Společnost VMware poskytuje technologie cloud computingu a služby virtualizace platforem a umožňuje svým firemním zákazníkům bezpečné připojení, správu a automatizaci jejich digitálních infrastruktur. Následující oznámení o ochraně osobních údajů popisují, jak různé týmy ve společnosti VMware mohou shromažďovat, používat, sdílet a ukládat osobní údaje.

Toto oznámení popisuje osobní údaje, které shromažďujeme za účelem správy našeho podnikání a našich vztahů se zákazníky, návštěvníky a účastníky akcí.

Toto oznámení vysvětluje, jak používáme soubory cookie a podobné technologie, když jste s námi v kontaktu prostřednictvím našich webů.

Pokud jste obyvatelem státu Kalifornie, vysvětluje toto oznámení, jaká máte práva na ochranu osobních údajů a jak je můžete uplatnit.

Toto oznámení se týká osobních údajů, které shromažďujeme o uchazečích o práci v souvislosti s náborem zaměstnanců.

Toto oznámení se týká údajů, které shromažďujeme v souvislosti s nasazením našich produktů a služeb u našich zákazníků.

Toto prohlášení vysvětluje, jaké typy údajů jsou shromažďovány prostřednictvím nabídky řešení Workspace ONE UEM od uživatelů zákazníků a z jejich zařízení.

Úterý 12. dubna 2022

 

GLOBÁLNÍ OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI VMWARE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost VMware, Inc., se sídlem ve Spojených státech a společnosti její skupiny („společnost VMware“, „my“, „nám“ a „naše“), se zavázaly chránit soukromí osob, které jsou s námi v kontaktu, například návštěvníků našich webových stránek, zákazníků, obchodních partnerů, zájemců a potenciálních zákazníků, příjemců marketingových sdělení, koncových uživatelů a účastníků akcí („vy“ a „vaše“). Toto oznámení o ochraně osobních údajů obecně popisuje různé způsoby, jakými společnost VMware shromažďuje, používá a sdílí osobní údaje, když:

 • Navštívíte jakékoli naše webové stránky, stránky sociálních sítí, mobilní aplikace společnosti VMware (které odkazují na toto oznámení o ochraně osobních údajů), online reklamy, marketingová nebo prodejní sdělení (naše „online funkce“), pracujete s nimi nebo je používáte.
 • Navštívíte jakékoli naše kanceláře, akce, prodejní, marketingové či jiné aktivity offline (naše „offline funkce“), pracujete s nimi nebo je používáte.
 • Zakoupíte a používáte produkty a služby společnosti VMware (včetně mobilních aplikací), které byly nasazeny některým z našich firemních zákazníků, například vaším zaměstnavatelem (naše „služby“).

Když se odkazujeme na jakékoli kombinace výše uvedených pojmů, používáme pojem „funkce“.


Toto oznámení se obecně nevztahuje na osobní údaje, které shromažďujeme automaticky v souvislosti s vaším používáním služeb společnosti VMware. Další informace o údajích, které společnost VMware shromažďuje a používá v souvislosti se zajišťováním služeb, najdete v Oznámení společnosti VMware o ochraně osobních údajů v souvislosti s produkty a službami.


V souvislosti se zajišťováním zvláštních funkcí může společnost VMware poskytovat „za běhu“ další oznámení nebo doplňující informace o našich postupech shromažďování, používání a sdílení údajů. Tato oznámení mohou doplňovat toto oznámení o ochraně osobních údajů nebo objasňovat postupy ochrany osobních údajů společnosti VMware za popsaných okolností nebo vám mohou poskytovat další možnosti výběru, jak má společnost VMware vaše údaje zpracovávat.

Máte-li k tomuto oznámení o ochraně osobních údajů jakékoli dotazy, kontaktujte nás na adrese privacy@vmware.com.

OBSAH

Osobní údaje“ jsou údaje, které identifikují osobu nebo se týkají identifikovatelné osoby. Společnost VMware a poskytovatelé služeb, kteří jsou třetími stranami, shromažďují osobní a další údaje z různých zdrojů, jež obecně spadají do následujících kategorií:

 • údaje, které nám poskytnete v rámci naší komunikace s vámi a vašeho používání funkcí;
 • údaje, které od vás shromažďujeme automaticky v souvislosti s vaším používáním online funkcí (informace o údajích, které shromažďujeme automaticky v souvislosti se službami, najdete v Oznámení společnosti VMware o ochraně osobních údajů v souvislosti s produkty a službami);
 • údaje ze zdrojů třetích stran a od přidružených společností.

