Bankovní domy zavádí nejmodernější informační technologie, ukázal průzkum společnosti VMware

 

 • 78 % respondentů se domnívá, že hlasové bankovnictví s využitím umělé inteligence má transformační potenciál pro retailový segment
 • Modernizace zabezpečení, systémové infrastruktury a datových center probíhá ve více než polovině oslovených finančních institucí
 • Vedle výsledků průzkumu společnost VMware na konferenci Money 20/20 představila svůj funkční model technologie blockchain

 

Praha  / Las Vegas – 31. října 2017 -  Společnost VMware, Inc. (NYSE: VMW), přední světový poskytovatel cloudové infrastruktury a řešení pro podnikovou mobilitu, na konferenci Money 20/20 zveřejnila výsledky nového průzkumu, v němž zkoumala názor bankovních expertů na to, jak moderní technologie ovlivní budoucí vývoj bankovnictví. Průzkum ukázal, že banky pokládají základy digitalizace a očekávají, že rozvíjející se technologie – od internetu věcí po biometrické ověřování a blockchain – během příštích pěti let výrazným způsobem ovlivní bankovní odvětví.

 

Z výsledku průzkumu jednoznačně vyplývá, že technologie budou hnací silou příští vlny transformace finančního odvětví. Pro bankovní domy již není otázkou, zda mají investovat do technologií, ale jak rychle do nich dokáží investovat. Průzkum ukázal, že banky již budují základy pro digitální transformaci. Na dotaz ohledně klíčových cílů v tříletém a pětiletém horizontu účastníci průzkumu uváděli „integraci digitálních a fyzických kanálů“, respektive „získání pozice digitálního lídra“.

 

Hlavní zjištění z průzkumu:

 

Rozvíjející se technologie hrají ústřední roli:

 • Přes 50 % bank s aktivy ve výši 100 miliard USD nebo více očekávají, že do pěti let komerčně nasadí tyto hlavní kategorie rozvíjejících se technologií: mobilní aplikace, API/otevřené bankovnictví, umělá inteligence (AI), rozšířená realita, biometrické ověřování a blockchain.
 • 78 % respondentů se domnívá, že hlasové bankovnictví s využitím umělé inteligence má transformační potenciál pro retailové bankovnictví a zhruba třetina vidí transformační potenciál takových technologií i v komerčním bankovnictví.
 • 67 % dotázaných bank s aktivy nad 100 miliard USD v současné době implementuje blockchain.

 

Překážky implementace:

 • Za hlavní překážky implementace banky považují integraci nových technologií do stávajících platforem a modernizaci tradičních systémů. 46 % respondentů uvedlo, že tradiční infrastruktura do určité míry ovlivňuje schopnost jejich finančního ústavu zavádět nové produkty.
 • Z bankéřů, kteří tvrdí, že starší technologie mají výrazný vliv na jejich schopnost zavádět nové produkty, zhruba polovina uvádí, že jejich banka v současné době provádí modernizaci datového centra (48 %) a realizuje cloudové projekty (52 %), aby tento problém vyřešila.

 

Dopad modernizace datových center a zavádění cloudových technologií:

 • 81 % respondentů z bank s aktivy nad 100 miliard USD a 68 % respondentů z bank s aktivy v rozmezí 15-100 miliard USD uvedlo, že v současné době zavádí cloudové technologie.
 • Z bank, které v současné době zvažují, plánují nebo provádí modernizaci zabezpečení, modernizaci datových center, implementaci cloudových technologií nebo inovace typu fintech, nejméně 73 % očekává střední až velký dopad v příštích 12 měsících.
 • 82 % respondentů očekává, že tyto iniciativy budou mít střední až velký dopad v pětiletém horizontu.

