VMware Contact Information

VMware, K.K.
13F Hamamatsucho Sq 1-30-5
Hamamatsucho Minato-ku
Tokyo 105-0013
Japan
Tel: +81-3-4334-5600
Fax: +81-3-4334-5601
Contact VMware

Umeda Hankyu Building Office
Tower Level 25 #2506
8-1 Kakudacho, Kita-ku, Osaka-shi,
Osaka 530-0017
Japan

Suite No. 138, Aqua Hakata 5th Floor
5-3-8 Nakasu Hakata-ku Fukuoka-shi
Fukuoaka 810-0801
Japan

Suite No. 322, 4th Floor
Hirokoji Garden Avenue 4-24-16
Meieki Nakamuraku, Nagoya City Aichi
Nagoya 450-0002
Japan