Toto oznámení popisuje osobní údaje, které shromažďujeme za účelem správy našeho podnikání a našich vztahů se zákazníky, návštěvníky a účastníky akcí.

Pokud jste obyvatelem státu Kalifornie, vysvětluje toto oznámení, jaká máte práva na ochranu osobních údajů a jak je můžete uplatnit.

Toto oznámení se týká osobních údajů, které shromažďujeme o uchazečích o práci v souvislosti s náborem zaměstnanců.

Toto oznámení se týká údajů, které shromažďujeme v souvislosti s nasazením našich produktů a služeb u našich zákazníků.

Toto prohlášení vysvětluje, jaké typy údajů jsou shromažďovány prostřednictvím nabídky řešení Workspace ONE UEM od uživatelů zákazníků a z jejich zařízení.

Datum účinnosti: pondělí 1. listopadu 2021

 

Toto oznámení o souborech cookie popisuje, jak společnost VMware, Inc., a společnosti její skupiny (podle definice našeho oznámení o ochraně osobních údajů) („společnost VMware“, „my“, „nám“ a „naše“), používají soubory cookie a podobné technologie, když:

  • Navštívíte naše webové stránky, stránky sociálních sítí, mobilní aplikace společnosti VMware (které odkazují na toto oznámení o souborech cookie), online reklamy, marketingová sdělení (naše „online funkce“), pracujete s nimi nebo je používáte.
  • Používáte nebo zakoupíte produkty a služby společnosti VMware (včetně mobilních aplikací), které byly nasazeny některým z našich firemních zákazníků, například vaším zaměstnavatelem (naše „služby“).

Toto oznámení popisuje tyto technologie a proč je používáme, jakož i vaše práva na kontrolu jejich používání z naší strany. Podrobné informace týkající se souborů cookie a podobných technologií, které používáme v souvislosti s našimi službami, naleznete v Oznámení společnosti VMware o produktech a službách.

Toto oznámení o souborech cookie se nevztahuje na používání souborů cookie v rámci online funkcí a služeb poskytovaných naší přidruženou společností Carbon Black, Inc. Další informace získáte v zásadách společnosti Carbon Black pro soubory cookie.


Soubory cookie a podobné technologie můžeme používat ke shromažďování osobních údajů nebo údajů, které se stávají osobními údaji, pokud je zkombinujeme s dalšími údaji. V takových případech kromě tohoto oznámení o souborech cookie dále platí i Oznámení společnosti VMware o ochraně osobních údajů (v souvislosti s online funkcemi) nebo Oznámení společnosti VMware o ochraně osobních údajů v souvislosti s produkty a službami (v souvislosti se službami).

OBSAH

Co jsou soubory cookie?

Soubory cookie jsou malé datové soubory, které se do počítače nebo mobilního zařízení ukládají při návštěvě webových stránek nebo používání online služeb. Soubory cookie využívá většina organizací k zajištění funkčnosti svých webových stránek nebo služeb, případně k jejich lepší funkčnosti, a dále k vykazování informací. Existují dva typy souborů cookie: soubory cookie relace a trvalé soubory cookie. Soubory cookie relace jsou uloženy v dočasné paměti, přičemž po skončení relace prohlížeče se odstraní a ze zařízení koncového uživatele nezískávají žádné informace. Naproti tomu trvalé soubory cookie zůstávají uloženy v podsložce prohlížeče zařízení koncového uživatele a aktivují se, když znovu navštívíte stránky, které dané soubory cookie vytvořily. Tam zůstávají po dobu nastavenou v souboru cookie.

Soubory cookie nastavené provozovatelem webových stránek nebo služby se nazývají „soubory cookie první strany“. Soubory cookie nastavené jinými stranami se nazývají „soubory cookie třetích stran“. Soubory cookie třetích stran obvykle umožňují nabízet na webových stránkách, v rámci služeb nebo jejich prostřednictvím určité prvky či funkce třetích stran (například reklamu, interaktivní obsah a analytické funkce). Třetí strany, které takové soubory cookie vytvoří, jsou schopny rozpoznat počítač osoby při návštěvě takových webových stránek nebo při použití takové služby, stejně jako při návštěvě některých jiných webových stránek.

