Datum účinnosti: 21. května 2013

Obecné informace

Společnost VMware respektuje soukromí svých zákazníků, obchodních partnerů a ostatních návštěvníků jejích webových stránek. Jsme si vědomi, že je nutné zajistit odpovídající ochranná opatření a správu vašich osobních údajů, které nám poskytujete. Společnost VMware proto vypracovala toto Prohlášení o osobních údajích, které vás seznámí s tím, jaké osobní údaje shromažďujeme a jak je používáme. Toto Prohlášení o osobních údajích se vztahuje na údaje shromážděné společnostmi VMware Inc. a VMware Global (dále „VMware“) prostřednictvím webových stránek vmware.com, mobilní aplikace My VMware a dalších webových stránek, které VMware provozuje a na kterých je umístěn přímý odkaz na toto prohlášení.

Program Safe Harbor mezi zeměmi EU a USA

Společnost VMware se řídí Zásadami ochrany osobních údajů programu Safe Harbor mezi zeměmi EU a USA, jak je podrobněji popsáno v našem Všeobecném sdělení o ochraně osobních údajů v rámci programu Safe Harbor.

Které osobní údaje společnost VMware shromažďuje?

Na webových stránkách VMware si můžete objednat produkty nebo služby, zaregistrovat produkty, vyžádat si informace, požádat o zasílání materiálů pro marketing nebo podporu, přihlásit se na bezpečné extranetové stránky za účelem získání přístupu k informacím o produktech, podpoře, službách a školení a ucházet se o práci u společnosti VMware. Společnost VMware může shromažďovat informace o fyzických osobách, např. jejich jméno, adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, uživatelská ID a hesla, fakturační údaje a údaje o transakcích, údaje o kreditní kartě a další finanční údaje a preference ohledně kontaktu. Osobní údaje shromážděné online mohou být doplněny o údaje, které poskytnete společnosti VMware prostřednictvím jiných služeb společnosti VMware a také dalších zdrojů, jako jsou prodejní výstavy nebo semináře, a prostřednictvím dalších způsobů doplňování údajů, jako jsou např. technologie ke zjišťování návštěv souvisejících webových stránek po zhlédnutí internetové reklamy (spot tag), sledování a soubory cookie, jak je uvedeno níže.

Jak společnost VMware používá osobní údaje?

Společnost VMware použije osobní údaje za účelem poskytování informací a služeb zákazníkům, obchodním partnerům a návštěvníkům webových stránek a za účelem lepšího pochopení vašich potřeb a zájmů. Vaše osobní údaje použijeme k provedení transakce nebo objednávky, ke komunikaci s vámi, doručení produktů a služeb, vyfakturování produktů nebo služeb, které jste si zakoupili, a poskytování průběžného servisu a podpory. Pokud nás o to požádáte, můžeme vaše osobní údaje také předat třetí osobě jako partnerovi. Příležitostně můžeme použít vaše osobní údaje k tomu, abychom vás kontaktovali a požádali o vyplnění anket, které používáme pro marketingové účely a zajištění kvality.

S kým sdílí společnost VMware osobní údaje?

Společnost VMware uzavírá smlouvy s poskytovateli a dodavateli služeb (včetně distributorů a prodejců) třetích stran o dodávce určitých produktů, služeb a zákaznických řešení. Společnost VMware může sdílet osobní údaje se svými poskytovateli a dodavateli služeb v takové míře, která je nutná k poskytování služeb nebo reakci na žádost o informace o produktech nebo službách nebo jinou podporu obchodních potřeb zákazníka. Od poskytovatelů a dodavatelů služeb třetích stran, kteří získají osobní údaje, se očekává, že uplatní stejnou úroveň ochrany osobních údajů, která je definována v tomto Prohlášení o osobních údajích. Požaduje se od nich, aby dodržovali důvěrnost osobních údajů získaných od společnosti VMware, a tyto údaje nesmí použít pro jiné účely, než pro které byly původně zamýšleny.

Některé služby společnosti VMware mohou mít sdílenou obchodní značku a být nabízeny ve spojení s jinou společností. Pokud se přihlásíte k těmto službám nebo jejich používání, může informace shromažďované v souvislosti se službami se sdílenou obchodní značkou získávat jak společnost VMware, tak také druhá společnost.

