Generelt

 

Læs disse vilkår for brug ("Vilkår") omhyggeligt, inden du bruger websites fra VMware, Inc. og virksomhedens datterselskaber (samlet kaldet "VMware"). Når du besøger eller bruger disse websites, accepterer du, at du har læst, forstået og accepterer at være bundet af disse Vilkår, og at du overholder alle gældende love og regler, herunder USA's love og regler vedrørende eksport og geneksport, og at det er forbudt at omgå USA's eksportlovgivning. Hvis du ikke accepterer disse Vilkår, har du ikke tilladelse til at bruge disse websites. Disse Vilkår omhandler din brug af websitene, det indhold (som tekst, data, oplysninger, software, grafik og billeder), som VMware gør tilgængeligt på websitene (samlet kaldet "Materiale"), og alle de tjenester, som VMware leverer via websitene (samlet kaldet "Tjenester"). I disse Vilkår kaldes websitene, Materialet og Tjenesterne under et for "VMwares Websites".

 

VMware forbeholder sig retten til at ændre disse Vilkår og at ændre eller fjerne funktioner på VMwares Websites. Vi underretter dig om væsentlige ændringer af disse Vilkår via e-mail eller ved at placere en fremhævet meddelelse på VMwares Websites. Hvis vi foretager væsentlige ændringer, kan du opsige denne aftale inden for 30 dage efter, at du har modtaget e-mailen, eller meddelelsen på websitet er offentliggjort. Hvis du fortsætter med at bruge VMwares Websites efter ændringsdatoen, accepterer du de ændrede Vilkår. Yderligere eller ændrede Vilkår, betingelser og meddelelser kan gælde for bestemte materialer, oplysninger, produkter, software eller tjenester, som tilbydes via VMwares Websites. Hvis der er uoverensstemmelser, f.eks. yderligere eller anderledes vilkår, har betingelser og meddelelser forrang over disse Vilkår. Se den relevante aftale eller meddelelse.

 

Disse Vilkår omfatter Vilkår for deltagelse i communityet, og de vilkår og betingelser, som er fremsat i Vilkår for deltagelse i communityet, er medtaget heri ved reference. Disse Vilkår og eventuelle yderligere vilkår, du accepterer, når du bruger bestemte dele af VMwares Websites, udgør den hele, eksklusive og endelige aftale mellem dig og VMware med hensyn til emnet heri. Denne aftale tilsidesætter alle tidligere aftaler, der er indgået mellem dig og VMware omkring dette emne. Disse Vilkår og relationen mellem dig og VMware er underlagt lovgivningen i staten Californien, som den gælder for de aftaler, som er indgået og fremført i Californien af indbyggere i Californien, uanset din faktiske bopæl. Alle søgsmål, der måtte opstå fra eller relateret til disse Vilkår eller din brug af VMwares Websites, vil blive forelagt retten ved en forbundsdomstol eller delstatsdomstol i Santa Clara County, Californien, og du accepterer hermed uigenkaldeligt disse domstoles enekompetence til et sådant formål. Hvis VMware ikke fremfører eller håndhæver rettigheder eller bestemmelser i disse Vilkår, udgør det ikke et afkald på disse rettigheder eller bestemmelser. Hvis bestemmelser i disse Vilkår ikke er lovlige ifølge en kompetent jurisdiktion, accepterer du desuagtet, at domstolen bestræber sig på at efterleve VMwares og dine intentioner, som det fremgår af bestemmelserne, og at de øvrige bestemmelser i disse Vilkår fortsat er fuldt gældende. Disse Vilkår vil være gældende, uanset om du stopper med at bruge VMwares Websites. Disse Vilkår skal fortolkes uden at blive fortolket til fordel for hverken dig eller VMware. Disse Vilkår, og de rettigheder og licenser, som du tildeles i henhold til hertil, må ikke videregives eller tildeles til andre, men de kan tildeles af VMware uden begrænsninger.

