Postupy vývoje moderních aplikací

Revitalizace vývoje softwaru

 • Špičkové možnosti pro vývojáře
Modernizace stávajících aplikací

Přesunutí vašich aplikací do cloudu během několika týdnů

 • Špičkové možnosti pro vývojáře
Zahájení modernizace

Stanovení priorit pro vaše portfolio aplikací

 • Špičkové možnosti pro vývojáře
Tanzu Application Platform

Špičkové možnosti pro vývojáře v Multi-cloudu s využitím řešení Kubernetes

 • Špičkové možnosti pro vývojáře
VMware Data Solutions

Moderní data pro moderní aplikace

 • Špičkové možnosti pro vývojáře
Carbon Black Container

Zabezpečení kontejnerů na podnikové úrovni spolu s rychlostí odpovídající postupům DevOps

 • Realizace přínosů přístupu DevSecOps
Uplatňování přístupu DevSecOps

Zabezpečení jako nedílná součást vašeho zabezpečeného dodavatelského řetězce softwaru

 • Realizace přínosů přístupu DevSecOps
Zabezpečení dodavatelského řetězce softwaru

Rychlé a bezpečné poskytování softwaru pro použití v produkčním prostředí

 • Realizace přínosů přístupu DevSecOps
Tanzu Service Mesh

Propojení a zabezpečení vašich moderních aplikací

 • Realizace přínosů přístupu DevSecOps
Vybudování platformy pro řešení Kubernetes

Vytvoření vlastní aplikační platformy s využitím řešení Kubernetes

 • Realizace provozu platformy
Tanzu Kubernetes Grid

Zjednodušení provozu v celé multicloudové infrastruktuře

 • Realizace provozu platformy
Tanzu for Kubernetes Operations

Zjednodušení provozu platformy napříč cloudy

 • Realizace provozu platformy
Tanzu Mission Control

Správa řešení Kubernetes v Multi-cloudu

 • Realizace provozu platformy
Tanzu Observability

Sledovatelnost pro podniková multicloudová prostředí

 • Realizace provozu platformy
Carbon Black Container

Zabezpečení kontejnerů na podnikové úrovni spolu s rychlostí odpovídající postupům DevOps

 • Propojení a zabezpečení moderních aplikací
Container Networking with Antrea

Podepsané bitové kopie a binární soubory s plnou podnikovou podporou pro řešení Project Antrea

 • Propojení a zabezpečení moderních aplikací
Zabezpečení sítě

Kompletní pokrytí s pomocí sjednocené sady řešení pro sítě a zabezpečení

 • Propojení a zabezpečení moderních aplikací
NSX

Platforma pro virtualizaci a zabezpečení sítí

 • Propojení a zabezpečení moderních aplikací
NSX Advanced Load Balancer

Platforma vyrovnávání zatížení pro Multi-cloud

 • Propojení a zabezpečení moderních aplikací
Tanzu Service Mesh

Propojení a zabezpečení vašich moderních aplikací

 • Propojení a zabezpečení moderních aplikací
vSphere with Tanzu

Překlenutí mezery mezi oddělením IT a vývojáři pro nativní cloudové aplikace v místním prostředí a cloudu

 • Propojení a zabezpečení moderních aplikací
Telco Cloud Automation

Automatizovaná správa síťových funkcí napříč jakýmkoli cloudem

 • Nativní poskytovatel cloudových služeb
Telco Cloud Infrastructure

Víceklientská platforma, která nabízí funkce pro výpočetní prostředky a úložiště

 • Nativní poskytovatel cloudových služeb
Telco Cloud Service Assurance

Automatizovaný provoz služeb pro správu virtuálních sítí

 • Nativní poskytovatel cloudových služeb
Telco Cloud Platform

Nasazení síťových funkcí pro sítě 5G

 • Nativní poskytovatel cloudových služeb
Telco Cloud Platform: veřejný cloud

Konzistentní provoz od veřejného cloudu přes jádro a hranice sítě až po síť RAN

 • Nativní poskytovatel cloudových služeb
Telco Cloud Platform – síť RAN

Transformace obchodních modelů prostřednictvím modernizace sítě RAN

 • Nativní poskytovatel cloudových služeb
VMware RIC

Modernizace sítě RAN, aby byla otevřená a programovatelná

 • Nativní poskytovatel cloudových služeb
VMware Cloud Universal

Program flexibilního nákupu a využívání pro digitální a multicloudovou transformaci

