Nový výzkum VMware: revoluci v podobě zavádění digitálního pracovního prostředí vyvolávají sami zaměstnanci

 

  • Zaměstnanci, kteří získají širší přístup k technologiím, téměř pětkrát častěji uvádí zvýšení osobní produktivity
  • Většina CIO (87%) se domnívá, že výnosy mohou během pěti let vzrůst o více než 5%, dostanou-li zaměstnanci k dispozici patřičné technologie

 

Praha, Česká republika, 3. ledna 2018 – Společnost VMware, Inc. (NYSE: VMW), přední světový dodavatel cloudové infrastruktury a řešení pro podnikovou mobilitu, zveřejnila v prosinci výsledky své každoroční studie o vývoji technologií pro digitální pracovní prostředí a jejich dopadu na podnik. Studie ukazuje, že zaměstnanci, kteří získají lepší přístup k aplikacím, které preferují a které potřebují ke své práci, téměř pětkrát častěji uvádí zvýšení své produktivity a tráví o 16% méně času manuálními procesy.

 

Průzkum proběhl ve spolupráci s Forbes Insights1 v září 2017 mezi 2158 řediteli IT a koncovými uživateli z podniků v 16 zemích celého světa (včetně 1107 podniků v 10 státech regionu EMEA). Ukazuje, jak jsou si IT ředitelé vědomi přínosů digitálních technologií a aplikací pro zvyšování výkonnosti zaměstnanců. Zaměstnanci, kteří mají lepší přístup k technologiím, více než dvakrát častěji než tradiční zaměstnanci* považují aplikace za velmi důležité z hlediska urychlení rozhodování (77% oproti 37%).

 

Lepší přístup k technologiím má podle zjištění přímý vliv na výkonnost podniku. Většina IT ředitelů (89%) se domnívá, že výnosy mohou během pěti let vzrůst o více než 5%, dostanou-li zaměstnanci k dispozici patřičné technologie.

 

To také zaměstnancům umožňuje zintenzivňovat vzájemnou spolupráci (nárůst o 15% oproti tradičním zaměstnancům). Jednoznačným důkazem, že zaměstnanci jsou hnací silou digitální revoluce, je skutečnost, že si pořizují vlastní aplikace k pracovním účelům – každou pátou podnikovou aplikaci do firmy přinesou zaměstnanci sami2.

 

„Jeden z nejvýraznějších posunů v podnicích představuje přesun výkonných technologií do rukou zaměstnance, kdy se aplikace stávají důležitou součástí jeho pracovního dne a zásadním způsobem ovlivňují jeho schopnost vykonávat práci chytře a efektivně,“ komentuje výsledky Duncan Greenwood, viceprezident VMware EMEA odpovědný za oblast výpočetních řešení pro koncové uživatele. „Podniky usilují o získání konkurenční výhody pomocí technologií. Jejich schopnost poskytovat pracovníkům informace prostřednictvím aplikací tam, kde je potřebují, spolu s kulturou založenou na důvěře, dostupnosti a spolupráci bude klíčem k maximální angažovanosti a produktivitě zaměstnanců.“

 

Palubní personál mezinárodní nákladní letecké společnosti Lufthansa Cargo, kterou plně vlastní Deutsche Lufthansa AG, užívá systém elektronické pilotní brašny (EFB), který poskytuje rychlý a snadný přístup k leteckým mapám, letištním informacím, údajům o trase, meteorologickému zpravodajství a dalším údajům. „Mobilní zařízení nám umožňují zaměstnancům rychle poskytnout aktualizované informace, nové aplikace a nové přístupy, což firmě šetří peníze,“ říká kapitán Sven Gartz, ředitel letového IT ve společnosti Lufthansa Cargo.

 

Kulturní změna je nezbytná

Poskytnout zaměstnancům přístup k vysoce dostupným uživatelským aplikacím sloužícím ke sdílení vědomostí, spolupráci s kolegy nebo řízení projektů je nezbytný předpoklad efektivní a úspěšné digitální transformace. Pouze díky mocné kombinaci zaměstnanecké iniciativy a důvěry vedení dokáže podnik vybudovat kulturu, kde digitální transformace začíná mít reálný dopad na jeho výsledky.

 

Zaměstnanci s lepším přístupem k aplikacím a datům dvakrát častěji než ostatní zaměstnanci hodnotí své zaměstnavatele jako lídry v oblasti digitální transformace (47% oproti 20%) a čtyřikrát častěji uvádí, že se jejich firma stala příznivějším místem k práci (51% vs. 13%).

Greenwood uzavírá: „Podnikové aplikace a řešení zvyšující produktivitu pomáhají zaměstnancům dosáhnout více než kdy dříve a přijímat rozhodnutí na základě kvalitních informací a aplikací, které mají pohotově k dispozici. Zajištění vysoké dostupnosti aplikací z libovolného zařízení přináší skutečnou změnu ve výkonosti. Dosud byly pro zaměstnance faktickým standardem tzv. aplikace podnikové třídy, ale v dnešní době musí podniky uvažovat o tom, jak by měly vypadat aplikace „zaměstnanecké třídy“, které přispějí k zásadní transformaci pracovního dne každého jednotlivce.

 

Další zdroje (v angličtině):

 

Tato zpráva může obsahovat odkazy na internetové stránky, které vytvořily a spravují jiné subjekty než společnost VMware a příslušné subjekty plně odpovídají za obsah takových stránek.

 

O společnosti VMware

VMware je přední světový poskytovatel cloudové infrastruktury a řešení pro podnikovou mobilitu, který zákazníkům pomáhá využít příležitosti díky urychlení procesu digitální transformace. Řešení VMware zlepšují akceschopnost podniků modernizací datových center a propojení s veřejným cloudem, podporují inovace pomocí moderních aplikací, zvyšují komfort uživatelů v digitálním pracovním prostředí a zajišťují důvěru zákazníků novým přístupem k bezpečnosti. Společnost VMware v roce 2016 dosáhla výnosů ve výši 7,09 miliardy USD. Sídlí v kalifornském Palo Alto a má přes 500 000 zákazníků a 75 000 partnerů na celém světě.

 

VMware je ochranná známka společnosti VMware, Inc. v USA a dalších státech.

 

# # #

Informace pro novináře:

vmware@emcgroup.cz

 

Václav Kotyk

E: vkotyk@emcgroup.cz

M: +420 602 317 087

 

Ondřej Micka   

E: omicka@emcgroup.cz

M: +420 724 352 552

 

EMC Public Relations, Štěpánská 535/6, Praha 2

 

1 The Impact of the Digital Workforce: A New Equilibrium of the Digitally Transformed Enterprise, October 2017

2 https://www.vmware.com/company/news/releases/vmw-newsfeed.VMware-Report-Links-Empowered-Employees-with-Measurable-Business-and-Individual-Performance-Gains.7fad448a-61be-4c85-b3db-42bc0bd4e2c7.html