Datacentervirtualisering och molnbaserad infrastruktur

Använd servervirtualisering och -konsolidering för att omvandla ditt datacenter till en flexibel molnbaserad infrastruktur.

Förenkla och automatisera datacentret med konsekvent hantering, smart drift och inbyggd automatisering.

Nätverk och säkerhet

Koppla nätverks- och säkerhetstjänster till policystyrda virtuella maskiner och hantera det fysiska nätverket som en transportkapacitetspool med NSX.

Lagring och tillgänglighet

Programvarubaserad lagring utökar fördelarna med virtualisering till lagring. Den gör det möjligt att upprätta lagringstjänster per applikation och en gemensam policystyrd administrationsarkitektur både vad gäller traditionell och hyperkonvergerad lagring.

Hyperkonvergerad infrastruktur

Vår hypervisorcentrerade arkitektur smälter samman maskin- och programvarustacken och ger en helt konvergerad infrastruktur från en branschstandardiserad maskinvaruplattform som bygger på X86-servrar.

Digital Workspace

Stöd behovet av en förenklad och enhetlig hantering av slutpunkter, och tillhandahåll samtidigt en mer effektiv modell för leverans och hantering av företagsapplikationer till användare på alla deras enheter.

Relaterade lösningar

Klientenhets- och applikationsvirtualisering

Leverera Windows-klientplattformar, applikationer och onlinetjänster enkelt och säkert till slutanvändare på alla datacenter, virtuella maskiner och fysiska enheter.

Relaterade lösningar

Hantering av klientenhets- och applikationsvirtualisering

Dra fördel av VMwares verktyg för hantering av klient- och applikationsvirtualisering för att strömlinjeforma hanteringen, konsolidera kontrollen, automatisera leveransen av och skydda användarnas dataresurser. VMwares klient- och applikationshanteringslösningar kan användas för att stödja virtuella klienter och publicerade applikationer från VMware och Citrix.

Relaterade lösningar

Mobilitetshantering för företag

Distribuera, konfigurera, spåra och hantera alla mobila enheter och mobilapplikationer samt allt innehåll på en gemensam plattform som ökar arbetsstyrkans produktivitet och får företaget att växa.

Relaterade lösningar

Personlig klientenhet

Kör Windows-program enkelt och flexibelt på en Mac hemma eller på jobbet. Gör mer på din bärbara dator än någonsin tidigare: kör program på flera operativsystem. Utveckla, testa och felsök. Eller bygg ett helt moln.

Relaterade lösningar

Applikationer och dataplattform

Utnyttja effektiviteten hos en virtualiserad infrastruktur som passar perfekt för att utveckla och distribuera moderna applikationer. Utnyttja smidigheten som möjliggör större konsolideringsgrader och ökat utnyttjande.

Kostnadsfria produkter

Spara pengar genom att virtualisera servrar med branschens bästa hypervisor. Testa ny programvara säkert i isolerade virtuella maskiner på din dator. Konvertera snabbt fysiska maskiner till virtuella helt utan kostnad.