 • Představení řešení VMware Cloud
Alibaba Cloud VMware Service

Bezpečné a konzistentní rozšíření pracovních zatížení a aplikací založených na technologiích společnosti VMware do prostředí od společnosti Alibaba Cloud

 • Volba cloudové infrastruktury
Azure VMware Solution

Hladké rozšíření nebo migrace vašeho stávajícího prostředí založeného na technologiích společnosti VMware do řešení Azure VMware Solution

 • Volba cloudové infrastruktury
VMware Cloud on AWS

Konzistentní infrastruktura založená na řešení vSphere v cloudu AWS

 • Volba cloudové infrastruktury
VMware Cloud on AWS GovCloud (US)

Zabezpečená platforma poskytující přístup k výhodám veřejných a privátních cloudů

 • Volba cloudové infrastruktury
VMware Cloud Flex Storage

Škálování kapacity úložiště bez přidávání hostitelů a zjednodušení provozu

 • Volba cloudové infrastruktury
Google Cloud VMware Engine

Úspory provozních nákladů, posilování kapacity a získání poznatků rozšířením prostředí postavených na technologiích společnosti VMware na platformu Google Cloud Platform

 • Volba cloudové infrastruktury
IBM Cloud for VMware Solutions

Zjednodušení vaší cesty s využitím řešení VMware Cloud poskytovaného ve službě IBM Cloud

 • Volba cloudové infrastruktury
Oracle Cloud VMware Solution

Řešení spravované zákazníkem, které integruje místní nástroje a procesy společnosti VMware s infrastrukturou služby Oracle Cloud

 • Volba cloudové infrastruktury
VMware Cloud Disaster Recovery

Zotavení na požádání poskytované jako řešení SaaS s využitím ekonomických přínosů cloudu

 • Volba cloudové infrastruktury
VMware Cloud Foundation

Špičková platforma hybridního cloudu

 • Volba cloudové infrastruktury
Partneři VMware Cloud Provider

Nákladově efektivní poskytování cloudových služeb na podporu úspěchu zákazníků

 • Volba cloudové infrastruktury
Dell EMC VxRail

Zařízení infrastruktury HCI pro hybridní cloud

 • Vytvoření hyperkonvergované infrastruktury
NSX

Platforma pro virtualizaci a zabezpečení sítí

 • Vytvoření hyperkonvergované infrastruktury
NSX Advanced Load Balancer

Platforma vyrovnávání zatížení pro Multi-cloud

 • Vytvoření hyperkonvergované infrastruktury
vCenter Server

Software pro správu serverů řešení vSphere

 • Vytvoření hyperkonvergované infrastruktury
vSAN

Nativní úložiště řešení vSphere optimalizované pro technologii Flash

 • Vytvoření hyperkonvergované infrastruktury
vSphere

Software pro virtualizaci serverů

 • Vytvoření hyperkonvergované infrastruktury
VMware vSphere Distributed Services Engine

Modernizace virtuální infrastruktury přesunutím funkcí z CPU na DPU

 • Vytvoření hyperkonvergované infrastruktury
VMware vCenter Converter Standalone

Rychlé převádění fyzických strojů na virtuální pomocí bezplatného nástroje od společnosti VMware

 • Vytvoření hyperkonvergované infrastruktury
VMware Greenplum

Využívání datových zdrojů pro jakýkoli typ dat a jakýkoli typ analýzy v jakékoli infrastruktuře

 • Ukládání, zpracování a analýza zásadně důležitých dat
VMware SQL

Databáze jako služba spravovaná samotným zákazníkem nabízející snadný provoz, automatizaci a škálovatelnost

 • Ukládání, zpracování a analýza zásadně důležitých dat
Modernizace sítě

Poskytování digitálních prostředí rychlostí nativních cloudových řešení

 • Transformace cloudu pro telekomunikační společnosti
CloudHealth

Jedno řešení pro správu a zabezpečení Multi-cloudu

 • Správa cloudu
CloudHealth Secure State

Zmírňováni rizik v oblasti zabezpečení a shody s předpisy

 • Správa cloudu
vRealize AI Cloud

Umělá inteligence a strojové učení pro samořízený provoz datového centra

 • Správa cloudu
vRealize Automation

Platforma pro automatizaci infrastruktury

 • Správa cloudu
vRealize Cloud Management

Konzistentní nasazení a provoz vašich aplikací, infrastruktury a služeb platformy

