Představení budoucnosti aplikací

Chcete se dozvědět, jak vzájemná spolupráce řešení vSphere 7 a Kubernetes převratným způsobem mění moderní aplikace?

Přehrát

Modernizace aplikací 

Můžete provozovat infrastrukturu, vytvářet na ní nové nativní cloudové aplikace nebo modernizovat stávající aplikace, a to v jakémkoli cloudu. Další informace získáte na stránce Řešení pro modernizaci aplikací.

Tanzu Mission Control

Řízení z jednoho místa vám umožní zajišťovat a používat zásady ve všech vašich klastrech řešení Kubernetes v různých cloudech.

Tanzu Build Service

Automatizované vytváření, správa a řízení kontejnerů v podnikovém měřítku.

Tanzu Kubernetes Grid

Všudypřítomný modul runtime řešení Kubernetes integrovaný v řešení vSphere, který můžete provozovat ve veřejných cloudech i hraničních zařízeních.

Tanzu Application Catalog

Spravovaný a přizpůsobený katalog aplikací a součástí, dostupný ve vašem privátním úložišti.

Pivotal GemFire

Platforma pro distribuovanou správu dat, zvláště vhodná pro důležité transakční systémy s velkými objemy dat, které vyžadují nízkou latenci.

Pivotal RabbitMQ

Vysoce škálovatelný systém front založený na protokolu, který lze snadno nasadit a který vás prakticky zbaví starostí se zpracováním toku zpráv.

Tanzu Application Service

Modul runtime aplikací optimalizovaný pro rámce Spring a Spring Boot, který nabízí okamžitě použitelné mikroslužby, provoz a zabezpečení.

Tanzu Observability by Wavefront

Řešení pro pozorovatelnost na podnikové úrovni, které poskytuje metriky a poznatky z celého prostředí, od infrastruktury až po aplikace.

Tanzu Service Mesh

Technologie sítě služeb na podnikové úrovni, která vám umožňuje propojovat a chránit vaše mikroslužby ve víceklastrovém prostředí řešení Kubernetes.

VMware Pivotal Labs

Odborníci na nativní cloudová řešení urychlují poskytování softwaru, modernizují vaše aplikace a současně snižují provozní náklady a rizika.

Pivotal tc Server

Nenáročný server pro aplikace v jazyce Java, který na základě rozšíření serveru Apache Tomcat umožňuje toto řešení používat i v rozsáhlých prostředích aplikací nepostradatelných pro chod organizace.

Pivotal App Suite

Platforma middleware, na které vývojáři a provozní týmy vytvářejí a provozují vlastní aplikace s možností škálování pomocí cloudu.

Privátní a hybridní cloud 

Vytvořte jednotné provozní prostředí, které sahá od datového centra přes cloud až po hraniční zařízení. Na stránce Řešení pro hybridní cloud si můžete projít případy použití a získáte další informace.

VMware Cloud Foundation

Integrovaná cloudová infrastruktura a služby správy pro privátní a veřejný cloud.

VMware Cloud on AWS

Konzistentní infrastruktura založená na řešení vSphere poskytovaná v řešení AWS.

Nejdůležitější aplikace

Konzistentní infrastruktura a provoz pro vaše nejdůležitější pracovní zatížení, mezi která patří mimo jiné Microsoft SQL Server, Oracle nebo SAP.

Platforma VMware Cloud Provider

Portfolio služeb privátního a hybridního cloudu poskytovaných partnery společnosti VMware.

VMware Cloud Director Availability

Cloudové služby pro zotavení po havárii, které partneři v programu VMware Cloud Provider mohou nabízet svým zákazníkům.

Cloud Partner Navigator

Jednotná partnerská platforma pro poskytování vícecloudových služeb a zjednodušení podnikání a provozu v organizacích zákazníků.

VMware Cloud on Dell EMC

Plně spravované prostředí řešení VMware Cloud nasazené na zařízení Dell EMC VxRail.

VMware Cloud on AWS Outposts

Plně spravované prostředí řešení VMware Cloud ve vašem datovém centru.

Partneři s certifikací Cloud Verified

Poskytovatelé cloudových služeb zpřístupňující plný výkon infrastruktury řešení VMware Cloud.