Údaje z těchto různých zdrojů můžeme zkombinovat pro účely stanovené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

 1. Údaje shromažďované od vás

 2. Shromažďujeme osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete (včetně údajů, které poskytnete našim poskytovatelům služeb a dalším stranám shromažďujícím je naším jménem). Osobní údaje shromažďujeme například tehdy, když si objednáte produkty, služby či aplikace společnosti VMware nebo se zaregistrujete k jejich používání či si o nich vyžádáte informace, když se přihlásíte k odběru marketingových sdělení, požádáte o podporu, vyplníte průzkum, poskytnete zpětnou vazbu k produktu nebo se zaregistrujete na akci či webinář společnosti VMware. Osobní údaje od vás můžeme získávat také offline, například při vaší návštěvě některé z našich akcí, při telefonních hovorech s obchodními zástupci nebo při kontaktování zákaznické podpory.

  Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou obsahovat kontaktní údaje (například vaše jméno, adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu), profesní údaje (například název vašeho zaměstnavatele, adresu, vaši pracovní funkci, oddělení nebo pracovní pozici), uživatelské identifikátory a hesla a preference týkající se způsobu kontaktování. Dále shromažďujeme údaje, které se nám rozhodnete poskytnout při zaslání žádosti o informace nebo při vyplňování polí s neformátovaným textem v našich formulářích (například při registraci na akci, zpětné vazbě k produktu nebo reakci na žádost o účast v průzkumu), a případně také informace o povaze vaší žádosti či sdělení. Kromě toho můžeme shromažďovat osobní údaje, které zpřístupníte prostřednictvím panelů zpráv, funkcí chatu, blogů a dalších služeb nebo platforem, ve kterých lze zveřejňovat informace a materiály (včetně služeb a platforem třetích stran). V rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy můžeme také zaznamenávat naši telefonickou či jinou komunikaci s vámi.

  Při nákupu od společnosti VMware můžeme také shromažďovat fakturační a transakční údaje.

 3. Údaje shromažďované automaticky

 4. Společnost VMware shromažďuje v souvislosti se svými online funkcemi údaje vyplývající z používání technologií, k nimž patří soubory cookie, pixelové značky, widgety, vložené adresy URL, elektronické komunikační protokoly, tlačítka a nástroje. Typy technologií používané společností VMware se mohou v průběhu času měnit v návaznosti na to, jak se tyto technologie vyvíjejí. Toto oznámení o ochraně osobních údajů a naše oznámení o souborech cookie obsahují informace, jak používáme soubory cookie a další podobné technologie sledování.


  Online funkce:
  Automaticky shromažďujeme určité údaje, když používáte naše online funkce, přistupujete k nim nebo s nimi pracujete, což platí také pro naše online reklamy a marketingová sdělení. Tyto údaje nemusí nezbytně přímo prozrazovat vaši identitu, ale mohou zahrnovat jedinečná identifikační čísla a další informace o konkrétním zařízení, které používáte, jako je model hardwaru, verze operačního systému, webový prohlížeč (například Firefox, Safari nebo Internet Explorer), adresa IP / adresa MAC / identifikátor zařízení, informace o událostech zařízení (například zhroucení systému, činnost systému a nastavení hardwaru, jazyk prohlížeče, datum/čas vašeho požadavku a odkazující adresa URL), obecná geografická poloha (například poloha na úrovni země nebo města) a další technické údaje, které jednoznačně identifikují váš prohlížeč. Můžeme také shromažďovat informace o tom, jak vaše zařízení pracovalo s našimi online funkcemi, například informace o navštívených stránkách a další statistické údaje.


  Služby společnosti VMware:
  V souvislosti s nasazením určitých služeb ve vaší organizaci může společnost VMware automaticky shromažďovat údaje týkající se vašeho používání těchto služeb. Další informace o typech údajů, které společnost VMware shromažďuje a používá v souvislosti se zajišťováním služeb, najdete v Oznámení společnosti VMware o ochraně osobních údajů v souvislosti s produkty a službami.