 • Správa cloudu
vRealize Cloud Universal

Spojení funkcí pro místní nasazení a řešení SaaS pomocí sady pro správu poskytované jako řešení SaaS

 • Správa cloudu
vRealize Lifecycle Manager

Životní cyklus a správa obsahu

 • Správa cloudu
vRealize Log Insight

Správa a analýza protokolů

 • Správa cloudu
vRealize Network Insight

Přehled o sítích se zaměřením na aplikace

 • Správa cloudu
vRealize Operations

Správa samořízeného provozu IT

 • Správa cloudu
vRealize Orchestrator

Automatizace pracovních postupů infrastruktury datového centra

 • Správa cloudu
vRealize True Visibility Suite

Balíčky pro správu pro řešení vRealize Operations

 • Správa cloudu
VMware Aria Hub využívající řešení VMware Aria Graph

Platforma pro správu Multi-cloudu využívající technologii úložiště dat založeného na grafech pro provoz v cloudovém měřítku

 • Správa cloudu
Carbon Black Container

Zabezpečení kontejnerů na podnikové úrovni spolu s rychlostí odpovídající postupům DevOps

 • Zabezpečená cloudová pracovní zatížení
Carbon Black Workload

Pokročilé zabezpečení účelově vytvořené pro pracovní zatížení

 • Zabezpečená cloudová pracovní zatížení
CloudHealth Secure State

Zmírňováni rizik v oblasti zabezpečení a shody s předpisy

 • Zabezpečená cloudová pracovní zatížení
NSX Advanced Load Balancer

Platforma vyrovnávání zatížení pro Multi-cloud

 • Zabezpečená cloudová pracovní zatížení
NSX Distributed Firewall

Interní brána firewall na vrstvě L7

 • Zabezpečená cloudová pracovní zatížení
NSX Distributed IDS/IPS

Odhalování ransomwaru na základě signatur a chování

 • Zabezpečená cloudová pracovní zatížení
NSX Cloud

Sítě a zabezpečení pro hybridní cloud

 • Zabezpečená cloudová pracovní zatížení
Edge Compute Stack

Rozšíření vašich aplikací na hranice sítě

 • Hranice sítě v Multi-cloudu
Edge Network Intelligence (ENI)

Snadno použitelné a automatizované přehledy o stavu sítě a poskytování aplikací

 • Hranice sítě v Multi-cloudu
Softwarově definované sítě WAN

Vysoce výkonný a spolehlivý přístup z poboček pro všechny cloudy a aplikace

 • Hranice sítě v Multi-cloudu
VMware Secure Access (SA, ZTNA)

Zajištění zabezpečeného a vysoce výkonného přístupu pro vzdálené a mobilní uživatele

 • Hranice sítě v Multi-cloudu
VMware Cloud Web Security (CWS)

Cloudové zabezpečení poskytující ochranu před webovými hrozbami a kontrolu nad řešeními SaaS

 • Hranice sítě v Multi-cloudu
Cloud Provider Platform

Služby privátního a hybridního cloudu poskytované partnery společnosti VMware

 • Hranice sítě v Multi-cloudu
Cloud Partner Navigator

Jednotná partnerská platforma pro poskytování multicloudových služeb

 • Hranice sítě v Multi-cloudu
Cloud Director

Přední platforma pro poskytování cloudových služeb

 • Hranice sítě v Multi-cloudu
Cloud Director Availability

Cloudové služby pro zotavení po havárii

 • Hranice sítě v Multi-cloudu
VMware Marketplace

Řešení od třetích stran, řešení typu open-source a naše vlastní řešení pro zavádění cloudu

 • Hranice sítě v Multi-cloudu
Carbon Black Endpoint

Nativní cloudová ochrana koncových bodů

 • Podpora práce kdekoli
VMware SaaS App Management by BetterCloud

Zabezpečení všech aplikací SaaS v celém vašem prostředí

 • Podpora práce kdekoli
Zabezpečený vzdálený přístup

Zajištění zabezpečeného a vysoce výkonného přístupu pro vzdálené a mobilní uživatele

