Ikrafttrædelsesdato: 18. juni 2018


VMware tilbyder tjenester til cloud computing og platformsvirtualisering, som giver virksomhedens erhvervskunder mulighed for at forbinde, administrere og automatisere deres digitale infrastrukturer.

VMware, Inc., som har hovedsæde i USA, samt dennes koncernselskaber, som er en del af Dell-koncernen (jævnfør vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger) ("VMware", "vi", "os" og "vores"), forpligter sig til at beskytte de personlige oplysninger, der tilhører de individer, som handler med førnævnte, herunder websitebrugere, kunder, samarbejdspartnere, slutbrugere, arrangementsdeltagere og jobansøgere ("du/dig" og "din/dit/dine"). Følgende erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger forklarer de forskellige måder, hvorpå VMware indsamler, anvender og deler personlige oplysninger, når du:

 • Besøger, interagerer med eller anvender vores websites, profiler på sociale medier, VMware-mobilapps (såfremt de linker til dette dokument), onlineannoncer og markedsføringsmeddelelser (vores "onlineplatforme")
 • Besøger, interagerer med eller anvender vores arrangements-, salgs-, markedsførings- og øvrige offlineaktiviteter (vores "offlineplatforme")
 • Anvender VMware-produkter og tjenester, herunder mobilapps, som er udrullet af en af vores erhvervskunder, f.eks. din arbejdsgiver (vores "tjenester").

Når vi vil henvise til alle tre ovenstående, anvender vi betegnelsen "platformene".

Tag dig tid til at læse erklæringerne omhyggeligt:

VMwares erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger: Denne erklæring vedrører de personlige oplysninger, vi indsamler i forbindelse med vores forretningsaktiviteter og platforme (dvs. online- og offlineplatforme samt tjenester jævnfør ovenstående).

Meddelelse om cookies: Denne meddelelse omhandler, hvordan vi anvender cookies og lignende sporingsteknologier, når du interagerer med os via vores tjenester og onlineplatforme.

Erklæring vedrørende indsamling af personlige oplysninger i Workspace ONE UEM: I denne erklæring informerer vi vores kunder om, hvilke typer oplysninger der indsamles om kundernes brugere og deres enheder via Workspace ONE UEM.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for ansøgere: Denne erklæring omhandler de personlige oplysninger, vi indsamler i forbindelse med vores ansættelses- og rekrutteringsproces.

Erklæringer i mobilapps: VMwares erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder for VMwares mobilapps, der bruges af VMware til egne formål (såsom VMworld-mobilapp eller VMware Partner Central-mobilapp). For så vidt at dataindsamlings-, brugs- og/eller delingspraksis i sådanne mobilapps afviger fra de generelle erklæringer i VMwares erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, vil disse mobilapps have deres egne individuelle erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger, som supplerer VMwares erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. For flere oplysninger om dataindsamlingspraksissen for visse mobilapps skal du gennemlæse erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for den VMware-mobilapp, du har installeret. For mobilapps, der er udviklet af VMware, men bruges af vores kunder eller partnere til deres egne formål, skal du kontakte vores kunde eller partner (din virksomhed) for at forstå deres dataindsamlings- og brugspraksis.

Andre erklæringer: I forbindelse med bestemmelsen om platforme ovenfor må VMware offentliggøre "just in time"-meddelelser eller yderligere oplysninger om vores dataindsamlings-, brugs- og delingspraksis. Disse erklæringer kan supplere eller præcisere VMwares praksis for beskyttelse af personlige oplysninger eller give dig yderligere valgmuligheder for, hvordan VMware behandler dine oplysninger.

Eksterne links: Platformene kan indeholde links til eller muligheden for at oprette forbindelse til tredjeparters websites, tjenester, sociale netværk, applikationer eller funktioner på de sociale medier, såsom "share"- eller "like"-knapper. Ved at besøge disse websites eller klikke på disse links må den pågældende tredjepart indsamle personlige oplysninger om dig. Vi anbefaler, at du gennemgår de relevante tredjeparters erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger og brugsbetingelser, før du interagerer med dem eller afslører personlige oplysninger til dem. VMware kontrollerer ikke disse tredjeparters brug af dine personlige oplysninger.