  Jste-li jednotlivým uživatelem služeb společnosti VMware a požadujete-li další informace o našich postupech při shromažďování údajů ze služeb nasazených vaší organizací, obraťte se na svého správce IT.

 5. Údaje ze zdrojů třetích stran a od přidružených společností

 6. Pokud to nezakazují platné zákony, můžeme o vás příležitostně získávat údaje ze zdrojů třetích stran, například z veřejných databází, od prodejců, distribučních a marketingových partnerů, z platforem sociálních sítí, od organizátorů akcí nebo jiné veřejně dostupné údaje.

  Mezi příklady informací, které můžeme obdržet z jiných zdrojů, patří: jméno, adresa, telefonní číslo, poloha kanceláře, přibližná poloha (na základě zpětného vyhledávání adresy IP), informace o účtu, informace o pracovní roli a veřejně dostupný pracovní profil, informace o službách a podpoře, informace o vašich zájmech a preferencích v souvislosti s produkty a službami, zvyklosti při procházení webových stránek, informace o zobrazení stránek od některých obchodních partnerů, s nimiž provozujeme služby pod společnou značkou nebo v rámci společné nabídky, a údaje o úvěrové historii z úvěrových registrů. Tyto údaje můžeme používat spolu s vašimi kontaktními údaji, profesními údaji a transakční historií společnosti VMware pro účely stanovené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, například pro zlepšování přesnosti našich záznamů, lepší pochopení vás a vašich preferencí, poskytování relevantního marketingu a podpory nebo odhalování podvodů a jejich předcházení.

Společnost VMware používá osobní údaje, které shromažďuje, pro následující účely (pokud nejsou jinak omezeny platnými zákony). Informace o tom, jak společnost VMware sdílí osobní údaje, najdete v části III.

Komunikace, reakce na žádosti a zpracování transakcí nebo zapojení se do zpracování transakcí: Společnost VMware může používat osobní údaje, aby s vámi mohla komunikovat, mohla vám odpovědět na žádost nebo poskytnout požadované informace. Společnost VMware může také používat osobní údaje, jako jsou finanční údaje, údaje o platebních kartách a údaje o platbách, aby mohla zpracovat vaše transakce.

Zajištění poskytování služeb a správy účtu: Společnost VMware může používat osobní údaje, aby vám mohla poskytovat služby, spravovat váš účet a komunikovat s vámi o vašem používání našich služeb. To může zahrnovat správu stahování produktů, aktualizací a oprav, poskytování podpory a doporučení a rozesílání jiných sdělení týkajících se správy nebo účtu, včetně poznámek k verzi softwaru. Společnost VMware bude také používat osobní údaje pro zajištění poskytování služeb, což může zahrnovat sledování nároků, ověřování shody, řízení přístupu ke službám a udržování zabezpečení a provozní integrity infrastruktury IT společnosti VMware a našich služeb. Informace o údajích, které společnost VMware shromažďuje v souvislosti s vaším používáním služeb a za účelem provozování služeb, najdete v Oznámení společnosti VMware o ochraně osobních údajů v souvislosti s produkty a službami.

Usnadnění a vyhodnocení používání online funkcí: Společnost VMware může používat osobní údaje, aby vám mohla poskytovat online funkce, usnadňovat vám jejich používání (například zjednodušovat navigaci a proces přihlašování, zachovávat informace mezi jednotlivými relacemi a zdokonalovat zabezpečení), zlepšovat jejich kvalitu, vyhodnocovat reakční doby stránek a individuálně přizpůsobovat a určovat obsah.

Zlepšování našich funkcí: Společnost VMware používá osobní a další údaje, které od vás shromažďuje, aby lépe porozuměla svým zákazníkům, uživatelům a návštěvníkům svých webových stránek a způsobu, jak používají funkce a pracují s nimi, včetně jejich uživatelské zkušenosti. Společnost VMware používá tyto údaje k poskytování přizpůsobeného prostředí, implementaci požadovaných preferencí, zlepšování kvality a spolehlivosti, diagnostice problémů, zdokonalování funkcí a související uživatelské zkušenosti nebo nabízení doporučení.