 • Podpora práce kdekoli
Horizon

Platforma pro zabezpečené poskytování infrastruktury virtuálních desktopů (VDI) a aplikací

 • Podpora práce kdekoli
VMware Cloud Web Security (CWS)

Cloudové zabezpečení poskytující ochranu před webovými hrozbami a kontrolu nad řešeními SaaS

 • Podpora práce kdekoli
Workspace ONE

Platforma digitálního pracovního prostředí, která umožňuje přístup založený na nulové důvěře

 • Podpora práce kdekoli
Workspace ONE UEM

Multiplatformní správa koncových bodů a aplikací

 • Podpora práce kdekoli
Workspace ONE Access

Zabezpečené uživatelské prostředí pro vaše digitální pracovní prostředí

 • Možnosti práce a produktivita
Workspace ONE Assist

Vzdálená podpora digitálních zaměstnanců

 • Možnosti práce a produktivita
Workspace ONE Intelligence

Poznatky o digitálním pracovním prostředí, analýza aplikací a automatizace

 • Možnosti práce a produktivita
Workspace ONE Intelligence for Consumer Apps

Analýza mobilních aplikací používaných spotřebiteli

 • Možnosti práce a produktivita
Workspace ONE Intelligent Hub

Aplikace pro zvyšování zapojení a produktivity zaměstnanců

 • Možnosti práce a produktivita
Kancelářské aplikace Workspace ONE

Kancelářské aplikace se zabezpečením na podnikové úrovni

 • Možnosti práce a produktivita
Workspace ONE Freestyle Orchestrator

Platforma pro modernizaci a orchestraci IT

 • Zajištění moderní správy
Workspace ONE Intelligence

Poznatky o digitálním pracovním prostředí, analýza aplikací a automatizace

 • Zajištění moderní správy
Workspace ONE UEM

Multiplatformní správa koncových bodů a aplikací

 • Zajištění moderní správy
Workspace ONE UEM for Mac

Uskutečnění preferencí zaměstnanců s pomocí počítače Mac

 • Zajištění moderní správy
Workspace ONE for Windows

Modernizace správy systémů Windows 10 a Windows 11

 • Zajištění moderní správy
Horizon

Platforma pro zabezpečené poskytování infrastruktury virtuálních desktopů (VDI) a aplikací

 • Škálování pomocí infrastruktury VDI a nabídky DaaS
Horizon Cloud

Nativní cloudová platforma virtuálních desktopů

 • Škálování pomocí infrastruktury VDI a nabídky DaaS
Správa hybridního cloudu řešení Horizon

Služby správy cloudu poskytované prostřednictvím řídicí vrstvy řešení Horizon

 • Škálování pomocí infrastruktury VDI a nabídky DaaS
Horizon Apps

Jednotné pracovní prostředí pro publikované aplikace, aplikace typu SaaS a mobilní aplikace

 • Škálování pomocí infrastruktury VDI a nabídky DaaS
App Volumes

Poskytování aplikací v reálném čase spolu se správou životního cyklu

 • Škálování pomocí infrastruktury VDI a nabídky DaaS
Dynamic Environment Manager

Správa uživatelských profilů a zásad

 • Škálování pomocí infrastruktury VDI a nabídky DaaS
Workspace ONE Assist for Horizon

Vzdálená podpora zaměstnanců pro problémy s virtuálními desktopy

 • Škálování pomocí infrastruktury VDI a nabídky DaaS
NSX Advanced Load Balancer

Platforma vyrovnávání zatížení pro Multi-cloud

 • Škálování pomocí infrastruktury VDI a nabídky DaaS
Workspace ONE Assist

Vzdálená podpora digitálních zaměstnanců

 • Podpora pracovníků v první linii
Workspace ONE Intelligence

Poznatky o digitálním pracovním prostředí, analýza aplikací a automatizace

 • Podpora pracovníků v první linii
Workspace ONE Launcher

Platforma pro správu prostředí zaměstnanců

 • Podpora pracovníků v první linii
Workspace ONE for Rugged Device Management

Správa odolných zařízení

 • Podpora pracovníků v první linii
Workspace ONE UEM

Multiplatformní správa koncových bodů a aplikací

 • Podpora pracovníků v první linii
Workspace ONE for Workspace IoT Endpoints

Správa nositelných a periferních zařízení a jednoúčelových koncových bodů z jedné konzoly

