Engagemang för tillgänglighet

VMware gör allt för att hjälpa kunderna att göra sina produkter och tekniker tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Alla tillgängliga VPAT (Voluntary Product Accessibility Template, frivillig produkttillgänglighetsmall) innehåller VMwares produkters tillgänglighetsfunktioner för att uppfylla föreskrifterna i standarderna i Section 508.