Ingangsdatum: 21 mei 2013

Algemene informatie

VMware respecteert de privacy van klanten, zakelijke partners en andere bezoekers van onze websites. We erkennen de behoefte aan adequate bescherming en beheer van de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. VMware heeft daarom deze Privacyverklaring opgesteld om u te helpen begrijpen welke persoonlijke gegevens we verzamelen en hoe we deze persoonlijke gegevens gebruiken. Deze Privacyverklaring is van toepassing op gegevens die worden verzameld door VMware Inc. en VMware Global ('VMware') via de website vmware.com, de mobiele applicatie My VMware en andere webpagina's waarvan we gebruikmaken en waarop we een rechtstreekse koppeling naar deze verklaring hebben geplaatst.

EU-US Safe Harbor

VMware houdt zich aan de EU-US Safe Harbor-privacybeginselen, zoals meer in detail beschreven in onze Algemene Safe Harbor-privacykennisgeving.

Welke persoonlijke gegevens verzamelt VMware?

Op de websites van VMware kunt u producten of diensten bestellen, producten registreren, informatie aanvragen, u abonneren op marketing- of supportmateriaal, u registreren voor een beveiligd extranet voor het verkrijgen van productinformatie, support, diensten en training, of solliciteren naar een baan bij VMware. VMware kan gegevens van personen verzamelen, zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, gebruikers-ID en wachtwoord, factuur- en transactiegegevens, creditcard- of andere financiële gegevens en contactvoorkeuren. De persoonlijke gegevens die online worden verzameld, kunnen worden aangevuld met informatie die u aan VMware verschaft door middel van andere VMware-diensten, evenals via andere bronnen zoals handelsbeurzen of congressen, en andere methoden voor gegevensverzameling, zoals spot tags, tracking en cookies, zoals hieronder beschreven.

Hoe gebruikt VMware de persoonlijke gegevens?

VMware gebruikt persoonlijke gegevens om klanten, zakelijk partners en bezoekers van de website te voorzien van informatie en diensten, en ons een beter inzicht te geven in uw behoeften en interesses. We gebruiken uw gegevens bijvoorbeeld om u te helpen bij het voltooien van een transactie of bestelling, om met u te communiceren, om producten of diensten aan u te leveren, om u te factureren voor producten/diensten die u hebt aangeschaft en om doorlopende service en support te bieden. Indien u hierom hebt gevraagd, kunnen wij uw gegevens doorsturen naar een externe partij, bijvoorbeeld een partner. Zo nu en dan kunnen we uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen voor het invullen van enquêtes die we gebruiken voor marketingdoeleinden en kwaliteitsborging.

Met wie deelt VMware persoonlijke gegevens?

VMware sluit contracten af met externe serviceproviders en leveranciers (met inbegrip van distributeurs en wederverkopers) voor de levering van bepaalde producten, diensten en oplossingen aan klanten. VMware kan persoonlijke gegevens delen met deze serviceproviders en leveranciers, voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienst of het beantwoorden van aanvragen om informatie over producten of diensten, of voor het anderszins ondersteunen van de zakelijke behoeften van de klant. Externe serviceproviders en leveranciers die persoonlijke gegevens ontvangen, worden geacht dezelfde mate van privacybescherming te hanteren als beschreven in deze Privacyverklaring. Van hen wordt verlangd dat zij de van VMware verkregen persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen en niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor ze oorspronkelijk bestemd waren.

Sommige VMware-diensten worden mogelijk onder gemeenschappelijke naam aangeboden in samenwerking met andere bedrijven. Indien u zich aanmeldt voor dergelijke diensten, ontvangen VMware en het andere bedrijf mogelijk de informatie die wordt verzameld in verband met de onder gemeenschappelijke naam aangeboden diensten.

Met uitzondering van hetgeen is beschreven in deze Privacyverklaring, verkoopt of verhuurt VMware uw gegevens niet aan anderen en deelt VMware zonder uw toestemming geen gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden vastgesteld met derden, tenzij verplicht in het kader van of in verband met stappen van rechtshandhavende instanties, dagvaarding of andere gerechtelijke processen, of op grond van het toepasselijke recht met betrekking tot een voorgenomen of werkelijke verkoop, fusie, overname of andere reorganisatie van al onze of een deel van onze bedrijfsactiviteiten, of binnen de groep van gelieerde VMware-bedrijven, indien en voor zover wettelijk toegestaan.

We behouden ons het recht voor gegevens op basis waarvan uw identiteit niet kan worden vastgesteld, te gebruiken en bekend te maken.

Communicatievoorkeuren

Indien u marketingcorrespondentie wenst te ontvangen of de toezending daarvan wenst te beëindigen, kunt u hier klikken http://info.vmware.com/content/subscription.

We bewaren uw gegevens zolang als uw account actief is of zolang als nodig is om u diensten te kunnen verstrekken. We bewaren en gebruiken uw gegevens voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te doen naleven.