Jaké soubory cookie používáme a proč?

Můžeme používat tři typy souborů cookie:

  • Potřebné soubory cookie: Tyto soubory cookie (označované také jako „nepostradatelné“ nebo „nezbytně nutné“ soubory cookie) jsou potřebné z technických důvodů pro provozování našich online funkcí a služeb. Bez těchto souborů cookie by online funkce a služby nemohly fungovat. Chceme, abyste se obeznámili s těmito potřebnými soubory cookie a důvody, proč je používáme. K jejich používání v našich online funkcích a službách však nepotřebujeme váš souhlas, protože nám slouží pouze k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby či informace, o které jste požádali.
  • Funkční soubory cookie: Tyto soubory cookie mohou sloužit ke zlepšování výkonu a funkčnosti našich online funkcí a služeb, ke správě vašich preferencí, k analýze a přizpůsobení vašeho používání online funkcí a služeb nebo obecně k lepšímu pochopení způsobu, jakým jsou používány naše online funkce a služby. Domníváme se, že takové soubory cookie vám usnadňují práci s online funkcemi a službami, pro jejichž provozování však nejsou nezbytné. Z tohoto důvodu můžete tyto soubory cookie zakázat, jak je uvedeno níže. Vezměte však prosím na vědomí, že bez nich mohou být některé funkce (například videa) nedostupné.
  • Reklamní/cílené soubory cookie: Tyto soubory cookie slouží ke zvyšování relevance reklamních zpráv. Vykonávají funkce (například brání opakovanému zobrazování stejné reklamy), které zajišťují řádné zobrazování reklam inzerentů a v některých případech výběr reklam na základě vašich zájmů. Používání těchto souborů cookie můžete zakázat, jak je uvedeno níže.

Soubory cookie používané našimi online funkcemi

 

Konkrétní typy souborů cookie první strany a třetích stran používané našimi online funkcemi a jejich účely jsou popsány v našem [nástroji pro povolení souborů cookie].

Soubory cookie používané službami

 

Další informace o souborech cookie a podobných technologiích, které používáme v našich službách, naleznete v části IV našeho oznámení o ochraně osobních údajů v souvislosti s produkty a službami: Soubory cookie a technologie sledování.

Jaké podobné technologie používáme?

Soubory cookie nejsou jediným způsobem, jak lze rozpoznat nebo sledovat uživatele našich online funkcí a služeb. Příležitostně používáme jiné podobné technologie, jako jsou webové signály (někdy nazývané „sledovací pixely“ nebo „transparentní gify“), které sledují uživatele našich online funkcí a služeb. Jedná se o malé grafické soubory obsahující jedinečný identifikátor, který nám umožňuje rozpoznat, kdy někdo pracoval s našimi online funkcemi a službami (například otevřel námi zaslaný e-mail). Používání webových signálů (či podobných technologií) nám například umožňuje sledovat vzorce chování uživatelů při práci s našimi online funkcemi a službami, poskytovat soubory cookie nebo s nimi komunikovat, zjišťovat, zda jste k našim online funkcím přešli z online reklamy zobrazené na webových stránkách třetích stran, zlepšovat naše online funkce a služby a měřit úspěšnost e-mailových marketingových kampaní. V řadě případů jsou tyto technologie závislé na řádné funkčnosti souborů cookie, a proto odmítnutí souborů cookie jejich fungování narušuje.