 

„Akceschopnost, které jsme dosáhli zavedením cloudových řešení založených na platformě softwarově definovaného datového centra VMware, pomohla k tomu, že náš IT tým usnadňuje a podporuje obchodní činnost, namísto aby ji brzdil,“ vysvětluje Piergiorgio Spagnolatti, ředitel infrastruktury bankovního domu Banca Popolare di Sondrio. „Po položení cloudových základů zkoumáme možnosti, jak na nich stavět rozvíjející se technologie, jako je například blockchain, které budou přínosem mimo jiné z hlediska zvýšení bezpečnosti a efektivity.“

 

Společnost VMware na konferenci Money 20/20 představila funkční koncept technologie blockchain

Společnost VMware na konferenci Money 20/20 rovněž předvedla, jak podporuje vývoj technologie blockchain – distribuované hlavní knihy, která kryptograficky ukládá „bloky“ dat – jako bezpečné, spolehlivé a škálovatelné platformy pro různé typy zákazníků v odvětví finančních služeb.

 

Banky například využívají blockchain k zefektivnění zpracování transakcí a podstatnému snížení nákladů. V tradičním bankovnictví centrální orgány dohledu ověřují autenticitu transakcí a udržují o nich záznamy. Tím dochází nejen ke koncentraci moci u těchto orgánů, ale vystavuje tyto „zdroje jediné pravdy“ nebezpečí narušení. S technologií blockchain jsou transakce zaznamenávány v digitální distribuované hlavní knize a ověřovány více decentralizovanými subjekty. U těchto subjektů existují kopie hlavní knihy, což data chrání.

 

„Náš výzkumný a vývojový tým usilovně pracuje na podnikové technologii blockchain a řeší některé přetrvávající problémy okolo rychlosti finálního potvrzení, odolnosti proti chybám ve velkém měřítku a zabezpečení. Výsledkem tříletého snažení našeho týmu je komplexní prostředí pro blockchain, které je v mnohém pokročilejší na úrovni konsenzu, hlavní knihy a inteligentních kontraktů než jiná řešení. Představení funkčního modelu je pro nás významným krokem vpřed a rádi se o něj podělíme s našimi zákazníky,“ říká Michael DiPetrillo, ředitel pro technologii blockchain ve společnosti VMware. „Je zřejmé, že blockchain má potenciál vnést radikální změny k lepšímu do mnoha odvětví, včetně všech oblastí finančních služeb. Budeme nadále spolupracovat s našimi zákazníky a partnery z různých odvětví, abychom nabídli řešení, která jim pomohou nejen dnešní, ale i budoucí potřeby.“

 

O průzkumu

Společnost VMware v červnu 2017 zadala průzkum, který provedla výzkumná agentura SourceMedia Research. Online průzkumu se zúčastnilo 166 respondentů, kteří poskytli svůj kontakt časopisu American Banker. Smyslem průzkumu bylo zjistit, jak bankéři nahlíží na současný stav a budoucnost využití moderních informačních technologií v bankovnictví. Vzorek sestával z manažerů v bankách s objemem aktiv nejméně 15 miliard USD.

 

Další zdroje (v angličtině)

 

VMware je ochranná známka společnosti VMware, Inc. registrovaná v USA a dalších zemích.

 

O společnosti VMware 
VMware je přední světový poskytovatel cloudové infrastruktury a řešení pro podnikovou mobilitu, který zákazníkům pomáhá urychlit proces digitální transformace. VMware umožňuje podnikům pomocí architektury VMware Cross-Cloud Architecture a řešení pro datová centra, mobilitu a bezpečnost adoptovat softwarově definovaný přístup k IT i obchodní činnosti. Společnost VMware v roce 2016 dosáhla výnosů ve výši 7,09 miliardy USD. Sídlí v Palo Alto ve státě Kalifornie a má více než 500 000 zákazníků a 75 000 partnerů na celém světě.

 

Informace pro novináře:
vmware@emcgroup.cz

 

Václav Kotyk

E: vkotyk@emcgroup.cz
M: +420 602 317 087

 

Ondřej Micka    
E: omicka@emcgroup.cz
M: +420 724 352 552

 

EMC Public Relations, Štěpánská 535/6, Praha 2