VMWARES ERKLÆRING OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

VMware, Inc., som har hovedsæde i USA, samt dennes koncernselskaber, som er en del af Dell-koncernen ("VMware", "vi", "os" og "vores"), forpligter sig til at beskytte de personlige oplysninger, der tilhører de individer, som handler med førnævnte, herunder websitebrugere, kunder, samarbejdspartnere, slutbrugere, arrangementsdeltagere og jobansøgere ("du/dig" og "din/dit/dine"). Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger forklarer de forskellige måder, hvorpå VMware indsamler, anvender og deler personlige oplysninger, når du:

 • Besøger, interagerer med eller anvender vores websites, profiler på sociale medier, VMware-mobilapps (såfremt de linker til dette dokument), onlineannoncer og markedsføringsmeddelelser (vores "onlineplatforme")
 • Besøger, interagerer med eller anvender vores arrangements-, salgs-, markedsførings- og øvrige offlineaktiviteter (vores "offlineplatforme")
 • Anvender VMware-produkter og tjenester, herunder mobilapps, som er udrullet af en af vores erhvervskunder, f.eks. din arbejdsgiver (vores "tjenester").

Når vi vil henvise til alle tre ovenstående, anvender vi betegnelsen "platforme".

Andre erklæringer: I forbindelse med bestemmelsen om platforme ovenfor må VMware offentliggøre yderligere "just in time"-meddelelser eller yderligere oplysninger om vores dataindsamlings-, brugs- og delingspraksis. Disse erklæringer kan supplere denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger eller præcisere VMwares praksis for beskyttelse af personlige oplysninger under de givne omstændigheder, der er beskrevet, eller give dig yderligere valgmuligheder for, hvordan VMware behandler dine data.

Hvis du har spørgsmål til denne erklæring, bedes du kontakte os på privacy@vmware.com.

INDHOLD – GENVEJE
Del I: Hvilke oplysninger indsamler vi, og hvordan foregår det?

Del II: Hvordan bruger vi dine oplysninger?

Del III: Hvordan deler vi dine oplysninger?

Del IV: Internationale overførsler af oplysninger

Del V: Sikkerhed og fortrolighed

Del VI: Oplysninger, som vi indsamler på vegne af vores kunder

Del VII: Dine fortrolighedsrettigheder og -valg

Del VIII: Hjemmel for behandling af personlige oplysninger (det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, EØS)

Del IX: Øvrige oplysninger

Del X: Sådan kontaktes vi

DEL I: HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLER VI, OG HVORDAN FOREGÅR DET?


"Personlige oplysninger" er oplysninger, som identificerer en person eller vedrører en identificerbar person. VMware og vores tredjepartstjenesteudbydere indsamler personlige oplysninger og øvrige oplysninger fra forskellige kilder, der overordnet kan inddeles i følgende kategorier:

 • Oplysninger, som du videregiver til os via din interaktion med os og din brug af platformene
 • Oplysninger, som vi automatisk indsamler fra dig i forbindelse med din brug af onlineplatforme
 • Oplysninger fra tredjepartskilder og tilknyttede virksomheder

Vi må kombinere oplysninger fra disse forskellige kilder for at opfylde de formål, vi nævner i denne erklæring.

 1. Oplysninger, som vi indsamler fra dig

 2. Vi indsamler personlige oplysninger, når du tillader os at gøre det, herunder til vores tjenesteudbydere eller andre parter, som indsamler oplysningerne på vegne af os. Eksempelvis indsamler vi personlige oplysninger, når du bestiller, registrerer dig til (eller bruger) eller anmoder om oplysninger om VMwares produkter, tjenester eller apps, abonnerer på markedsføringsmeddelelser, anmoder om support, udfylder spørgeskemaer, giver produktfeedback eller tilmelder dig et VMware-arrangement eller webinar. Vi kan også indsamle personlige oplysninger fra dig offline, f.eks. når du deltager i et af vores arrangementer, under telefonopkald med salgsrepræsentanter, eller når du kontakter kundesupport.

  De personlige oplysninger, som vi indsamler, kan omfatte kontaktoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse, professionelle oplysninger, såsom stilling eller afdeling, bruger-id'er og adgangskoder samt kontaktpræferencer. Vi indsamler også oplysninger, du vælger at give os, når du anmoder om oplysninger eller udfylder eventuelle fritekstfelter i vores formularer, såsom ved registrering til arrangementer, produktfeedback eller anmodninger om spørgeskemaundersøgelser, eller typen af anmodning/kommunikation. Derudover må vi indsamle personlige oplysninger fra dig fra vores opslagstavler, chatfunktioner, blogs og øvrige tjenester eller platforme, hvor du kan slå oplysninger og materialer op.

  Når du køber VMware-produkter eller -tjenester, må vi også indsamle fakturerings- og transaktionsoplysninger.

 3. Oplysninger, som vi automatisk indsamler

 4. VMware indsamler oplysninger via brugen af teknologier såsom cookies, pixeltags, widgets, indlejrede URL'er, elektroniske kommunikationsprotokoller, knapper og værktøjer i forbindelse med sine onlineplatforme og -tjenester. Typerne af teknologi, der anvendes af VMware, kan ændre sig med tiden, efterhånden som nye teknologier udvikles. Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger og vores meddelelse om cookies indeholder yderligere oplysninger om vores brug af cookies og andre lignende sporingsteknologier.


