Konteynerleri ve Kubernetes'i Benimseyin

Veri merkezi veya bulutta geliştiricinin kullanımına hazır Kubernetes sunun.

 • Uygulamalar
DevSecOps'u Benimseyin

DevSecOps yaklaşımıyla modern uygulamaları hızlı ve güvenli bir şekilde sunun.

 • Uygulamalar
Uygulama ve Mikroservis Oluşturun

Uygulama geliştirme ve mimarisini her bulutta çalışacak şekilde dönüştürün.

 • Uygulamalar
Mevcut Uygulamaları Modernleştirin

Maliyetli yeniden düzenleme işlemlerine gerek olmadan mevcut uygulamaları güncelleyin.

 • Uygulamalar
Buluta Geçiş Yapın

Uygulamaları yeniden yazmak zorunda kalmadan daha hızlı bir şekilde buluta geçirin.

 • Çoklu Bulut
Kapasiteyi Talebe Göre Ölçeklendirin

Bulutta, ölçeklendirilebilir ve sorunsuz bir genişlemeyle kapasiteyi optimize edin.

 • Çoklu Bulut
Veri Merkezini Modernleştirin

Veri merkezinizi diğer bulutlarla sorunsuz çalışacak şekilde geliştirin.

 • Çoklu Bulut
Çoklu Bulut Çalıştırın

Farklı bulutlar ile platformlarda iş yüklerini yönetin ve çalıştırın.

 • Çoklu Bulut
Hibrit Bulutu Etkinleştirin

Tutarlı altyapıyla uygulamalarınızı farklı bulutlarda oluşturun ve çalıştırın.

 • Çoklu Bulut
Hibrit Bulut Yönetimini Kolaylaştırın

Hibrit altyapınızın yönetimini basitleştirin ve optimize edin.

 • Çoklu Bulut
Çoklu Bulut Maliyetlerini Optimize Edin

Birden çok bulut genelinde maliyet ve kaynakları analiz edip yönetin.

 • Çoklu Bulut
Çoklu Bulut Güvenliği ve Uyumluluğunu Yönetin

Farklı bulut ortamlarında güvenliği yönetin ve riskleri azaltın.

 • Çoklu Bulut
Bulut Ortamını Planlayın ve Modernleştirin

Verimli bulut ortamları oluşturmak için rehberlik alın ve en iyi uygulamaları öğrenin.

 • Çoklu Bulut
İş Açısından Kritik Uygulamaları Destekleyin

Kritik iş yükleriniz için tutarlı altyapı ve operasyonlardan yararlanın.

 • Çoklu Bulut
5G

Birleşik bir çoklu bulut 5G ağıyla isteğe bağlı hizmetleri dağıtın.

 • Telko Bulut

Temelden uca kadar tutarlı bir platformla inovasyonu destekleyin.

 • Telko Bulut
Yazılım Tanımlı Depolama

Yaygın bir hiper yönetici aracılığıyla depolama mimarilerini geliştirin.

 • Yazılım Tanımlı Veri Merkezi
Yazılım Tanımlı Ağ İletişimi

Donanımdan bağımsız olarak, sanallaştırılmış bir ağ sağlayın ve bu ağı yönetin.

 • Yazılım Tanımlı Veri Merkezi
VMware Onaylı Tasarımlar

Ayrıntılı rehberlik alarak, yazılım tanımlı veri merkezi oluşturun ve çalıştırın.

 • Yazılım Tanımlı Veri Merkezi
Veri Merkezi Sanallaştırması

Yüksek oranda ölçeklendirilebilir ve güvenli olup modern özellikler taşıyan bir veri merkezi oluşturun.

 • Sanallaştırma
Sanallaştırma Yönetimi

Sanal veri merkezinizi tutarlı bir şekilde yönetin ve otomatikleştirin.

 • Sanallaştırma
Büyük Verileri Sanallaştırın

Büyük veri altyapısının yönetimini basitleştirin.

 • Sanallaştırma
Yüksek Performanslı Bilgi İşlemi Sanallaştırın

Yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) iş yüklerini sanallaştırın.

 • Sanallaştırma
Konteynerleri ve Kubernetes'i Bağlayın

Mikroservisleriniz ile konteyner tabanlı uygulamalarınızı bağlayın ve koruyun.

 • Ağ İletişimi
Modern Ağın Güvenliğini Sağlayın

Bulutlarda kullanıcılar, uygulamalar ve veriler için ağ güvenliği sağlayın.

