Zpřístupnění soukromí platformy VMware Workspace ONE® Unified Endpoint Management™

Platnost od: listopad 2018


ČÁST I: ÚVOD

Toto zpřístupnění soukromí se týká softwaru pro jednotnou správu koncových bodů od společnosti VMware, Workspace ONE® Unified Endpoint Management™ (UEM) využívající technologii AirWatch®, včetně souvisejících mobilních aplikací VMware (souhrnně dále jako „Software“). Účelem tohoto Zpřístupnění soukromí je informovat zákazníky, kteří si zakoupí Software pro účely jednotné správy koncových bodů („Zákazníci“), a osoby, jejichž zařízení Software spravuje („Uživatelé“) o tom, jaké typy informací Software o Uživatelích a jejich zákaznících shromažďuje.

 

Uživatelé by měli vzít na vědomí, že konkrétní údaje shromažďované Softwarem závisí na tom, jak Zákazník Software nakonfiguruje. Uživatelé by si měli projít zásady ochrany osobních údajů nebo oznámení o ochraně osobních údajů Zákazníka. Společnost VMware a její poskytovatelé služeb mohou shromažďovat údaje rovněž při používání Softwaru a v rámci vztahů se Zákazníkem. Společnost VMware tato data používá v souladu se svým oznámením o ochraně soukromí a podmínkami služby. Zákazník je povinen poskytnout svým Uživatelům veškerá nezbytná oznámení a získat od nich veškerá právně závazná oprávnění nebo souhlasy týkající se používání Softwaru.

 

Toto Zpřístupnění soukromí může být čas od času aktualizováno na základě přidání nových funkcí a prvků. Doporučujeme Zákazníkům a Uživatelům, aby se na tuto stránku pravidelně vraceli.

ČÁST II: PŘEHLED SOFTWARU

Software Zákazníkům umožňuje chránit důvěrnost, bezpečnost a integritu jejich systémů a informací, ke kterým mají Uživatelé přístup ze zařízení vlastněných společností i ze svých vlastních zařízení. Software Zákazníkovi poskytuje ovládací prvky, které mu umožní správu přístupu a zabezpečení zařízení jeho Uživatelů. Software obsahuje konzolu specifickou pro Zákazníka, která mu umožňuje správu zařízení jeho Uživatelů („Konzola“) a softwaru instalovaného na zařízení Uživatele, která (i) usnadňuje komunikaci mezi zařízením Uživatele a Konzolou a (ii) poskytuje Uživateli různé kancelářské aplikace (tj. e-mailového klienta, webový prohlížeč atd.). Konkrétní funkce, které jsou pro Zákazníka nebo jeho Uživatele k dispozici, závisí na konkrétní zakoupené verzi nebo sadě, na způsobu, jakým Zákazník Software nakonfiguruje, a na tom, jaká zařízení/platformy (tj. iOS, Android, Windows atd.) a mobilní aplikace Uživatelé používají. Konzolu může hostovat Zákazník ve vlastním prostředí IT („Místní“) nebo společnost VMware („Hostovaná služba“).

ČÁST III: OVLÁDACÍ PRVKY KONZOLY

Konzola Zákazníkům poskytuje ovládací prvky, které jim pomáhají při plnění jejich právních povinností a interních programů a požadavků vyhovění předpisům. Konkrétní funkce, které jsou pro Zákazníka nebo jeho Uživatele k dispozici, závisí na konkrétní zakoupené verzi nebo sadě, na způsobu, jakým Zákazník Software nakonfiguruje, a na tom, jaká zařízení/platformy (tj. iOS, Android, Windows atd.) a mobilní aplikace Uživatelé používají. Zákazník může například prostřednictvím Konzoly nastavit pro zařízení Uživatele složitost hesla, vypršení platnosti hesla a načasování zámků obrazovky. Zákazník se může také rozhodnout povolit jiné nastavení pro zařízení vlastněná společností a zařízení vlastněná Uživateli. Následující seznam uvádí některé další možnosti, které jsou Zákazníkům k dispozici:

 • Infrastruktura: Zákazník se rozhoduje, zda bude Konzolu hostovat místně nebo zda k jejímu hostování využije platformu VMware prostřednictvím Hostované služby. Pokud si bude chtít Zákazník zachovat větší možnost kontroly prostředí, které Konzolu hostuje, včetně souvisejícího zabezpečení, bude výhodnější ji hostovat místně než na platformě VMware. Shromážděné údaje jsou Zákazníkovi k dispozici prostřednictvím Konzoly. Pokud se Zákazník rozhodne pro Hostované služby, bude mít k údajům získaným prostřednictvím Konzoly přístup také platforma VMware. Ta je však bude používat pouze způsobem uvedeným v jejích Podmínkách služby.

 • Shromažďování údajů: Pomocí Konzoly má Zákazník možnost kontrolovat typy informací, které jsou o zařízení Uživatelů shromažďovány. Konzola navíc Zákazníkovi umožňuje používat různé postupy shromažďování údajů v případě zařízení vyhrazených pro podnik, sdílených na úrovni podniku a vlastněných uživatelem. Prostřednictvím Konzoly může například Zákazník povolit nebo zakázat shromažďování následujících údajů:
  • Údaje o GPS
  • Kód zprostředkovatele/země
  • Stav roamingu
  • Údaje o využití mobilních dat
  • Využití volání
  • Využití SMS
  • Telefonní číslo zařízení
  • Osobní aplikace
  • Nespravované profily
  • Veřejná IP adresa
 • Příkazy zařízení: Zákazník se může pomocí Konzoly rozhodnout povolit nebo zakázat určité příkazy a může určit, zda provedení příkazu vyžaduje povolení Uživatele:
  • Mazání zařízení
  • Vymazání hesla zařízení/uzamknutí zařízení
  • Přístup ke Správci souborů
  • Vzdálené řízení
  • Správce registru
  • Požádat protokol zařízení
 • Zobrazení dat Uživatele: Konzola obsahuje také nastavení, které Zákazníkovi umožňuje rozhodnout, která data Uživatele správci IT prostřednictvím Konzoly uvidí. Prostřednictvím Konzoly může například Zákazník rozhodnout, zda budou následující data Uživatele viditelná správcům IT v konzole:
  • Jméno
  • Příjmení
  • Telefonní číslo
  • E-mailové účty
  • Uživatelské jméno

Společnost VMware průběžně aktualizuje a vylepšuje Software tak, aby obsahoval nové funkce a prvky. Zákazník je povinen zajistit, že Software používá v souladu se svými interními zásadami a právními požadavky, včetně poskytnutí jakéhokoli povinného oznámení Uživatelům a získání požadovaného souhlasu.

ČÁST IV: SBĚR DAT O UŽIVATELÍCH A ZAŘÍZENÍ S VYUŽITÍM SOFTWARU

Údaje o Uživateli, které může Software shromažďovat, se liší podle toho, jakou má Zákazník zakoupenou konkrétní verzi nebo sadu, způsobu, jakým zákazník Software nakonfiguruje, a podle toho jaká zařízení/platformy (tj. iOS, Android, Windows atd.) a mobilní aplikace Uživatelé používají. Příklady údajů, které může Software shromažďovat, jsou uvedeny dále.

 • Všeobecné údaje o Uživateli a zařízení shromažďované Softwarem

  Software v souvislosti s klíčovými funkcemi správy podnikové mobility shromažďuje následující typy údajů o uživateli a zařízení:

  Informace o identitě a ověřování

  • Podrobnosti o identitě (včetně jména, e-mailové adresy, telefonního čísla atd.)
  • Přihlašovací údaje a údaje o ověřování zabezpečení (včetně certifikátů, informací o doméně, údajů a času přihlašování a odhlašování, uživatelských jmen, ID registrace atd.)