  Onlineplatforme:
  Vi indsamler automatisk visse oplysninger, når du anvender, tilgår eller interagerer med vores onlineplatforme, herunder vores onlineannoncer eller markedsføringsmeddelelser. Disse oplysninger afslører ikke nødvendigvis din identitet direkte, men kan indeholde unikke identifikationsnumre og øvrige oplysninger om din elektroniske enhed, såsom hardwaremodel, operativsystemversion, webbrowser (Firefox, Safari eller Internet Explorer), IP-adresse, MAC-adresse, enheds-id, enhedshændelser (nedbrud, systemaktivitet og hardwareindstillinger, browsersprog, dato og klokkeslæt for din anmodning og henvisende URL-adresse), overordnet geografisk placering (f.eks. på land- eller byniveau), andre tekniske data, der unikt identificerer din browser, og øvrige oplysninger, såsom hvilke websider, du har tilgået og andre statistiske oplysninger.


  VMware-tjenester:
  I forbindelse med din virksomheds udrulning af visse VMware-tjenester kan VMware automatisk indsamle visse oplysninger vedrørende tjenesternes ydeevne og konfiguration samt vores kundes og deres slutbrugeres forbrug af, interaktion med og brug af disse tjenester. Disse data er generelt tekniske oplysninger, der indhentes fra softwaren eller systemer, der hoster tjenesterne, enheder, der har adgang til softwaren eller systemerne, og/eller logfiler, der genereres under sådan brug, samt typerne af data, der kan kategoriseres under "onlineplatforme" ovenfor.  Disse data anvendes til formålene, der er fremsat i del 2 af denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger (nedenfor), samt andre relevante programdokumenter.

  I enkelte tilfælde kan de indsamlede oplysninger direkte eller indirekte identificere en slutbruger og knytte en person til en bestemt onlineadfærd i det omfang, det påkræves i henhold til formålene i denne erklæring.  De indsamlede oplysninger omfatter ikke indhold uploadet til tjenesterne af kunden til hostingformål.

  Såfremt dataene anvendes til VMwares egne formål, såsom produktforbedring, kan kundeaftaler (herunder tjenestebeskrivelser), "just in time"-meddelelser eller andre videregivelser af personlige oplysninger indeholdt i eller i forbindelse med brugen af VMware-tjenesterne muligvis præcisere vores indsamling og brug af denne type brugsdata, herunder eventuelle typer af personlige oplysninger. Derudover indeholder Trust & Assurance Center oplysninger om vores forskellige programmer for kundeoplevelsesforbedring og, afhængigt af programmet, kan vores kunder have mulighed for at begrænse eller kontrollere omfanget af de indsamlede oplysninger.

  Hvis du er individuel bruger af VMware-tjenester, og du har brug for flere oplysninger om vores praksis for dataindsamlingspraksis for tjenester, der udrulles af din virksomhed, skal du kontakte din it-administrator.

 5. Oplysninger fra tredjepartskilder og tilknyttede virksomheder

 6. Fra tid til anden kan vi få oplysninger om dig fra tredjepartskilder, som det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, såsom offentlige databaser, forhandlere og kanalpartnere, fælles markedsføringspartnere og sociale medier. Vi kan også få oplysninger om dig fra vores tilknyttede virksomheder, inklusive Dell Technologies, Dell EMC, Pivotal, RSA, SecureWorks og VirtuStream (”Dell-koncernen”) og, i det omfang, de er involveret i salg og markedsføring af vores fælles produkter og tjenesteydelser, deres udpegede partnere.

  Eksempler på de oplysninger, vi kan få fra andre kilder, er: kontooplysninger, stillingsbetegnelse og offentlig ansættelsesprofil, service- og supportoplysninger, oplysninger om dine produkt- eller serviceinteresser eller -præferencer, browsingvaner, sidevisningsoplysninger fra visse forretningspartnere, som vi samarbejder med om co-brandede tjenester eller fælles produkter, samt kreditværdighedsoplysninger fra kreditoplysningsfirmaer. Vi må anvende disse oplysninger i forbindelse med dine kontaktoplysninger, arbejdsrelaterede oplysninger og VMwares transaktionshistorik til de formål, som angives i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, blandt andet præcisering af vores fortegnelser, bedre forståelse af dig og dine præferencer, relevant markedsføring og support samt registrering og forebyggelse af svindel.

DEL II: HVORDAN BRUGER VI DINE OPLYSNINGER?

VMware anvender de personlige oplysninger, som de indsamler, til følgende formål (medmindre de er begrænset af gældende lovgivning). Se del 3 for yderligere oplysninger om, hvordan VMware deler personlige oplysninger.