VMware Cloud Director

Přední platforma pro poskytování cloudových služeb, která zpřístupňuje zabezpečené, jedinečné a pružné hybridní cloudové služby.

VMware Cloud Director service

VMware Cloud Director service (CDS) je implementace řešení VMware Cloud Director v podobě nabídky SaaS s podporou více klientů v řešení VMware Cloud on AWS, která partnerům v programu VMware Cloud Provider umožňuje geografickou expanzi bez vysokých nároků na vlastnictví a provoz infrastruktury.

Hyperkonvergovaná infrastruktura 

Výpočetní prostředky, úložiště a sítě můžete integrovat pomocí jedné snadno spravovatelné softwarově definované platformy. Na stránce Hyperkonvergovaná infrastruktura (HCI) získáte další informace o tom, k čemu slouží a jak funguje. Na stránce Proč zvolit infrastrukturu HCI od společnosti VMware se dozvíte, v čem se naše řešení liší a proč jej používá více organizací po celém světě.

VMware Cloud Foundation

Integrovaná cloudová infrastruktura a služby správy pro privátní a veřejný cloud.

NSX Data Center

Platforma pro virtualizaci a zabezpečení sítí.

vRealize Suite

Platforma pro správu cloudových systémů.

Dell EMC VxRail

Na klíč dodávané zařízení hyperkonvergované infrastruktury plně integrované s technologiemi společnosti VMware.

vSAN

Nativní úložiště řešení vSphere optimalizované pro technologii Flash, určené pro privátní i veřejný cloud.

vSphere

Efektivní a zabezpečená virtualizace výpočetních prostředků.

vCenter Server

Centralizovaná platforma pro řízení vašich prostředí řešení vSphere.

Správa cloudů 

Správa hybridních prostředí, ve kterých je pomocí jednotné platformy možné provozovat cokoli od tradičních až po kontejnerizovaná pracovní zatížení.

vRealize Cloud Management

Řešení pro správu hybridního cloudu, které umožňuje konzistentně nasazovat a provozovat aplikace, infrastrukturu a služby platformy.

vRealize Cloud Universal

Sada pro správu řešení SaaS, která kombinuje automatizaci, provoz a analýzu protokolů v rámci jedné licence.

vRealize Suite

Stěžejní řešení pro správu hybridního cloudu, které kombinuje automatizaci a provoz se správou životního cyklu.

vRealize Operations

Platforma pro jednotnou správu umožňující plánování a škálování infrastruktury softwarově definovaného datového centra a více cloudů.

vRealize Operations Cloud

Samořízený provoz umožňující automatizovanou a bezproblémovou správu hybridního cloudu.

vRealize True Visibility Suite

Sada balíčků pro správu, která vám pomůže monitorovat heterogenní prostředí v rámci řešení vRealize Operations.

vRealize AI Cloud

Platforma pro samořízené datové centrum, která nepřetržitě optimalizuje vaši infrastrukturu s využitím zpětnovazebního učení.

Integrated OpenStack

Distribuce, která umožňuje provozovat platformu OpenStack podnikové úrovně s využitím infrastruktury společnosti VMware.

vRealize Automation

Software urychlující poskytování služeb IT prostřednictvím automatizace a předem definovaných zásad.

CloudHealth

Optimalizace a řízení správy financí, provozu a zabezpečení ve vašem prostředí založeném na více cloudech.

vRealize Code Stream

Nástroj pro automatizaci poskytování softwaru a řešení potíží s využitím kanálů vydávání verzí a analýzy.

vRealize Log Insight

Nástroj pro inteligentní správu a analýzu protokolů.

Provoz více cloudů 

Konzistentní správa a řízení vašeho prostředí ve veřejných, privátních i hybridních cloudech. Další informace získáte na stránce Vícecloudová řešení.

CloudHealth

Optimalizace a řízení správy financí, provozu a zabezpečení.

VMware HCX

Mobilita aplikací a hybridnost infrastruktury mezi jakýmikoli prostředími založenými na řešení vSphere.

vRealize Network Insight Cloud

Zabezpečení zaměřené na aplikace a přehled o sítích poskytované jako služba.