  Informace o zaměstnání

  • Zaměstnavatel, vaše pracovní zařazení, adresa do zaměstnání, číslo zaměstnance
  • Informace uchovávané ve službě Active Directory Zákazníka

  Informace o zařízení

  • Typ, název, značka, model a výrobce zařízení a jeho identifikátory jako univerzální jedinečný identifikátor („identifikátor UUID“), mezinárodní identita mobilní stanice zařízení („identifikátor IMEI“), identifikátor mobilního zařízení („identifikátor MEID“), sériové číslo, mezinárodní číslo identity předplatitele mobilních služeb („číslo IMSI“), adresa internetového protokolu („IP adresa“) a adresa Media Access Control („MAC adresa“)
  • Naposledy zobrazené informace (tj. kdy se zařízení naposledy připojilo ke konzole), data protokolu
  • Informace o operačním systému zařízení (včetně sestavení operačního systému, verze, firmwaru/verzí jádra atd.)
  • Kapacita a dostupnost baterie, kapacita a dostupnost paměti, kapacita a dostupnost úložiště
  • Profily instalované v zařízení, včetně údajů o konfiguraci zařízení Uživatelů a stav vyhovění předpisům týkající se požadavků definovaných Zákazníkem v nastavení Konzoly
  • Informace o správci souborů zařízení a správci registru (zařízení se systémem Android/Windows)

  Software může také shromažďovat údaje o uživateli a zařízení v souvislosti s následujícím:


  Údaje o aplikacích spravovaných Zákazníkem: „Aplikace spravované zákazníkem“ jsou aplikace schválené Zákazníkem, které jsou nabízeny do zařízení Uživatelů Zákazníkem nebo zpřístupněny ke stažení prostřednictvím produktů jako AirWatch Agent®, Workspace ONE App Catalog™, Workspace ONE Intelligent Hub™ nebo katalogů s aplikacemi Zákazníka. Tyto mobilní aplikace mohou být vytvořené veřejné nebo interně. K informacím shromažďovaným v souvislosti s aplikacemi spravovanými Zákazníkem mohou patřit následující:

  • Názvy a podrobnosti aplikací spravovaných zákazníkem, které jsou nainstalované na zařízení, jako je název aplikace, číslo verze, velikost souboru, nastavení konfigurace, stav průběhu instalace, kódy chyb aplikací atd.
  • Technické údaje generované při používání aplikací spravovaných Zákazníkem, jako jsou aktivity spouštění, údaje o klikání, sestavy chyb a soubory protokolu, které mohou obsahovat osobní údaje Uživatele.

  Údaje o osobních aplikacích: „Osobní aplikace“ jsou aplikace, které si Uživatelé zakoupí nebo stáhnou z veřejného obchodu s aplikacemi (např. Apple App Store, Google Play Store) do svých zařízení. Zákazník je automaticky nenabízí do zařízení Uživatele a nejsou spravovány pomocí Softwaru. V závislosti na tom, jak Zákazník Software nakonfiguroval, může Software shromažďovat omezené podrobnosti o Osobních aplikacích a napomáhat tak Zákazníkovi zjistit/ověřit, že si jeho Uživatel Osobní aplikace nestáhl, což může představovat bezpečnostní hrozbu. Software neshromažďuje žádné údaje v rámci žádné z Osobních aplikací, ani k nim nemá přístup. K informacím shromažďovaným o Osobních aplikacích mohou patřit následující:

  • Název, verze, identifikátor a celková velikost Osobních aplikací instalovaných v zařízení

  Přístup ke Správci souborů: Přístup ke Správci souborů je funkce, která umožňuje přístup jen ke čtení do interního a externího úložiště zařízení. Některé mobilní aplikace (jako Workspace ONE Content™, dříve známá jako Content Locker) mohou vyžadovat přístup Uživatele ke správci souborů, aby bylo možné synchronizovat data mezi zařízením uživatele a systémy Zákazníka. Soubory lze připojit k e-mailům, které Uživatel chce odeslat atd. Pokud je to povoleno, může Software shromažďovat obsah úložiště zařízení, včetně karty SD a místně uložených souborů.