Zlepšování přesnosti našich záznamů: Osobní údaje, které obdržíme od vás nebo třetích stran, můžeme používat k tomu, abychom vám lépe porozuměli nebo abychom zachovali či zlepšili přesnost záznamů, které o vás uchováváme.

Poskytování podpory: Společnost VMware používá osobní a další údaje, které od vás shromažďuje, v kombinaci s dalšími údaji, které případně může mít, aby vám mohla poskytovat podporu v souvislosti s našimi funkcemi.

Zveřejňování referencí: Společnost VMware může osobní údaje použít ke zveřejňování referencí týkajících se online funkcí. Před zveřejněním reference vás požádáme o souhlas s použitím vašeho jména a reference. Kdykoli můžete požádat o aktualizaci nebo odstranění vaší reference zasláním žádosti uvádějící vaše jméno, umístění reference a kontaktní údaje.

Marketing: Společnost VMware bude údaje získané od vás, z vašich interakcí se společností VMware v průběhu času a se všemi funkcemi a ze zdrojů třetích stran používat, aby vám mohla poskytovat marketingová a propagační sdělení, cílit reklamu a marketing, měřit účinnost marketingových a propagačních kampaní, aby lépe porozuměla vám a vašim preferencím a aby mohla představovat a propagovat své produkty a služby. Náš marketing bude probíhat v souladu s vašimi reklamními/marketingovými preferencemi a platnými zákony.

Zabezpečení: Společnost VMware může osobní údaje používat k lepšímu monitorování, předcházení a odhalování podvodů, zdokonalování zabezpečení, sledování a ověřování identity či přístupu a potírání spamu nebo jiného škodlivého softwaru a bezpečnostních rizik.

Kontrola kvality a školení: Společnost VMware může osobní údaje používat pro účely kontroly kvality funkcí a pro školení personálu.

Sociální sítě třetích stran: Společnost VMware může osobní údaje používat ke komunikaci prostřednictvím sociálních sítí třetích stran (v souladu s podmínkami používání dané sítě).

Konference a akce: Společnost VMware a naši partneři mohou osobní údaje používat k informování o našich akcích a akcích našich partnerů. Po akci vás může společnost VMware kontaktovat v souvislosti s akcí a souvisejícími produkty a službami, a pokud to povolují zákony, může sdílet informace o vaší účasti s vaší společností a našimi sponzory konferencí a partnery. Pokud vás partner nebo sponzor konference přímo požádá o vaše osobní údaje na svém stánku nebo při své prezentaci, bude s nimi nakládáno v souladu s jeho postupy ochrany osobních údajů. Doporučujeme vám přečíst si postupy ochrany osobních údajů těchto partnerů a sponzorů.

Provozování online komunit a blogů: Osobní a jiné údaje, které zpřístupníte prostřednictvím panelů zpráv, funkcí chatu, blogů a dalších služeb nebo platforem, v nichž lze zveřejňovat informace a materiály, můžeme používat k vytváření fór, na nichž vy a naši zákazníci můžete diskutovat o funkcích společnosti VMware, a dále také k reakcím na vaše žádosti, poskytování podpory, zlepšování našich funkcí nebo jakýmkoli jiným účelům stanoveným v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. Veškeré informace, které jsou na těchto fórech zpřístupněny, se stávají informacemi veřejnými, a mohou se proto objevit na veřejnosti, například pomocí vyhledávačů nebo jiných veřejně dostupných platforem, a mohou být „procházeny“ nebo prohledávány třetími stranami. Mohou je také číst, shromažďovat nebo používat ostatní uživatelé a zasílat vám na základě nich nevyžádané zprávy. Nezveřejňujte tedy žádné informace, které nechcete odhalit široké veřejnosti.

Vzdělávání a školení: Pokud se přihlásíte k certifikačnímu kurzu nebo semináři společnosti VMware, společnost VMware použije vaše osobní údaje k jejich jednoduššímu absolvování. Pokud certifikační kurz nebo seminář uhradila vaše organizace, může společnost VMware tuto organizaci informovat o stavu kurzu či semináře, což vám musí předem oznámit.