VMware Site Recovery

Zotavení po havárii jako služba dostupná na požádání (DRaaS).

Secure State

Získávání poznatků v reálném čase umožňující proaktivní správu cloudového zabezpečení a rizik nedodržení předpisů.

vRealize Automation Cloud

Bezproblémová automatizace a řízení více cloudů.

vRealize Log Insight Cloud

V reálném čase poskytovaný přehled o protokolech infrastruktury a aplikací napříč cloudy.

VMware Cloud Marketplace

Bohatý ekosystém řešení a služeb od třetích stran navržených a otestovaných pro provoz v cloudech postavených na technologiích společnosti VMware.

Virtuální cloudové sítě 

Konzistentní a všudypřítomné propojení umožňuje zabezpečit a provozovat aplikace a data kdekoli. Na stránce Virtuální cloudová síť získáte další informace o základně, která podpoří rozvoj vašeho podnikání.

NSX Cloud

Sítě a zabezpečení pro hybridní cloud

NSX Distributed IDS/IPS

Modul pro odhalování pokročilých hrozeb účelově navržený pro odhalování laterálního pohybu hrozeb ve vnitřních síťových přenosech (east-west).

Tanzu Service Mesh

Technologie sítě služeb na podnikové úrovni, která vám umožňuje propojovat a chránit vaše mikroslužby ve víceklastrovém prostředí řešení Kubernetes.

VMware SD-WAN by VeloCloud

Platforma poskytující přístup ke cloudovým službám, privátním datovým centrům a aplikacím založeným na modelu software jako služba (SaaS).

Service-Defined Firewall

Interní brána firewall, která chrání pracovní zatížení i vnitřní datové přenosy (east-west).

NSX Data Center

Platforma pro virtualizaci a zabezpečení sítí na vrstvách L2 – L7.

NSX Advanced Load Balancer

Vyrovnávání zatížení ve více cloudech, brána firewall pro webové aplikace a analýza aplikací.

vRealize Network Insight

Zabezpečení zaměřené na aplikace a přehled o sítích.

Implicitní zabezpečení 

Využívání vaší infrastruktury k ochraně aplikací a dat v celém vašem prostředí, od koncových bodů až po cloud, vám umožní zjednodušit zabezpečení. Na stránce Řešení pro implicitní zabezpečení se dozvíte jak.

Carbon Black Workload

Pokročilé zabezpečení účelově vytvořené pro pracovní zatížení, které omezuje prostor k útoku a chrání nepostradatelné prostředky.

NSX Intelligence

Distribuovaný analytický modul, který poskytuje automatizovaná doporučení a auditovací záznamy pro zásady zabezpečení.

Workspace ONE

Platforma digitálního pracovního prostředí, která umožňuje přístup založený na nulové důvěře.

VMware Carbon Black EDR

Místní řešení pro odhalování útoků na koncové body a reakce na ně (EDR) umožňující vyhledávat hrozby a reagovat na incidenty.

Rozšířená detekce a reakce (Extended detection and response, XDR)

Nativní cloudová platforma pro detekci bezpečnostních incidentů, jejich prošetřování a reakci na ně, která umožňuje nepřetržitý, propojený a automatizovaný provoz zabezpečení.

NSX Distributed IDS/IPS

Modul pro odhalování pokročilých hrozeb účelově navržený pro odhalování laterálního pohybu hrozeb ve vnitřních síťových přenosech (east-west).

Secure State

Získávání poznatků v reálném čase pro proaktivní správu cloudového zabezpečení a rizik nedodržení předpisů.

VMware Carbon Black Cloud

Nativní cloudová platforma pro ochranu koncových bodů, která pomáhá předcházet kybernetickým útokům, odhalovat je a reagovat na ně.

VMware Carbon Black App Control

Místní řešení pro řízení aplikací a ochranu nepostradatelné infrastruktury.

Digitální pracovní prostředí 

Zjednoduší práci zaměstnanců kdekoli, kdykoli a na jakémkoli zařízení bez dopadu na zabezpečení. Na stránce Řešení pro digitální pracovní prostředí se dozvíte, jak klást zaměstnance na první místo.