Není-li v tomto Prohlášení o osobních údajích uvedeno jinak, platí, že společnost VMware se v rámci svého podnikání nezabývá prodejem ani pronájmem osobních údajů jiným osobám a nebude bez vašeho povolení sdílet osobně identifikovatelné údaje s jinými třetími stranami, pokud to nebude vyžadováno na základě úkonu v rámci výkonu práva, obsílky nebo jiného soudního sporu či platného zákona nebo v souvislosti s potenciálním nebo skutečných prodejem, fúzí, převodem nebo jinou reorganizací celého našeho podniku nebo jeho části nebo v rámci skupiny společností přidružených ke společnosti VMware, pokud to zákon povoluje, v rozsahu, v jakém to zákon povoluje.

Vyhrazujeme si právo plně používat a předávat libovolné informace, které nejsou osobně identifikovatelné.

Preference pro komunikaci

Chcete-li dostávat marketingová sdělení nebo se chcete-li jejich odběr naopak odhlásit, přejděte na stránku http://info.vmware.com/content/subscription.

Vaše údaje uchováme tak dlouho, dokud bude váš účet u nás aktivní nebo dokud vám budeme poskytovat naše služby. Budete-li chtít svůj účet zrušit nebo požádat o to, abychom vaše údaje již nepoužívali při poskytování našich služeb, kontaktujte nás na adrese privacy@vmware.com. Vaše údaje poté uchováme a použijeme jen v míře nutné pro splnění našich právních závazků, pro řešení případných sporů a pro uplatňování smluvních závazků.

Přístup

Chcete-li požádat o přístup k osobním údajům, které jsme od vás získali (může se na ně vztahovat manipulační poplatek), napište se na adresu privacy@vmware.com. Před poskytnutím přístupu k údajům můžeme podniknout kroky nutné k ověření vaší totožnosti, např. vyžádat heslo a uživatelské ID. Toto opatření má sloužit k ochraně vašich osobních údajů a vaší bezpečnosti

Zabezpečení osobních údajů

Společnost VMware se zavázala vynaložit přiměřené úsilí na zajištění bezpečnosti osobních údajů, které jste se jí rozhodli poskytnout. Společnost VM používá k ochraně osobních údajů, které jste jí poskytli, metody standardní pro dané odvětví, včetně kontrol fyzického přístupu, šifrování, internetových firewallů, detekce narušení a monitorování sítě. Kromě toho je přístup k důvěrným informacím omezen pouze na ty jednotlivce a zástupce, kteří tyto údaje potřebují znát.

Fóra a blogy

Některé webové stránky společnosti VMware umožňují našim uživatelům, aby publikovali obsah prostřednictvím diskusních fór, blogů, uživatelsky editovatelných dokumentů a systémů pro tvorbu komentářů. Veškeré informace zveřejněné v rámci těchto fór se stávají veřejnými informacemi, které mohou ostatní uživatelé číst, shromažďovat nebo používat k tomu, aby vám zasílali nevyžádané zprávy. Nejsme odpovědni za údaje, jež se sami rozhodnete na těchto fórech poskytnout a pomocí nichž vás lze osobně identifikovat. Než své osobní údaje zveřejníte, pečlivě to zvažte.

Společnost VMware může příležitostně zaslat uživatelům, kteří poslali příspěvek na její diskusní fóra, blogy, uživatelem editovatelné dokumenty a systémy pro tvorbu komentářů, e-mail týkající se našich produktů a služeb. Názory vyjádřené jednotlivými účastníky jsou jejich vlastní názory a neměly by být považovány za sdělení odrážející názor společnosti VMware. Upozorňujeme, že používání těchto online komunikačních nástrojů se řídí našimi Podmínkami užívání, které obsahují ustanovení o zřeknutí se práv, omezení odpovědnosti a volbě kalifornského práva. Osobní údaje poskytnuté společnosti VMware mohou být převedeny za hranice státu nebo země za účelem konsolidace údajů, jejich uložení a zjednodušení jejich správy.