Brug af Software

I det omfang VMware stiller download af beskyttet VMware-software eller open source-software til rådighed på VMwares Websites ("Software"), er denne Software beskyttet af den relevante ophavsret, patenter og andre immaterielle rettigheder tilhørende VMware eller en tredjepartslicensgiver. Enhver brug af Softwaren er underlagt vilkårene for den relevante slutbrugerlicensaftale eller open source-licensaftale.

 

Al Software til evaluering stilles til rådighed "SOM DET ER OG FOREFINDES" og udelukkende til evaluering og intern brug. Du må ikke bruge Software til evaluering til kommercielle eller udviklings- eller produktionsrelaterede formål. Desuden kan Software til evaluering  blive deaktiveret efter en periode.

Varemærker

VMware forbeholder sig alle rettigheder til vores varemærker, tjenestemærker og logoer, der sammen med varemærker, tjenestemærker og logoer tilhørende datterselskaber til VMware kaldes for "VMwares Mærker".

 

Ingen medarbejder eller repræsentant for VMware er autoriseret til at give tilladelse til brug af VMwares Mærker eller til at give vejledning om deres brug, medmindre der gives licens til dette i et formelt og skriftligt format. Hvis en VMware-medarbejder giver dig tilladelse til at bruge VMwares Mærker, uden der forelægger en formel skriftlig aftale, er brugen ikke tilladt.

 

VMware Mærker er værdifulde immaterielle rettigheder, og VMware vil derfor tage alle nødvendige skridt til at beskytte dem mod udvanding og tredjeparters brug af mærker, som måtte kunne forveksles med VMwares Mærker, eller som ville forventes at kunne forveksles med VMwares Mærker.

 

Hvis en formel skriftlig aftale giver dig licens til at bruge et eller flere af VMwares Mærker, skal brugen ske i overensstemmelse med disse retningslinjer, medmindre aftalen giver andre rettigheder:
https://www.vmware.com/brand/portal/guidelines.html.

 

VMware modsætter sig ikke brugen af VMwares Mærker (dog undtaget brugen af logoer) til at referere specifikt til VMwares produkter. Enhver henvisning eller nominativ brug af VMwares Mærker skal dog ske som almindelig tekst. Du bør modtage juridisk rådgivning for at fastslå, hvornår der skelnes mellem brug til reference og krænkende brug.

 

I USA skal registrerede VMware Mærker angives med symbolet "®", mens ikkeregistrerede VMware Mærker skal identificeres med "™". VMware Mærkerne skal bruges som tillægsord og ikke som navneord eller udsagnsord.

Links til VMwares Websites

Alle links til VMwares Websites (herunder interne eller underordnede sider på de websites, som udgør en del af VMwares Websites), skal være godkendt skriftligt af VMware. Der er dog en begrænset og ikke uigenkaldelig ret til at oprette links til websitet, forudsat at det website, hvor linket placeres, opfylder disse betingelser:

 

 

1. Det må ikke bruge indhold fra et VMware Website.
2. Det må ikke bruge et VMware-logo.
3. Det må ikke indsætte dele af et VMware Website i en frame.
4. Det må ikke fordreje en tilknytning eller anden relation til VMware.
5. Det må ikke give et forkert billede af en mulig anbefaling fra VMware.
6. Det må ikke have indhold, som kan opfattes som ulovligt, usmageligt, anstødeligt eller kontroversielt.
7.  Linket skal omgående slettes, hvis VMware anmoder om dette.

 

Ophavsret

Medmindre andet er specificeret, er indholdet på VMwares Websites underlagt ophavsret. Copyright © 1998-2014 VMware, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

 

Indholdet på VMWares Websites er beskyttet af ophavsret og lov om intellektuel ejendom i USA og andre lande samt internationale traktater. Du må ikke kopiere eller distribuere nogen dele af VMwares Websites, medmindre det er nødvendigt for at se VMwares Websites.