Workspace ONE

Platforma digitálního pracovního prostředí založená na inteligentní analýze, která poskytuje a spravuje jakékoli aplikace v jakémkoli zařízení.

Workspace ONE Intelligence

Poznatky, analýza aplikací a automatizace pro celé vaše digitální pracovní prostředí.

Workspace ONE Assist

Digitální transformace práce zaměstnanců prostřednictvím vzdálené podpory.

Workspace ONE Intelligent Hub

Udržování zabezpečeného připojení a vysoké produktivity odkudkoli a z jakéhokoli zařízení.

Workspace ONE UEM Powered by AirWatch

Technologie jednotné správy koncových bodů (UEM), kterou využívá řešení Workspace ONE.

Workspace ONE Intelligence for Consumer Apps

Zvýšení výkonu aplikací a vylepšení uživatelského prostředí ve vašich mobilních aplikacích.

Workspace ONE Access

Rychlejší uživatelské prostředí s vyšší úrovní zabezpečení pro vaše digitální pracovní prostředí.

Kancelářské aplikace Workspace ONE

Poskytování kancelářských aplikací, které nabízejí jednoduchost spotřebitelských řešení a současně zabezpečení na podnikové úrovni.

Virtualizace desktopů a aplikací 

Naše řešení vám umožní zefektivnit poskytování, ochranu a správu desktopů a aplikací. Na stránce Virtualizace desktopů se dozvíte, jak řešení VMware Horizon podporuje mobilitu pracovníků.

Horizon

Přední platforma pro správu virtuálních desktopů (infrastruktury VDI), aplikací a online služeb.

Horizon Cloud

Flexibilní cloudová platforma pro hostování virtuálních desktopů a aplikací.

NSX for Horizon

Síťové řešení infrastruktury virtuálních desktopů (VDI) umožňující definovat zásady, které jsou dynamicky spojeny s desktopy.

vRealize Operations for Horizon

Nástroj pro monitorování a hlášení umožňující správu prostředí řešení Horizon a XenDesktop/XenApp.

Horizon Apps

Jednotné pracovní prostředí pro publikované aplikace, aplikace typu SaaS a mobilní aplikace.

App Volumes

Software pro poskytování aplikací v reálném čase spolu se správou životního cyklu.

vSAN for Horizon

Řešení úložiště infrastruktury VDI umožňující využívat celou řadu předkonfigurovaných zařízení optimalizovaných pro řešení Horizon, včetně řešení vSAN ReadyNodes nebo Dell EMC VxRail.

Dynamic Environment Manager

Software pro správu konzistentního desktopového prostředí zahrnujícího virtuální, fyzické i cloudové desktopy.

Virtualizace výpočetních prostředků 

Plně virtualizované softwarově definované datové centrum vám umožní vytvořit výkonnou, flexibilní a zabezpečenou digitální základnu. Prostudujte si další informace o virtualizacisoftwarově definovaném datovém centru.

vSphere

Efektivní a zabezpečená platforma pro virtualizaci výpočetních prostředků pro hybridní cloud.

vSphere Hypervisor

Bezplatně dostupný hypervizor nezávislý na operačním systému, který umožňuje virtualizaci serverů.

vCenter Server

Centralizovaná platforma pro řízení vašich prostředí řešení vSphere.

vCenter Converter

Software, který převádí fyzické počítače se systémy Windows a Linux na virtuální stroje.

Úložiště a dostupnost 

Technologie softwarově definovaného úložiště vám umožní vylepšit a zjednodušit architekturu úložiště. Další informace získáte na stránce Softwarově definované úložiště.

vSAN

Nativní úložiště řešení vSphere optimalizované pro technologii Flash, určené pro privátní i veřejný cloud.

Site Recovery Manager

Rychlý a spolehlivý software pro zotavení po havárii.

VMware Site Recovery

Zotavení po havárii jako služba dostupná na požádání (DRaaS).

Virtual Volumes

Rámec používaný v celém odvětví, který zjednodušuje provoz úložiště a nabízí možnost volby.

Hranice sítě 

Jednotná digitální základna vám umožní využívat IoT a data na hranicích sítě. Další informace získáte na stránce Řešení pro IoT a technologii edge computing.

