Omvandla IT-möjligheter till verkligt affärsvärde. Låt våra konsulter hjälpa dig att tillgodose de krävande och föränderliga behoven i ditt företag.

VMWare Professional Services : VMWare's Best Kept Secret Series

VMwares experter mäter och utvärderar din verksamhet för att sedan definiera praktiska IT-omvandlingsstrategier. Du får jämförelser, finansmodellering och vägledningar som hjälper dig att leverera konkret affärsvärde.

 • Accelerate Evaluation Services

  Det är viktigt att veta vad du ska mäta när du planerar IT-omvandlingen. Våra olika jämförelsetjänster omfattar avancerade branschjämförelser av en uppsättning attribut, aktuella och framtida statusutvärderingar inom områden som teknik, arkitektur och processer samt heltäckande definition av en anpassad KPI-översikt och branschanalys.

 • Accelerate Diagnostic Services

  För att virtualiseringen och ITaaS-initiativet ska bli så framgångsrika som möjligt krävs en grundlig insikt i vilka förändringar som måste genomföras för att upprätta och underhålla den nya miljön. Finansiell påverkan och avkastning på investering är viktiga faktorer, men även förändringar inom organisation, personalstyrka, verksamhet och processer måste beaktas. Hur väl dessa förändringar hanteras kan vara direkt avgörande och utgöra skillnaden mellan ett bra och ett dåligt resultat.

 • Accelerate Strategy Services

  När din organisation har utvärderats och effekten av en övergång till molntjänster har fastställts, utvecklar VMwares konsulter en heltäckande strategi och vägledning i samarbete med dig. Våra experter arbetar tillsammans med dina intressenter, IT-team och olika verksamhetsområden för att utveckla praktiska, konsensusdrivna åtgärdsplaner som är baserade på kritiska affärsbehov och kommer att leverera mätbara affärsresultat.

 • Läs mer om VMware Accelerate Advisory Services

Oavsett om du vill skapa, utöka eller optimera det programvarudefinierade datacentret och datormiljöerna för slutanvändare kan du dra fördel av expertledd utformning och distribution. Samtidigt får ditt team praktisk kunskap och erfarenhet.

 • Programbaserade datacenter (Software-Defined Data Center, SDDC)

  Omvandla möjligheter till verklighet. Tillsammans skapar, utökar och förstärker vi ITaaS genom att optimera VMwares SDDC-produkter och -tekniker. Ditt team blir mer självständigt genom praktisk erfarenhet då vi använder hela vCloud-produktsviten för att utforma och skapa ett utbyggbart ramverk som ger effektivitet, flexibilitet, kontroll och valfrihet.

 • Datoranvändning för slutanvändare (End-User Computing, EUC)

  Våra experter kan hjälpa dig att utforska, utöka och standardisera klientvirtualisering i hela IT-infrastrukturen. Vi använder branschstandarder och vår djupgående expertis för att påskynda driftsättning, fastställa upprepningsbara, effektiva etableringsprocesser för virtuella klienter i din miljö och förbättra klientsäkerhet och tillgänglighet – samtidigt som du får större kontroll över din klientinfrastruktur.

 • Virtualisering

  Få expertledd support oavsett hur långt du har kommit med din virtualisering. Våra konsulter hjälper dig att påskynda processen fram till produktivitet medan ni utvecklar och utformar en omfattande virtualiseringsvägledning, skapar miljön för affärskritiska applikationer, minskar datacentermiljöernas fysiska avtryck, säkerställer tillgänglighet och förbättrar administrationen av den virtualiserade infrastrukturen.

 • Teknikimplementering

  Kontakta oss när du vill minska riskerna och snabbt åstadkomma resultat. Våra konsulter kan med innovativa insikter och oöverträffad erfarenhet bygga ut din VMware-produkt från design genom implementering i en tillverkningsmiljö. Under hela processen ger vi ditt team praktisk erfarenhet som bygger på deras kunskap och kompetens.

 • Läs mer om tekniska konsulttjänster

Våra experter kombinerar en djup insikt i dina behov, erfarenhet av tusentals framgångsrika implementeringar och tillgång till VMwares expertis för att påskynda processen och hjälpa dig att ge unikt värde till verksamheten.

 • Dedikerad teknisk företagskontoadministratör

  Våra dedikerade tekniska företagskontoadministratörer arbetar uteslutande med ditt team och har erfarenhet av att påskynda processen för att minska kostnaderna, se till att ditt team blir självständigt och maximera avkastningen på dina VM-investeringar. Om du är redo att genomföra en oöverträffad omvandling av din IT-organisation och dina modeller för IT-tjänster säkerställer vårt långsiktiga samarbete ett lyckat resultat.

 • Teknisk företagskontoadministratör

  De tekniska företagskontoadministratörerna fungerar som en förlängning av ditt strategiska IT-omvandlingsteam och tillhandahåller regelbundna utvärderingar och rapporter med anpassad statistik, branschjämförelser och processförlopp. De tekniska företagskontoadministratörerna fungerar som ett stöd i alla VMware-frågor, hjälper dig att optimera dina VMware-investeringar och främjar ditt teams kunskap och självständighet.

 • Teknisk kontoadministratör

  Tekniska kontoadministratörer är expertkontakter för ditt team och tillhandahåller oöverträffad kunskap om produkterna och beprövad kompetens som underlättar smidig distribution och förbättrar driften av VMware-plattformen. De tekniska kontoadministratörernas handledning i realtid kan hjälpa dig att undvika vanliga fallgropar, hantera komplexitet, identifiera möjligheter att maximera dina VMware-investeringar och stödja ditt teams kompetensutveckling.

 • Läs mer om tekniska kontoadministratörstjänster (TAM)

Bloggen för Accelerate

VMware Accelerate Advisory Services tillhandahåller förstklassiga IT-strategikonsulttjänster som hjälper IT-chefer och deras huvudintressenter att påskynda IT- och verksamhetsomvandlingen.

Besök bloggen för Accelerate

Bloggen för tekniska konsulttjänster

Se vad våra konsulter själva skriver om bästa praxis och tekniska insikter från tusentals kundinsatser.

Besök bloggen för tekniska konsulttjänster

TAM Day 2013 på VMworld i San Fransisco och Barcelona

Anmäl dig till det här exklusiva eventet för TAM-kunder via registreringsformuläret för VMworld.

Anmäl dig nu