Důvodem k virtualizaci malých a středních firem není jen úspora nákladů

Podle prodejců v regionu EMEA bude do roku 2014 virtualizováno dvakrát tolik malých a středních firem

Londýn/Praha, 16. května 2012– Společnost VMware, Inc. (NYSE: VMW), globální lídr v oblasti virtualizačních řešení a cloudové infrastruktury, dnes oznámila, že malé a střední firmy (SMB) v zemích Evropy, Středního východu a Afriky ( EMEA) vynakládají značné prostředky na virtualizaci, která se stává prioritou v investicích do IT. Podle nového výzkumu se neustále zvětšuje počet virtualizovaných firem. Důvodem je zvýšení efektivity a posun ke cloud computingu. Malých a středních firem virtualizovaných z 80 % *bude do roku 2014 dvojnásobek.

Výzkum, který provedla společnost Canalys mezi 350 partnery pro malé a střední firmy v rámci zemí EMEA, zjistil, že téměř polovina zákazníků (48 %), kteří se vydali cestou virtualizace, tak učinili v rámci základní IT infrastruktury svých firem. Tento trend se ale během příštích dvou let změní a tři čtvrtiny zmíněných firem virtualizují i své firemní kritické aplikace a další části infrastruktury. Celých 38 % z nich dosáhne více než 80 % virtualizace a posune se blíže k IT jako služba.

Důvod k  rozšíření virtualizace není jen úspora nákladů, ale i touha zajistit provázanost podnikání a zlepšit využití hardware. Prioritou pro malé a střední firmy je úspora nákladů (84 %) a plynulost podnikání (80 %). Tyto dva nejvýznamnější faktory naznačují soulad mezi okamžitými důvody virtualizace a dlouhodobějšími záměry. Navíc většina dotázaných (86 %) souhlasí s tvrzením, že virtualizace a cloud computing navzájem souvisí.

„Malé a střední firmy bezpochyby vnímají výhody, které virtualizace přináší,“ řekl Alastair Edwards, hlavní analytik ve společnosti Canalys, a dodal: „ V současné těžké ekonomické situaci musí firmy hlídat výdaje na každém kroku. Virtualizace je vnímána jako řešení, které zajistí úsporu nákladů i další přínosy pro firmu. Výsledkem bude obrovský nárůst virtualizovaných společností, které si budou vědomy výhod, jenž jim silně virtualizované prostředí přináší. Ty chytřejší firmy dokáží spojit investice do IT s komplexnějšími podnikatelskými záměry a virtualizují již nyní, aby získali konkurenční výhodu.“

Nejčastěji zmiňovanými překážkami byly náklady a přehlížení virtualizace coby aktuální priority. Třetím rozhodujícím faktorem byl nedostatek porozumění, prodejci a partneři by se proto měli zaměřit na podrobnější vzdělávání a zákazníkům přesně vysvětlit, co virtualizace přináší.

„Desítky tisíc malých a středních firem v zemích regionu EMEA již nastoupily cestu virtualizace a jak naznačuje tento průzkum, současné množství je jen vrcholkem ledovce v porovnání s rozsahem a intenzitou virtualizace, která je očekávána v příštích dvou letech,“ řekl John Churchhouse, ředitel pro malé a střední firmy regionu EMEA ve společnosti VMware, a doplnil: „Společnost VMware zintenzivnila svůj závazek informovat malé a střední firmy prostřednictvím své iniciativy Real World Advantage a nabídnout jim produkty a balíčky připravené na míru jejich individuálním potřebám. Channel partneři tak mají výbornou příležitost spolupracovat s VMware na zvýšení povědomí v oblasti virtualizace a pomáhat malým a středním firmám na jejich cestě k virtualizaci.“