  Telekomunikační a síťové informace: Software může shromažďovat určité telekomunikační informace, jako jsou informace o zprostředkovateli, stav roamingu a použité sítě. Tyto informace Zákazníkovi pomáhají seznámit se s tím, jakým způsobem je zařízení připojeno, jak se zařízením komunikovat a jak vynutit případná omezení implementovaná Zákazníkem při používání Softwaru, například jak zabránit velkým aplikacím, aby byly automaticky nabízeny na zařízení, které nabízí roaming. Podle toho, jak Zákazník nakonfiguruje Software, mohou tyto telekomunikační a síťové informace zahrnovat následující:

  • Informace o zprostředkovateli (včetně verzí nastavení zprostředkovatele, telefonního čísla, síly signálu, stavu roamingu, současného mobilního kódu země a kódu země předplatitele a polohy země, současného kódu mobilní sítě a kódu mobilní sítě předplatitele, informace o síti zprostředkovatele SIM atd.)
  • Informace o mobilní technologii zařízení (například globální systém pro standard mobilních komunikací („GSM“) a standard Code Division Multiple Access („CDMA“))
  • Identifikátor SSID, adresa internetového protokolu („IP“) a řízení přístupu k médiím („MAC“) pro používanou síť Wi-Fi
  • Množství dat spotřebovaných síťovými připojeními, využití mobilních dat a souhrnné informace o spotřebě šířce pásma Wi-Fi (kromě obsahu)

  Údaje o komunikaci: Zákazník může Software nakonfigurovat tak, aby shromažďoval informace o použití, jako je počet volání a odeslaných nebo přijatých textových zpráv. Tyto informace mohou Zákazníkovi pomáhat se správou limitů SMS v rámci jeho plánu využití mobilních dat. Software neshromažďuje žádné údaje o obsahu textových zpráv, telefonních hovorů nebo osobních e-mailových účtů, ani k nim nemá přístup. Podle toho, jak Zákazník nakonfiguruje Software, mohou tyto údaje o komunikaci zahrnovat následující:

  • Množství využitých dat, počet přijatých nebo odeslaných SMS zpráv, statistika využití telefonních hovorů (počet realizovaných nebo přijatých hovorů, trvání hovorů), rozepsané podle telefonních čísel registrovaného zařízení
  • Jméno odesílatele, jméno příjemce, datum, čas

  Údaje o zeměpisné poloze: Podle toho, jak Zákazník nakonfiguruje Software, může Software shromažďovat údaje o zeměpisné poloze: Ve výchozím nastavení Software neshromažďuje údaje o zeměpisné poloze. Software Zákazníkovi umožňuje shromažďovat údaje o geografické poloze, protože mu tyto údaje mohou pomoci s vyhledáním ztracených zařízení nebo s distribucí funkcí a obsahuj na základě určitých zeměpisně označených lokalit. V závislosti na operačním systému a platformě zařízení mohou být Uživateli předkládána oznámení operačního systému s žádostí o souhlas uživatele se shromažďováním údajů o zeměpisné poloze. Uživatel může výběr změnit tak, že přejde na nastavení zařízení a odvolá oprávnění k zeměpisné poloze.


  Údaje prostřednictvím vzdáleného přístupu: Zákazník může pomocí Softwaru navázat přístup pro vzdálenou kontrolu, který umožňuje jeho správcům IT napomáhat s odstraňováním problémů v zařízení uživatele tím, že převezme vzdálenou kontrolu nad zařízením. Aplikace pro vzdálenou kontrolu musí být instalovaná v zařízení a v závislosti na platformě a konfiguraci může také být nutné, aby Uživatel schválil vzdálenou kontrolu v době, kdy má být převzata. Tato funkce Zákazníkovi umožňuje vzdálený přístup nebo kontrolu zařízení, včetně použití vzdálených zámků, zachycení obrazovky, vzdálených opětovných spuštění nebo vzdáleného restartování (zařízení či aplikací).