Toegang

Indien u toegang wenst tot de persoonlijke gegevens die we van u hebben verzameld (mogelijk tegen betaling van administratiekosten), kunt u contact opnemen met privacy@vmware.com. Ter bescherming van uw privacy en veiligheid kunnen we stappen nemen om uw identiteit te controleren, bijvoorbeeld door middel van een gebruikers-ID en wachtwoord, alvorens toegang tot de gegevens wordt verleend.

Beveiliging van persoonlijke gegevens

VMware zet zich ervoor in redelijke inspanningen te verrichten om de persoonlijke gegevens die u verkiest aan ons te verstrekken, te beveiligen. Ter bescherming van de privacy van persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt, past VMware standaard maatregelen toe, waaronder fysieke toegangscontrole, codering, internet-firewalls, inbraakdetectie en netwerkbewaking. Daarnaast is toegang tot vertrouwelijke gegevens beperkt tot personen en vertegenwoordigers voor wie kennis van deze gegevens noodzakelijk is.

Forums en blogs

Op sommige van de websites van VMware kunnen onze gebruikers materiaal publiceren door middel van discussieforums, blogs, door gebruikers bewerkbare documenten en commentaarsystemen. Gegevens die op deze forums worden gepubliceerd, worden openbaar en kunnen worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere gebruikers om u ongevraagde berichten te sturen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden vastgesteld die u besluit te publiceren op deze forums. Wees daarom voorzichtig bij het nemen van beslissingen met betrekking tot het publiceren van uw persoonlijke gegevens.

VMware kan van tijd tot tijd e-mail verzenden betreffende onze producten en diensten aan gebruikers die een bijdrage hebben ingezonden naar onze discussieforums, blogs, door gebruikers bewerkbare documenten en commentaarsystemen. De mening die door elke deelnemer wordt uitgedrukt, is geheel voor zijn of haar rekening en mag niet worden beschouwd als een weerspiegeling van de mening van VMware. Denk eraan dat uw gebruik van deze hulpmiddelen voor online communicatie is onderworpen aan onze Gebruiksvoorwaarden, die disclaimers, beperkingen van aansprakelijkheid en de keus van het recht van Californië als bevoegde rechtbank bevatten. Persoonlijke gegevens die aan VMware worden doorgegeven, kunnen over staats- en nationale grenzen worden verzonden ten behoeve van gegevensconsolidatie en -opslag, en vereenvoudigd informatiebeheer.

Cookies, logging en spotlight-tags

VMware gebruikt cookies op sommige van haar websites. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die vanaf een webserver naar uw browser worden gestuurd en worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Cookies kunnen een website helpen terugkerende gebruikers te herkennen, en stellen een website in staat het gebruik van de website te volgen. Cookies werken door een nummer aan de gebruiker toe te wijzen dat geen betekenis heeft buiten de toewijzende website. Nadat een cookie is geplaatst, wordt de volgende keer dat u een website bezoekt, een bericht teruggestuurd naar de webserver door de browser waarmee de website wordt bezocht. U kunt uw browser zodanig instellen dat u een melding ontvangt wanneer u een cookie krijgt. U kunt ervoor kiezen geen cookies te accepteren door de betreffende instellingen in uw webbrowser te wijzigen. Als u cookies uitschakelt, kunt u bepaalde functies en voorzieningen van de website echter mogelijk niet gebruiken.

VMware maakt soms gebruik van cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het leveren van diensten op onze website. Met cookies die strikt noodzakelijk zijn, kunnen wij de veiligheid en beveiliging van onze website verbeteren, gebruikersaccounts authenticeren, gebruikers toegang geven tot privéaccounts op onze site en hun toestaan zich aan te melden bij diverse portals met slechts één account, het verkeer op onze site onder controle houden, en gegevens onthouden die de gebruiker heeft ingediend op formulieren voor het aanvragen van een dienst. Met cookies die strikt noodzakelijk zijn, worden geen gegevens over u verzameld voor marketingdoeleinden of om te onthouden welke websites u hebt bezocht.

VMware gebruikt cookies ook om onze dienstverlening aan u te verbeteren en een meer persoonlijke beleving van de website te creëren, bijvoorbeeld door een beter inzicht te verkrijgen in uw belangstelling en uw vereisten met betrekking tot onze website. Cookies die VMware gebruikt om uw ervaring met de website te verbeteren, kunnen uw taal- en websitevoorkeuren onthouden, u uitnodigen deel te nemen aan enquêtes en evaluaties, u laten weten wanneer u bij ons systeem bent aangemeld en u toestaan gedurende een bepaalde periode aangemeld te blijven, u supportservices bieden, waaronder de live chatservice, uw aanmeldingsgegevens onthouden, en formulieren die u al hebt voltooid, van te voren invullen.

