cloud, in compliance with municipal regulations.

Rishon LeZion municipality set a strategic goal of improving services to its residents. VMware's solutions help us fulfill that goal in the best way possible.

— Itzik Carmeli , CIO CTO, Rishon LeZion Lezion Municipality

Ziv Medical Center

 

Ziv Medical Center in Zefat previously had various distributed systems across the hospital and they wanted to unify them using a single solution which will be easy to manage, allow them to gain a unified view of all the systems simply and easily, and, of course, will be highly resilient. That's why they chose VMware View. The VMware view solution that they implemented at the zivMedical Center consists of two resilient storage systems that work in a cluster. This system caters for around 1,000 work stations. It's an environment that works as a 'Kiosk'. Their users enjoy a new work environment, a very fast one, with excellent response times. As a user logs in, he gets exactly what he needs. It's an environment that goes everywhere with him, it's dedicated to him - and roams with him. Doctors for example, may work in several different wards. They may finish work in one ward, log out, move to the next ward, log in - and receive a new environment that is adapted to their exact needs.

"The Ziv Medical Center in Zefat was founded roughly a century ago. It serves around 150,000 residents in the upper Galilee region, among them cities such as Karmiel, Kiryat Shmona, and Hatzor. This is the northernmost hospital in Israel and it therefore also often serves the IDF. They operate 1,000 PCs, 700 printers, and 80 servers, which are mostly VMware's. The vast majority of systems in the hospital are computerized. This includes labs, ORs, X Ray facilities, external infirmaries, hospital admissions, the trauma center and more. Our IT unit employs 11 people. One needs to understand that the systems we manage are life-supporting. These systems must be constantly up and running".

— Zion Levy, Head of IT Department, Ziv Medical Center
Results 181-200 of 210   |   Previous 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next
Sorted by Date or Alphabetically

  • United States