Zavádění kontejnerů a řešení Kubernetes

Řešení Kubernetes připravené pro použití vývojáři můžete provozovat v datovém centru nebo v cloudu.

 • Aplikace
Uplatňování přístupu DevSecOps

Poskytujte moderní aplikace rychle a bezpečně s využitím přístupu DevSecOps.

 • Aplikace
Vytváření aplikací a mikroslužeb

Transformujte vývoj a architekturu aplikací tak, aby fungovaly v jakémkoli cloudu.

 • Aplikace
Modernizace stávajících aplikací

Aktualizujte stávající aplikace bez nákladného refaktoringu.

 • Aplikace
Migrace do cloudu

Přesouvejte aplikace rychleji do cloudu bez nutnosti jejich přepisování.

 • Multi-Cloud
Škálování kapacity na požádání

Optimalizujte kapacitu prostřednictvím škálovatelného a bezproblémového rozšíření v cloudu.

 • Multi-Cloud
Modernizace datových center

Modernizace vašeho datového centra vám umožní bezproblémovou spolupráci s dalšími cloudy.

 • Multi-Cloud
Multicloudový provoz

Spravujte a provozujte pracovní zatížení v různých cloudech a na různých platformách.

 • Multi-Cloud
Realizace hybridního cloudu

Konzistentní infrastruktura vám umožní vytváření a provoz napříč cloudy.

 • Multi-Cloud
Zjednodušení správy hybridního cloudu

Zjednodušte a optimalizujte správu své hybridní infrastruktury.

 • Multi-Cloud
Optimalizace nákladů pro Multi-Cloud

Analyzujte a řiďte náklady a využívání zdrojů ve více cloudech.

 • Multi-Cloud
Správa zabezpečení a shody s předpisy pro Multi-Cloud

Spravujte zabezpečení a zmírněte rizika napříč různými cloudovými prostředími.

 • Multi-Cloud
Plánování a modernizace cloudového prostředí

Získejte pokyny a osvědčené postupy pro vytváření efektivních cloudových prostředí.

 • Multi-Cloud
Podpora nejdůležitějších aplikací

Konzistentní infrastruktura a provoz pro vaše nepostradatelná pracovní zatížení

 • Multi-Cloud
5G

Nasazujte služby na vyžádání s pomocí sjednocené, multicloudové sítě 5G.

 • Cloud pro telekomunikační společnosti
Hranice sítě

Podpořte inovace pomocí konzistentní platformy od jádra až po hranice sítě.

 • Cloud pro telekomunikační společnosti
Softwarově definované úložiště

Vyvíjejte architektury úložišť prostřednictvím všudypřítomného hypervizoru.

 • Softwarově definované datové centrum
Softwarově definovaná síť

Zajišťujte a spravujte virtualizované sítě nezávisle na hardwaru.

 • Softwarově definované datové centrum
Návrhy VMware Validated Design

Vybudujte a provozujte softwarově definované datové centrum s využitím podrobných pokynů.

 • Softwarově definované datové centrum
Virtualizace datových center

Vytvořte moderní, vysoce škálovatelné a zabezpečené datové centrum.

 • Virtualizace
Správa virtualizace

Konzistentně spravujte a automatizujte své virtuální datové centrum.

 • Virtualizace
Virtualizace velkých objemů dat

Zjednodušte správu infrastruktury pro velké objemy dat.

 • Virtualizace
Virtualizace výpočetního prostředí s vysokým výkonem

Virtualizujte pracovní zatížení pro výpočetní prostředí s vysokým výkonem (HPC).

 • Virtualizace
Propojení kontejnerů a řešení Kubernetes

Propojte a chraňte své kontejnerizované aplikace a mikroslužby.

 • Sítě
Zabezpečení moderní sítě

Zajistěte zabezpečení sítě pro uživatele, aplikace a data napříč cloudy.

 • Sítě
Automatizace sítě

Urychlete nasazení aplikací a správu služeb sítě a zabezpečení.