Besvarelse af anmodninger og behandling af transaktioner: VMware må anvende personlige oplysninger til at besvare anmodninger fra dig eller levere oplysninger, som du har bedt om. VMware må anvende personlige oplysninger, herunder økonomiske oplysninger, betalingskortoplysninger og betalingsoplysninger, til at behandle dine transaktioner.

Tilbud og levering af tjenester: VMware anvender dine personlige oplysninger til at levere VMware-tjenesterne og administrere din brugerkonto. Dette kan omfatte administration af produktdownloads, opdateringer og programrettelser, support og anbefalinger og øvrig administrativ eller brugerkontorelateret kommunikation, herunder produktbemærkninger. VMware anvender også dine personlige oplysninger til at lette leveringen af tjenesterne, hvilket kan omfatte sporing af rettigheder, verificering af overholdelse, overvågning af tjeneste- og infrastrukturydeevne, sikring af tjenesternes integritet og stabilitet eller blot overvågning eller behandling af tekniske problemer, så vi kan levere produktet eller tjenesten i henhold til den standard, VMware har forpligtet sig til.

Lette og evaluere brugen af onlineplatformene: VMware må anvende dine personlige oplysninger til at levere onlineplatformene til dig, lette brugen heraf (navigation og loginproces, opbevaring af oplysninger imellem besøg og forøgelse af sikkerheden), forbedre kvaliteten, evaluere sidernes svarhastighed og fastslå indhold.

Forbedring af platformene: VMware anvender dine personlige oplysninger og andre data, vi har indsamlet fra dig, til at øge forståelsen af vores kunder, brugere og websitebrugere samt den måde, hvorpå de benytter og interagerer med onlineplatformene, herunder deres brugeroplevelse. VMware anvender disse oplysninger til at levere en brugertilpasset oplevelse, implementere dine præferencer, forbedre kvaliteten og pålideligheden, diagnosticere problemer med og forbedre brugen af platformene og de relaterede brugeroplevelser samt at fremstille anbefalinger.

Præcisering af vores fortegnelser: Vi må anvende de personlige oplysninger, vi modtager fra dig eller tredjeparter, til bedre at forstå dine præferencer og/eller opretholde og forbedre nøjagtigheden af vores oplysninger om dig.

Ydelse af support: VMware anvender personlige oplysninger og andre data om dig (såsom feedback, undersøgelser og data vedrørende din brug af VMware-tjenesterne) samt brugerkontorelaterede oplysninger til at yde en både reaktiv og proaktiv support for dig som kunde. Denne support ydes enten integreret i produktet eller via VMwares supportteam. 

Anbefalinger: VMware må anvende personlige oplysninger til at offentliggøre anbefalinger om onlineplatformene. Før vi offentliggør en anbefaling, beder vi dig om samtykke til at bruge dit navn og din anbefaling. Du kan til enhver tid bede om at få din anbefaling opdateret eller slettet ved at anmode herom ved at oplyse navn, anbefalingssted og kontaktoplysninger.

Markedsføring: VMware anvender oplysninger modtaget fra dig, dine interaktioner med VMware og onlineplatformene og fra tredjeparter til at levere markedsførings- og annoncemateriale, målrettede og brugerrelevante annoncer og markedsføring til dig, samt til at vurdere effektiviteten heraf, få en bedre forståelse af dine præferencer og promovere vores produkter og tjenester. Vores markedsføring udføres i overensstemmelse med både dine annoncerings-/markedsføringspræferencer og gældende lovgivning.

Sikkerhed: VMware må anvende personlige oplysninger til at bidrage til overvågning, forebyggelse og registrering af svindel, øget sikkerhed, overvågning og verificering af identitet og adgangstilladelse og bekæmpelse af spam, malware og sikkerhedsrisici.

Kvalitetskontrol og undervisning: VMware må anvende eller få adgang til personlige oplysninger til kvalitetskontrol i forbindelse med onlineplatformene og undervisning af medarbejdere.

Tredjeparters sociale netværk: VMware må anvende personlige oplysninger til at interagere med dig på tredjeparters sociale netværk (i henhold til netværkets brugsbetingelser).

Konferencer og arrangementer: VMware og vores samarbejdspartnere må anvende personlige oplysninger til at fremsende materiale om vores eller samarbejdspartneres arrangementer. VMware må kontakte dig efter et arrangement med henblik på relaterede produkter og tjenester, og vi deler muligvis oplysninger om din deltagelse med din virksomhed og vores konferencesponsorer og -partnere, såfremt vi er juridisk berettiget til det. Hvis en samarbejdspartner eller konferencesponsor direkte anmoder om dine personlige oplysninger ved en stand eller i forbindelse med en præsentation, videregives dine personlige oplysninger kun i overensstemmelse med deres praksis for beskyttelse af personlige oplysninger.  Vi anbefaler, at du læser disse samarbejdspartneres og sponsorers praksis for beskyttelse af personlige oplysninger.

