Datum účinnosti: 18. června 2018


Společnost VMware poskytuje technologie cloud computingu a služby virtualizace platforem a umožňuje svým firemním zákazníkům bezpečné připojení, správu a automatizaci jejich digitálních infrastruktur.

Společnost VMware, Inc. se sídlem ve Spojených státech a společnosti její skupiny, součást skupiny Dell Family (definované v našem oznámení o ochraně osobních údajů) („společnost VMware“, „my“, „nám“ a „naše“), se zavázaly chránit soukromí osob, které s námi spolupracují, například návštěvníků našich webových stránek, zákazníků, obchodních partnerů, koncových uživatelů, účastníků akcí a uchazečů o práci („vy“ a „vaše“). V následujících oznámeních o ochraně osobních údajů vysvětlujeme různé způsoby, jakými společnost VMware shromažďuje, používá a sdílí osobní údaje, když:

 • Navštívíte, jste v interakci nebo používáte jakékoli naše webové stránky, stránky sociálních sítí, mobilní aplikace společnosti VMware (které odkazují na toto oznámení o ochraně osobních údajů), online reklamy, marketingová sdělení (naše „online funkce“).
 • Navštívíte, jste v interakci nebo používáte jakékoli naše akce, prodejní, marketingové či jiné aktivity offline (naše „offline funkce“).
 • Používáte produkty a služby společnosti VMware (včetně mobilních aplikací), které byly nasazeny některým z našich zákazníků, například vaším zaměstnavatelem (naše „služby“).

Při odkazování na všechny tři výše uvedené pojmy používáme pojem „funkce“.

Věnujte prosím čas pozornému prostudování těchto oznámení:

Oznámení společnosti VMware o ochraně osobních údajů: Toto oznámení se týká osobních údajů, které shromažďujeme v souvislosti s našimi obchodními operacemi a funkcemi.

Oznámení o souborech cookie: Toto oznámení se týká používání souborů cookie a dalších podobných technologií sledování při práci s našimi službami a online funkcemi.

Prohlášení o zpracování osobních údajů platformy Workspace ONE UEM: Toto prohlášení o zpracování osobních údajů informuje zákazníky o druzích informací, které jsou shromažďovány prostřednictvím nabídek platformy Workspace ONE UEM od uživatelů zákazníků a z jejich zařízení.

Oznámení o ochraně osobních údajů uchazečů o práci: Toto oznámení se týká osobních údajů, které shromažďujeme v souvislosti s náborem zaměstnanců.

Oznámení o mobilních aplikacích: U mobilních aplikací společnosti VMware, které společnost VMware používá pro své vlastní účely (například mobilní aplikace VMworld nebo VMware Partner Central), platí oznámení společnosti VMware o ochraně osobních údajů. Tam, kde se postupy shromažďování, používání nebo sdílení údajů těchto mobilních aplikací liší od obecných oznámení uvedených v oznámení společnosti VMware o ochraně osobních údajů, obsahují tyto mobilní aplikace vlastní jednotlivá oznámení o ochraně osobních údajů doplňující oznámení společnosti VMware o ochraně osobních údajů. Další informace o postupech shromažďování údajů mobilních aplikací najdete v oznámení o ochraně osobních údajů konkrétní mobilní aplikace VMware, kterou jste nainstalovali. U mobilních aplikací vyvinutých společností VMware, které však naši zákazníci nebo partneři používají pro své vlastní účely, se obracejte na našeho zákazníka nebo partnera (vaši organizaci), abyste se obeznámili s jejich postupy shromažďování a používání údajů.

Další oznámení: V souvislosti s poskytováním zvláštních funkcí může společnost VMware poskytovat „za běhu“ další oznámení nebo doplňující informace o našich postupech shromažďování, používání a sdílení údajů. Tato oznámení mohou doplňovat nebo objasňovat postupy ochrany osobních údajů společnosti VMware nebo vám mohou poskytnout další možnosti výběru, jak má společnost VMware zpracovávat vaše údaje.

Externí odkazy: Funkce mohou nabízet odkazy nebo umožňovat propojení s webovými stránkami, službami, sociálními sítěmi, aplikacemi nebo funkcemi sociálních sítí třetích stran, jako jsou tlačítka „Sdílet“ nebo „To se mi líbí“. Návštěvou těchto stránek nebo kliknutím na tyto odkazy můžete třetí straně povolit shromažďovat a používat vaše osobní údaje. Než poskytnete své osobní údaje třetím stranám, doporučujeme, abyste si přečetli jejich oznámení o ochraně osobních údajů a podmínky používání. Společnost VMware nemá vliv na používání vašich osobních údajů těmito třetími stranami.

OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI VMWARE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost VMware, Inc. se sídlem ve Spojených státech a společnosti její skupiny, součást skupiny Dell Family („společnost VMware“, „my“, „nám“ a „naše“), se zavázaly chránit soukromí osob, které s námi spolupracují, například návštěvníků našich webových stránek, zákazníků, obchodních partnerů, koncových uživatelů a účastníků akcí („vy“ a „vaše“). Toto oznámení o ochraně osobních údajů popisuje různé způsoby, jakými společnost VMware shromažďuje, používá a sdílí osobní údaje, když:

 • Navštívíte, jste v interakci nebo používáte jakékoli naše webové stránky, stránky sociálních sítí, mobilní aplikace společnosti VMware (které odkazují na toto oznámení o ochraně osobních údajů), online reklamy, marketingová sdělení (naše „online funkce“).
 • Navštívíte, jste v interakci nebo používáte jakékoli naše akce, prodejní, marketingové či jiné aktivity offline (naše „offline funkce“).
 • Používáte produkty a služby společnosti VMware (včetně mobilních aplikací), které byly nasazeny některým z našich zákazníků, například vaším zaměstnavatelem (naše „služby“).

Při odkazování na všechny tři výše uvedené pojmy používáme pojem „funkce“.

V souvislosti s poskytováním zvláštních funkcí může společnost VMware poskytovat „za běhu“ další oznámení nebo doplňující informace o našich postupech shromažďování, používání a sdílení údajů. Tato oznámení mohou doplňovat toto oznámení o ochraně osobních údajů nebo objasňovat postupy ochrany osobních údajů společnosti VMware za popsaných okolností nebo vám mohou poskytnout další možnosti výběru, jak má společnost VMware vaše údaje zpracovávat.

Máte-li k tomuto oznámení o ochraně osobních údajů jakékoli dotazy, kontaktujte nás na adrese privacy@vmware.com.

OBSAH – RYCHLÉ ODKAZY
Část I: Jaké osobní údaje shromažďujeme a jak je shromažďujeme

Část II: Jak vaše osobní údaje používáme

Část III: Jak vaše osobní údaje sdílíme

Část IV: Mezinárodní předávání osobních údajů

Část V: Zabezpečení a důvěrnost

Část VI: Informace zpracovávané jménem našich zákazníků

Část VII: Vaše práva na ochranu osobních údajů a související volby

Část VIII: Právní základ zpracování osobních údajů (Evropský hospodářský prostor)

Část IX: Další informace

Část X: Jak nás můžete kontaktovat

ČÁST I: JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A JAK JE SHROMAŽĎUJEME


Osobní údaje“ jsou údaje, které identifikují osobu nebo se týkají identifikovatelné osoby. Společnost VMware a poskytovatelé služeb, kteří jsou třetími stranami, shromažďují osobní a další údaje z různých zdrojů, které obecně spadají do následujících kategorií:

 • Údaje, které nám poskytnete v rámci naší komunikace s vámi a vašeho používání funkcí.
 • Údaje, které od vás shromažďujeme automaticky v souvislosti s vaším používáním online funkcí a služeb.
 • Údaje ze zdrojů třetích stran a od přidružených společností.

Údaje z těchto různých zdrojů můžeme zkombinovat pro účely stanovené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

 1. Údaje shromažďované od vás

 2. Shromažďujeme osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete (včetně údajů, které poskytnete našim poskytovatelům služeb a dalším stranám, které je shromažďují naším jménem). Osobní údaje shromažďujeme například tehdy, když si něco objednáte, zaregistrujete se nebo si vyžádáte informace o produktech, službách či aplikacích společnosti VMware, přihlásíte se k odběru marketingových sdělení, požádáte o podporu, vyplníte průzkum, poskytnete zpětnou vazbu k produktu nebo se zaregistrujete na akci či webinář společnosti VMware. Osobní údaje od vás můžeme získávat také offline, například při vaší návštěvě některé z našich akcí, při telefonních hovorech s obchodními zástupci nebo při kontaktování zákaznické podpory.

  Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou obsahovat kontaktní údaje (například vaše jméno, adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu), profesní údaje (například název vašeho pracovního místa, oddělení nebo pracovní pozici), uživatelské identifikátory a hesla a preference týkající se způsobu kontaktování. Dále shromažďujeme údaje, které se nám rozhodnete poskytnout při žádosti o informace nebo při vyplňování polí s neformátovaným textem v našich formulářích (například při registraci na akci, zpětné vazbě k produktu nebo žádosti o průzkum), případně když to vyplývá z povahy vaší žádosti či sdělení. Kromě toho můžeme shromažďovat osobní údaje, které zpřístupníte prostřednictvím panelů zpráv, funkcí chatu, blogů a dalších služeb nebo platforem, ve kterých lze zveřejňovat informace a materiály (včetně služeb a platforem třetích stran).

  Při nákupu od společnosti VMware můžeme také shromažďovat fakturační a transakční údaje.