 • Podpora pracovníků v první linii
Carbon Black Endpoint

Nativní cloudová ochrana koncových bodů

 • Zabezpečení modelu hybridní práce
VMware Secure Access (SA, ZTNA)

Zajištění zabezpečeného a vysoce výkonného přístupu pro vzdálené a mobilní uživatele

 • Zabezpečení modelu hybridní práce
VMware Cloud Web Security (CWS)

Cloudové zabezpečení poskytující ochranu před webovými hrozbami a kontrolu nad řešeními SaaS

 • Zabezpečení modelu hybridní práce
Workspace ONE Assist

Vzdálená podpora digitálních zaměstnanců

 • Zabezpečení modelu hybridní práce
Workspace ONE Intelligence

Poznatky o digitálním pracovním prostředí, analýza aplikací a automatizace

 • Zabezpečení modelu hybridní práce
Produkty Fusion pro počítače Mac

Virtuální stroje pro počítače Mac

 • Hypervizor pro desktopy
Workstation Pro

Virtuální stroje pro systémy Windows a Linux

 • Hypervizor pro desktopy
Workstation Player

Bezplatné místní řešení virtualizace pro systémy Windows a Linux

 • Hypervizor pro desktopy
Carbon Black Cloud

Platforma pro ochranu koncových bodů, pracovních zatížení a kontejnerů

 • Modernizace center SOC
Carbon Black Endpoint

Nativní cloudová ochrana koncových bodů

 • Modernizace center SOC
Carbon Black MDR

Získání přehledu a urychlení reakcí na útoky

 • Modernizace center SOC
NSX Distributed IDS/IPS

Detekce ransomwaru a dalších hrozeb v každém úseku přenosu na základě signatur a chování

 • Modernizace center SOC
NSX Network Detection and Response

Ochrana před ransomwarem a odhalování škodlivé aktivity v síti

 • Modernizace center SOC
NSX Sandbox

Pokročilá analýza malwaru

 • Modernizace center SOC
Carbon Black App Control

Řešení poskytující kontrolu nad místně nasazenými aplikacemi

 • Zabezpečení multicloudových pracovních zatížení
AppDefense

Nový přístup k ochraně pracovních zatížení, který modeluje očekávané chování aplikací a identifikuje anomální aktivity

 • Zabezpečení multicloudových pracovních zatížení
Carbon Black Container

Zabezpečení kontejnerů na podnikové úrovni spolu s rychlostí odpovídající postupům DevOps

 • Zabezpečení multicloudových pracovních zatížení
Carbon Black Workload

Pokročilé zabezpečení účelově vytvořené pro pracovní zatížení

 • Zabezpečení multicloudových pracovních zatížení
CloudHealth Secure State

Proaktivní správa poznatků o zabezpečení cloudu a řízení rizik nedodržení předpisů

 • Zabezpečení multicloudových pracovních zatížení
NSX Distributed Firewall

Interní brána firewall na vrstvě L7

 • Zabezpečení multicloudových pracovních zatížení
NSX Distributed IDS/IPS

Detekce ransomwaru a dalších hrozeb v každém úseku přenosu na základě signatur a chování

 • Zabezpečení multicloudových pracovních zatížení
Carbon Black Container

Zabezpečení kontejnerů na podnikové úrovni spolu s rychlostí odpovídající postupům DevOps

 • Zabezpečení moderních aplikací
Container Networking with Antrea

Podepsané bitové kopie a binární soubory s plnou podnikovou podporou pro řešení Project Antrea

 • Zabezpečení moderních aplikací
Tanzu Service Mesh

Technologie sítě služeb na podnikové úrovni pro mikroslužby

 • Zabezpečení moderních aplikací
Carbon Black App Control

Řešení poskytující kontrolu nad místně nasazenými aplikacemi

 • Zabezpečení modelu hybridní práce
Carbon Black Endpoint

Nativní cloudová ochrana koncových bodů

 • Zabezpečení modelu hybridní práce
VMware SASE

Zabezpečený a spolehlivý přístup k aplikacím pro zaměstnance, kteří mohou pracovat odkudkoli

