Af Lars-Bo Klausen, landechef hos VMware Danmark

 

Data og håndtering deraf er blevet et vigtigt og nødvendigt fokusområde for både virksomheder og den offentlige sektor. Men den stigende brug af data har samtidig betydet en strammere lovgivning, når det kommer til datalagring og styring. Det påvirker alle virksomheder, men den offentlige sektor er især hårdt ramt af regler og reguleringer, der skal overholdes.

 

Der er meget information i al den data, der genereres, og indsigten og værdien af dataene stiger i takt med, at analyseværktøjerne til databehandling udvikles. Cloudindustrien blev vendt på hovedet med USA's Cloud Act i 2018, hvor det blev vedtaget, at amerikanske cloud-udbydere fremover er tvunget til at videregive data til amerikanske myndigheder lige meget hvor, de opbevares. Dette har sat yderligere skub i behovet for digital suverænitet, også kaldet soveriegn cloud i cloudsammenhænge, da virksomheder forståeligt nok ikke ønsker, at andre skal udnytte eller eje deres data.

 

For myndigheder og den offentlige sektor kan det især have store konsekvenser, hvis andre aktører får adgang til deres data, eftersom disse brancher håndterer meget personfølsomme oplysninger. De seneste par år har vi også set en markant stigning i brugen og opbevaring af data som følge af pandemien. For eksempel, er lægebesøg under nedlukningen i høj grad foregået digitalt, hvilket har øget behovet for sikre tekniske løsninger, der kan håndtere den øgede mængde data. 

 

I en undersøgelse fra IDC svarer 63% af beslutningstagerne i regulerede brancher, at det er meget vigtigt at have en cloud-løsning, der giver fuldstændig kontrol over ens data. 69 procent af de adspurgte angiver også, at fortrolige oplysninger er ekstra sårbare, når de opbevares i en commercial cloud. Alligevel bruger omkring 50% af de adspurgte organisationer en commercial cloud til fortrolige data. 

 

Øget efterspørgsel på sikre cloud-løsninger

Reglerne er mange for den offentlige sektor, når det kommer til cloudtjenester. Det skaber behov for tydelig vejledning og de rette tekniske løsninger. Danmark er et foregangsland, når det gælder digitalisering af den offentlige sektor, men der er fortsat en række udfordringer for at sikre digital suverænitet. 

 

Regeringen vil gerne øge innovationskapaciteten i den offentlige sektor ved at udbrede anvendelsen af cloudservices til gavn for borgere og virksomheder. De skriver i rapporten ”Digital service i verdensklasse”, at de i endnu højere grad vil bruge cloudteknologi til at give myndighederne adgang til de nyeste teknologier til udvikling og innovation. Afprøvning og anvendelse af nye teknologier kræver ofte adgang til sikre og skalerbare cloudmiljøer, der tilbyder den nødvendige mængde lagring og analyse af data. Det er sådanne ambitioner og strategier, der kan sikre, at den offentlige sektor i Danmark ikke halter bagefter med sin digitale suverænitet. 

 

Når det kommer til tekniske løsninger, har VMware blandt andet lanceret VMware Sovereign Cloud initiative, der har til formål at hjælpe myndigheder og stramt regulerede kunder med at samle deres cloud-strategi ved at forbinde dem med den rigtige cloududbyder. Dette kræver et dybere samarbejde med vores lokale partnere, og vi arbejder allerede tæt med vores partnere inden for VMware Sovereign Cloud-initiativet. Det sikrer, at vores cloud-tjenester opfylder behovene, overholder compliancekrav og har et højt niveau af digital suverænitet, som kunderne efterspørger. 

 

Vi ser en udvikling hvor GDPR, Cloud Act og Schrems-II påvirker både globale og nationale virksomheder i norden. Det har skabt en øget efterspørgsel på sikre cloud-løsninger, da både private og offentlige virksomheder gerne vil undgå en situation, hvor deres data havner i fremmede hænder. For at undgå det, kræver det en operationel strategi og retningslinjer, der skaber digital suverænitet.