Právě streamujeme: červencový briefing o multi-cloudu

Přehodnocení zabezpečení podniku v multicloudovém světě

Autorizace FedRAMP: High

Řešení VMware Carbon Black Cloud získalo v programu Federal Risk and Authorization Management Program označení FedRAMP High.

Řešení výzev, se kterými se zákazníci potýkají

Modernizace center Security Operations Center (SOC)

Týmům center SOC (Security Operations Center) dělá problémy držet v distribuovaném světě krok s protivníky, protože výstrahám z izolovaných a nesourodých systémů chybí kontext, což způsobuje prodlevy při provádění nápravných opatření.

Společnost VMware poskytuje prostřednictvím své špičkové platformy okamžitou provozní jistotu, a proto můžete s jistotou reagovat přesně a v potřebném rozsahu a rychle dosáhnout řešení.

Zabezpečení multicloudových pracovních zatížení

Když jsou aplikace a data distribuovány v multicloudových prostředích, hrozí, že natahování vnějších hranic vašeho prostředí a zvětšování prostoru k útoku oslabí přínosy multi-cloudu.

Společnost VMware propojuje vaše kritické řídicí body a poskytuje tak úplný přehled a hladký provoz. Díky společnosti VMware se proto zvyšuje zabezpečení vašich aplikací a dat v jakémkoli prostředí.

Zabezpečení moderních aplikací

Třívrstvá webová aplikace má nyní 3 000 vrstev a rozhraní API se stávají novými koncovými body. Zabezpečení moderních aplikací vyžaduje přehled a kontextové informace o tom, jak jsou aplikace vytvářeny (CI/CD) a jak spolu komunikují (rozhraní API).

Společnost VMware zabezpečuje celý životní cyklus aplikací rychlostí odpovídající postupům DevOps díky tomu, že poskytuje nepřetržitý přehled, zabezpečení a soulad s předpisy, od naprogramování až po nasazení v produkčním prostředí.

Zabezpečení modelu hybridní práce

Hybridní práce se stává novým standardem. Zastaralé modely zabezpečení založené na ochraně vnějších hranic prostředí není možné škálovat tak, aby dokázaly čelit hrozbám, které využívají rostoucí počet vektorů útoku.

Společnost VMware kombinuje zabezpečení a správu koncových bodů se zabezpečením hranic sítě v rámci komplexního řešení. Díky tomu můžete vytvořit optimalizované prostředí a snižovat rizika ve všech propojených řídicích bodech s pomocí automatizace a orchestrace.

Jak oddělení IT společnosti VMware využívá model nulové důvěry v datovém centru

Model nulové důvěry má potenciál dosáhnout silnějšího zabezpečení díky tomu, že přenosy v síti jsou považovány za důvěryhodné, jen pokud jsou zásadami zabezpečení výslovně povoleny. Organizace, které postupují krok za krokem, mohou dosáhnout úspěchu.

Proces, kterým se řídilo oddělení IT společnosti VMware (VMIT), když zavádělo model nulové důvěry jako nový standard pro všechny aplikace v datovém centru, se může stát návodem i pro další organizace.

Navštivte web Tech Zone řešení Carbon Black

Zjistěte, jak co nejrychleji pochopit, vyhodnotit a nasadit platformu Carbon Black Cloud.

Nemohli jste se zúčastnit akce VMware Explore?

Podívejte se na představené novinky, doplňte si odborné znalosti a začněte transformovat své podnikání ještě dnes.

Přečtěte si technickou zprávu o hrozbách

Získejte nejnovější zprávu o hrozbách, seznamte se s jedinečnými charakteristikami malwaru v systémech vycházejících ze systému Linux a získejte rady, jak si udržet náskok před devastujícími útoky.

Jste připraveni začít?