VMware maakt ook gebruik van zogenaamde 'prestatiecookies'. Deze verzamelen gegevens over het gebruik van onze website, inclusief welke pagina's u bezoekt en of u fouten ondervindt. Deze cookies verzamelen geen gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd, maar gebruiken anonieme informatie voor statistieken over het gebruik van de website en om ons de website te helpen verbeteren door fouten te registreren, verschillende ontwerpen op de site te testen en het webverkeer te meten, zodat we de inhoud dienovereenkomstig kunnen optimaliseren. De prestatiecookies van VMware worden alleen gebruikt om de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat onze gebruikers interesseert en te meten hoe effectief onze reclame is.

Sommige VMware-pagina's maken gebruik van cookies die bepaalde externe partners, waaronder Google, Adobe en Demandbase, in staat stellen aan VMware gerelateerde inhoud, waaronder VMware-advertenties, weer te geven op hun sites of elders op internet. Dit is gebaseerd op uw eerdere bezoeken aan onze website. Daarnaast kunnen externe partijen cookies gebruiken, zodat u naar sociale netwerksites, zoals Facebook en LinkedIn, kunt linken. Ook kunnen hiermee uw activiteiten en aankoopselecties in onze webwinkel worden geanalyseerd. Zoals hierboven vermeld, kunt u uw browser zodanig instellen dat u een melding ontvangt op het moment dat u een cookie wordt toegezonden, waardoor u de gelegenheid hebt te beslissen of u deze wel of niet wilt accepteren. U kunt zelf bepalen of u deze cookies wilt gebruiken. Als u er geen gebruik van maakt, kunnen wij u mogelijk sommige diensten niet langer aanbieden. U kunt ook hulpprogramma's van de betreffende externe partij gebruiken om deze cookies uit te schakelen.

Net als de meeste andere websites verzamelt en/of bewaart VMware IP-adressen, internetdomeinnamen, de webbrowser en het besturingssysteem dat wordt gebruikt voor het bezoeken van de VMware-website, de locatie van de bezoeker van de website, de geraadpleegde pagina's, de hoeveelheid tijd doorgebracht op elke pagina, en de datum en tijd van elk bezoek. VMware verzamelt deze door middel van logbestanden en webbakens.

Koppelingen naar websites van derden

De websites van VMware kunnen koppelingen bevatten naar websites van derden voor uw gemak en ter informatie. Wanneer u gebruikmaakt van deze koppelingen, verlaat u de VMware-website. VMware heeft geen zeggenschap over deze sites of het privacybeleid ervan, dat mogelijk afwijkt van het beleid van VMware. We doen geen aanbevelingen of toezeggingen met betrekking tot websites van derden. Op persoonlijke gegevens die u aan niet-gelieerde derde partijen geeft, is de Privacyverklaring van VMware niet van toepassing. We raden u aan het privacybeleid van een bedrijf te controleren voordat u persoonlijke gegevens inzendt. Sommige externe bedrijven delen mogelijk persoonlijke gegevens met VMware; op deze gedeelde gegevens is het privacybeleid van het betreffende externe bedrijf van toepassing.

Gehoste gegevens

De verplichtingen van VMware met betrekking tot persoonlijke gegevens die mogelijk toegankelijk zijn door de rol van VMware als leverancier van cloudservices en Infrastructure-as-a-Service, bijvoorbeeld persoonlijke gegevens die door klanten zijn opgeslagen of verzonden via de Virtual Hybrid Cloud Service van VMware, zijn gedefinieerd in onze overeenkomsten met onze klanten. Deze Privacyverklaring is hierop niet van toepassing.

Contactinformatie

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring of meent dat de privacy van uw persoonlijke gegevens niet is gerespecteerd, kunt u een schriftelijke klacht indienen bij VMware op het volgende adres: Office of the General Counsel, 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, USA of via e-mail: privacy@vmware.com. Als u vragen of bezwaren hebt die niet rechtstreeks met VMware kunnen worden opgelost, kunt u contact opnemen met de bevoegde plaatselijke autoriteit op het gebied van gegevensbescherming.

Wijziging van deze verklaring

VMware herziet deze Verklaring zo nu en dan. De datum van de meest recente herziening wordt hierboven vermeld. Indien we wezenlijke veranderingen aanbrengen in deze Verklaring, zullen we u daarvan op de hoogte brengen door een duidelijke kennisgeving van deze wijzigingen te plaatsen alvorens ze worden doorgevoerd of door u rechtstreeks een kennisgeving toe te zenden. We raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop VMware uw gegevens beschermt.

TRUSTe-certificatie

De missie van TRUSTe, als onafhankelijke derde partij, is het bevorderen van online vertrouwen tussen consumenten en bedrijven in de hele wereld door middel van het toonaangevende betrouwbaarheidskeurmerk en de innovatieve betrouwbaarheidsoplossingen van TRUSTe.