Tilgængelighed af onlinefællesskaber og blogs: Vi må anvende personlige oplysninger og øvrige oplysninger, du har afgivet på et af vores forummer, i en chat, blog eller anden tjeneste eller platform, hvor du kan offentliggøre oplysninger og materiale med det formål at give du og dine kunder et forum til at diskutere VMwares platforme, besvare dine anmodninger, yde support, forbedre platformene eller andre formål oplyst i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Eventuelle oplysninger, der videregives i disse fora, bliver offentlige oplysninger og kan derfor vises på offentlige måder, f.eks. gennem søgemaskiner eller andre offentligt tilgængelige platforme, og de kan blive "crawlet" eller blive søgt af tredjeparter. De kan også læses, indsamles eller bruges af andre brugere til at sende dig uopfordrede meddelelser. Læg ikke oplysninger op, som du ikke ønsker at videregive til offentligheden som helhed.

Uddannelse og undervisning: Hvis du tilmelder dig et VMware-certificeringskursus eller seminar, anvender VMware dine personlige oplysninger til at lette leveringen af førnævnte. I det omfang, din virksomhed har betalt for dit certificeringskursus eller seminar, må VMware oplyse din certificeringsstatus til din virksomhed efter at have meddelt dig herom.

Beskyttelse af vores medarbejdere og ejendom: VMware må anvende personlige oplysninger efter behov til at værne om vores medarbejderes, besøgendes og ejendoms helbred og sikkerhed og øvrige rettigheder. Hvis du besøger et af disse steder, bliver du muligvis fotograferet eller filmet som del af opretholdelsen af sikkerheden.

Andre legitime forretningsformål: Vi må anvende dine personlige oplysninger, såfremt det er nødvendigt i forbindelse med andre legitime formål, såsom beskyttelse af VMwares fortrolige og ejerskabsmæssige oplysninger.

DEL III: HVORDAN DELER VI DINE OPLYSNINGER?

Vi sørger for, at dine personlige oplysninger kun er tilgængelige for dem, der virkelig har brug for dem til at udføre deres opgaver og arbejdsfunktioner, og af tredjeparter, der har et legitimt formål til at få adgang til dem. Vi kan dele personlige oplysninger om dig med en tredjepart under følgende omstændigheder:

 • Tjenesteudbydere Vi kan dele dine oplysninger med tredjeparter, såsom leverandører, konsulenter, agenter og andre serviceudbydere, der arbejder på vegne af os. Eksempler herpå er leverandører og serviceudbydere, der hjælper med markedsføring, fakturering, behandling af kreditkortbetalinger, dataanalyse og -forståelse, teknisk support og kundeservice. Medmindre andet er beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger deler, sælger, udlejer eller handler vi ikke med nogen som helst af dine personlige oplysninger med tredjeparter til deres egne salgsfremmende formål.

 • Forretningspartnere: Vi kan give dine oplysninger til vores kanalpartnere, såsom distributører og forhandlere, for at håndtere produkt- og oplysningsanmodninger, for effektivt at levere ensrettet support og for at give kunder og potentielle kunder oplysninger om VMware og dets produkter og tjenester. Fra tid til anden kan VMware deltage i fællessalg eller produktpromoveringer med udvalgte forretningspartnere. Hvis du køber eller specifikt udtrykker interesse for et fællestilbudt produkt, salgsfremstød eller tjeneste, kan vi dele relevante personlige oplysninger med disse partnere.

  Vær opmærksom på, at VMware ikke kontrollerer vores forretningspartneres brug af sådanne oplysninger. Vores partnere er ansvarlige for at styre deres egen brug af de personlige oplysninger, der indsamles under disse omstændigheder, herunder information om, hvordan de anvender dine personlige oplysninger. Vi anbefaler, at du gennemgår de relevante partneres erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger for at læse mere om deres håndtering af dine personlige oplysninger.

 • VMwares søsterselskaber og Dell-koncernen: Vi må dele dine personlige oplysninger med vores moderselskaber, datterselskaber og/eller søsterselskaber. Disse oplysninger kan deles og bruges til at levere tjenester og yde support, komme med anbefalinger til optimering af produkt- og servicebrug, oplyse kunder og potentielle kunder om udvalget af tilgængelige produkter og tjenester og til de formål, der ellers er beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

 • Vitale interesser: Vi kan udlevere oplysninger, hvor vi finder det nødvendigt for at beskytte en hvilken som helst persons vitale interesser.

