NABÍDKY A ZÁSADY PODPORY 

Nabídky podpory

Zde najdete informace o našich nabídkách podpory, včetně podpory pro místně nasazená i hostovaná řešení a podpory pro vývojáře.

Porovnání nabídek podpory

Zde najdete porovnání provozní doby, způsobů přístupu, délky služeb a další informace pro všechny naše nabídky podpory.

Prodloužení nebo upgrade podpory

Zde se dozvíte, jak prodloužit nebo upgradovat podporu od společnosti VMware a smlouvy předplatného.

Zásady podpory

Zde najdete podrobné informace o našich zásadách podpory, od sad acceleration kit až po technickou podporu federálních organizací v USA.

Podmínky podpory a předplatných

Zde si můžete prostudovat technické podrobnosti našich podmínek pro podporu a předplatná.

Přehled jazykových verzí produktů

V příručce Přehled jazykových verzí produktů naleznete informace o podporovaných jazycích podle produktů. 

Produkty, u kterých se blíží termín ukončení podpory

Zde si můžete prostudovat seznam produktů, jejichž podpora bude ukončena do konce tohoto kalendářního roku.

Úvodní příručka k technické podpoře

V této příručce se můžete seznámit s našimi osvědčenými postupy podpory, procesem životního cyklu a dalšími informacemi.

Zásady životního cyklu

Zde si můžete prostudovat zásady podpory pro různé body životního cyklu našich produktů.

Tabulka životního cyklu produktů

V tabulce životního cyklu produktů si můžete vyhledat informace o obecné dostupnosti, konci dostupnosti a datech ukončení podpory pro všechny naše produkty.

Tabulka podpory podle produktů

Zde naleznete podrobnosti o našich nabídkách podpory podle produktů.