Vždy, když bude společnost VMware jednající jako zpracovatel údajů sdílet osobní údaje pocházející z Evropského hospodářského prostoru („EHP“), bude tak činit na základě svého irského komisaře pro ochranu údajů a podobně schválených závazných firemních pravidel známých pod názvem Závazná firemní pravidla společnosti VMware, která poskytují těmto osobním údajům dostatečnou ochranu a jsou závazná pro celou skupinu VMware Group.

Závazná firemní pravidla společnosti VMware byla evropskými úřady na ochranu osobních údajů schválena 23. května 2018. Potvrzení, že toto přezkoumání bylo dokončeno, si můžete zobrazit zde. Závazná firemní pravidla společnosti VMware, která se vztahují na případy, kdy společnost VMware zpracovává osobní údaje jménem svých zákazníků, si můžete přečíst zde. Chcete-li zobrazit seznam přidružených společností společnosti VMware, které podepsaly smlouvu v rámci skupiny týkající se závazných firemních pravidel společnosti VMware, klikněte sem. Další informace získáte po kliknutí sem.