Datum účinnosti: 3. ledna 2018

Toto Oznámení o používání souborů cookie vysvětluje, jak skupina VMware, Inc. a její společnosti (dále jen „VMware“, „my“, „nám“ a „naše“) používá soubory cookie a podobné technologie (například webové majáky), když navštívíte kterékoli z našich webových stránek, které odkazují na toto oznámení (jako např. www.vmware.com) (dále jen „webové stránky“) anebo které pracují s online reklamami VMware nebo marketingovými emaily (společně dále jen „online funkce“), a když používáte některou z našich mobilních aplikací nebo určité produkty VMware anebo služby používané Vaší organizací. Vysvětluje, čím tyto technologie jsou a proč je používáme, jakož i Vaše práva na kontrolu jejich využívání z naší strany.

V některých případech můžeme používat soubory cookie a podobné technologie ke shromažďování osobních informací nebo údajů, které se stávají osobními informacemi, pokud je zkombinujeme s dalšími údaji. V takových případech kromě oznámení o používání souborů cookie dále platí i Oznámení VMware o ochraně soukromí.

ČÁST I: NAŠE POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Co jsou soubory cookie?
Soubory cookie jsou malé datové soubory, které se do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení ukládají při návštěvě webových stránek. Soubory cookie jsou široce využívány organizacemi k tomu, aby jejich webové stránky nebo řešení fungovaly, případně aby fungovaly efektivněji, a dále také pro účely vykazování informací.

Soubory cookie nastavené operátorem webových stránek se nazývají „soubory cookie první strany“. Soubory cookie nastavené jinými stranami se nazývají „soubory cookie třetích stran“. Soubory cookie třetích stran umožňují nabízet na webu nebo jeho prostřednictvím prvky nebo funkce třetích stran (např. reklamu, interaktivní obsah a analytiku). Strany, které tyto soubory cookie třetích stran nastavují, jsou schopny rozpoznat Váš počítač, a to jak při jeho návštěvě dotyčné webové stránky, tak i při jeho návštěvě některých dalších webových stránek nebo mobilních aplikací.

Proč soubory cookie používáme?
Soubory cookie první strany a třetích stran používáme z několika důvodů. Některé soubory cookie jsou potřebné z technických důvodů, aby naše online funkce, mobilní aplikace, produkty anebo služby fungovaly, a tyto soubory označujeme jako „klíčové“ nebo „nezbytně nutné“ soubory cookie. Ostatní soubory cookie nám také umožňují sledovat, jak naši uživatelé a potenciální zákazníci používají a reagují na naše online funkce, mobilní aplikace a produkty anebo služby, pomáhají nám vylepšovat je a přizpůsobovat je podle zkušeností získaných při jejich využívání, a konečně poskytovat cílenější online reklamní a marketingové kampaně. Umožňují nám rovněž provádět analýzu našich online kampaní i analýzu využití a výkonu některých našich online funkcí, mobilních aplikací, produktů anebo služeb. Třetí strany zavádějí soubory cookie prostřednictvím našich online funkcí, mobilních aplikací a produktů anebo služeb pro reklamu a analytické nebo další účely. Podrobnější popis uvádíme níže.

Jaké soubory cookie používáme?
Konkrétní typy souborů cookie první strany a třetích stran zobrazovaných pomocí našich online funkcí a jejich účely jsou popsány v našem Nástroji pro povolení souborů cookie.

A co funkce sociálních médií?
Naše online funkce anebo mobilní aplikace mohou využívat funkcí sociálních médií, jako je např. tlačítko „Líbí se mi“ na Facebooku (dále jen „funkce sociálních médií“). Tyto funkce mohou zapisovat vaši adresu IP, stránku, kterou navštěvujete na našem webu anebo mobilní aplikaci, a mohou nastavit soubor cookie, který umožní správný běh funkce. Můžete Vám být nabídnuta možnost umístit pomocí takových funkcí sociálních médií informace o vašich aktivitách na našich webových stránkách anebo mobilních aplikacích se stránkou Vašeho profilu, která je prezentována sítí sociálních médií třetí strany, abyste mohli komunikovat s ostatními ve Vaší síti. Funkce sociálních médií jsou hostovány třetí stranou anebo přímo na našich webových stránkách, případně mobilních aplikacích. Vaše interakce s těmito funkcemi se řídí zásadami ochrany soukromí společnosti, která je poskytuje.