Soubory cookie, protokolování a technologie Spotlight Tag

Společnost VMware používá na některých svých webových stránkách soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory odeslané vašemu prohlížeči z webového serveru a uložené na pevném disku vašeho počítače. Soubory cookie mohou webovým stránkám pomoci rozpoznat opakované uživatele a umožnit webovým stránkám sledovat chování při procházení webu. Soubory cookie pracují tak, že uživateli přiřadí číslo, které nemá mimo dané webové stránky žádný význam. Když je soubor cookie ve vašem prohlížeči uložen, při další návštěvě webové stránky odešle prohlížeč zpět na webový server zprávu. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás upozornil, pokud je vám zaslán soubor cookie, a změnou příslušných nastavení ve vašem webovém prohlížeči si můžete také zvolit, že nechcete soubory cookie přijímat. Pokud však budete soubory cookie blokovat, může vám to bránit v používání určitých funkcí a prvků na webových stránkách.

Společnost VMware používá některé soubory cookie, které jsou striktně potřeba pro poskytování služeb na našich webových stránkách. Soubory cookie, které jsou striktně potřeba, nám umožňují zajišťovat vyšší bezpečnost a zabezpečení našich webových stránek, ověřovat uživatele účtu, umožňují vám získávat přístup k vašim soukromým účtům na našich stránkách, umožňují vám přihlašovat se na četné portály pomocí jediného přihlašovacího jména, vyvažovat provoz na našich webových stránkách a pamatovat si informace, které jste při požadování služeb na našich stránkách odeslali ve formulářích. Soubory cookie, které jsou striktně potřeba, o vás neshromažďují žádné informace, které by mohly být použity pro marketingové účely nebo zapamatování si toho, jaké internetové stránky jste navštívili.

Společnost VMware také používá soubory cookie ke zlepšení poskytovaných služeb a k personalizaci uživatelské zkušenosti při prohlížení našich webových stránek. Soubory cookie, které společnost VMware používá ke zlepšení práce s webovými stránkami, si mohou zapamatovat vaše jazykové a místní preference, vyzvat vás k účasti na průzkumech a hodnoceních, ukázat vám, kdy jste se přihlásili do našeho systému, a umožnit vám zůstat po určitou dobu přihlášení, mohou vám poskytnout služby podpory včetně služby live chat, umožní zapamatovat si vaše přihlašovací informace a vyplnit formuláře, které jste již dříve vyplnili.

Společnost VMware také používá „výkonnostní“ soubory cookie, které shromažďují informace o tom, jak používáte naše webové stránky, a to včetně informace, které stránky jste navštívili a zda došlo k nějakým chybám. Tyto soubory cookie neshromažďují žádné informace, které by vás mohly identifikovat. K zajištění statistik o tom, jak jsou naše webové stránky používány, využívají anonymní informace. Tyto soubory cookie nám pomáhají zlepšovat fungování našich webových stránek zjišťováním případných chyb, umožňují testovat různé designy na našich stránkách a pomáhají nám měřit provoz na stránkách tak, abychom mohli odpovídajícím způsobem optimalizovat jejich obsah. Výkonnostní soubory cookie společnosti VMware se používají pouze k tomu, aby pomohly zefektivnit fungování webových stránek, porozumět tomu, jaké jsou zájmy našich uživatelů, a měřit, jak účinná je naše reklama.

Některé stránky společnosti VMware používají soubory cookie, které umožňují vybrat partnery třetí strany včetně prohlížeče Google, aplikace Adobe a Demandbase, jejichž prostřednictvím můžete najít obsah související se společností VMware včetně reklam společnosti VMware na jejich webových stránkách i jinde na Internetu. Proces je založen na vašich předchozích návštěvách našich stránek. Třetí strany mohou soubory cookie používat také k tomu, aby vám umožnily odkazování na stránky sociálních sítí, jako je Facebook a LinkedIn, a mohou analyzovat vaše aktivity a vaše volby při nákupech v našem online obchodě. Jak je uvedeno výše, můžete si nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás upozornil vždy, když obdržíte soubor cookie, což vám poskytuje možnost rozhodnout se, zda jej přijmete. Můžete se rozhodnout, zda tyto soubory cookie budou nebo nebudou používány. Pokud je ale zablokujete, nebudeme vám moci nabízet některé služby. Nebo můžete k blokování těchto souborů cookie použít nástroje třetích osob. Pokud se rozhodnete nepoužívat soubory cookie služeb Google, navštivte stránku http://www.google.com/privacy/ads/. Obdobně můžete vypnout používání souborů cookie a webových prostředků typu „web beacon“ společností Adobe na stránce http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html#4

