Prozkoumat řešení společnosti VMware 

Modernizace aplikací 

Urychlete uvádění nových funkcí softwaru na trh za současného snížení nákladů a rizik spojených s provozováním aplikací.

 

Řešení VMware Tanzu, které sestává z ucelené řady produktů a služeb pro modernizaci aplikací a infrastruktury, vám umožní soustavně dodávat lepší software do produkčního prostředí. 

 • Vytváření nativních cloudových aplikací
 • Rozvoj stávajících aplikací
 • Provozování a správa řešení Kubernetes ve více cloudech

Zpráva: Stav řešení Kubernetes v roce 2020

Další informace o modernizaci aplikací

Modernizace aplikací
Více cloudů

Více cloudů

Konzistentní infrastruktura a provoz vám umožní vytváření, správu a provoz napříč cloudy.

 

Naše vícecloudové řešení, postavené na platformě VMware Cloud Foundation, vám poskytuje volnost provozovat aplikace kdekoli od datového centra přes cloud až po hraniční zařízení.

 • Migrace stávajících aplikací bez nutnosti jejich přepisování
 • Modernizace stávajících aplikaci prostřednictvím kontejnerizace
 • Rozšíření hodnoty aplikací prostřednictvím integrace nových cloudových služeb

Zpráva společnosti Forrester: Vyhodnocení kompromisů mezi nevýhodami a přínosy vícecloudových strategií

Další informace o používání více cloudů

Virtuální cloudová síť

Poskytujte moderní síť, která je zcela softwarově definovaná a vytvořená pro digitálně distribuované firmy.

 

Virtuální cloudová síť postavená na řešení VMware NSX poskytuje konzistentní, zabezpečenou, softwarově definovanou síťovou vrstvu sahající od datového centra přes cloud až po hraniční zařízení.

 • Vytvoření ucelené síťové architektury
 • Zjednodušení hybridního provozu a rozšíření implicitního zabezpečení, konzistentních zásad a automatizace

Studie společnosti Forrester: Celkový ekonomický efekt virtuální cloudové sítě

Další informace o cloudové síti

Virtuální cloudová síť
Digitální pracovní prostředí

Digitální pracovní prostředí

Umožněte zaměstnancům pracovat kdekoli, kdykoli a na jakémkoli zařízení bez negativního dopadu na zabezpečení.

 

Řešení VMware Workspace ONE je platforma digitálního pracovního prostředí založená na inteligentní analýze, která sjednocuje správu všech vašich prostředí koncových uživatelů (jako jsou mobilní telefony, notebooky, fyzické a virtuální desktopy a související aplikace).

 • Podpora možností volby a flexibility uživatelů
 • Zvýšení zabezpečení a zjednodušení správy IT
 • Podpora pružné práce na dálku

Průvodce: Je vaše strategie pro používání vlastních zařízení (BYOD) připravená na rok 2020?

Další informace o digitálním pracovním prostředí

Implicitní zabezpečení

Využijte svou infrastrukturu k posílení svého přístupu k zabezpečení jakékoli aplikace, jakéhokoli cloudu a jakéhokoli zařízení.

 

Implicitní zabezpečení zvyšuje zabezpečení podniku s využitím jedinečného, integrovaného přehledu a možností řízení pokrývajících všechna zatížení, sítě, pracovní prostředí a cloudy.

 • Zjednodušení zabezpečení před pokročilými hrozbami z jedné konzole, platformy a agenta
 • Zlepšení přehledu s pomocí informací o hrozbách z více než 1 bilionu událostí zabezpečení za den

Elektronická kniha: Zjednodušení a posílení vaší strategie s pomocí implicitního zabezpečení

Další informace o implicitním zabezpečení

Implicitní zabezpečení

Vybudujte svou digitální základnu s pomocí těchto dalších kroků

contactsales
customerservice