 • Ağ İletişimi
Ağı Otomatikleştirin

Uygulama dağıtımının yanı sıra, ağ iletişimi ve güvenlik hizmetlerinin yönetimini hızlandırın.

 • Ağ İletişimi
Bulutu Benimseme Olanağı Sağlayın

Bulut ortamlarında tutarlı ağ iletişimi ve güvenlik sunun.

 • Ağ İletişimi
WAN ve Şube Performansını Optimize Edin

Buluta, veri merkezlerine ve uygulamalara her yerden güvenilir ve güvenli erişim elde edin.

 • Ağ İletişimi
Uygulama Teslimine Olanak Sağlayın

Herhangi bir bulutta geleneksel ve modern uygulamaları otomatikleştirin ve sunun.

 • Ağ İletişimi
Mikro Segmentasyon

Bulutlarda ağ güvenliği politikaları tanımlayın ve uygulayın.

 • Ağ İletişimi
Uzaktan Çalışmayı Destekleyin

Uzaktan çalışma stratejisi benimsemek için kuruluşların her yerden çalışabilmesini sağlayın.

 • Çalışma Ortamı
Deneyim ve Güvenliği Garantileyin

Sorunsuz ve güvenli erişim sayesinde, uzaktan çalışan çevik bir iş gücünü destekleyin.

 • Çalışma Ortamı
Sıfır Güven Güvenliği Benimseyin

Dijital çalışma ortamınızı akıllıca koruyun ve güvende tutun.

 • Çalışma Ortamı
Modern Yönetim Olanağı Sunun

Modern işletim sistemlerini silolara gerek kalmadan, buluttan güvenli bir şekilde yönetin.

 • Çalışma Ortamı
Ön Safta Çalışanları Güçlendirin

Ön saflardaki çalışanlarınız için sorunsuz aygıt ve uygulama yönetimi olanağı sunun.

 • Çalışma Ortamı
VMware Horizon Virtual Desktop Infrastructure ve DaaS

Sanal masaüstü ortamlarının yönetimini basitleştirin.

 • Çalışma Ortamı
Sıfır Güven Çözümünü Uygulayın

Veri ve uygulamalarınızı sürekli doğrulama ile koruyun.

 • Güvenlik
SOC Özelliklerini Geliştirin

Yapısal güvenlik operasyonları ile tehditleri daha hızlı algılayın ve bunlara yanıt verin.

 • Güvenlik
Veri Merkezinin Güvenliğini Sağlayın

Tüm veriler için eksiksiz ve tutarlı kapsam sağlayan dağıtılmış güvenlik.

 • Güvenlik
Bulut İş Yüklerinin Güvenliğini Sağlayın

Tüm ortamlarda kritik iş yüklerinin korunmasını basitleştirin.

 • Güvenlik
İletişim Servis Sağlayıcıları

Telko ağlarını yeniden tasarlamaya yardımcı olacak dijital deneyimlerden yararlanın.

 • Sektöre Göre
Finansal Hizmetler

Müşterilerin ilgisini çekmenizi ve onları elde tutmanızı sağlayan dijital öncelikli bankacılığı güçlendirin.

 • Sektöre Göre
Kamu - Federal

Devlet kurumlarının modern ve düşük maliyetli hizmet beklentilerini karşılayın.

 • Sektöre Göre
Kamu - Eyalet ve Yerel

Vatandaşlara yönelik hizmetlerin kalitesini ve verimliliğini artırın.

 • Sektöre Göre
Sağlık Hizmetleri Müşterisi

Daha iyi üye deneyimleri ve sonuçlar sunmak için dijital sağlık hizmetlerini destekleyin.

 • Sektöre Göre
Sağlık Hizmetleri Sağlayıcısı

Hastalara sunulan sonuçları iyileştirmek için gerçek zamanlı dijital sağlık hizmetlerini hızlandırın.

 • Sektöre Göre
Yükseköğretim

Her yerden ve her zaman güvenli erişim sayesinde öğrenciler ile personeli güçlendirin.

 • Sektöre Göre
Üniversite Öncesi Eğitim

Her öğrencinin, öğrenim kaynaklarına tüm cihazlardan erişebilmesini sağlayın.

 • Sektöre Göre
Yaşam Bilimleri

Yaşam bilimlerinin dijital dönüşümünü hızlandırın.

 • Sektöre Göre
Üretim Sektörü

Kolaylaştırılmış operasyonlar sayesinde, üretilen işi ve kaliteyi iyileştirin.

 • Sektöre Göre
Perakende

Dijital öncelikli deneyimlerle müşteri bağlılığını ve büyümeyi artırın.

 • Sektöre Göre