Naše společnost, naši poskytovatelé služeb a třetí stany, s nimiž spolupracujeme, včetně reklamních sítí, mohou používat sledování mezi zařízeními nebo různými kontexty. Můžete například používat více prohlížečů na jednom zařízení nebo můžete používat více zařízení (například stolní počítače, smartphony a tablety), a v důsledku toho můžete mít v těchto různých kontextech a na různých zařízení více účtů nebo profilů. S pomocí technologie, která funguje mezi zařízeními a v různých kontextech, je možné propojit tyto různé účty či profily a odpovídající data z různých kontextů a zařízení.

A co soubory cookie Flash nebo místní sdílené objekty?

Naše online funkce a služby mohou také používat tzv. „soubory cookie Flash“ (označované též jako „místní sdílené objekty“ nebo „LSO“), které umožňují shromažďovat a ukládat informace o vašem používání našich služeb, předcházet podvodům a provádět na webových stránkách další operace.

Pokud nechcete, aby byly soubory cookie Flash ve vašem počítači ukládány, pomocí nástrojů na panelu Website Storage Settings Panel můžete upravit nastavení přehrávače Flash Player tak, aby blokoval ukládání souborů cookie Flash. Soubory cookie Flash můžete rovněž spravovat tak, že přejdete na panel Global Storage Settings Panel a budete postupovat podle pokynů (například jak odstranit stávající soubory cookie Flash – na webových stránkách společnosti Macromedia označované jako „informace“ –, jak zabránit stažení souborů Flash LSO do počítače bez vašeho souhlasu a v případě přehrávače Flash Player verze 8 nebo novější také jak blokovat soubory cookie Flash, které neposkytuje provozovatel stránky, na níž se právě nacházíte).

Upozorňujeme, že nastavení přehrávače Flash Player, které brání nebo omezuje přijímání souborů cookie Flash, může omezit či znemožnit funkčnost některých aplikací Flash a potenciálně také aplikací Flash používaných v souvislosti s našimi online funkcemi a službami.

Společnost VMware v souvislosti s používáním svých online funkcí a služeb sleduje a analyzuje používání jednotlivými osobami i hromadné statistické údaje. Dále spolupracujeme se třetími stranami (například inzerenty a reklamními sítěmi) na zobrazování reklam v našich online funkcích nebo na správě a zobrazování reklam na stránkách dalších třetích stran.

Tyto třetí strany používají soubory cookie, webové signály, pixelové značky a podobné technologie sledování ke shromažďování a používání určitých údajů o vašich aktivitách v souvislosti s našimi online funkcemi, našimi službami nebo jinými webovými stránkami a službami třetích stran. Tyto údaje mohou být používány samostatně nebo v kombinaci s dalšími údaji o vás, které získáme z jiných zdrojů (například od našich datových partnerů), a s kontaktními údaji, profesními údaji a historií transakcí společnosti VMware, abychom poznali vaše zájmy a poskytovali vám cílenou reklamu a lépe na míru upravený marketing podle vašich aktivit při procházení webových stránek a zjištěných zájmů („reklama založená na zájmech“). Tato reklama založená na zájmech bude poskytována pouze v případě, že to povolují platné zákony, a v souladu s vašimi reklamními/marketingovými preferencemi.

Naši poskytovatelé služeb, kteří jsou třetími stranami, mohou dále používat soubory cookie nebo podobné technologie ke shromažďování údajů o vašich návštěvách našich online funkcí, služeb či jiných webových stránek třetích stran za účelem měření a sledování účinnosti reklam a našich online marketingových aktivit (například shromažďováním údajů o tom, kolikrát kliknete na některou z našich reklam).

Máte právo rozhodnout o přijetí či odmítnutí souborů cookie (kromě těch, které jsou požadované nebo nezbytně nutné).

Své preference ohledně nabízených souborů cookie můžete vyjádřit: (i) v našich online funkcích pomocí nástroje pro povolení souborů cookie, (ii) prostřednictvím našich služeb podle pokynů uvedených v části IV našeho oznámení o ochraně osobních údajů v souvislosti s produkty a službami: Soubory cookie a technologie sledování nebo (iii) nastavením či úpravou ovládacích prvků prohlížeče, jak je uvedeno níže.