 • Zabezpečení modelu hybridní práce
Softwarově definované sítě WAN

Vysoce výkonný a spolehlivý přístup z poboček pro všechny cloudy a aplikace

 • Zabezpečení modelu hybridní práce
VMware Secure Access (SA, ZTNA)

Zajištění zabezpečeného a vysoce výkonného přístupu pro vzdálené a mobilní uživatele

 • Zabezpečení modelu hybridní práce
VMware Modern App Connectivity Solution

Řešení pro zabezpečené propojení aplikací

 • Vytvoření moderní sítě
Container Networking with Antrea

Podepsané bitové kopie a binární soubory s plnou podnikovou podporou pro řešení Project Antrea

 • Vytvoření moderní sítě
NSX

Platforma pro virtualizaci a zabezpečení sítí

 • Vytvoření moderní sítě
NSX Advanced Load Balancer

Platforma vyrovnávání zatížení pro Multi-cloud

 • Vytvoření moderní sítě
NSX Distributed Firewall

Ochrana před ransomwarem na vrstvě L7

 • Vytvoření moderní sítě
Tanzu Service Mesh

Technologie sítě služeb na podnikové úrovni pro mikroslužby

 • Vytvoření moderní sítě
Edge Network Intelligence (ENI)

Snadno použitelné a automatizované přehledy o stavu sítě a poskytování aplikací

 • Posílení přístupu k aplikacím a síti
Softwarově definované sítě WAN

Vysoce výkonný a spolehlivý přístup z poboček pro všechny cloudy a aplikace

 • Posílení přístupu k aplikacím a síti
VMware Secure Access (SA, ZTNA)

Zajištění zabezpečeného a vysoce výkonného přístupu pro vzdálené a mobilní uživatele

 • Posílení přístupu k aplikacím a síti
Secure Access Service Edge (SASE)

Zabezpečené připojení pro uživatele a aplikace bez ohledu na to, kde se nacházejí

 • Posílení přístupu k aplikacím a síti
VMware Cloud Web Security (CWS)

Cloudové zabezpečení poskytující ochranu před webovými hrozbami a kontrolu nad řešeními SaaS

 • Posílení přístupu k aplikacím a síti
NSX Distributed Firewall

Interní brána firewall na vrstvě L7

 • Zabezpečení vaší sítě
NSX Gateway Firewall

Brána firewall na vrstvě L7 na ochranu fyzických serverů a hranic zóny a cloudu

 • Zabezpečení vaší sítě
NSX Network Detection and Response

Korelace událostí mezi několika různými detekčními moduly s využitím umělé inteligence

 • Zabezpečení vaší sítě
NSX Sandbox

Kompletní analýza malwaru

 • Zabezpečení vaší sítě
NSX Distributed IDS/IPS

Detekce ransomwaru a dalších hrozeb v každém úseku přenosu na základě signatur a chování

 • Zabezpečení vaší sítě
NSX Intelligence

Distribuovaný analytický modul, který poskytuje vizualizaci topologie a doporučení pro zásady

 • Zabezpečení vaší sítě
Global Network Identities

Platforma pro sjednocené služby sítě

 • Automatizace sítě
HCX Workload Mobility

Migrace aplikací mezi datovými centry a cloudy

 • Automatizace sítě
NSX Intelligence

Distribuovaný analytický modul, který je nativní součástí řešení NSX

 • Automatizace sítě
vRealize Network Insight

Přehled o sítích se zaměřením na aplikace

 • Automatizace sítě
VMware Blockchain

Platforma založená na decentralizované důvěryhodnosti

 • Nově vznikající technologie
VMware Lab Platform

Virtuální laboratoře IT pro praktické ukázky poskytované prostřednictvím cloudu

 • Nově vznikající technologie
Skyline

Proaktivní analýza a automatizovaný přenos protokolů

 • Produkty podpory
Success 360

Individuálně přizpůsobené plánování pro zajištění úspěchu, pokyny k zavádění a proaktivní podpora

 • Produkty podpory