Pulse IoT Center

Správa hraniční infrastruktury a zařízení IoT.

VMware SD-WAN by VeloCloud

Platforma poskytující přístup ke cloudovým službám, privátním datovým centrům a aplikacím založeným na modelu software jako služba (SaaS).

VMware Cloud on Dell EMC

Plně spravované prostředí řešení VMware Cloud nasazené na zařízení Dell EMC VxRail.

Cloud pro telekomunikační společnosti 

Vytváření a škálování funkcí virtuální sítě na základě poptávky v reálném čase pomocí softwarově definované síťové infrastruktury. Další informace získáte na mikrowebu Cloud pro telekomunikační společnosti

Telco Cloud Infrastructure

Víceklientská platforma, která nabízí funkce pro výpočetní prostředky, úložiště, sítě, správu a provoz.

Uhana by VMware

Analýza rádiové přístupové sítě (RAN) s využitím umělé inteligence pro provozovatele mobilních sítí.

Telco Cloud Platform

Umožní vám nasazovat síťové funkce ve vašich sítích 5G kdykoli a kdekoli a bez narušení provozu.

Telco Cloud Operations

Automatizované řešení zajišťování služeb pro správu fyzických i virtuálních sítí.

VMware Integrated OpenStack Carrier Edition

Řešení OpenStack na úrovni vyžadované operátory poskytující nejrychlejší cestu k plně provozuschopnému prostředí.

Telco Cloud Automation

Řízení a automatizace správy jakékoli funkce sítě v jakékoli síti a jakémkoli cloudu.

Desktopový hypervizor 

Používejte na jednom počítači PC nebo Mac více operačních systémů. Další informace získáte na stránce Desktopový hypervizor.

Produkty Fusion pro počítače Mac

Aplikace pro provozování více operačních systémů na počítači Mac.

Stáhnout zkušební verzi zdarma  Koupit online  

Workstation Player

Jednoduchý nástroj pro provozování dalšího operačního systému v počítači se systémem Windows nebo Linux, který je pro osobní použití dostupný zdarma.

Stáhnout zkušební verzi zdarma  Koupit online  

Workstation Pro

Aplikace pro provozování více operačních systémů v systémech Windows a Linux.

Stáhnout zkušební verzi zdarma  Koupit online  

Nově vznikající technologie 

Nejnovější technické inovace vám zajistí konkurenční výhodu.

Velké objemy dat

Zjednodušení správy a překonávání problémů prostřednictvím virtualizace projektů pracujících s velkými daty.

VMware Blockchain

Platforma založená na decentralizované důvěryhodnosti s podporou předních rámců pro vykonávání kódu.

High Performance Computing

Zvýšení produktivity prostřednictvím virtualizace pracovních zatížení typu HPC.

VMware Learning Platform

Platforma SaaS, která v cloudovém měřítku poskytuje komukoli na planetě virtuální laboratoře IT pro praktickou výuku.

Bezplatné produkty 

Můžete bezpečně testovat nový software v izolovaných virtuálních strojích na vašem počítači a rychle převádět fyzické stroje na virtuální – to vše zdarma.

vSphere Hypervisor

Bezplatný hypervizor nezávislý na operačním systému, který prostřednictvím virtualizace serverů umožňuje konsolidovat aplikace a snížit tak nároky na hardware.

Stáhnout zdarma 

vCenter Converter

Software, který převádí fyzické počítače se systémy Windows a Linux na virtuální stroje.

Stáhnout zdarma 

Otestování produktů společnosti VMware zdarma ve zkušebních prostředích

Slyšeli jste o zkušebních prostředích?

Seznamte se s tím, k čemu slouží, jak fungují a proč je s nimi 91 % zákazníků spokojeno.

Zobrazit infografiku 

Využijte zkušební prostředí společnosti VMware

Můžete si vybrat z více než 20 produktových prostředí a začít používat bezplatnou zkušební verzi během několika minut.

Vyzkoušet zdarma 

Nejlépe vynaložených 30 minut

Bleskurychlá zkušební prostředí vám umožňují rychle se seznámit s produkty společnosti VMware a nemusíte při tom vůbec nic instalovat.

Začít