ČÁST II: NAŠE VYUŽÍVÁNÍ PODOBNÝCH TECHNOLOGIÍ

Jaké podobné technologie používáme?
Soubory cookie nejsou jediným způsobem, jak rozpoznat nebo sledovat uživatele našich online funkcí, mobilních aplikací, produktů anebo služeb. Podle potřeby někdy používáme jiné podobné technologie, jako jsou webové majáky (někdy nazývané „sledovací pixely“ nebo „transparentní gify“), které sledují uživatele našich online funkcí, mobilních aplikací, produktů anebo služeb. Jedná se o malé grafické soubory obsahující jedinečný identifikátor, který nám umožňuje rozpoznat, kdy někdo pracoval s našimi online funkcemi, mobilními aplikacemi, produkty či službami anebo otevřel námi odeslaný e-mail. To nám například umožňuje sledovat vzorce chování uživatelů při využívání našich online funkcí, mobilních aplikací a produktů anebo služeb, poskytovat nebo využívat soubory cookie, zjišťovat, zda jste do našich online funkcí, mobilních aplikací a produktů anebo služeb přešli z online reklamy zobrazené na webových stránkách třetích stran, zlepšovat výkony online funkcí, mobilních aplikací a produktů anebo služeb a měřit úspěšnost e-mailových marketingových kampaní. V řadě případů jsou tyto technologie závislé na řádné funkčnosti souborů cookie, a proto odmítnutí souborů cookie jejich fungování narušuje.

A co soubory flash cookie nebo místní sdílené objekty?
Naše online funkce anebo mobilní aplikace mohou také používat tzv. „soubory flash cookie“ (známé též jako „místní sdílené objekty“ nebo „LSO“), které mimo jiné sbírají a ukládají informace o Vašem využívání našich služeb, slouží k předcházení podvodům a k dalším operacím na webu.

Pokud nechcete, aby byly soubory cookie v počítači uloženy, můžete upravit nastavení přehrávače Flash Player pro zablokování úložiště souborů flash cookie pomocí nástrojů obsažených v panelu Website Storage Settings Panel. Můžete také kontrolovat soubory flash cookie tak, že přejdete na panel Global Storage Settings Panel a budete postupovat podle pokynů (které mohou zahrnovat pokyny vysvětlující např. odstranění stávajících souborů flash cookie odkazujících na „informace“ na webu Macromedia, jak zabránit umístění flash LSO na Váš počítač bez Vašeho souhlasu a v případě Flash Player v. 8 a novější také jak zablokovat soubory flash cookie, které nejsou dodávány operátorem stránky, kterou právě používáte).

Upozorňujeme, že nastavení přehrávače Flash Player zabraňující akceptaci souborů flash cookie nebo ji omezující může snížit nebo znemožnit funkčnost některých aplikací Flash, potenciálně také aplikací Flash používaných v souvislosti s našimi službami nebo online obsahem.

ČÁST III: NAŠE POUŽITÍ CÍLENÉ ONLINE A MOBILNÍ REKLAMY

Společnost VMware zaměstnává jednoho i více poskytovatelů služeb třetích stran, aby sledovala a analyzovala jednak individuální využití, jednak objemové statistické informace z interakcí s našimi online funkcemi anebo mobilními aplikacemi. Spolupracujeme s jednou nebo více třetími stranami (například inzerenty a reklamními sítěmi) na zobrazování reklam na našich webových stránkách anebo mobilních aplikacích, případně též na správě a zobrazování reklam na jiných stránkách třetích stran.