Tak jako je tomu u většiny webových stránek, i společnost VMware shromažďuje nebo protokoluje IP adresy, názvy internetových domén, webový prohlížeč a operační systém používaný k přístupu k webovým stránkám společnosti VMware, lokaci návštěvníka webových stránek, zhlédnuté soubory, čas strávený v jednotlivých souborech a čas a datum jednotlivých návštěv. Společnost VMware tyto údaje shromažďuje pomocí protokolových souborů a webových soubory typu „web beacon“.

Odkazy na webové stránky jiných společností než VMware a na stránky třetích stran

Webové stránky společnosti VMware mohou pro vaše pohodlí a informovanost obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Pokud tyto odkazy použijete, opustíte webové stránky VMware. Společnost VMware nedohlíží na tyto stránky ani na jejich postupy na ochranu osobních údajů, které se mohou lišit od zásad společnosti VMware. Neschvalujeme ani neposkytujeme žádná prohlášení o webových stránkách třetích stran. Na osobní údaje, které se rozhodnete poskytnout nesouvisejícím třetím stranám, se Prohlášení společnosti VMware o osobních údajích nevztahuje. Doporučujeme vám, abyste si před odesláním osobních údajů přečetli zásady dané společnosti o ochraně osobních údajů. Některé společnosti (třetí strany) se mohou rozhodnout, že budou se společností VMware sdílet své osobní údaje. Sdílení se pak řídí zásadami dané třetí strany na ochranu osobních údajů.

Hostovaná data

Závazky společnosti VMware týkající se osobních dat v rámci cloudových služeb a poskytování infrastruktury jako služby společností VMware, například osobních dat uložených nebo přenášených zákazníkem prostřednictvím služby VMware vCloud Hybrid Service, jsou definovány v našich smlouvách se zákazníky a toto Prohlášení o osobních údajích se na ně nevztahuje.

Kontaktní údaje

Máte-li dotazy týkající se tohoto Prohlášení o osobních údajích nebo se domníváte, že s vašimi osobními údaji nebylo zacházeno podle zásad ochrany osobních údajů, můžete poslat písemnou stížnost na adresu VMware's Office of the General Counsel, 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304 nebo e-mailem na adresu: privacy@vmware.com. Máte-li připomínky nebo obavy, které nelze řešit přímo se společností VMware, můžete se obrátit na příslušný místní úřad pro ochranu údajů.

Změny tohoto Prohlášení

Společnost VMware bude toto Prohlášení pravidelně revidovat a aktualizovat a datum poslední revize uvede výše. Pokud bychom provedli zásadní změny tohoto Prohlášení, oznámíme vám to buď výrazným zveřejněním sdělení o těchto změnách ještě před jejich provedením, nebo vám toto sdělení zašleme přímo. Doporučujeme vám, abyste toto Prohlášení o osobních údajích čas od času kontrolovali, abyste byli informováni o tom, jak společnost VMware chrání vaše informace.

Certifikace TRUSTe

Společnost VMware získala certifikaci TRUSTe Privacy Seal, které potvrzuje, že naše zásady a postupy ochrany soukromí byly zkontrolovány organizací TRUSTe a vyhovují požadavkům programu TRUSTe, včetně transparentnosti, odpovědnosti a možností volby ohledně shromažďování a používání vašich osobních údajů. Poslání organizace TRUSTe jako nezávislé třetí strany je globálně posilovat důvěru zákazníků z řad spotřebitelů i organizací v online služby prostřednictvím své proslulé ochranné známky a inovativních řešení. Máte-li otázky nebo stížnosti týkající se našich postupů nebo zásad v oblasti ochrany soukromí, kontaktujte nás prosím na adrese privacy@vmware.com. Nebudete-li s naší odpovědí spokojeni, obraťte se na organizaci TRUSTe zde. Program TRUSTe se týká pouze údajů, které mohou být shromažďovány prostřednictvím naší webové stránky www.vmware.com nebo mobilní aplikace My VMware, pokud jsou označeny logem programu TRUSTe.