Ovládací prvky prohlížeče: Ovládací prvky webového prohlížeče lze nastavit nebo upravit tak, aby prohlížeč přijímal nebo odmítal soubory cookie. Pokud se rozhodnete soubory cookie odmítnout, můžete naše online funkce i nadále používat, avšak váš přístup k některým prvkům a oblastem našich online funkcí může být omezen. Prostředky, pomocí nichž můžete soubory cookie prostřednictvím ovládacích prvků webového prohlížeče odmítnout, se liší podle používaného prohlížeče, a proto vám doporučujeme vyhledat si další informace v nabídce nápovědy daného prohlížeče.

Zákaz většiny reklam založených na zájmech: Většina reklamních sítí nabízí možnost odhlášení reklamy založené na zájmech. Další informace získáte na adrese http://www.aboutads.info/choices/ nebo http://www.youronlinechoices.com.

Odhlášení sledování prostřednictvím mobilního zařízení: Pokud používáte mobilní zařízení, můžete se rozhodnout odhlásit používání vašeho mobilního identifikátoru pro určité typy reklamy založené na zájmech, včetně námi poskytované reklamy, a to změnou nastavení v mobilním zařízení Apple nebo Android podle nejnovějších zveřejněných pokynů. Pokud se odhlásíte, ukončíte tak shromažďování údajů i sledování. To znamená, že pokud se později rozhodnete opět přihlásit, nebudeme vás moci znovu sledovat pomocí stejného ID jako dříve a budete pro všechny praktické účely novým uživatelem našeho systému.

Signály Do Not Track (Nesledovat): Některé internetové prohlížeče (například Internet Explorer, Firefox a Safari) nabízejí možnost vysílat signály „Do Not Track“ (nesledovat) nebo „DNT“. Vzhledem k tomu, že pro signály „DNT“ nebyly přijaty jednotné normy, naše online funkce v současné době signály „DNT“ nezpracovávají ani na ně nereagují. Společnost VMware přistupuje k ochraně osobních údajů a smysluplným možnostem volby s veškerou vážností a bude se snažit pokračovat v monitorování vývoje technologie DNT pro prohlížeče a implementace příslušných norem. Chcete-li se o signálech „DNT“ dozvědět více, přejděte na stránku „All About Do Not Track“.

Odhlášení analýzy třetích stran

  • Google Analytics: V některých našich online funkcích používáme soubory cookie služby Google Analytics k shromažďování informací o chování uživatelů. Tyto informace nám umožňují shromažďovat datové sestavy za účelem zlepšování obsahu a výkonnosti našich stránek. Zásady společnosti Google pro ochranu osobních údajů jsou k dispozici na adrese http://www.google.com/policies/privacy/partners/.
  • Quantcast: Po získání souhlasu používáme soubory cookie společnosti Quantcast, abychom lépe porozuměli charakteristikám a demografickému složení návštěvníků některých našich online funkcí. Soubory cookie společnosti Quantcast také používáme k poskytování relevantní online reklamy jednotlivým zákazníkům. Používání souborů cookie společnosti Quantcast můžete výslovně odhlásit na adrese https://www.quantcast.com/opt-out/.

Jak často budeme toto oznámení o souborech cookie aktualizovat?
Toto oznámení o souborech cookie můžeme příležitostně aktualizovat, například aby odráželo změny souborů cookie a souvisejících technologií, které používáme, nebo z jiných provozních, právních či regulačních důvodů. Chcete-li si udržet přehled o používání souborů cookie a souvisejících technologií, měli byste toto oznámení o souborech cookie pravidelně kontrolovat.

Kde můžete získat další informace?
Máte-li jakékoli dotazy ohledně používání souborů cookie nebo jiných technologií, napište nám na e-mailovou adresu privacy@vmware.com.