 • Další údaje pro speciální funkci mobilní aplikace VMware
  Společnost VMware poskytuje v souvislosti se Softwarem různé mobilní aplikace („Mobilní aplikace VMware“). Některé z těchto Mobilních aplikací VMware shromažďují nebo sdílejí další údaje s cílem podpory specializovaných funkcí. Například mobilní aplikace VMware, které poskytují funkci VPN nebo procházení internetu (jako Boxer a Web), shromažďují informace o adresách URL navštívených prostřednictvím těchto mobilních aplikací VMware. Shromažďované a sdílené údaje se liší podle funkce poskytované mobilní aplikací, jak je dále podrobně upřesněno v produktové dokumentaci. Následující příklady uvádějí, jaké další údaje jsou konkrétními mobilními aplikacemi VMware shromažďovány:
  • Workspace ONE Boxer™: Workspace ONE Boxer poskytuje přístup k podnikovému e-mailu, kalendáři a kontaktům. Nehostuje obsah e-mailu ani kalendáře, ale zprostředkovává přímou komunikaci mezi backendovým e-mailovým systémem Zákazníka a zařízením Uživatele. Aplikace Boxer funguje tak, že shromažďuje určité informace ze záhlaví e-mailu (jako je jméno odesílatele nebo příjemce, datum, čas, předmět atd.). Pokud je tak konfigurována, má přístup ke kalendářům v zařízení Uživatele, které překrývají firemní kalendář Uživatele, a má přístup ke kontaktům v zařízení Uživatele, aby se tyto kontakty zobrazovaly v aplikaci Boxer a aby se firemní kontakty zapsaly do aplikace kontaktů na zařízení pro účely identifikace volání. Uživatel může tuto funkci povolit nebo zakázat prostřednictvím nastavení operačního systému.

  • Workspace ONE Web™: Workspace ONE Web uživatelům poskytuje zabezpečený přístup VPN k internetovým a intranetovým webům. Může také poskytovat možnosti jednotného přihlašování, které Uživatelům umožňují přístup k webům a webovým aplikacím určeným uživatelem bez nutnosti zadávat přihlašovací údaje. Web umožňuje přímou komunikaci mezi Webem v zařízení uživatele a backendových systémech zákazníka. Web funguje tak, že shromažďuje určité další informace, jako jsou informace o prohlížeči a historie procházení v zařízení uživatele. Zaznamenává adresy URL webových serverů a stránek, které byly pomocí Webu zobrazeny, ale neposkytuje přístup VMware k obsahu zobrazenému pomocí Webu. (Pro objasnění: Software může mít přístup k tomuto obsahu do míry, do které Zákazník uchovává obsah v hostovaných službách VMware.)

  • Workspace ONE Content™: Obsah aplikace Workspace ONE umožňuje nahrávání, ukládání, úpravy, sdílení a přístup k obsahu Zákazníka ze zařízení Uživatele. Obsah je uložen v podnikovém kontejneru na zařízení Uživatele nebo v úložišti na straně spravovaného serveru, které může Zákazník hostovat pomocí Softwaru (buď Místně nebo prostřednictvím Hostované služby, v závislosti na nasazení u Zákazníka nebo na tom, co může Zákazník uchovávat ve službách třetí strany. Mobilní aplikace Content Uživateli umožňuje bezpečný přístup, distribuci a spolupráci na obsahu z jejich zařízení. Zákazník může aplikaci Content konfigurovat tak, aby umožňovala nebo omezovala přístup k určitému obsahu. Pokud se aplikace Content používá, bude mít Software přístup k údajům, jako je datum a časy přístupu k souborům a jejich sdílení, velikost souboru, názvy souborů, historie akcí Uživatele v rámci aplikace Content a podrobnosti týkající se toho, s kým uživatel prostřednictvím aplikace Content spolupracuje. Aplikace má funkci geofencingu, která správcům IT Zákazníka umožňuje umísťovat omezení geofencingu na přístup k obsahu uloženého v aplikaci Content. Funkce geofencingu nepřenáší údaje o zeměpisné poloze uživatele do Konzoly, ale mobilní aplikace Content místo toho používá údaje o zeměpisné poloze místně na zařízení k provádění geofencingu.