Tyto třetí strany používají soubory cookie, webové majáky, pixelové tagy a podobné sledovací technologie ke shromažďování a využívání určitých informací o Vašich aktivitách na internetu, a to v našich online funkcích, mobilních aplikacích anebo jiných stránkách třetích stran. Tyto informace mohou být použity samostatně nebo v kombinaci s dalšími informacemi o Vás, které získáme z jiných zdrojů (např. naši datoví partneři), a kontaktními údaji, odbornými informacemi a historií transakcí VMware (získanou z naší databáze řízení vztahů se zákazníky), abychom poznali Vaše zájmy a dodávali Vám zacílenou reklamu a lépe na míru přizpůsobené marketingové informace podle Vašich aktivit při prohlížení webu a zjištěných zájmů (dále jen „reklama založená na zájmech“). Taková reklama založená na zájmech bude poskytována pouze tam, kde to dovolují platné zákony, a v souladu s Vašimi reklamními a marketingovými preferencemi.

Naši poskytovatelé služeb třetích stran mohou také používat soubory cookie nebo webové majáky ke sběru informací o Vašich návštěvách našich webových stránek anebo jiných webových stránek třetích stran za účelem měření a sledování účinnosti reklam a našich online marketingových aktivit (například shromažďováním údajů o tom, kolikrát kliknete na některou z našich reklam).

Informace získané tímto procesem nám neumožňují identifikovat Vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní informace, které by Vás přímo identifikovaly, pokud se je nerozhodnete poskytnout.

ČÁST IV: VAŠE MOŽNOSTI KONTROLY NAŠEHO POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE, PODOBNÝCH TECHNOLOGIÍ A CÍLENÉ ONLINE A MOBILNÍ REKLAMY

Jak můžete kontrolovat naše používání souborů cookie, podobné technologie a cílenou online a mobilní reklamu?
Máte právo rozhodnout se, zda chcete soubory cookie přijmout, nebo odmítnout. Svoje preference můžete ve vztahu k souborům cookie zobrazovaným na našich webových stránkách vyjádřit pomocí našeho nástroje pro povolení souborů cookie.

Tam, kde naše mobilní aplikace využívají službu Google Analytics a s ní spojené soubory cookie, můžeme poskytnout další informace v příslušném oznámení o ochraně soukromí. Další informace o tom, jak se lze z této analytiky Google v rámci těchto aplikací odhlásit, najdete na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Informace o tom, jak můžete kontrolovat soubory cookie pro Google Analytics používané v rámci produktů a/nebo služeb VMware, jsou uvedeny níže.

Ovládací prvky prohlížeče: Můžete nastavit nebo změnit ovládací prvky svého webového prohlížeče pro přijetí nebo odmítnutí souborů cookie. Pokud se rozhodnete soubory cookie odmítnout, můžete naše online funkce, produkty anebo služby používat i nadále, avšak Váš přístup k některým funkcím a oblastem našich webových stránek a k určitým produktům anebo službám může být omezen. Jelikož prostředky, kterými můžete soubory cookie pomocí ovládacích prvků webového prohlížeče odmítnout, se podle používaného prohlížeče liší, doporučujeme pro více informací navštívit nabídku nápovědy prohlížeče.

Zablokování reklamy založené na zájmech: Většina reklamních sítí nabízí způsob, jak tuto možnost reklamy založené na zájmech odhlásit. Pokud chcete získat více informací, navštivte http://www.aboutads.info/choices/ nebo http://www.youronlinechoices.com.

Mobilní reklama: Můžete se rozhodnout, že Vaše identifikátory pro mobilní reklamu se nebudou používat pro určité typy reklamy založené na zájmech, včetně námi poskytované reklamy, a to změnou nastavení v mobilním zařízení Apple nebo Android podle nejnovějších zveřejněných pokynů. Pokud se odhlásíte, odstraníme veškerá data o Vás a sběr nebo sledování dat již provádět nebudeme. Náhodný identifikátor, který jsme Vám my (nebo naši externí partneři) předtím přidělili, bude rovněž odstraněn. To znamená, že pokud se v pozdější době rozhodnete znovu přihlásit, nebudeme moci pokračovat tam, kde jsme přestali, a sledovat Vás pomocí stejného ID jako předtím a budete pro všechny praktické účely novým uživatelem našeho systému.