 • Overholdelse af love eller enhver kompetent retshåndhævende myndighed, tilsynsmyndighed, statslig myndighed, domstol eller tredjepart: Vi må videregive personlige oplysninger, hvis vi mener, at det er nødvendigt eller påkrævet 1) i henhold til gældende lovgivning eller bestemmelser for at overholde retslige procedurer eller regeringsanmodninger (herunder på anmodning fra offentlige myndigheder om at overholde ligestillingslove, nationale sikkerheds- eller retshåndhævelseskrav), eller 2) for at udøve, fastlægge eller forsvare vores juridiske rettigheder.

 • Forretningsoverførsler: Vi kan dele eller overføre dine oplysninger i forbindelse med, eller under forhandlinger om, enhver fusion, salg af virksomhedsaktiver, finansiering, opkøb, opløsning, virksomhedsreorganisering eller lignende begivenhed. Vi underretter enhver køber om, at dine oplysninger kun skal anvendes i overensstemmelse med denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

 • Med dit samtykke: Vi må videregive dine personlige oplysninger til et hvilket som helst formål.
DEL IV: INTERNATIONALE OVERFØRSLER AF OPLYSNINGER

Som dataansvarlig:
Personlige oplysninger, herunder personlige oplysninger indsamlet i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller Schweiz, kan overføres, opbevares og behandles af os og vores tjenesteudbydere, partnere og datterselskaber i USA og eventuelt andre lande, hvis databeskyttelseslovgivninger kan være anderledes end lovgivningen i dit land, til f.eks. Canada, Filippinerne, Singapore, Indien, Australien og Israel. Nogle af disse lande anses ikke for at være "tilstrækkelige" af Europa-Kommissionen. Vi beskytter dine personlige oplysninger i overensstemmelse med denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, uanset hvor de behandles. Vi vil træffe passende kontraktmæssige foranstaltninger eller andre foranstaltninger for at beskytte de relevante personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende love. Disse foranstaltninger omfatter anvendelse af Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel af personlige oplysninger fra vores koncernselskaber i EØS til vores andre koncernselskaber. Vores standardkontraktbestemmelser kan leveres efter anmodning. Vi har implementeret tilsvarende passende sikkerhedsforanstaltninger med vores serviceudbydere, partnere og datterselskaber.

Som databehandler: Klik her for VMwares bindende virksomhedsregler.

DEL V: SIKKERHED OG FORTROLIGHED

VMware opretholder (og kræver, at VMwares serviceudbydere skal opretholde) passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger til beskyttelse af sikkerheden og fortroligheden af alle de personlige oplysninger, der behandles af os. Eksempelvis bruger VMware fysisk adgangskontrol, kryptering, firewalls, registrering af indtrængen og netværksovervågning, afhængigt af oplysningernes art og omfanget af behandlingen. VMware-medarbejdere, som har adgang til personlige oplysninger, er forpligtet til at holde disse oplysninger fortrolige. Der er dog ingen sikkerhedsprocedurer eller -protokoller, der kan garanteres at være 100 % sikre, så vi opfordrer dig til at passe på, når du videregiver personlige oplysninger online, og bruge tilgængelige værktøjer, som f.eks. firewalls, antivirus og antispywaresoftware og lignende teknologier til at beskytte dig selv online.

DEL IV: OPLYSNINGER, SOM VI INDSAMLER PÅ VEGNE AF VORES KUNDER

Under brugen af vores tjenester må VMware-kunder og deres slutbrugere indsende eller overføre oplysninger til VMwares tjenester til hosting eller opbevaring. Dette kundeindhold behandles af VMware på vegne af kunden, og vores praksis for beskyttelsen af personlige oplysninger er underlagt den kontrakt, vi har indgået med vores kunder, og denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder ikke for personlige oplysninger, der er indeholdt i sådant kundeindhold. I overensstemmelse med vilkårene i sådan en aftale behandler VMware sådant kundeindhold med det formål at levere de relevante VMware-tjenester og i overensstemmelse med vores kunders anvisninger. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer om, hvordan sådanne oplysninger håndteres, skal du kontakte den person eller enhed, der har indgået kontrakt med VMware, for at bruge VMware-tjenesten til at hoste eller behandle disse oplysninger (f.eks. din arbejdsgiver eller virksomhed). Vi vil yde assistance til vores kunder for at tage hånd om eventuelle bekymringer, som du måtte have, i overensstemmelse med vilkårene i vores kontrakt med dem.

DEL VII: DINE FORTROLIGHEDSRETTIGHEDER OG -VALG

Ret til at få rettet eller opdateret dine oplysninger: Hvis du gerne vil rette eller opdatere dine personlige oplysninger til os, skal du logge på myvmware.com og opdatere din profil.

