Chytřejší zabezpečení jednodušeji a rychleji

Na zabezpečení je nutné nově pohlížet jako na nedílnou a distribuovanou součást moderního podniku – nepřetržitě začleňovat všechny aspekty svých technologických řešení tak, aby bylo možné dosáhnout efektivnějšího zabezpečení prostřednictvím přístupu založeného na nulové důvěře.

Zabezpečení jako integrovaná distribuovaná služba

Kontrolní mechanismy zabezpečení a konzistentní vynucování zásad napříč multicloudovými prostředími vám umožní chránit své distribuované prostředky s minimálním úsilím a nižším počtem nástrojů a agentů.

 

Propojením všech bodů dosáhnete plného pokrytí svého prostředí a současně snížíte složitost a omezíte slepá místa.

Implementace modelu nulové důvěru s menším počtem nástrojů a menší roztříštěností

Když propojíte čtyři kritické řídicí body modelu nulové důvěry, můžete přesně vyhodnotit bezpečnostní situaci a odstranit mezery v zabezpečení díky lepšímu sdílení dat mezi týmy zabezpečení, IT, provozu a vývoje.

 

Budete moci rychleji a efektivněji reagovat a při použití menšího počtů produktů zabezpečení nebudete muset věnovat tolik času na administrativní úkoly.

Rychlé a přesné škálování reakce s jistotou

Důvěryhodné a prakticky použitelné informace o hrozbách vám poskytnou směrodatný kontext pro vaše prostředí. Získáte schopnost vyhodnocovat zranitelnosti, identifikovat mezery v obraně a rychle upravovat řídicí mechanismy a zásady tak, jak bude zapotřebí pro odvrácení útoků. 

Řešení zabezpečení

ANYWHERE WORKSPACE (uživatelé a zařízení)

 •  Správa prostředí zaměstnanců pracujících v různých režimech
 •  Zabezpečení distribuovaných hraničních zařízení
 • Automatizace pracovního prostředí

Zabezpečení sítě

 • Jednodušší nasazení a provoz bran firewall
 • Odstranění slepých míst
 • Realizace modelu „zabezpečení jako kód“
 • Ochrana uživatelů a distribuovaných pracovních zatížení

Zabezpečení koncových bodů (zařízení)

 

 • Určení normálního stavu na základě analýzy systémových událostí
 •  Zabránění zneužívání legitimních nástrojů útočníky
 • Efektivní reakce díky automatizaci pracovního postupu prošetřování

Zabezpečení cloudu

 • Chytřejší kontext zahrnující všechny prvky
 • Odhalování nesprávných konfigurací cloudu a jejich náprava bez zvyšování oprávnění k zápisu
 • Spolehlivé, optimální připojení a přehled

Zabezpečení pracovních zatížení a postupů DevOps

 • Zjednodušení provozu v multicloudovém prostředí a rychlejší poskytování zabezpečeného softwaru
 • Zabezpečení celého životního cyklu moderních aplikací 
 • Udržování vysoké rychlosti postupů DevOps díky integrovanému zabezpečení

Související zdroje

Upozornění společnosti VMware v souvislosti se zabezpečením

Zabezpečení je standardizováno ve všech aspektech produktů a cloudových služeb společnosti VMware. Prohlédněte si seznam oznámených chyb zabezpečení nebo se přihlaste k odběru upozornění prostřednictvím e-mailu.

Certifikace společnosti VMware

Projděte si seznamy certifikací, které jsme již získali, spolu s těmi, na jejichž získání v současnosti pracujeme.

Security Connect

Security Connect 2021

K dispozici je nyní více než 60 přednášek, které nabízejí poznatky, osvědčené postupy a klíčová zjištění o hrozbách, bez nichž se neobejdete, pokud chcete optimalizovat svůj přístup k zabezpečení.

Poznatky vyplývající z globální situace v oblasti kybernetického zabezpečení

Více než 3 500 vedoucích pracovníků zastávajících pozice CIO/CTO/CISO se vyjádřilo k výzvám, s nimiž se globální podnikání potýká v důsledku stupňujících se kybernetických útoků. Přečtěte si zprávu Global Security Insights pro rok 2021.

Forrester Wave™: Software pro zabezpečení koncových bodů jako služba, 2. čtvrtletí 2021

Zjistěte, proč bylo řešení VMware Carbon Black Cloud označeno za lídra ve zprávě Forrester Wave™: Software pro zabezpečení koncových bodů jako služba pro 2. čtvrtletí 2021.

Ransomware

Ransomware: hloubková obrana se společností VMware

Počet ransomwarových útoků se v roce 2020 zvýšil o více než 200 %. Získejte zasvěcené informace o tom, jak chránit koncové uživatele před ransomwarem, jak jej detekovat a jak na něj reagovat.

Jste připraveni začít?

Zjistěte, jak se společností VMware získáte chytřejší zabezpečení jednodušeji a rychleji.