Získejte z potenciálu informačních technologií skutečnou užitnou hodnotu. Naši poradci vám pomohou reagovat na náročné a neustále se měnící potřeby vašeho podnikání.

VMWare Professional Services : VMWare's Best Kept Secret Series

Odborníci společnosti VMware analyzují a vyhodnotí vaši činnost a stanoví pragmatické strategie transformace informačních technologií. Získáte srovnávací testy, finanční modely a prováděcí plány, které vám pomohou dosáhnout zřetelné užitné hodnoty.

 • Hodnoticí služby Accelerate

  Při transformaci je nezbytně důležité vědět, které faktory je potřeba sledovat. Naše nabídka služeb srovnávacích testů zahrnuje partnerské srovnávací testy vyšší úrovně pro klíčové atributy, hodnocení aktuálního a budoucího stavu klíčových oblastí technologií, architektury a procesů a rozsáhlou definici vlastního řídicího panelu KPI a partnerské analýzy.

 • Diagnostické služby Accelerate

  Aby byly iniciativy v oblasti virtualizace a IT jako služby (ITaaS) úspěšné, je potřeba důkladně pochopit změny nutné k zajištění provozu a údržby nového prostředí. Mezi důležité faktory patří finanční dopad a návratnost investic. Dále je třeba zvážit organizační, personální, provozní a procesní změny. Způsob, jakým je zvládnete, může být klíčový pro váš úspěch či neúspěch.

 • Strategické služby Accelerate

  Po vyhodnocení vaší firmy a stanovení dopadu přenosu provozu do cloudu s vámi poradci společnosti VMware sestaví ucelenou strategii a plán. Naši odborníci na základě spolupráce s vašimi klíčovými pracovníky, týmy pro IT a obchodními odvětvími sestaví pragmatické akční plány založené na shodě názorů a důležitých podnikových požadavcích, které zajistí znatelné obchodní výsledky.

 • Přečtěte si další informace o poradenských službách Accelerate společnosti VMware

Pokud potřebujete vytvořit, rozšířit nebo optimalizovat své softwarově definované datové centrum a prostředí pro práci koncových uživatelů s počítači, můžete využít výhod odborného designu a zavádění a zároveň zajistit praktické školení vašeho týmu.

 • Softwarově definované datové centrum (SDDC)

  Proměňte potenciál v realitu. Optimalizací produktů a technologií SDDC od společnosti VMware společně vytvoříme, rozšíříme a zdokonalíme IT jako službu. Díky praktickým zkušenostem se váš tým stane soběstačnější. Pomocí úplné sady vCloud Suite vám navrhneme a sestavíme rozšiřitelné prostředí zajišťující efektivitu, pružné fungování, funkce řízení a možnosti volby.

 • Práce koncových uživatelů s počítači (EUC)

  Naši odborníci vám mohou pomoci s posuzováním, rozšiřováním a standardizací virtualizace desktopů v celé vaší infrastruktuře informačních technologií. Využijeme nejlepší postupy v oboru a naše hluboké odborné znalosti, abychom zrychlili zavádění a vytvořili opakovatelné a účinné procesy pro podporu virtuálních desktopů ve vašem prostředí. Dále zvýšíme zabezpečení desktopů a zajistíme lepší kontinuitu podnikových procesů, zatímco vy získáte lepší možnosti řízení desktopové infrastruktury.

 • Virtualizace

  Získejte odbornou podporu, ať už jste v jakémkoliv stádiu zavádění virtualizace. Naši poradci vám zajistí rychlejší dosažení produktivity v souvislosti s vývojem a tvorbou rozsáhlého plánu virtualizace, vytvoří prostředí pro aplikace 1. vrstvy, sníží nároky prostředí datových center na fyzický prostor, zajistí kontinuitu podnikových procesů a zlepší možnosti správy virtualizované infrastruktury.

 • Implementace technologií

  Pokud chcete omezit rizika a rychle dosahovat výsledků, jsme tu pro vás. Naši poradci myslí inovativně a mohou se pochlubit bezkonkurenčními technickými znalostmi. Dokážou zařídit vše, co se točí kolem vámi zakoupeného produktu VMware – od designu až po implementaci ve výrobním prostředí. Váš tým bude mít po celou dobu realizace plánu možnost rozšířit své praktické dovednosti a zvýšit svoji sebedůvěru.

 • Přečtěte si další informace o technologických poradenských službách

Naši místní odborníci dopodrobna chápou vaše potřeby, mají znalosti získané z tisíců úspěšných implementací a disponují přístupem k odborným informacím od společnosti VMware, aby mohli urychlit klíčové změny podnikových procesů a pomohli vám dosáhnout jedinečné hodnoty pro podnik.

 • Vyhrazený podnikový zástupce TAM (Technical Account Manager)

  Naši vyhrazení podnikoví zástupci TAM spolupracují výhradně s vaším týmem a mají zkušenosti s urychlováním klíčových změn podnikových procesů. Pomáhají snižovat náklady, zajišťovat soběstačnost vašeho týmu a dosáhnout nejvyšší návratnosti vašich investic do produktů společnosti VMware. Pokud jste připraveni realizovat dosud nevídané změny vaší IT struktury a dodávek služeb IT, dlouhodobé partnerství s námi vám dokáže zajistit úspěch.

 • Podnikový zástupce TAM (Technical Account Manager)

  Zástupci TAM spolupracují s vaším týmem pro strategickou transformaci informačních technologií a poskytují častá hodnocení a zprávy založené na vlastních metrikách, srovnávací testy v oboru a informace o plnění stanoveného plánu. Podnikový zástupce TAM řeší veškeré problémy spojené s produkty společnosti VMware, pomáhá optimalizovat investice do produktů VMware a zvyšuje znalosti a soběstačnost vašeho týmu.

 • Zástupce TAM (Technical Account Manager)

  Zástupci TAM jsou odborníci, na které se váš tým může spolehnout. Jejich bezkonkurenční znalosti produktů a prověřené dovednosti pomáhají zjednodušit zavádění a zlepšit provoz vaší platformy VMware. Podrobné a včasné poradenství od zástupce TAM vám pomůže se vyhnout běžným problémům, omezit složitost a vyhledat příležitosti, jak maximalizovat investice do produktů společnosti VMware a podporovat rozvoj dovedností vašeho týmu.

 • Přečtěte si další informace o službách zástupců TAM (Technical Account Manager)

Blog Accelerate

Poradenské služby Accelerate společnosti VMware poskytují vysoce hodnotné poradenství v oblasti podnikových strategií pro IT, které manažerům IT a klíčovým osobám pomáhají urychlovat změny IT a fungování podniku.

Navštivte blog Accelerate

Blog pro technologické poradenství

Naši poradci vás osobně seznámí s nejlepšími postupy a poskytnou vám technické znalosti, které získali při spolupráci s mnoha tisíci zákazníků.

Navštivte blog pro technologické poradenství

Den zástupců TAM na konferenci VMworld 2013 v San Franciscu / Barceloně

Zaregistrujte se na tuto exkluzivní událost pro zákazníky využívající zástupce TAM, a to prostřednictvím hlavní registrace na konferenci VMworld.

Zaregistrovat se