Ochrana našich zaměstnanců a prostor: Společnost VMware může osobní údaje používat dle potřeby k ochraně zdraví a bezpečnosti svých zaměstnanců a návštěvníků, prostor, majetku a dalších práv. Pokud navštívíte některé z našich pracovišť, v zájmu zajištění bezpečnosti daného pracoviště můžete být vyfotografováni nebo zachyceni kamerou.

Jiné legitimní obchodní účely: Vaše osobní údaje můžeme v nezbytných případech používat pro jiné legitimní účely, jako je ochrana důvěrných nebo vlastnických informací společnosti VMware.

Dbáme na to, aby k vašim osobním údajům měly přístup pouze osoby, které je skutečně potřebují k výkonu svých úkolů a povinností, a abychom je sdíleli s třetími stranami, které k nim mají přístup z legitimního důvodu. Osobní údaje o vás můžeme sdílet s třetími stranami za následujících okolností:

 • Poskytovatelé služeb: Vaše údaje můžeme sdílet s třetími stranami, jako jsou dodavatelé, konzultanti, obchodní zástupci a další poskytovatelé služeb, kteří pracují naším jménem. Patří mezi ně i prodejci a poskytovatelé služeb, kteří poskytují pomoc při marketingu, fakturaci, zpracování plateb kreditními kartami, analýze dat a poskytování přehledů, hostování, v technické podpoře a službách zákazníkům. Pokud v tomto nebo v některém z našich dalších oznámení o ochraně osobních údajů není uvedeno jinak, nesdílíme žádné vaše osobní údaje se třetími stranami pro jejich vlastní propagační účely a ani jim je pro tyto účely neprodáváme a nepronajímáme a vzájemně je s nimi nevyměňujeme.

 • Obchodní partneři: Vaše údaje můžeme poskytovat našim distribučním partnerům, jako jsou distributoři a prodejci, a dalším obchodním partnerům s cílem vyhovět požadavkům na produkty a informace, efektivně zajistit jednotnou podporu a poskytnout zákazníkům či potenciálním zákazníkům informace o společnosti VMware a jejích produktech a službách. Společnost VMware se může příležitostně zapojit do společného prodeje nebo propagace produktů s vybranými obchodními partnery. Pokud zakoupíte společně nabízený produkt, propagaci či službu nebo o ně výslovně vyjádříte zájem, můžeme s těmito partnery sdílet příslušné osobní údaje.

  Upozorňujeme, že společnost VMware nemá možnost ovlivňovat používání těchto informací našimi obchodními partnery. Naši partneři sami zodpovídají za to, jak takto shromážděné osobní údaje používají a jak vás o tom informují. Chcete-li získat další informace o tom, jak příslušný partner nakládá s vašimi osobními údaji, doporučujeme vám přečíst si jeho zásady ochrany osobních údajů.

 • Společnosti přidružené ke společnosti VMware: Vaše údaje můžeme sdílet s našimi mateřskými, dceřinými nebo přidruženými společnostmi. Tyto údaje mohou být sdíleny a používány k poskytování služeb a podpory, nabízení doporučení pro optimalizaci používání produktů a služeb, poskytování informací zákazníkům a potenciálním zákazníkům o sortimentu nabízených produktů a služeb a dalším účelům uvedeným v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

 • Životně důležité zájmy: Údaje můžeme zpřístupnit jakékoli straně, pokud se budeme domnívat, že je to nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů jakékoli osoby.

 • Dodržování zákonů nebo nařízení příslušných donucovacích orgánů, regulačních orgánů, státních úřadů, soudů nebo třetích stran: Údaje můžeme zveřejnit, jestliže se domníváme, že je to nezbytné, nebo že to vyžaduje (i) zákon či předpis v souladu se zákonným postupem nebo žádostí vlády (včetně odpovědí veřejným orgánům pro naplnění požadavků národní bezpečnosti či prosazování práva), nebo (ii) uplatnění, zajištění či obrana našich zákonných práv.

 • Převody podniků: Vaše údaje můžeme sdílet nebo předávat v souvislosti nebo během jednání o případné fúzi, prodeji majetku společnosti, financování, akvizici, likvidaci, reorganizaci podniku či v souvislosti s obdobnými činnostmi. Jakéhokoli případného kupujícího budeme informovat, že vaše údaje lze používat pouze v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů.

