Back

Virtualizace VMware

Zjednodušte infrastrukturu IT prostřednictvím prověřených řešení virtualizace založených na produktu VMware® vSphere with Operations Management™, špičkové platformě pro virtualizaci a cloudovou správu.

Virtualizace VMware umožňuje snižovat kapitálové výdaje pomocí konsolidace serverů a snižovat provozní náklady díky automatizaci. Zkrácením plánovaných i neplánovaných výpadků také minimalizuje ztrátu výnosů.

Proč pro virtualizaci zvolit produkty společnosti VMware?

Řešení virtualizace VMware jsou založena na produktu VMware vSphere, naší prověřené, odolné a spolehlivé virtualizační platformě, kterou si zvolilo již více než 500 000 zákazníků, včetně všech členů žebříčku Fortune Global 100. Naše inovativnost a výjimečnost byla oceněna společnostmi zabývajícími se výzkumem strategií, jako je společnost Gartner, která nás umístila do vedoucího kvadrantu v grafu Magic Quadrant pro infrastrukturu virtualizace serverů s architekturou x86.

virtualizace serveru

Architektura dnešních serverů x86 umožňuje spuštění pouze jednoho operačního systému. Virtualizace serverů rozšiřuje tradiční architekturu 1:1 serverů x86 oddělením operačního systému a aplikací od fyzického hardwaru a umožňuje tak zajistit cenově přístupnější, pružnější a jednodušší serverové prostředí. Při využití virtualizace serveru je možné spustit v jednom fyzickém serveru několik operačních systémů ve formě virtuálních strojů, z nichž každý má přístup k výpočetním zdrojům základního serveru.

Virtualizace serveru odkrývá potenciál dnešních výkonných serverů x86. Většina serverů využívá méně než 15 procent kapacity, což je nejen velmi neefektivní, ale způsobuje to také nekontrolovaný nárůst serverů a jejich složitost.

VMware vSphere nabízí kompletní serverovou virtualizační platformu, která zajišťuje:

  • O 80 procent vyšší využití prostředků serveru
  • Až 50procentní úspory kapitálových a provozních nákladů
  • Poměr konsolidace serverů 10:1 nebo lepší

Virtualizace serverů s produkty VMware

Virtualizace sítě

Virtualizace sítě je kompletní reprodukce fyzické sítě pomocí softwaru. Virtuální sítě nabízejí stejné funkce a garance jako fyzická síť, ale zajišťují provozní výhody a hardwarovou nezávislost virtualizace – rychlé zajišťování, nenásilné nasazení, automatizovanou správu a podporu starších i nových aplikací.

Virtualizace sítě nabízí připojeným prostředkům logická síťová zařízení a služby – logické porty, přepínače, směrovače, brány firewall, moduly pro vyrovnávání zatížení, sítě VPN a další funkce. Aplikace se ve virtuální síti spouštějí přesně stejně jako v síti fyzické.

Je možné vytvořit vysoce škálovatelnou síťovou topologii fabric, která poskytuje vyšší úroveň provozní efektivity a flexibility, rychlejší zajišťování, řešení potíží a klonování, a to díky monitorování, QoS a zabezpečení, které zajišťuje software VMware pro virtualizaci sítě.

VMware NSX se stane špičkovou virtualizační platformou pro zabezpečení a sítě, která bude poskytovat plně funkční, programovatelnou a mobilní virtuální síť pro virtuální stroje a bude se nasazovat přes libovolný běžný síťový hardware IP.

 

VMware NSX spojuje výhody produktů Nicira NVP a VMware vCloud Network and Security (vCNS) v rámci jednotné platformy. VMware NSX nabízí kompletní sadu zjednodušených logických síťových prvků a služeb, včetně logických přepínačů, směrovačů, bran firewall, modulů pro vyrovnávání zatížení, sítí VPN, QoS, monitorování a zabezpečení.

Virtualizace pracovních ploch

Nasazení desktopů v podobě spravované služby poskytuje příležitost rychleji reagovat na měnící se potřeby a příležitosti. Díky rychlému a snadnému zajištění virtualizovaných desktopů a aplikací pro jednotlivé pobočky, externí a vzdálené zaměstnance a mobilní pracovníky s tablety iPad a Android můžete snížit náklady a rozšířit poskytované služby.

Řešení pro desktopy VMware jsou škálovatelná, konzistentní, plně zabezpečená a vysoce dostupná a zajišťují maximální provozuschopnost a produktivitu.

  • Poskytnutí desktopů jako služby usnadňuje nasazování a správu.
  • Poskytněte zaměstnancům, kteří pracují doma, a dočasným pracovníkům zabezpečený vzdálený přístup bez omezení výkonu.

Virtualizace aplikací

Organizace virtualizují stále vyšší podíl nejdůležitějších obchodních aplikací a platforem 1. vrstvy, jako jsou databáze, ERP, CRM, e-mail, spolupráce, middleware Java, obchodní inteligence a řada dalších.

S cílem zajistit požadované úrovně QoS a poskytovaných služeb pro tyto obchodní aplikace 1. vrstvy ve virtuálních prostředích se organizace IT musí stejným dílem soustředit na komponenty virtualizace projektu, na robustní správu a monitorování virtualizovaných obchodních aplikací, a také na zajištění firemních směrnic pro kontinuitu obchodních procesů a zotavení po havárii.

Tyto virtualizované aplikace jednoduše fungují lépe a poskytují vysokou dostupnost, možnost zotavení po havárii, rychlost a pružnost, a také připravenost pro nasazení v cloudu. Díky řešení virtualizace aplikací 1. vrstvy, které je integrováno v produktu VMware vCloud Suite, můžete zvýšit kvalitu poskytovaných služeb IT a současně zjednodušit infrastrukturu, maximalizovat efektivitu a vyloučit nákladné nadměrné zajišťování.

Virtualizace úložiště

Virtualizace úložiště je součástí softwarově definované vrstvy úložiště, která musí nabízet vylepšení výkonu a efektivní využití místa, aniž by bylo třeba zakoupit další hardware úložiště.

Musí umožňovat rychlé zajišťování, aby vysoce výkonná úložiště s efektivním využitím kapacity fungovala stejně rychle, jako současné virtuální stroje. Musí nabízet model správy úložiště založený na virtuálním stroji, který je intuitivní pro virtuální správce, kteří na sebe ve virtuálních prostředích přebírají větší podíl úloh správy úložišť. A musí umožňovat integraci s platformou hypervizoru a využití známých nativních pracovních postupů.

Virtualizace datových úložišť VMware je kombinací možností, které poskytují vrstvu abstrakce pro zdroje fyzických úložišť, která jsou využívána, spravována a optimalizována při nasazování virtualizačních řešení.

Technologie virtualizace úložiště poskytuje od základu lepší způsob správy zdrojů úložiště pro virtuální infrastrukturu a nabízí tak možnost:

  • Výrazně vylepšit využití zdrojů úložiště a jeho flexibilitu
  • Zjednodušit požadavky na ovladače a opravy operačního systému, a to bez ohledu na topologii úložiště
  • Zvýšit dobu provozu aplikací a zjednodušit každodenní provoz
  • Využít a doplnit stávající infrastrukturu úložiště

Sleva 15 % na vSphere with Operations Management

Získejte oceňované funkce špičkové virtualizační platformy.

Další informace

Najít strategického partnera

Využijte globální partnery společnosti VMware a zajistěte si nejvyšší návratnost virtualizace.

Přejít

Kalkulátor celkových nákladů na vlastnictví

Přesvědčte se sami, jak virtualizace může snížit vaše celkové kapitálové a provozní výdaje.

Přejít