Markedsføringsmeddelelser: Du kan fravælge markedsføringsmeddelelser fra VMware ved at gå til VMwares abonnementscenter på http://info.vmware.com/content/subscription og afmelde dig. Du kan også afmelde dig ved at klikke på "Unsubscribe" (afmeld) i enhver markedsføringsmeddelelse, vi sender dig, eller ved at sende en e-mail til privacy@vmware.com.

Yderligere rettigheder i EØS og visse andre områder: Hvis du er bosiddende i visse områder (som f.eks. det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), har du muligvis ret til at udøve visse rettigheder inden for beskyttelse af personlige oplysninger i henhold til gældende lovgivning. Vi behandler din anmodning i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Det er muligt, at vi kan være nødt til at lagre visse oplysninger til arkiveringsformål og/eller for at gennemføre transaktioner, som du begyndte forud for anmodningen om sletning.

 • Ret til at tilbageholde eller tilbagetrække samtykke: Vi kan være afhængige af dit samtykke for at behandle visse personlige oplysninger. Hvor vi er det, har du ret til at afvise dit samtykke eller til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Dette påvirker ikke behandlingens lovlighed, der udføres på baggrund af et samtykke, inden det blev trukket tilbage

 • Ret til dataadgang og/eller dataportabilitet: Du har muligvis ret til at få adgang til de personlige oplysninger, vi opbevarer om dig, og i enkelte tilfælde få dem udleveret med henblik på at give en anden udbyder adgang til oplysningerne.

 • Ret til sletning: Under visse omstændigheder kan du have ret til at få slettet personlige oplysninger, som vi lagrer om dig (eksempelvis hvis de ikke længere er nødvendige til det formål, som de oprindeligt blev indsamlet til).

 • Ret til at gøre indsigelser mod behandling: Du kan have ret til at anmode om, at VMware stopper med at behandle dine personlige oplysninger og/eller stopper med at sende dig markedsføringsmeddelelser.

 • Ret til berigtigelse: Du har muligvis ret til at kræve, at vi retter eventuelle unøjagtige eller ufuldstændige personlige oplysninger.

 • Ret til at begrænse behandlingen: Du kan have ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personlige oplysninger under visse omstændigheder (f.eks. hvor du mener, at de personlige oplysninger, vi lagrer om dig, ikke er korrekte eller lagres ulovligt).

 • Ret til at klage til de lokale myndigheder for databeskyttelse: Du har muligvis ret til at indgive en klage til dine nationale myndigheder for databeskyttelse eller tilsvarende tilsynsorgan.

Hvis du gerne vil udøve nogen af ovenstående rettigheder, bedes du kontakte privacy@vmware.com, så vi kan tage stilling til din anmodning i henhold til gældende lovgivning. For at beskytte dine personlige oplysninger og din sikkerhed kan vi træffe foranstaltninger til at bekræfte din identitet, før vi efterkommer anmodningen.

Visse VMware-tjenester: Visse VMware-tjenester kan bruges af vores kunder til at indsamle personlige oplysninger om dig. I sådanne tilfælde behandler vi udelukkende sådanne personlige oplysninger på vores kunders vegne, og enhver, der ønsker at udøve deres rettigheder, bør først henvende sig til vores kunde (den dataansvarlige). Se del 6 ovenfor.

DEL VIII: HJEMMEL FOR BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER (DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE, EØS)

Vores hjemmel for at indsamle og anvende ovenstående personlige oplysninger afhænger af de pågældende oplysninger, konteksten, de indsamles i, og formålene, de anvendes til.

Normalt indsamler vi dog kun personlige oplysninger fra dig med dit samtykke, såfremt vi skal bruge dem til at opfylde en aftaleforpligtelse over for dig, eller såfremt behandlingen af oplysningerne er i vores legitime interesse og ikke tilsidesættes af dine databeskyttelsesmæssige interesser eller fundamentale rettigheder og privilegier. I nogle meget sjældne tilfælde har vi muligvis også en juridisk forpligtelse til at indsamle personlige oplysninger fra dig, eller vi har brug for de personlige oplysninger til at beskytte dine eller en anden persons vitale interesser.

Såfremt vi beder dig videregive dine personlige oplysninger for at overholde et lovkrav eller opfylde en aftaleforpligtelse over for dig, præciserer vi dette på et relevant tidspunkt og informerer dig, om brugen af dine personlige oplysninger er obligatorisk eller ej (samt om de mulige konsekvenser, såfremt du ikke videregiver dine personlige oplysninger). 

Såfremt vi indsamler og anvender dine personlige oplysninger i henhold til vores legitime interesser (eller en tredjeparts), sørger vi ligeledes for på et relevant tidspunkt at præcisere for dig, hvad disse legitime interesser er.

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores hjemmel for at indsamle og anvende dine personlige oplysninger, bedes du kontakte os ved hjælp af oplysningerne under "Sådan kontaktes vi" nedenfor.

