Každý třetí pracovník by zvažoval změnu zaměstnání, pokud by
nesměl využívat soukromá mobilní zařízení k pracovním účelům

Podle evropského výzkumu společnosti VMware musí firmy upravit své procesy, aby mohly poskytovat svým zaměstnancům správné mobilní nástroje potřebné ke zvýšení produktivity

Praha, 31. května 2013 – Společnost VMware, Inc. (NYSE:VMW), globální lídr v oblasti virtualizačních řešení a cloudové infrastruktury, odhalila výsledky nového evropského průzkumu, který zjišťoval, jakému tlaku musí čelit evropské firmy v souvislosti s využíváním mobilních zařízení a aplikací na pracovišti. Většina dotazovaných evropských kancelářských pracovníků nevěří, že jim firma zajistí mobilní nástroje a aplikace pro zvýšení produktivity a efektivity (64 %), nebo mobilní politiku, která jim umožní flexibilitu při práci na cestách (63 %). Více než třetina (39 %) zaměstnanců by dokonce zvažovala odchod z firmy, pokud by jim zakázala využívat mobilní přístroje k pracovním účelům.

IT oddělení však momentálně nejsou schopna vyhovět požadavkům zaměstnanců. Podle průzkumu , který pro společnost VMware provedla agentura Vanson Bourne, téměř polovina IT manažerů s rozhodovací pravomocí (47 %) nesouhlasí s tvrzením, že jejich oddělení dokáže v oblasti mobility reagovat na potřeby zaměstnanců.

Firmy si už pomalu uvědomují, že tzv. model „BYOD“, neboli využívání soukromých zařízení v pracovním prostředí, dokáže zvýšit produktivitu i spokojenost zaměstnanců, a začínají jednat. Téměř tři čtvrtiny IT manažerů (72 %) uvedly, že již zavedly nebo plánují zavést politiku BYOD, třetina z nich (33 %) tak učinila se záměrem přilákat či udržet perspektivní zaměstnance. Navíc více než polovina (54 %) dotazovaných IT manažerů prohlašuje, že během roku 2013 zavedou systémy a pravidla, díky kterým se mobilita zaměstnanců a vzdálený přístup k datům stanou normou, nikoliv výjimkou.

„Výzkum přináší důkazy o nově vznikající vrstvě „mobilních rebelů“, nové vlně zaměstnanců, kteří využívají mobilní zařízení ke svému prospěchu, aby mohli pracovat efektivněji a inovativněji,“ říká Michal Stachník, country manager pro Českou republiku a Slovensko ve společnosti VMware. „Mnoho firem se snaží tento trend dohnat. Pokud zaměstnanci nemají požadované mobilní zdroje, často převezmou iniciativu a mění pravidla sami. Chytré firmy si to uvědomují a zavádějí oficiální strategie pro oblast mobility, aby využili iniciativu zaměstnanců a zajistili své firmě konkurenční výhodu.“

Z průzkumu také vyplývají bezpečnostní rizika, která firmě hrozí, pokud není do mobilní strategie zapojeno IT oddělení. Téměř dvě třetiny (62 %) IT manažerů předpokládá, že v soukromých přístrojích zaměstnanců jsou uloženy firemní informace, navíc skoro polovina z nich (49 %) má podezření, že by se mohlo jednat o citlivá obchodní data. Jejich obavy jsou oprávněné – pouze třetina (35 %) dotazovaných zaměstnanců si byla jistá, že nemají ve svých soukromých přístrojích uložené citlivé obchodní informace, což znamená, že zbylá většina tento fakt vyloučit nemůže.

„Firmy musí najít správný kompromis mezi zajištěním flexibilní pracovní kultury a ochranou duševního vlastnictví firmy a zákaznických dat. Vznikající mobilní revoluce je velkou výzvou pro IT oddělení z hlediska správy a bezpečnosti,“ dodal Michal Stachník. „Přináší samozřejmě i obrovské příležitosti. VMware věří, že alternativní modely vlastnictví, jako je BYOD, mohou být zavedeny s využitím integrovaného přístupu k mobilní pracovní síle. Firmy mohou být produktivnější, inovativnější a konkurenceschopnější, aniž by musely obětovat bezpečnost a pružnost.“

Z průzkumu dále vyplynulo:

 • Více než polovina (57 %) zaměstnanců zvážila bezpečnostní rizika spojená s ukládáním firemních informací na bezplatná online úložiště, přesto čtyři z deseti zaměstnanců (37 %) tuto službu využili pro uložení firemních dokumentů, i když si byli vědomi možných rizik.
 • Podle IT manažerů ví o problému s ukládáním citlivých obchodních dat do soukromých mobilních přístrojů zaměstnanců téměř polovina vrcholového managementu (45 %), ale nepovažují to za problém nebo prioritu. Nejzřetelněji se tento laxní přístup projevuje v Itálii (70 %).
 • Převážné většině zaměstnanců (82 %), kteří přiznali, že přistupují k firemním datům ze soukromých přístrojů, nebylo toto jednání nadřízeným nebo HR oddělením nijak vytknuto. Největší volnost z tohoto pohledu mají zaměstnanci v Nizozemsku, 91 % zaměstnanců nebylo na problém upozorněno.
 • Mezi pět nejčastějších požadavků z oblasti mobilních přístrojů a aplikací patří podle IT manažerů tyto:
  • Přístup k e-mailu z mobilních zařízení: 60 %
  • Firemní intranet: 45 %
  • VPN: 39 %
  • CRM aplikace, jako je například služba Salesforce: 23 %
  • Hosting souborů: 22 %

O VMware
Společnost VMware je lídrem v oblasti virtualizačních řešení a cloudové infrastruktury, které umožňují firmám všech velikostí dosahovat lepších výsledků v podnikání v éře cloudu. Zákazníci se na společnost VMware spoléhají při revoluční změně způsobu jak budovat, dodávat a používat informační technologie tak, aby přesně odrážely jejich potřeby. S tržbami ve výši 4,61 miliardy USD v roce 2012 má VMware více než 480 tisíc zákazníků a 55 tisíc partnerů. Společnost sídlí v Silicon Valley a disponuje pobočkami po celém světě. Další informace najdete na www.vmware.com/cz.

Informace pro novináře:

vmware@emcgroup.cz

Václav Kotyk
E: vkotyk@emcgroup.cz
M: +420 602 317 087

Ondřej Micka
E: omicka@emcgroup.cz
M: +420 724 352 552

EMC Public Relations, Opletalova 19, Praha 1


1Specializovaná výzkumná agentura Vanson Bourne realizovala průzkum mezi 1500 IT manažery s rozhodovací pravomocí a 3000 kancelářskými pracovníky firem s počtem zaměstnanců v rozmezí 100 – 5000+ ve Velké Británii, Francii, Německu, Nizozemsku, Itálii a v severských zemích (Švédsko, Norsko, Dánsko a Finsko). K dotazování byla využita kombinace telefonických a online rozhovorů v rozmezí března a dubna 2013.