 3. Údaje shromažďované automaticky

 4. Společnost VMware shromažďuje údaje prostřednictvím technologií, k nimž patří například soubory cookie, pixelové značky, vložené adresy URL, elektronické komunikační protokoly, tlačítka a nástroje, které jsou součástí našich online funkcí a služeb. Typy technologií používané společností VMware se mohou v průběhu času měnit společně s jejich vývojem. Toto oznámení o ochraně osobních údajů a naše oznámení o souborech cookie obsahují informace, jak používáme soubory cookie a dalších podobné technologie sledování.


  Online funkce:
  Automaticky shromažďujeme určité údaje, když používáte, přistupujete nebo jste v interakci s našimi online funkcemi, což platí také pro naše online reklamy a marketingová sdělení. Tyto údaje nemusí nezbytně přímo prozrazovat vaši identitu, ale mohou zahrnovat jedinečná identifikační čísla a další informace o konkrétním zařízení, které používáte, jako je model hardwaru, verze operačního systému, webový prohlížeč (například Firefox, Safari nebo Internet Explorer), adresa IP / adresa MAC / identifikátor zařízení, informace o událostech zařízení (například zhroucení systému, činnost systému a nastavení hardwaru, jazyk prohlížeče, datum/čas vaší žádosti a adresa URL referenčního seznamu), obecné geografické umístění (například umístění na úrovni země nebo města) a další technické údaje, které jednoznačně identifikují váš prohlížeč. Můžeme také shromažďovat informace, jak vaše zařízení interagovalo s našimi online funkcemi, například údaje o navštívených stránkách a další statistické údaje.


  Služby společnosti VMware:
  V souvislosti s nasazením určitých služeb společnosti VMware ve vaší organizaci může společnost VMware automaticky shromažďovat určité údaje týkající se výkonu a konfigurace služeb a spotřeby, interakce a používání těchto služeb našimi zákazníky a jejich koncovými uživateli. Obecně se jedná o technické informace získané ze softwaru nebo systémů hostujících služby, ze zařízení přistupujících k softwaru či systémům nebo ze souborů protokolů generovaných během používání služeb spolu s typy údajů uvedených v části „Online funkce“ výše.  Tyto údaje slouží k účelům uvedeným v části II tohoto oznámení o ochraně osobních údajů níže a všech ostatních souvisejících programových dokumentech.

  V některých případech mohou shromažďované údaje přímo či nepřímo identifikovat koncového uživatele a propojit jej s určitým chováním na internetu v míře potřebné pro účely stanovené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.  Shromažďované údaje nezahrnují žádný obsah, který zákazník odešle do našich hostingových služeb.

  Pokud společnost VMware používá údaje pro vlastní účely, například pro zdokonalování produktů, mohou smlouvy se zákazníky (včetně popisu služeb), oznámení poskytnutá „za běhu“ nebo jiné informace předložené v rámci nebo v souvislosti s poskytováním služeb společnosti VMware obsahovat podrobnější popis našeho shromažďování a používání takových údajů o využití včetně osobních údajů (pokud existují). Kromě toho naše Středisko záruk a důvěry poskytuje informace o programech pro zlepšování zákaznického pohodlí a naši zákazníci mohou pro jednotlivé programy omezit nebo kontrolovat rozsah shromažďovaných údajů.

  Jste-li jednotlivým uživatelem služeb společnosti VMware a požadujete-li další informace o našich postupech při shromažďování údajů ze služeb nasazených ve vaší organizaci, obraťte se na svého správce IT.

 5. Údaje ze zdrojů třetích stran a od přidružených společností

 6. Příležitostně o vás můžeme získávat údaje ze zdrojů třetích stran, jak to povolují platné zákony, například z veřejných databází, od prodejců a distribučních partnerů, společných marketingových partnerů, z platforem sociálních sítí, nebo jiné veřejně dostupné údaje. Údaje o vás můžeme získávat rovněž od našich přidružených společností, jimiž jsou společnosti Dell Technologies, Dell EMC, Pivotal, RSA, SecureWorks a VirtuStream („skupina Dell Family“) a v rozsahu potřebném pro prodej a marketing našich společných produktů a služeb, i od jimi určených partnerů.

  Mezi typy údajů, které můžeme obdržet z jiných zdrojů, patří účetní údaje, informace o pracovní roli a veřejně dostupný pracovní profil, informace o službách a podpoře, informace o produktech nebo službách podle vašich zájmů či preferencí, zvyklosti při procházení webových stránek, informace o zobrazení stránek od některých obchodních partnerů, s nimiž provozujeme služby pod společnou značkou nebo v rámci společné nabídky, a údaje o úvěrové historii z úvěrových registrů. Tyto údaje můžeme použít spolu s vašimi kontaktními údaji, profesními údaji a transakční historií společnosti VMware pro účely stanovené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, například pro zlepšování přesnosti našich záznamů, lepší pochopení vás a vašich preferencí, poskytování příslušného marketingu a podpory nebo odhalování a předcházení podvodům.

ČÁST II: JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME

Společnost VMware používá osobní údaje, které shromažďuje, pro následující účely (pokud nejsou jinak omezeny platnými zákony). Informace o tom, jak společnost VMware sdílí osobní údaje, najdete v části III.

