Kit Colbert

 

首席技术官

 

查看简介

Shankar Iyer

 

终端用户计算总经理

 

查看简介

Ajay Patel

 

现代应用和管理部门总经理

 

查看简介

Tom Gillis

 

网络连接和高级服务部门总经理

 

查看简介

Mark Lohmeyer

 

云计算基础架构部门总经理

 

查看简介

Sanjay Uppal

 

服务提供商和边缘业务总经理

 

查看简介