  • Workspace ONE People™: Aplikace Workspace ONE People Uživatelům umožňuje přístup k údajům o organizaci a uživateli, které Zákazník spravuje, jako jsou organizační grafy, kancelářské lokality, hierarchie řízení, fotografie v adresáři zaměstnanců a kontaktní údaje. Zákazník může nakonfigurovat úroveň detailů profilu.

  • Doplňky OEM pro aplikaci Agent: Pro některé zákazníky společnost VMware provozuje přizpůsobené mobilní aplikace OEM (původní výrobce zařízení odkazující na výrobce hardwaru nebo platformy), které doprovázejí standardní mobilní aplikaci AirWatch Agent nebo Workspace ONE Intelligent Hub, používané ke správě mobilního zařízení. Tyto mobilní aplikace OEM mohou nabízet další funkce a shromažďovat další datové body na základě specifikací Zákazníka nebo zařízení. Mohou sem například patřit informace o kódech poskytovatelů, stavu baterie a další údaje související se zařízením zákazníka nebo specifikacemi produktu.
 • Sada SDK (Software Development Kit): Sada Workspace ONE Software Development Kit („Workspace ONE SDK“) je knihovna kódů, kterou mohou používat vývojáři mobilních aplikací k vytváření možností pro zabezpečení, konfiguraci a správu pro své vlastní mobilní aplikace mimo VMware. Aplikace, které sadu Workspace ONE SDK používají, shromažďují a přenášejí určitá data, jako jsou informace o identitě a ověřování a informace o zařízení, jak je popsáno výše, spolu s údaji ze zpráv o chybách a analytických údajů zpět do služby VMware níže popsaným způsobem. Když aplikace používá sadu Workspace ONE SDK ke zprostředkování funkce tunelování, aplikace přenáší do systémů VMware také adresy URL webů navštěvovaných pomocí této funkce tunelování. Vývojáři aplikací třetích stran, kteří používají sadu Workspace ONE SDK, mohou podle vlastního uvážení tuto sadu nakonfigurovat také tak, aby shromažďovala ostatní vlastní datové body. Toto zpřístupnění soukromí popisuje pouze shromažďování údajů uživatelů službou VMware pouze ze sady Workspace ONE SDK; neřeší postupy vývojářů třetí strany, kteří mohou začlenit Workspace ONE SDK do svých mobilních aplikací mimo VMware.

 • Podávání zpráv o chybách: Software může shromažďovat zprávy o chybách, včetně zpráv z mobilních aplikací VMware („Zprávy o chybách“). Správce IT Zákazníka může zakázat shromažďování zpráv o chybách v nastavení Konzoly. Zprávy o chybách mohou obsahovat údaje o uživateli, jako je IP/MAC adresa, informace o zařízení (včetně jedinečných identifikátorů, typu zařízení, poskytovateli, operačním systému, modelu, systému atd.) a informace o zeměpisné poloze. Zprávy o chybách jsou Zákazníkovi poskytovány prostřednictvím Softwaru a umožňují mu řešit problémy na straně Uživatele. VMware může Zprávy o chybách používat také k vylepšování našich produktů a služeb a řešení problémů a poskytování podpory našim Zákazníkům.

 • Analytické údaje: VMware shromažďuje určité údaje o konfiguraci, výkonu, použití a další analytické údaje od našich Zákazníků a Uživatelů našich Zákazníků pro různé účely, včetně zlepšování našich produktů a služeb, oprav problémů, pomoc s lepším porozuměním, jak naši Zákazníci používají naše produkty a služby, a poskytování poradenství našim Zákazníkům ohledně nejlepšího nasazení a používání našich produktů a služeb. Existuje řada různých programů pro shromažďování údajů, kterých se může Zákazník/Uživatel účastnit při používání značkových produktů a služeb Workspace ONE. Více informací získáte na stránce Středisko důvěry Workspace ONE.

