My jsme VMware

Ve společnosti VMware věříme, že software má moc odemknout nové příležitosti pro lidstvo a naši planetu. Díváme se za hranice kompromisů, abychom vyvinuli nové způsoby, jak umožnit technologiím plynule spolupracovat. Náš software vytváří digitální základy, které pohánějí aplikace, služby a také zážitky, jež mění svět.

NAŠE SPOLEČNOST

Umožňujeme společnostem, aby se přizpůsobily a rychle si osvojily nové technologie, aniž by musely přerušit své operace. Usnadňujeme cestu našich zákazníků k tomu, aby transformovali své podnikání v digitální, které jejich zákazníkům poskytne lepší prožitek, jež následně povede k růstu. Náš software umožňuje firemním uživatelům jednoduchý a bezpečný přístup k aplikacím a datům, která potřebují, aby mohli odvést nejlepší možnou práci – odkudkoliv. Společnosti si mohou inovaci v přiměřené míře osvojit, a získat tak konkurenční výhodu.

Společnost VMware slaví 20 let inovací

Letos společnost VMware slaví svých 20 let coby průkopník v oboru. Když byla v únoru roku 1998 založena, navždy jsme změnili podobu datových center tím, že jsme zavedli virtualizaci – základní princip cloudu. O dvacet let později zůstáváme stále stejně soustředění na inovace ve všem, co děláme a držíme se závazku vyřešit pro naše zákazníky ty nejkomplikovanější technologické problémy. Aplikujeme ty samé principy virtualizace a softwarové inovace, aby bylo možné bezpečně propojit, spravovat a automatizovat komplexní světovou digitální infrastrukturu. A čeká nás toho ještě o mnoho víc.

Spatřujeme příležitost tyto principy aplikovat na rostoucí technologická odvětví, kterými jsou (mezi jinými) internet věcí, edge computing a umělá inteligence. Věříme, že silou technologie je vykonávat dobro a že má potenciál řešit velké společenské problémy dneška i zítřka. Software, tak jak ho vidíme, má moc měnit podnikání a lidstvo. Jsme tu, abychom to dokázali.

Prozkoumat interaktivní časovou osu

Příběh společnosti VMware

ŽIVOT VE SPOLEČNOSTI VMWARE 

Práce ve společnosti VMware

Vzbuzují ve vás nadšení možnosti, které virtualizační technologie přinášejí pro inovace a spolupráci? Staňte se členem týmu společnosti VMware a pomozte nám vytvářet novou éru informačních technologií.

(1:50)

Sdílené hodnoty společnosti VMware. Vyjádřené zkratkou EPIC2.

Pracovníci společnosti VMware sdílejí pevnou sadu společných hodnot. Toto je příběh o tom, jak jsme je v sobě našli, jak vypovídají o tom, co děláme, a jak je budeme využívat na naší společné cestě.

NEJVYŠŠÍ VEDENÍ

Pat Gelsinger

Generální ředitel

Maurizio Carli

Výkonný viceprezident pro celosvětový prodej

Zane Rowe

Finanční ředitel

DALŠÍ INFORMACE 

Akvizice

Zde najdete kompletní seznam našich strategických akvizic, které nám pomáhají rozšiřovat a vylepšovat naše produktové řady.

Zboží společnosti

Zde můžete koupit oblečení a dárkové předměty společnosti VMware.

Informační centrum

V informačních centrech v Kalifornii nebo Virginii vám naši vedoucí pracovníci v rámci osobního setkání představí produkty a služby společnosti VMware.

Udržitelnost

Naši uhlíkovou stopu se snažíme snižovat nejen v datových centrech. V našich budovách například kompostujeme zbytky potravin, snižujeme spotřeby energie a vody a používáme recyklované materiály.

Vnitřní kruh

Staňte se součástí vybrané skupiny lidí, kteří ovlivňují budoucnost společnosti VMware. Nahlédněte do zákulisí společnosti VMware a podělte se o své názory a zkušenosti.

Umístění poboček

Zde si můžete vyhledat umístění našich poboček po celém světě.

DOSAH

Nejnovější nabídka obsahu od společnosti VMware přináší novinky, postřehy, perspektivy a inovativní myšlenky, které vám pomohou být vždy o krok napřed.

Diverzita dodavatelů

Seznamte se se závazkem společnosti VMware podporovat diverzitu dodavatelů a s tím, jak se u nás můžete zaregistrovat jako společnost, která je držitelem certifikátu pro rovné příležitosti.

Nadace VMware

Zde najdete informace o Nadaci VMware a o tom, jak pomáháme zvyšovat efekt příspěvků našich zaměstnanců.

Kontaktujte nás

VMware International Limited
(Kancelář pro Čechy a Slovensko)
Anděl Park Smíchov - Scott&Weber Office
Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5

Telefon: +420 255 725 410
Fax: +420 255 725 401

Napište nám e-mail
Navštivte informační centrum společnosti VMware
Umístění poboček

VZTAHY S INVESTORY 

Informace o akciích

Zde najdete aktuální kurzy akcií a minulé trendy, včetně objemů a cen.

Dokumenty pro komisi SEC

Zde si můžete stáhnout nebo zobrazit naše dokumenty pro komisi SEC.

Finanční informace

Zde najdete čtvrtletní zprávy, výkazy zisků a ztrát a také sesouhlasené finanční výsledky.