Reakce na žádost a zpracování transakcí / zapojení se do zpracování transakcí: Společnost VMware může použít osobní údaje, aby vám mohla odpovědět na žádost nebo poskytnout požadované informace. Společnost VMware může dále použít osobní údaje typu finanční údaje, údaje o kreditních kartách a údaje o platbách, aby mohla zpracovat vaše transakce.

Poskytování služeb a jejich snadnější zajištění: Společnost VMware může osobní údaje použít k poskytování služeb a správě vašeho účtu. To může zahrnovat správu stahování produktů, aktualizací a oprav, poskytování podpory a doporučení a rozesílání jiných sdělení týkajících se správy nebo účtu, včetně poznámek k verzi softwaru. Společnost VMware může dále osobní údaje použít k snadnějšímu zajištění služeb, což může zahrnovat oprávnění ke sledování, ověřování dodržení zásad, monitorování služeb a výkonnosti infrastruktury, zajištění integrity a stability Služeb nebo pouhé monitorování či řešení technických problémů, abychom mohli Službu dodat podle norem, k nimž se společnost VMware zavázala.

Usnadnění a vyhodnocení používání online funkcí: Společnost VMware může s použitím osobních údajů poskytovat online funkce, usnadňovat jejich použití (například zjednodušit navigaci a proces přihlašování, zachovat informace mezi jednotlivými relacemi a zdokonalit zabezpečení), zlepšovat jejich kvalitu, vyhodnocovat reakční doby stránek a určovat obsah.

Zlepšování našich funkcí: Společnost VMware využívá osobní a další údaje, které od vás shromažďuje, aby lépe porozuměla svým zákazníkům, uživatelům a návštěvníkům svých webových stránek, a způsobu, jakým používají a pracují s funkcemi, včetně jejich uživatelské zkušenosti. Společnost VMware používá tyto údaje k poskytování přizpůsobeného prostředí, implementaci požadovaných preferencí, zlepšování kvality a spolehlivosti, odhalování problémů, zdokonalování funkcí a související uživatelské zkušenosti nebo vydávání doporučení.

Zlepšování přesnosti našich záznamů: Osobní údaje, které obdržíme od vás nebo třetích stran, můžeme použít k tomu, abychom vám lépe porozuměli nebo abychom zachovali či zlepšili přesnost záznamů, které o vás uchováváme.

Poskytování podpory: Společnost VMware od vás shromažďuje osobní a další údaje (například údaje ze zpětné vazby, průzkumů a údaje týkající se vašeho používání služeb společnosti VMware) a kombinuje je s údaji o účtu, aby svým zákazníkům a uživatelům mohla poskytovat reaktivní i proaktivní podporu. Tato podpora může být poskytována přímo v produktu nebo prostřednictvím týmu podpory společnosti VMware.

Zveřejňování referencí: Společnost VMware může osobní údaje použít ke zveřejňování referencí týkajících se online funkcí. Před zveřejněním reference vás požádáme o souhlas s použitím vašeho jména a zveřejnění reference. Kdykoli můžete požádat o aktualizaci nebo odstranění vaší reference zasláním žádosti uvádějící vaše jméno, umístění reference a kontaktní údaje.

Marketing: Společnost VMware použije údaje získané od vás, z vaší interakce se společností VMware a funkcemi nebo od zdrojů třetích stran, aby vám mohla poskytovat marketingová a propagační sdělení, cílit reklamu a marketing, měřit účinnost marketingových a propagačních kampaní a aby lépe porozuměla vám či vašim preferencím, našla místo na trhu pro své produkty a služby a propagovala je. Náš marketing bude probíhat v souladu s vašimi reklamními/marketingovými preferencemi a platnými zákony.

Zabezpečení: Společnost VMware může osobní údaje využít k lepšímu monitorování, předcházení a odhalování podvodů, zdokonalování zabezpečení, sledování a ověřování identity či přístupu a potírání spamu nebo jiného škodlivého softwaru a bezpečnostních rizik.

Kontrola kvality a školení: Společnost VMware může osobní údaje použít pro účely kontroly kvality týkající se funkcí a školení personálu.

Sociální sítě třetích stran: Společnost VMware může osobní údaje použít ke komunikaci prostřednictvím sociálních sítí třetích stran (v souladu s podmínkami používání dané sítě).

Konference a akce: Společnost VMware a naši partneři mohou osobní údaje použít k informování o našich akcích a akcích našich partnerů. Po akci vás může společnost VMware kontaktovat v souvislosti s akcí a příslušnými produkty a službami, a pokud to povolují zákony, může sdílet informace o vaší účasti s vaší společností a našimi sponzory konferencí a partnery. Pokud vás partner nebo sponzor konference požádá o vaše osobní údaje přímo ve svém stánku nebo při své prezentaci, bude s nimi nakládáno v souladu s jeho postupy ochrany osobních údajů. Doporučujeme, abyste si přečetli postupy ochrany osobních údajů těchto partnerů a sponzorů.