 • S vaším souhlasem: S vaším souhlasem můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit za jakýmkoli jiným účelem.

Osobní údaje, včetně osobních údajů shromažďovaných v Evropském hospodářském prostoru („EHP“) nebo ve Švýcarsku, můžeme my, naši poskytovatelé služeb, partneři a přidružené společnosti předávat, uchovávat a zpracovávat ve Spojených státech a případně i v dalších zemích, jejichž zákony o ochraně osobních údajů se liší od zákonů ve vaší zemi, například v Kanadě, na Filipínách, v Singapuru, Indii, Austrálii a Izraeli. Zákony některých z těchto zemí nepovažuje Evropská komise za dostatečné. Vaše osobní údaje budeme chránit v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů všude tam, kde budou zpracovávány, a učiníme odpovídající smluvní či jiná opatření k ochraně příslušných osobních údajů v souladu s platnými zákony. K těmto opatřením patří zavedení standardních smluvních doložek Evropské komise pro předávání osobních údajů ze strany společností naší skupiny se sídlem v EHP jiným společnostem naší skupiny. Naše Standardní smluvní doložky mohou být poskytnuty na vyžádání. Podobná bezpečnostní opatření jsme zavedli i u našich poskytovatelů služeb, partnerů a přidružených společností. V souvislosti s rolí společnosti VMware jako zpracovatele zákaznického obsahu budou pro jakákoli předávání osobních údajů platit naše závazná firemní pravidla. Naše dceřiná společnost Lastline, Inc., se v současnosti zapojuje do rámců EU-US a US-Swiss Privacy Shield (štít EU–USA a štít USA–Švýcarsko na ochranu soukromí).

Společnost VMware dodržuje (a vyžaduje od svých poskytovatelů služeb, aby dodržovali) příslušná organizační a technická opatření určená k ochraně zabezpečení a důvěrnosti veškerých osobních údajů, které zpracováváme. V závislosti na povaze údajů a rozsahu zpracování používá společnost VMware například fyzické řízení přístupu, šifrování, internetové brány firewall, detekci vniknutí a monitorování sítě. Zaměstnanci společnosti VMware, kteří mohou mít přístup k osobním údajům, jsou povinni zachovávat jejich důvěrnost. Žádné bezpečnostní postupy ani protokoly však nikdy nemohou zaručit 100% bezpečnost, a proto doporučujeme, abyste při poskytování osobních informací přes internet byli nanejvýš opatrní a používali snadno dostupné nástroje ochrany online, jako jsou internetové brány firewall, antivirové a antispywarové programy a podobné technologie.

Právo na opravu nebo aktualizaci vašich údajů: Chcete-li opravit či aktualizovat osobní údaje, které jste nám poskytli, přihlaste se na stránky myvmware.com a zaktualizujte svůj profil.

 

Marketingová sdělení: Příjem marketingových sdělení od společnosti VMware lze odhlásit v centru odběrů společnosti VMware. Příjem marketingových sdělení od společnosti Carbon Black lze odhlásit v centru nastavení společnosti Carbon Black.

 

Odhlášení je možné provést i kliknutím na odkaz pro odhlášení, který se nachází ve všech marketingových e-mailových sděleních, která vám zašleme, případně vyplněním kontaktního formuláře pro otázky ochrany osobních údajů.

 

Další práva pro určitá území: Máte-li místo pobytu na některém z vybraných území (například v Evropském hospodářském prostoru), můžete podle platného právního řádu využívat určitá práva na ochranu osobních údajů. Vaši žádost vyřídíme v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Je možné, že budeme potřebovat uchovat určité údaje pro účely uchovávání záznamů nebo dokončení transakcí, které jste zahájili před podáním žádosti o vymazání.