„Je rozdíl mezi firmami, které vnímají IT jako nákladové středisko a těmi, pro které představuje IT strategickou prioritu,“řekl Sam Routledge, ředitel pro řešení ve společnosti Softcat Ltd., a pokračoval: „Těm, kteří vidí v IT jen další provozní náklady, nepřinese virtualizace nic než finanční úspory. Pokrokovým firmám ale zajistí stabilní, vysoce dostupnou platformu, která koresponduje s firemní strategií – firma tak například může otevřít nové kanceláře hned, jak se přestěhuje do nové lokality.“

Součástí výzkumu bylo i dvanáct hloubkových rozhovorů s partnery z regionu EMEA na téma hlavních trendů, které pozorují v oblasti virtualizace malých a středních firem. Závěry z rozhovorů potvrdily zvyšující se potřebu virtualizace, ale také nutnost širší podpory vzdělávání koncových uživatelů, provázaných marketingových aktivit (kampaní i roadshow), rozšíření kurzů a certifikace i více cenových verzí a balíčků** ušitých na míru zákazníkům.

*Definice pokročilosti virtualizace:
  • 0-30%: Malé a střední firmy virtualizují základní infrastrukturu, například soubory a tisk
  • 31 - 80%: malé a střední firmy virtualizují kritické aplikace, například e-mail, databáze a software pro spolupráci
  • 81 – 100%: Malé a střední firmy jsou silně virtualizované a přesouvají se k IT jako služba

**pro další informace o aktivitách VMware v oblasti malých a středních firem můžete využít následující zdroje (v angličtině):

  • VMware Real World Advantage: an SMB’s source of information and resources on the portfolio of virtualization, disaster recovery, management and desktop solutions
  • VMware Grid: a tool containing Partner Ready Campaigns, enabling partners to execute marketing activity to engage and educate customers, and generate and qualify leads
  • SMB Solutions: tailored product bundles and packages to maximize value for SMBs, including:
  • Training: Live and recorded training, documentation, video tutorials and evaluation guides for both SMB customers and partners

O výzkumu

Canalys zorganizoval kvantitativní i kvalitativní výzkum mezi manažery s rozhodovací pravomocí z více než 360 technologických společností zabývajících se prodejem virtualizačních řešení v zemích EMEA. Cílem výzkumu je shromáždit názory partnerů v rámci regionu EMEA  a hlavní faktory pro a proti virtualizaci v oblasti malých a středních firem. Díky vysoké míře odpovědí od výkonných pracovníků má výzkum vysokou vypovídající hodnotu a vystihuje hlavní trendy v rámci celého regionu EMEA.

O Canalys

Canalys je globální analytická a konzultační firma, která se specializuje na technologické a channel analýzy a poskytuje praktické informace o trhu IT odborníkům, partnerům a poskytovatelům služeb po celém světě. Zákaznické analýzy a konzultační služby společnosti pomáhají firmám v rozhodování a generování vyšších prodejů. Canalys zakládá svou reputaci na kvalitních datech, inovativním použití technologií a vysoké úrovni zákaznických služeb. Pro více informací o službách, zákaznických výzkumech a možnostech konzultace navštivte internetové stránky www.canalys.com

O VMware
Společnost VMware je lídrem v oblasti virtualizačních řešení a cloudové infrastruktury, které umožňují firmám všech velikostí dosahovat lepších výsledků v podnikání v éře cloudu. Zákazníci se na společnost VMware spoléhají při revoluční změně způsobu jak budovat, dodávat a používat informační technologie tak, aby přesně odrážely jejich potřeby. S tržbami ve výši 3,77 miliardy USD v roce 2011 má VMware více než 300 tisíc zákazníků a 25 tisíc partnerů. Společnost sídlí v Silicon Valley a disponuje pobočkami po celém světě. Další informace najdete na www.vmware.com/cz.

Informace pro novináře:

vmware@emcgroup.cz

Václav Kotyk
E: vkotyk@emcgroup.cz
M: +420 602 317 087

Ondřej Micka    
E: omicka@emcgroup.cz
M: +420 724 352 552

EMC Public Relations, Opletalova 19, Praha 1