Provoz online komunit a blogů: Osobní a jiné údaje, které nám zpřístupníte prostřednictvím panelů zpráv, funkcí chatu, blogů a dalších služeb nebo platforem, ve kterých lze zveřejňovat informace a materiály, můžeme použít k vytvoření fór určených vám a našim zákazníkům k diskusi o funkcích společnosti VMware, reakcím na vaše žádosti, poskytování podpory, zlepšování našich funkcí nebo jakýmkoli jiným účelům stanoveným v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. Veškeré informace zveřejněné v těchto fórech se stávají veřejnými informacemi, a proto se mohou objevit na veřejnosti, například prostřednictvím vyhledávačů či jiných veřejně dostupných platforem, a mohou je procházet nebo prohledávat třetí strany. Mohou je také číst, shromažďovat nebo použít ostatní uživatelé a zaslat vám nevyžádanou zprávu. Nezveřejňujte tedy žádné údaje, které nechcete odhalit široké veřejnosti.

Vzdělávání a školení: Pokud se přihlásíte k certifikačnímu kurzu nebo semináři společnosti VMware, společnost VMware použije vaše osobní údaje k jejich jednoduššímu absolvování. V závislosti na rozsahu, v jakém vaše organizace uhradila certifikační kurz nebo seminář, může společnost VMware organizaci informovat o stavu kurzu či semináře, což vám musí předem oznámit.

Ochrana našich zaměstnanců a prostor: Společnost VMware může osobní údaje použít dle potřeby k ochraně zdraví a bezpečnosti svých zaměstnanců a návštěvníků, prostor, majetku a dalších práv. Pokud navštívíte některé z našich pracovišť, v zájmu zajištění bezpečnosti daného pracoviště můžete být vyfotografováni nebo zachyceni kamerou.

Jiné legitimní obchodní účely: Vaše osobní údaje můžeme v nezbytných případech použít pro jiné legitimní účely, jako je ochrana důvěrných nebo vlastnických informací společnosti VMware.

ČÁST III: JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLÍME

Dbáme na to, aby k vašim osobním údajům měli přístup pouze osoby, které je skutečně potřebují k výkonu svých úkolů a povinností, a abychom je sdíleli s třetími stranami, které k nim mají přístup z legitimního důvodu. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami za následujících okolností:

 • Poskytovatelé služeb: Vaše údaje můžeme sdílet s třetími stranami, jako jsou dodavatelé, konzultanti, obchodní zástupci a další poskytovatelé služeb, kteří pracují naším jménem. Patří mezi ně i prodejci a poskytovatelé služeb, kteří nám pomáhají s marketingem, fakturací, zpracováním plateb kreditními kartami, analýzou dat a přehledy, technickou podporou a službami zákazníkům. Pokud v tomto oznámení o ochraně osobních údajů není uvedeno jinak, nesdílíme, neprodáváme, nepronajímáme ani neobchodujeme s žádnými osobními údaji se třetími osobami pro účely jejich vlastní propagace.

 • Obchodní partneři: Vaše údaje můžeme poskytovat našim distributorům nebo dalším prodejcům s cílem vyhovět požadavkům na produkty a informace, efektivně zajistit jednotnou podporu a poskytnout zákazníkům či potenciálním zákazníkům informace o společnosti VMware a jejích produktech a službách.  Společnost VMware se může příležitostně zapojit do společného prodeje nebo propagace produktů s vybranými obchodními partnery. Pokud zakoupíte nebo výslovně vyjádříte zájem o společně nabízený produkt, propagaci nebo službu, můžeme s těmito partnery sdílet příslušné osobní údaje.

  Vezměte prosím na vědomí, že společnost VMware nemá vliv na používání těchto údajů našimi obchodními partnery. Naši partneři jsou sami zodpovědní, jak takto shromážděné osobní údaje používají a jak vás o tom informují. Chcete-li další informace o tom, jak příslušný partner nakládá s vašimi osobními údaji, doporučujeme, abyste si přečetli jeho zásady ochrany osobních údajů.

 • Přidružené společnosti VMware a skupina Dell Family: Vaše údaje můžeme sdílet s našimi mateřskými, dceřinými nebo přidruženými společnostmi (včetně skupiny Dell Family). Tyto údaje mohou být sdíleny a používány k poskytování služeb a podpory, vydávání doporučení pro optimalizaci používání produktů a služeb, poskytování informací zákazníkům a potenciálním zákazníkům o sortimentu nabízených produktů a služeb a dalším účelům uvedeným v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

 • Životně důležité zájmy: Údaje můžeme zpřístupnit, pokud se budeme domnívat, že je to nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů jakékoli osoby.