 • Sítě
Podpora zavádění cloudu

Poskytujte konzistentní sítě a zabezpečení napříč cloudovými prostředími.

 • Sítě
Optimalizace výkonu sítě WAN a poboček

Získejte spolehlivý a zabezpečený přístup ke cloudu, datovým centrům a aplikacím z jakéhokoli místa.

 • Sítě
Podpora poskytování aplikací

Automatizujte a poskytujte tradiční i moderní aplikace v jakémkoli cloudu.

 • Sítě
Mikrosegmentace

Definujte a vynucujte zásady zabezpečení sítě napříč cloudy.

 • Sítě
Zavádění práce na dálku

Umožněte přijetí strategie práce na dálku v organizacích, jejichž činnost může probíhat odkudkoli.

 • Pracovní prostředí
Přístup k prostředí a produktivita

Podporujte pružnou práci na dálku prostřednictvím bezproblémového a zabezpečeného přístupu.

 • Pracovní prostředí
Zabezpečení založené na nulové důvěře

Inteligentně chraňte a zabezpečte své digitální pracovní prostředí.

 • Pracovní prostředí
Zajištění moderní správy

Spravujte bezpečně moderní operační systémy z cloudu bez vzniku izolovaných prostředků.

 • Pracovní prostředí
Podpora pracovníků v první linii

Umožněte bezproblémovou správu zařízení a aplikací pro své pracovníky v první linii.

 • Pracovní prostředí
Infrastruktura VDI a nabídka DaaS založená na řešení Horizon

Zjednodušte si správu prostředí virtuálních desktopů.

 • Pracovní prostředí
Implementace modelu nulové důvěry

Chraňte svá data a aplikace s pomocí nepřetržitého ověřování.

 • Zabezpečení
Zdokonalení centra SOC

Urychlete detekci a reakci na hrozby prostřednictvím provozu založeného na implicitním zabezpečení.

 • Zabezpečení
Zabezpečení datového centra

Distribuované zabezpečení s úplným a konzistentním pokrytím všech dat.

 • Zabezpečení
Zabezpečená cloudová pracovní zatížení

Zjednodušte ochranu nepostradatelných pracovních zatížení v jakémkoli prostředí.

 • Zabezpečení
Poskytovatelé komunikačních služeb

Digitální prostředí pomohou od základů proměnit telekomunikační sítě.

 • Podle odvětví
Finanční služby

Umožněte digitálně orientované bankovnictví, které vám umožní přilákat a udržet si zákazníky.

 • Podle odvětví
Veřejná správa – federální úroveň

Naplňujte očekávání občanů, kteří požadují moderní a nákladově efektivní služby.

 • Podle odvětví
Veřejná správa – státní a lokální úroveň

Zvyšujte kvalitu a efektivitu služeb pro občany.

 • Podle odvětví
Plátci zdravotní péče

Podporujte propojenou péči, která pojištěncům zajistí lepší možnosti a výsledky.

 • Podle odvětví
Poskytovatelé zdravotní péče

Urychlete zavádění propojené, v reálném čase dostupné zdravotní péče, která pro pacienty zlepšuje výsledky.

 • Podle odvětví
Vyšší vzdělávání

Umožněte studentům a pedagogům bezpečný a nepřetržitý přístup odkudkoli.

 • Podle odvětví
Základní a střední vzdělávání

Zajistěte, aby každý student měl přístup k výukovým zdrojům z jakéhokoli zařízení.

 • Podle odvětví
Přírodní vědy

Urychlete digitální transformaci v oboru přírodních věd.

 • Podle odvětví
Výroba

Vylepšujte všechny aspekty výroby včetně kvality prostřednictvím efektivnějšího provozu.

 • Podle odvětví
Maloobchod

Posilujte věrnost zákazníků a růst s pomocí digitálně orientovaných prostředí.

 • Podle odvětví