 

 • Právo neposkytnout souhlas nebo ho odvolat: Ke zpracování určitých osobních údajů můžeme potřebovat váš souhlas. V takovém případě máte právo svůj souhlas neposkytnout nebo jej kdykoli odvolat. To však nemá vliv na zákonnost zpracování údajů založeného na udělení souhlasu ještě před jeho odvoláním.
 • Právo na přístup nebo přenositelnost: Můžete mít právo na přístup k osobním údajům, které o vás máme v držení, a za určitých omezených okolností na získání těchto údajů, abyste je mohli předat nebo přenést k jinému poskytovateli.
 • Právo na vymazání: Za určitých okolností můžete mít právo na vymazání osobních údajů, které o vás máme v držení (například pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly původně shromážděny).
 • Právo vznést námitku proti zpracování: Můžete mít právo požádat společnost VMware, aby přestala zpracovávat vaše osobní údaje nebo vám zasílat marketingová sdělení.
 • Právo na opravu: Můžete mít právo požádat o opravu veškerých nepřesných nebo neúplných osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností můžete mít právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů (například pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás máme v držení, nejsou přesné nebo jsou uchovávány nezákonně).
 • Právo podat stížnost u místního úřadu na ochranu osobních údajů: Můžete mít právo podat stížnost u místního úřadu na ochranu osobních údajů nebo ekvivalentního regulačního orgánu.

 

Pokud chcete uplatnit některá z výše uvedených práv, vyplňte kontaktní formulář pro otázky ochrany osobních údajů a my vaši žádost posoudíme podle platných zákonů. Za účelem ochrany vašeho soukromí a bezpečnosti můžeme před vyřízením vaší žádosti podniknout kroky k ověření vaší totožnosti.

 

Pokud jste obyvatelem státu Kalifornie, můžete mít další práva na ochranu osobních údajů. Další informace získáte v našem oznámení Vaše práva na ochranu osobních údajů v Kalifornii.

 

Práva a volby v případech, kdy společnost VMware jedná jako zpracovatel: Naši zákazníci mohou s použitím určitých služeb společnosti VMware o vás shromažďovat osobní údaje. V takových případech tyto osobní údaje zpracováváme výhradně jménem našich zákazníků a jakákoli osoba, která se snaží uplatnit svá práva, by měla svůj dotaz zaslat nejprve našemu zákazníkovi (správci).

Náš právní základ shromažďování a používání výše uvedených osobních údajů závisí na dotčených osobních údajích a konkrétních okolnostech jejich shromažďování, stejně jako na účelech, ke kterým jsou používány.

 

Osobní údaje však od vás budeme obvykle shromažďovat pouze v případě, že je budeme potřebovat k plnění smlouvy s vámi nebo pokud bude zpracování v našem oprávněném zájmu a nebudou nad ním převažovat vaše zájmy na ochranu osobních údajů nebo základní práva a svobody nebo pokud k tomu budeme mít váš souhlas. V některých velmi ojedinělých případech nám shromáždění vašich osobních údajů také může ukládat zákon nebo mohou být zapotřebí pro ochranu vašich životně důležitých zájmů nebo zájmů jiné osoby.

 

Pokud vás požádáme o poskytnutí osobních údajů z důvodu dodržení zákonného požadavku nebo plnění smlouvy s vámi, budeme vás o tom v příslušnou dobu srozumitelně informovat a sdělíme vám, zda je poskytnutí vašich osobních údajů povinné či nikoli (stejně jako možné důsledky jejich neposkytnutí).

 

Obdobně, pokud budeme shromažďovat a používat vaše osobní údaje v souvislosti s našimi oprávněnými zájmy (nebo zájmy jakékoli třetí strany), budeme vás v příslušnou dobu či na vyžádání srozumitelně informovat, jaké tyto oprávněné zájmy jsou.

 

Máte-li dotazy nebo potřebujete-li další informace k právnímu základu, z něhož vychází naše shromažďování a používání vašich osobních údajů, kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů uvedených níže pod nadpisem „Jak nás můžete kontaktovat“.

 

Jak dlouho uchováváme vaše údaje: Osobní údaje, které od vás shromáždíme, budeme uchovávat pro opodstatněné potřeby našeho podnikání, případně dokud to bude nezbytné k plnění účelů uvedených v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, pokud delší dobu uchování nebudou vyžadovat nebo povolovat zákony (například pro daňové, právní, účetní či jiné účely). Kdykoli můžete požádat o vymazání svých osobních údajů (další informace viz část „Vaše práva na ochranu osobních údajů a související volby“), přičemž vaši žádost zvážíme v souladu s platnými zákony.