 

Eventuelle spørgsmål og kommentarer sendes til VMware

Links til tredjepartswebsites

Links på VMwares Websites til tredjeparters websites er udelukkende medtaget af praktiske hensyn. Hvis du følger disse links, forlader du VMwares Websites. VMware hverken anbefaler eller fraråder websites, der tilhører tredjeparter, og VMware er ikke ansvarlige for nøjagtigheden eller pålideligheden af oplysninger, data, meninger, råd og erklæringer på disse websites. VMware har ingen kontrol over disse websites, og VMware er ikke ansvarlige for indholdet på tredjeparters websites, eventuelle links på disse websites eller de ændringer eller opdateringer, der måtte blive udført på tredjeparters websites.

Piratkopiering/licensoverholdelse

VMware beskytter sin teknologi med stor opmærksomhed, men tillader andre at bruge den i kraft af licensaftaler. Brug eller distribution af VMwares software uden tilladelse fra VMware betragtes som piratkopiering. VMware distribuerer og sælger sine produkter via et netværk af distributører og forhandlere verden over. VMware distribuerer eller sælger ikke sine produkter via uautoriserede kanaler, f.eks. via auktion, peer-to-peer-netværk eller via websites, der tilbyder ulovlig download med nøgle- eller serienummergeneratorer. Hvis du overvejer eller allerede har anskaffet VMware-software via en af disse metoder, har du sandsynligvis fået piratkopieret software. Kontakt VMware her for at få hjælp til din egen eller andres uautoriserede brug af VMwares software.

 

VMware har forståelse for, at nogle kunder kan have udfordringer med at administrere deres softwarelicenser. I de tilfælde kan VMwares License Compliance-team hjælpe med at gennemgå udrulningsoptegnelser og afstemme dem med VMwares interne registrering. Målet med dette program er at uddanne VMwares kunder i VMwares licensvilkår og at få afstemt vores register med det faktiske forbrug. Kontakt VMwares License Compliance-team på licensecompliance@vmware.com, hvis du har spørgsmål til eller problemer med din virksomheds brug.

Erstatningsansvar

Du accepterer at forsvare og holde VMware, dets moderselskaber, datterselskaber og andre tilknyttede virksomheder (og deres respektive ledende medarbejdere, direktører, ansatte og agenter) skadesløse i forhold til alle typer krav, erstatninger, skader, tab, omkostninger, udgifter og gebyrer (herunder rimelige advokatsalærer), som disse parter måtte pådrage sig som resultat af eller som følge af din (eller andre, der bruger din konto, computer eller software) brug af VMwares Websites eller overtrædelse af disse vilkår. VMware forbeholder sig retten til at påtage sig det eksklusive forsvar og have eksklusiv kontrol over ethvert anliggende, hvor der anmodes om erstatning fra dig, og du accepterer at samarbejde med VMware om forsvaret mod sådanne krav. Du må under ingen omstændigheder acceptere nogen afgørelser, der påvirker VMware, uden VMwares skriftlige accept.

Elektronisk kommunikation

Når du besøger VMwares Websites eller sender e-mails til VMware, kommunikerer du med VMware elektronisk. Vi kan svare dig via e-mail eller via meddelelser på VMwares Websites. Du accepterer, at alle sådanne meddelelser, fremlæggelser og andre typer kommunikation, som VMware leverer til dig elektronisk, er tilstrækkeligt til at opfylde ethvert juridisk krav om, at denne type kommunikation er skriftlig.

Rettigheder for USA's regering

Alle VMwares produkter og publikationer er kommercielle af natur. Software, publikationer og softwaredokumentation, som stilles til rådighed på VMwares Websites, er kommercielle ("Commercial items"), som det er defineret i 48 C.F.R.§2.101, der består af "Commercial Computer Software" og "Commercial Computer Software Documentation" som defineret i 48 C.F.R. §252.227-7014(a)(1) og 48 C.F.R. §252.227-7014(a)(5) og bruges i 48 C.F.R. §12.211, 48 C.F.R. §12.212 og 48 C.F.R. §227.7202. I henhold til 48 C.F.R. §12.211, 48 C.F.R. §12.212, 48 C.F.R.§252.227-7015, 48 C.F.R. §227.7202 til og med 227.7202-4, 48 C.F.R. §52.227-19 og andre relevante sektioner i Code of Federal Regulations, bliver VMwares publikationer, kommercielle computersoftware og kommercielle computersoftwaredokumentation distribueret og givet i licens til slutbrugerne i USA's regering med de samme rettigheder, som der gives til alle andre slutbrugere, og i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der er indeholdt i de licensaftaler, som følger med produkterne og softwaredokumentationen og med vilkårene og betingelserne heri.