 • Dodržování zákonů nebo nařízení příslušných donucovacích orgánů, regulačních orgánů, státních úřadů, soudů nebo třetích stran: Údaje můžeme zveřejnit při přesvědčení, že je to nezbytné, nebo že to vyžaduje (i) zákon či předpis v souladu se zákonným postupem nebo žádostí vlády (včetně odpovědí veřejným orgánům pro naplnění požadavků národní bezpečnosti či prosazování práva), nebo (ii) výkon, zajištění či obrana našich zákonných práv.

 • Převody podniků: Vaše údaje můžeme sdílet nebo předávat v souvislosti nebo během jednání o případné fúzi, prodeji majetku společnosti, financování, akvizici, likvidaci, reorganizaci podniku či v souvislosti s obdobnými činnostmi. Jakéhokoli případného kupujícího budeme informovat, že vaše údaje lze použít pouze v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů.

 • S vaším souhlasem: Vaše osobní údaje můžeme s vaším souhlasem zveřejnit za jakýmkoli účelem.
ČÁST IV: MEZINÁRODNÍ PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jednání z pozice správce údajů:
Osobní údaje, včetně osobních údajů shromažďovaných v Evropském hospodářském prostoru („EHP“) nebo ve Švýcarsku, můžeme předávat, uchovávat a zpracovávat nejen my, ale také naši poskytovatelé služeb, partneři a přidružené společnosti ve Spojených státech a případně i v dalších zemích, jejichž zákony o ochraně osobních údajů se liší od zákonů ve vaší zemi, například v Kanadě, na Filipínách, v Singapuru, Indii, Austrálii a Izraeli. Zákony části těchto zemí nepovažuje Evropská komise za dostatečné. Vaše osobní údaje budeme chránit v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů všude tam, kde budou zpracovávány, a učiníme odpovídající smluvní či jiná opatření k ochraně příslušných osobních údajů v souladu s platnými zákony. K těmto opatřením patří zavedení standardních smluvních doložek Evropské komise pro předávání osobních údajů ze strany společností naší skupiny se sídlem v EHP jiným společnostem naší skupiny. Naše standardní smluvní doložky jsou k dispozici na vyžádání. Podobná bezpečnostní opatření jsme zavedli i u našich poskytovatelů služeb, partnerů a přidružených společností.

Jednání z pozice zpracovatele údajů: Klikněte sem pro závazná firemní pravidla společnosti VMware.

ČÁST V: ZABEZPEČENÍ A DŮVĚRNOST

Společnost VMware dodržuje (a vyžaduje od svých poskytovatelů služeb, aby dodržovali) příslušná organizační a technická opatření určená k ochraně zabezpečení a důvěrnosti veškerých osobních údajů, které zpracováváme. Kupříkladu, v závislosti na povaze údajů a rozsahu zpracování používá společnost VMware fyzické řízení přístupu, šifrování, internetové brány firewall, detekci vniknutí a monitorování sítě. Zaměstnanci společnosti VMware, kteří mohou mít přístup k osobním údajům, jsou povinni zachovávat jejich důvěrnost. Žádné bezpečnostní postupy ani protokoly však nikdy nemohou zaručit 100% bezpečnost a proto doporučujeme, abyste byli při poskytování osobních údajů online uvážliví a používali snadno dostupné nástroje typu internetové brány firewall, antivirové a antispywarové programy a podobné technologie, které vás chrání, když jste online.

ČÁST VI: INFORMACE ZPRACOVÁVANÉ JMÉNEM NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ

Zákazníci společnosti VMware a jejich koncoví uživatelé mají možnost do našich služeb odesílat informace za účelem jejich hostování nebo uchování. Tento zákaznický obsah zpracovává společnost VMware jménem zákazníka a naše postupy ochrany osobních údajů se řídí smlouvou, kterou uzavřeme s naším zákazníkem, přičemž toto oznámení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na osobní údaje, jež jsou součástí tohoto zákaznického obsahu. V souladu s podmínkami této smlouvy bude společnost VMware tento zákaznický obsah zpracovávat pro účely poskytování příslušných služeb společnosti VMware a podle pokynů zákazníka. Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se způsobu nakládání s těmito informacemi, obraťte se na osobu či subjekt, který se společností VMware uzavřel smlouvu o používání jejích služeb z důvodu hostování nebo zpracování těchto informací (například vašeho zaměstnavatele či organizaci). Našim zákazníkům poskytneme v souladu s podmínkami smlouvy, kterou jsme s nimi uzavřeli, pomoc při řešení jejich případných obav.

ČÁST VII: VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUVISEJÍCÍ VOLBY

Právo na opravu nebo aktualizaci vašich údajů: Pokud byste chtěli opravit či aktualizovat osobní údaje, které jste nám poskytli, přihlaste se na stránky myvmware.com a aktualizujte si profil.