 

Pokud již ke zpracování vašich osobních údajů nebudeme mít opodstatněnou potřebu našeho podnikání, pak tyto údaje buď vymažeme, nebo anonymizujeme, a pokud to nebude možné (například proto, že vaše osobní údaje byly uloženy v zálohových souborech), budeme vaše osobní údaje bezpečně uchovávat a izolovat je od jakéhokoli dalšího zpracování až do doby, kdy bude vymazání možné.

 

Děti: Naše funkce nejsou určeny pro osoby mladší 16 let. Osobní údaje od těchto osob vědomě neshromažďujeme. Pokud zjistíte, že nám osobní údaje poskytlo dítě, kontaktujte nás na adrese privacy@vmware.com. Jestliže zjistíme, že nám osobní údaje poskytlo dítě mladší 14 let, podnikneme kroky k jejich vymazání.

 

Automatizované rozhodování: Běžně nepoužíváme výhradně automatizované rozhodování (včetně profilování), které by pro vás mohlo mít právní účinky nebo se vás podobně významně dotýkat. Automatizovaná rozhodnutí jsou rozhodnutí týkající se vaší osoby, která jsou činěna automaticky na základě počítačového závěru (pomocí softwarových algoritmů) bez posouzení ze strany člověka. Pokud se vás bude automatizované rozhodování týkat, jasně vám to v daném okamžiku sdělíme a budete mít právo rozhodnutí napadnout, vyjádřit svůj názor a požadovat, ať rozhodnutí posoudí člověk.

 

Externí odkazy a funkce sociálních sítí: Naše funkce mohou nabízet odkazy nebo umožňovat propojení s webovými stránkami, službami, sociálními sítěmi, aplikacemi nebo funkcemi sociálních sítí třetích stran, jako jsou tlačítka „Sdílet“ nebo „To se mi líbí“. Návštěvou těchto stránek nebo kliknutím na tyto odkazy můžete třetí straně povolit shromažďování a používání vašich osobních údajů. Na osobní údaje, které se rozhodnete těmto třetím stranám poskytnout, se toto oznámení o ochraně osobních údajů nevztahuje. Než s takovými třetími stranami začnete komunikovat nebo než jim poskytnete své osobní údaje, doporučujeme vám přečíst si jejich oznámení o ochraně osobních údajů a podmínky používání, ve kterých se dozvíte, jak mohou být vaše údaje shromažďovány a používány. Společnost VMware nemá na postupy ochrany osobních údajů těchto třetích stran žádný vliv a webové stránky, služby, sociální sítě či aplikace těchto třetích stran neschvaluje ani o nich neposkytuje žádná prohlášení.

 

Signály Do Not Track (Nesledovat): Některé internetové prohlížeče (například Internet Explorer, Firefox a Safari) nabízejí možnost vysílat signály „Do Not Track“ (nesledovat) nebo „DNT“. Vzhledem k tomu, že pro signály „DNT“ nebyly přijaty jednotné normy, naše online funkce v současné době signály „DNT“ nezpracovávají ani na ně nereagují. Společnost VMware přistupuje k ochraně osobních údajů a smysluplným možnostem volby s veškerou vážností a bude se snažit pokračovat v monitorování vývoje technologie DNT pro prohlížeče a implementace příslušných norem. Chcete-li se o signálech „DNT“ dozvědět více, přejděte na stránku „All About Do Not Track“.

 

Změny v tomto oznámení o ochraně osobních údajů: Společnost VMware bude toto oznámení o ochraně osobních údajů pravidelně revidovat a aktualizovat v reakci na měnící se právní, technické a obchodní podmínky. Při aktualizaci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů uvedeme datum jeho poslední revize výše. Pokud v tomto oznámení o ochraně osobních údajů nastanou podstatné změny, podnikneme příslušné kroky, abychom vás informovali způsobem, který bude odpovídat významu provedených změn, a to v souladu s platnými zákony. Doporučujeme vám si toto oznámení o ochraně osobních údajů pravidelně pročítat, abyste měli přehled, jak společnost VMware chrání vaše údaje.

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, můžete nám napsat na e-mailovou adresu privacy@vmware.com nebo na poštovní adresu: Office of the General Counsel of VMware, Inc., 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, USA.