Ansvarsfraskrivelser

Vi kan ikke love eller garantere, at oplysninger på VMwares Websites er korrekte, aktuelle eller fuldstændige, og VMwares Websites kan indeholde tekniske unøjagtigheder og typografiske fejl. VMware påtager sig ikke ansvaret (og fraskriver sig udtrykkeligt ansvaret) for at opdatere VMwares Websites mhp. at holde oplysningerne aktuelle og sikre nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de udgivne oplysninger. Du bør derfor altid bekræfte nøjagtigheden og fuldstændigheden af alle udgivne oplysninger, inden du træffer beslutninger om tjenester, produkter eller andre forhold, som er beskrevet på VMwares Websites. VMware giver intet tilsagn om, at eventuelle anmeldte problemer vil blive løst af VMware, heller ikke selvom VMware vælger at stille oplysninger om løsning af problemet til rådighed.

 

ALLE OPLYSNINGER, SOFTWARE, PRODUKTER OG TJENESTER, DER STILLES TIL RÅDIGHED PÅ VMWARES WEBSITES, LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES" OG "MED ALLE FEJL" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTIER. VMWARE FRASIGER SIG UDTRYKKELIGT I DET OMFANG, SOM DET ER TILLADT AF LOVEN, ALLE UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE, LOVPLIGTIGE OG ANDRE GARANTIER OG ERKLÆRINGER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ADKOMST OG IKKEKRÆNKELSE AF BESKYTTET OG INTELLEKTUEL EJENDOMSRET SAMT GARANTIER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF HANDEL OG BRUG. UDEN AT BEGRÆNSE DEN GENERELLE NATUR AF DET FOREGÅENDE GIVER VMWARE INGEN GARANTIER FOR, AT VMWARES WEBSITES LEVER OP TIL DINE KRAV, ELLER AT VMWARES WEBSITES KØRER UDEN AFBRYDELSER, BETIMELIGT, SIKKERT ELLER FEJLFRIT.

Ansvarsbegrænsning

VMWARE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR (A) INDIREKTE, SPECIELLE, FØLGEMÆSSIGE, HÆNDELIGE, PØNALE ELLER BODSPÅDRAGENDE SKADER ELLER (B) EVENTUELLE SKADER, DER OVERSTIGER 100,00 USD, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TABT FORTJENESTE, OMSÆTNING ELLER BESPARELSER, MISTEDE ELLER BESKADIGEDE DATA ELLER FORRETNINGSAFBRYDELSER SOM FØLGE AF BRUGEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE VMWARES WEBSITES ELLER ANDRE MATERIALER, OPLYSNINGER, PRODUKTER ELLER TJENESTER, DER TILGÅS PÅ ELLER VIA DISSE WEBSITES, UANSET OM SÅDANNE SKADER ER BASERET PÅ GARANTI, KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLINGER, LOV ELLER ANDET JURIDISK GRUNDLAG, OG HELLER IKKE SELVOM VMWARE ER BLEVET UNDERRETTET OM (ELLER BURDE HAVE KENDSKAB TIL) RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER.

Udeladelser og begrænsninger

 

Nogle jurisdiktioner tillader ikke udeladelse af visse garantier eller begrænsninger eller udelukkelse af ansvar for bestemte skader. I de tilfælde vil nogle af ovenstående ansvarsfraskrivelser og begrænsninger ikke være relevante for dig. I det omfang, hvor VMware ifølge gældende lov ikke må frasige sig underforståede garantier eller begrænse sit erstatningsansvar, vil omfanget og varigheden af sådanne garantier og omfanget af VMwares erstatningsansvar være det minimalt tilladte i henhold til gældende lov.

 

Privatlivspolitik 

Politik om eksportkontrol 

Slutbrugerlicensaftaler 

Vilkår for deltagelse i communityet