Marketingová sdělení: Příjem marketingových sdělení společnosti VMware lze odhlásit při návštěvě centra předplatného společnosti VMware na adrese http://info.vmware.com/content/subscription. Odhlášení je možné provést i kliknutím na odkaz „Odhlásit“ ve všech marketingových e-mailových sděleních, která vám zašleme, případně zasláním e-mailu na adresu privacy@vmware.com.

Další práva pro EHP a některá další území: Máte-li místo pobytu na některém z vybraných území (například v Evropském hospodářském prostoru), podle právního řádu můžete využít jistá určitá na ochranu osobních údajů. Vaši žádost vyřídíme v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Je možné, že budeme potřebovat uchovat určité údaje pro účely uchovávání záznamů nebo dokončení transakcí, které jste zahájili před požádáním o výmaz.

 • Právo neposkytnout souhlas nebo ho odvolat: Ke zpracování určitých osobních údajů můžeme potřebovat váš souhlas. V takovém případě máte právo svůj souhlas neposkytnout nebo jej kdykoli odvolat. To však nemá vliv na zákonnost zpracování údajů založené na souhlasu ještě před jeho odvoláním.

 • Právo na přístup nebo přenositelnost: Můžete mít právo na přístup k osobním údajům, které o vás máme v držení, a za určitých okolností na získání těchto údajů, abyste je mohli předat nebo přenést k jinému poskytovateli.

 • Právo na výmaz: Za určitých okolností můžete mít právo na výmaz osobních údajů, které o vás máme v držení (pokud již například nejsou potřebné pro účely, pro které byly původně shromážděny).

 • Právo vznést námitku proti zpracování: Můžete mít právo požádat společnost VMware, aby přestala zpracovávat vaše osobní údaje nebo zasílat marketingová sdělení.

 • Právo na opravu: Můžete mít právo požádat o opravu veškerých nepřesných nebo neúplných osobních údajů.

 • Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností můžete mít právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů (například pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás máme v držení, nejsou přesné nebo jsou uchovávány nezákonně).

 • Právo podat stížnost u místního úřadu na ochranu osobních údajů: Můžete mít právo podat stížnost u místního úřadu na ochranu osobních údajů nebo ekvivalentního regulačního orgánu.

Pokud budete chtít uplatnit některá z výše uvedených práv, zašlete e-mail na adresu privacy@vmware.com a my vaši žádost posoudíme podle platných zákonů. Abychom mohli ochránit vaše soukromí a bezpečnost, můžeme před vyřízením vaší žádosti podniknout kroky k ověření vaší totožnosti.

Určité služby společnosti VMware: Naši zákazníci mohou určité služby společnosti VMware využívat ke shromažďování vašich osobních údajů. V takových případech tyto osobní údaje zpracováváme výhradně jménem našich zákazníků a jakákoli osoba, která se snaží uplatnit svá práva, by měla svůj dotaz zaslat nejprve našemu zákazníkovi (správci údajů). Viz část VI „Informace zpracovávané jménem našich zákazníků“ výše.

ČÁST VIII: PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR)

Náš právní základ shromažďování a používání osobních údajů popsaný výše závisí na dotčených osobních údajích a konkrétních okolnostech jejich shromažďování, stejně jako na účelech, ke kterým jsou používány.

Osobní údaje však od vás budeme většinou shromažďovat pouze v případě, že k tomu budeme mít váš souhlas, pokud je budeme potřebovat k plnění smlouvy s vámi nebo pokud bude zpracování v našem legitimním zájmu a nebudou nad ním převažovat vaše zájmy na ochranu osobních údajů nebo základní práva a svobody.  V některých velmi ojedinělých případech nám shromáždění vašich osobních údajů může ukládat zákon nebo mohou být potřeba pro ochranu vašich životně důležitých zájmů nebo jiné osoby.

Pokud vás požádáme o poskytnutí osobních údajů z důvodu dodržení zákonného požadavku nebo plnění smlouvy s vámi, budeme vás o tom v příslušnou dobu srozumitelně informovat a sdělíme vám, zda je poskytnutí vašich osobních údajů povinné či nikoli (stejně jako možné důsledky jejich neposkytnutí). 

Obdobně, pokud shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje v souvislosti s našimi legitimními zájmy (nebo zájmy jakékoli třetí strany), budeme vás v příslušnou dobu či na vyžádání srozumitelně informovat, jaké tyto legitimní zájmy jsou.

Máte-li dotazy nebo potřebujete-li další informace o právním základu, z něhož vychází naše shromažďování a používání vašich osobních údajů, kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů uvedených pod nadpisem „Jak nás můžete kontaktovat“ níže.

ČÁST IX: DALŠÍ INFORMACE

Jak dlouho uchováváme vaše údaje: Osobní údaje, které od vás shromáždíme, budeme uchovávat pro přípustné potřeby našeho podnikání, případně dokud to bude nezbytné k plnění účelů uvedených v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, ledaže by delší dobu uchování nevyžadovaly nebo nepovolovaly zákony (například pro daňové, právní, účetní či jiné účely). Kdykoli můžete požádat o výmaz vašich osobních údajů (další informace viz část „Vaše práva na ochranu osobních údajů a související volby“), přičemž vaši žádost zvážíme v souladu s platnými zákony.

