VMware a SAP spojují síly na podporu zavádění internetu věcí v podnicích

 

Praha / Palo Alto, Kalifornie, 22. listopadu 2017 – Společnost VMware, Inc., oznámila navázání spolupráce se společností SAP, jejímž cílem je vytvořit integrované řešení pro internet věcí (IoT), které bude podporovat zavádění a správu různých systémů IoT včetně různých koncových zařízení, infrastruktury, okraje sítě, cloudu a aplikací. Smyslem je umožnit rychlou implementaci, škálovatelnost a včasnou realizaci IoT projektů.

 

Podle studie věnované IoT, kterou v roce 2016 vydala společnost IDG Research Services, považuje 47 % podniků technickou odbornost za důležitý faktor při výběru dodavatele IoT. To je obzvlášť důležité, protože podniky věnují u projektů IoT značné množství času výběru dodavatelů a integraci jejich řešení.

 

Spolupráce na podnikové architektuře připravené na IoT

Podniková architektura připravená na IoT sestává z infrastrukturní vrstvy a aplikační vrstvy. Infrastrukturní vrstva označuje samotnou IoT infrastrukturu spolu s prostředky pro její správu a zabezpečení, zatímco aplikační vrstva analyzuje data z připojených zařízení a poskytuje vstupy pro obchodní a rozhodovací procesy.

 

VMware je přední dodavatel softwaru pro řízení infrastruktury a správu zařízení. Rodina řešení VMware Pulse IoT nabídne podnikům konzistentní infrastrukturní vrstvu pro veškeré IoT projekty a řídicí nástroje pro bezpečné průběžné připojování, konfiguraci a sledování „věcí“ spolu s nástroji pro správu lokálních prostředků. Nedávno oznámený produkt VMware Pulse IoT Center sníží komplexnost IoT díky jednotné správě všech „věcí“, zvýší spolehlivost a bezpečnost IoT infrastruktury díky přesnému a podrobnému přehledu o stavu „věcí“ v reálném čase a urychlí návratnost IoT projektů zjednodušením jejich implementace a dalšího rozšiřování. Předpokládá se, že VMware Pulse IoT Center bude k dispozici ještě v kalendářním roce 2017.

 

SAP je uznávaným lídrem na trhu obchodních a podnikových aplikací a analýzy dat. Řešení SAP Leonardo IoT jsou založená na flexibilní a inovativní platformě SAP Cloud a propojují lidi, procesy a stroje. SAP Leonardo je systém pro digitální inovace, který podnikům pomáhá transformovat systémy, které řídí pracovní postupy nebo procesy na systémy zprostředkovávající informace tím, že do nich začleňuje technologie, jako je IoT, umělá inteligence, strojové učení a analýza dat a překlenuje tak mezeru mezi provozními a informačními technologiemi.

 

Na základě společného vývoje a testování plánují VMware a SAP svým zákazníkům nabídnout:

  • Rozsáhlé zkušenosti s podnikovým IT – VMware i SAP jsou osvědčení dodavatelé, kteří vědí, jak pomoci podnikům realizovat skutečný užitek z technologií IoT.
  • Integraci provozních a informačních technologií – Řešení SAP poskytují ucelený přehled v reálném čase na základě sloučení průběžně dodávaných dat z koncových zařízení a obchodních transakčních dat, zatímco řešení VMware poskytují přehled a kontrolu nad implementací IoT z hlediska provozu infrastruktury.
  • Holistickou analýza – Díky přístupu k analýze provozních i obchodních dat dokáží podniky lépe využít dostupné informace získávané z implementací IoT a sledovat stav samotné IoT infrastruktury.
  • Rychlejší realizaci užitku ­– VMware a SAP společně vyvíjí předem integrované a otestované řešení, které umožní rychlou implementaci a zároveň poskytne nezbytné bezpečnostní a řídicí funkce pro architekturu IoT včetně bran, mikro datových center a cloudu, což velmi výrazně přispěje k rychlejšímu dosažení užitku z celého systému.

 

Podpůrné citace

„VMware a SAP dlouhodobě úzce spolupracují na řešeních, která jejich společným zákazníkům pomáhají při transformaci – inovacemi, zjednodušováním a přechodem na softwarově definovanou podnikovou architekturu,“ říká Mimi Spier, viceprezidentka společnosti VMware odpovědná za řešení pro internet věcí. „Dnes na tuto spolupráci navazujeme a využíváme naše know-how, abychom pomáhali zákazníkům úspěšně zavádět a provozovat svá IoT řešení od infrastruktury přes aplikace po analýzu dat.“

 

„Předpokladem úspěchu podniků je informované rozhodování v koncových místech v reálném čase. SAP Leonardo takové inovace umožňuje,“ říká Nils Herzberg, viceprezident a globální ředitel společnosti SAP odpovědný za strategická partnerství a uvádění IoT řešení na trh. „Zákazníci při realizaci své vize IoT naráží na překážku v podobě řízení životního cyklu a správy infrastruktury mimo tradiční datové centrum. Se společností VMware pracujeme na řešení, které našim společným zákazníkům pomůže dosáhnout přínosů z inovací a umožní provoz spolehlivé, snadno spravovatelné a bezpečné IT platformy.“ 

 

Další zdroje:

 

 

# # #

 

 

Firma SAP a názvy a loga jejích produktů a služeb uváděných v tomto textu jsou ochranné známky společnosti SAP SE (nebo jejích dceřiných společností) v Německu a dalších zemích. Další informace o ochranných známkách viz http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx. Veškeré ostatní zde uvedené produkty a služby jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků.

 

VMware, Pulse and Pulse IoT Center jsou ochranné známky společnosti VMware, Inc. v USA a dalších zemích.

 

Tento článek může obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky jiné než VMware, které jsou vytvářeny a spravovány třetími stranami, jež jsou výhradně odpovědné za obsah těchto webových stránek.

 

O společnosti VMware 
VMware je přední světový poskytovatel cloudové infrastruktury a řešení pro podnikovou mobilitu, který zákazníkům pomáhá urychlit proces digitální transformace. VMware umožňuje podnikům pomocí architektury VMware Cross-Cloud Architecture a řešení pro datová centra, mobilitu a bezpečnost adoptovat softwarově definovaný přístup k IT i obchodní činnosti. Společnost VMware v roce 2016 dosáhla výnosů ve výši 7,09 miliardy USD. Sídlí v Palo Alto ve státě Kalifornie a má více než 500 000 zákazníků a 75 000 partnerů na celém světě.

 

Informace pro novináře:

vmware@emcgroup.cz

 

Václav Kotyk

E: vkotyk@emcgroup.cz

M: +420 602 317 087

 

Ondřej Micka 

E: omicka@emcgroup.cz

M: +420 724 352 552

 

EMC Public Relations, Štěpánská 535/6, Praha 2