 • Provozní údaje: VMware může sledovat a shromažďovat údaje o konfiguraci, výkonu, použití a spotřebě související s tím, jak Zákazník a jeho Uživatelé Softwaru usnadňují poskytování služby (souhrnně dále jako „Údaje o provozu“), jak je popsáno v Prohlášení o ochraně osobních údajů VMware.
ČÁST V: VYMAZÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Software umožňuje dva různé typy mazání zařízení:

 • Podnikové vymazání – Podnikové vymazání odstraní všechny aplikace spravované zákazníkem a jakékoli informace uložené v aplikacích spravovaných zákazníkem. Neslouží k odstranění osobních aplikací nebo fotografií, videí, textových zpráv nebo osobních e-mailů uložených v Osobních aplikacích.

 • Úplné vymazání zařízení – Úplné vymazání zařízení je kompletní resetování továrního nastavení. Tento typ mazání odebere ze zařízení všechna data a aplikace.

Správce IT zákazníka může vybrat, která funkce mazání zařízení bude povolena, a může provést tento typ mazání z Konzoly, a to buď ručně nebo prostřednictvím automatické akce vyhovění. Možnost provést úplné vymazání zařízení nelze u konkrétního zařízení zapnout po registraci zařízení. To znamená, že pokud je nastavení vypnuté, když Uživatel zařízení zaregistruje, Zákazník nemůže provést úplné vymazání zařízení Uživatele, a to ani v případě, že Zákazník toto nastavení povolí v Konzole. V závislosti na konfiguraci Zákazníka si Uživatelé mohou zvolit, zda provedou podnikové vymazání svých zařízení na samoobslužném portálu.

ČÁST VI: TRANSPARENTNOST UŽIVATELE

V rámci procesu registrace zařízení Software nabídne dialogové okno soukromí do mobilního zařízení Uživatele, což Uživateli umožní projít si souhrn nastavení povolených pro Software na jejich zařízení. V některých případech může mít Uživatel také možnost řídit povolení určitých funkcí Softwaru, a to prostřednictvím samoobslužného portálu nebo nastavení jejich zařízení. Většina mobilních aplikací VMware Mobile zpřístupněných prostřednictvím služby VMware má dialogové okno ochrany soukromí, které obsahuje (i) přehled údajů shromažďovaných mobilní aplikací, (ii) povolení, která bude mobilní aplikace vyžadovat a (iii) možnost zasílat analytické údaje do služby VMware (pokud Zákazník nezakázal odesílání analytických údajů všem Uživatelům). Software nabízí také funkci, kterou mohou Zákazníci využívat prostřednictvím Konzoly a která umožňuje poskytnout uživatelům odkaz na oznámení o ochraně osobních údajů prostřednictvím dialogového okna zabezpečení.

Části Softwaru, které umožňují monitorování zařízení Konzolou, běží na pozadí zařízení a nemusí poskytovat další upozornění, když tyto funkce probíhají v reálném čase.

ČÁST VII: ŽÁDOSTI SUBJEKTŮ ÚDAJŮ O PŘÍSTUP

Společnost VMware nemá žádný přímý vztah s Uživateli, jejichž údaje zpracovává v souvislosti s poskytováním Softwaru a jakýchkoli přidružených služeb. Uživatel, který požaduje přístup nebo chce opravit, doplnit či odstranit nepřesné údaje, by se měl obrátit přímo na Zákazníka. Jestliže Zákazník požádá společnost VMware o změnu nebo odebrání údajů, odpovíme na jeho žádost v souladu s naší dohodou s příslušným Zákazníkem nebo jinak v souladu s požadovanou legislativou.

ČÁST VIII: JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se tohoto zpřístupnění soukromí, můžete nám napsat na e-mailovou adresu privacy@vmware.com nebo na poštovní adresu: Office of the General Counsel of VMware, Inc., 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, USA.