Pokud potřeby našeho podnikání nebudou přípustné pro zpracování vašich osobních údajů, vymažeme je nebo anonymizujeme, případně pokud to nebude možné (například kvůli tomu, že vaše osobní údaje byly uloženy v záložních archivech), bezpečně vaše osobní údaje uložíme a vyloučíme je z dalšího zpracování až do doby, kdy bude možné provést výmaz.

Děti: Naše funkce nejsou určeny pro osoby mladší 14 let. Osobní údaje od těchto osob vědomě neshromažďujeme. Pokud zjistíte, že nám osobní údaje poskytlo dítě, kontaktujte nás na adrese privacy@vmware.com. Jestliže zjistíme, že nám osobní údaje poskytlo dítě mladší 14 let, podnikneme kroky k jejich výmazu.

Automatizované rozhodování: Je pro nás samozřejmostí, že neprovádíme výhradně automatizované rozhodování (včetně profilování), které by vás mohlo právně nebo jinak významně poškodit.  Automatizovaná rozhodnutí jsou rozhodnutí týkající se vás, která jsou činěna automaticky na základě počítačového závěru (pomocí softwarových algoritmů) bez posouzení ze strany člověka.  Pokud se vás bude automatizované rozhodování týkat, jasně vám to v daném okamžiku sdělíme a budete mít právo rozhodnutí napadnout, vyjádřit svůj názor a požadovat, ať rozhodnutí posoudí člověk. 

Externí odkazy a funkce sociálních sítí: Naše funkce mohou nabízet odkazy nebo umožňovat propojení s webovými stránkami, službami, sociálními sítěmi, aplikacemi nebo funkcemi sociálních sítí třetích stran, jako jsou tlačítka „Sdílet“ nebo „To se mi líbí“.  Návštěvou těchto stránek nebo kliknutím na tyto odkazy můžete třetí straně povolit shromažďovat a používat vaše osobní údaje. Osobní údaje, které se rozhodnete poskytnout těmto třetím stranám, dále nejsou předmětem tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. Než s nimi začnete komunikovat nebo než jim poskytnete své osobní údaje, doporučujeme, abyste si přečetli jejich oznámení o ochraně osobních údajů a podmínky používání, ve kterých se dozvíte, jak mohou být shromažďovány a používány. Společnost VMware nemá vliv na postupy ochrany osobních údajů těchto třetích stran, ani neschvaluje či nevydává žádná stanoviska ohledně webových stránek, služeb, sociálních sítí či aplikací těchto třetích stran.

Změny v tomto oznámení o ochraně osobních údajů: Společnost VMware bude toto oznámení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolovat a aktualizovat s ohledem na proměnlivé právní, technické a obchodní podmínky. Při aktualizaci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů uvedeme datum jeho poslední revize výše. Pokud v tomto oznámení o ochraně osobních údajů nastanou podstatné změny, podnikneme příslušné kroky, abychom vás informovali způsobem, který bude odpovídat významu provedených změn, a to v souladu s platnými zákony. Doporučujeme si tohle oznámení o ochraně osobních údajů pravidelně pročítat, abyste měli přehled, jak společnost VMware chrání vaše údaje.

Kalifornský zákon o ochraně osobních údajů: Firma, na kterou se vztahuje kalifornský občanský zákoník (paragraf 1798.83), je povinna na požádání informovat své zákazníky se sídlem v Kalifornii o totožnosti všech třetích osob, kterým v uplynulém kalendářním roce zpřístupnila osobní údaje, a o typu zpřístupněných osobních údajů pro účely přímého marketingu třetích stran. Upozorňujeme, že podle kalifornského práva jsou firmy povinny odpovědět na žádost zákazníka pouze jednou za kalendářní rok.

Kromě toho musí podnik, na nějž se vztahuje kalifornský zákon o podnikání a profesích (paragraf 22581), umožnit obyvatelům Kalifornie do věku 18 let, kteří jsou registrovanými uživateli online stránek, služeb nebo aplikací, požádat o odstranění obsahu či informací, které zveřejnili, a žádosti musí být vyhověno. Tato žádost musí obsahovat podrobný popis konkrétního obsahu nebo údajů, které mají být odstraněny. Vezměte prosím na vědomí, že vaše žádost nezaručuje úplné nebo komplexní odstranění obsahu či údajů zveřejněných online a že za určitých okolností nemusí zákon odstranění povolovat nebo vyžadovat.

Pokud jste obyvatelem Kalifornie a chcete podat některý druh žádosti uvedený výše, kontaktujte nás na adrese privacy@vmware.com.

ČÁST X: JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, můžete nám napsat na e-mailovou adresu privacy@vmware.com nebo na poštovní adresu: Office of the General Counsel of VMware, Inc., 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, USA.