Příkaz Nesledovat: Některé internetové prohlížeče – například Internet Explorer, Firefox a Safari – zahrnují schopnost vysílat signály „Do not Track“ nebo „DNT“ (Nesledovat). Vzhledem k tomu, že pro signály „DNT“ nebyly přijaty jednotné standardy, naše webové stránky v současné době signály „DNT“ nezpracovávají, ani na ně neodpovídají. VMware respektuje soukromí a cílevědomou volbu a bude se snažit pokračovat v monitorování vývoje technologie DNT pro prohlížeče a implementace standardu. Chcete-li se o DNT dozvědět více, přejděte na stránku „All About Do Not Track“.

Jaké jsou soubory cookie a podobné technologie používané v produktech a službách VMware?
Souborů cookie mohou využívat i produkty a služby VMware. Některé z nich jsou soubory cookie relací uložené v dočasné paměti, které se po skončení prohlížecí relace koncového uživatele neuchovávají a nezískávají informace z jeho zařízení. Jiné jsou používány k rozpoznávání vracejících se uživatelů a zapamatování preferencí. Mohou být také důležitými nástroji, používanými při provozu a údržbě a monitorování ochranných prvků zabezpečení u produktů a služeb společnosti VMware. U některých produktů a služeb VMware může společnost VMware používat také soubory cookie třetích stran. Společnost VMware shromažďuje a využívá omezená data zejména pomocí souborů cookie, které nabízí služba Google Analytics:

  • Sbírá data přímo z prohlížečů koncových uživatelů, které jsou používány k zobrazování nebo přijímání příslušného produktu anebo služby VMware, a využívá je k řešení problémů. Sebraná a odvozená data zahrnují údaje o využití (definované v Oznámení o ochraně soukromí), které může společnost VMware upotřebit k diagnostice a zdokonalování svých produktů a služeb a přípravě doporučení. Další informace o tom, jak společnost Google shromažďuje a využívá tato data, když koncový uživatel tyto produkty anebo služby VMware používá, najdete na adrese www.google.com/policies/privacy/partners/.

  • Produkty a služby VMware dostupné online mohou také využívat službu Google Analytics týkající se demografických údajů a přehledů zájmů. Ty se nepoužívají pro reklamní funkce společnosti VMware nebo třetích stran, nýbrž k pochopení způsobu, jakým koncoví uživatelé procházejí a komunikují s těmito produkty a službami společnosti VMware, a k informování společnosti VMware, jak může používat, optimalizovat nebo vylepšovat tyto produkty a služby VMware. Tyto přehledy jsou také získávány pomocí identifikátoru v kombinaci se souborem cookie, který poskytuje společnost Google.

Další informace o tom, jak se z této analytiky Google v rámci produktů a služeb VMware odhlásit, najdete na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Některé produkty a služby společnosti VMware využívají zkušeností zákazníků a programů pro zlepšení produktů, které mohou být podrobněji popsány ve Středisku záruk a důvěry VMware. Jedná se o produkty a služby společnosti VMware, ke kterým koncoví uživatelé přistupují z titulu své pracovní funkce, kdy jejich zaměstnavatel nebo organizace využívá produkty anebo služby VMware pro svou činnost.

ČÁST V: AKTUALIZACE A DALŠÍ INFORMACE

Jak často budeme toto oznámení o používání souborů cookie aktualizovat?
Toto oznámení o souborech cookie můžeme občas aktualizovat, abychom upozornili např. na změny v souborech cookie, které používáme, nebo z jiných provozních, právních nebo regulačních důvodů. Pro aktuální přehled o používání souborů cookie a souvisejících technologií je tudíž znění tohoto oznámení třeba pravidelně kontrolovat.

Datum v horní části tohoto oznámení o souborech cookie označuje, kdy bylo naposledy aktualizováno.

Kde můžete získat další informace?
Máte-li jakékoli dotazy ohledně používání souborů cookie nebo jiných technologií, napište nám prosím na e-mailovou adresu privacy@vmware.com.