DEL IX: ØVRIGE OPLYSNINGER

Hvor længe lagrer vi dine oplysninger: Vi lagrer de personlige oplysninger, som vi indsamler fra dig, hvor vi har et berettiget forretningsmæssigt behov for det, og/eller så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet eller tilladt i henhold til loven (såsom til skattemæssige, juridiske, regnskabsmæssige eller andre formål). Du kan til enhver tid anmode om, at dine personlige oplysninger slettes (se afsnittet "Dine rettigheder vedrørende personlige oplysninger" for yderligere oplysninger), og vi vil tage stilling til din anmodning i overensstemmelse med gældende love.

Når vi ikke har nogen berettigede forretningsmæssige behov for at behandle dine personlige oplysninger, vil vi enten slette eller anonymisere dem, eller hvis dette ikke er muligt (eksempelvis fordi dine personlige oplysninger er lagret i backuparkiver), så lagrer vi dine personlige oplysninger sikkert og isolerer dem fra enhver videre behandling, indtil det er muligt at slette dem.

Børn: Vores platforme henvender sig ikke til personer under 14 år. Vi indsamler ikke bevidst personlige oplysninger fra sådanne personer. Hvis du bliver opmærksom på, at et barn har givet os personlige oplysninger, bedes du kontakte os på privacy@vmware.com. Hvis vi bliver opmærksomme på, at et barn under 14 år har givet os personlige oplysninger, vil vi træffe foranstaltninger til, at sådanne oplysninger slettes.

Automatiseret beslutningstagning: Vi anvender pr. definition ingen udelukkende automatiserede beslutningstagningsløsninger, der resulterer i, at der træffes beslutninger herfra (herunder profilering), som påvirker dig juridisk eller på anden væsentlig vis. Automatiserede beslutninger betyder beslutninger, der vedrører dig, og som er truffet elektronisk på baggrund af eksempelvis softwarealgoritmer uden menneskelig kontrol. Hvis du skal underlægges en automatiseret beslutningstagning, præciserer vi dette først, og du har ret til at anfægte beslutningen, give udtryk for dit reelle synspunkt og kræve en menneskelig gennemgang af beslutningen. 

Eksterne links og de sociale mediers funktioner: Platformene kan indeholde links til eller muligheden for at oprette forbindelse til tredjeparters websites, tjenester, sociale netværk, applikationer eller funktioner på de sociale medier, såsom "share"- eller "like"-knapper. Ved at besøge disse websites eller klikke på disse links må den pågældende tredjepart indsamle personlige oplysninger om dig. Derudover er de personlige oplysninger, du vælger at videregive til disse tredjeparter, ikke omfattet af denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi opfordrer til, at du gennemgår de relevante tredjeparters erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger samt deres brugsbetingelser, før du interagerer med dem eller videregiver personlige oplysninger til dem, for at forstå, hvordan de indsamler og anvender disse. VMware kontrollerer ikke disse tredjeparters praksis for beskyttelse af personlige oplysninger, ligesom vi heller ikke godkender eller oplyser om deres websites, tjenester, sociale netværk eller applikationer.

Ændringer til denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger: VMware gennemgår og opdaterer regelmæssigt denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger på baggrund af juridiske, tekniske og forretningsmæssige udviklinger. Når vi opdaterer denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, anfører vi datoen for den seneste revision ovenfor. Hvis vi foretager væsentlige ændringer til denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, vil vi træffe passende foranstaltninger for at informere dig på en måde, der er i overensstemmelse med betydningen af de ændringer, vi foretager, og som er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi opfordrer dig til at gennemgå denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger ofte for at holde dig informeret om, hvordan VMware beskytter dine oplysninger.

Rettigheder for beskyttelse af personlige oplysninger i Californien: En virksomhed, der er underlagt California Civil Code Section 1798.83, er forpligtet til efter anmodning at videregive til sine californiske kunder identiteten på de tredjeparter, til hvem virksomheden har givet personlige oplysninger i det foregående kalenderår sammen med den type af personlige oplysninger, der er videregivet, til tredjepartens direkte markedsføringsformål. Bemærk, at virksomheder i henhold til loven i Californien kun skal svare på en kundeanmodning én gang i et kalenderår.

Derudover skal en virksomhed i henhold til California Business and Professions Code Section 22581 tillade indbyggere i Californien under 18 år, som er registrerede brugere af websites eller onlinetjenester/-applikationer, at de kan anmode om at få fjernet indhold eller oplysninger, som de har offentliggjort. Din anmodning bør indeholde en detaljeret beskrivelse af det specifikke indhold eller de oplysninger, der skal fjernes. Vær opmærksom på, at din anmodning ikke garanterer fuldstændig eller omfattende fjernelse af indhold eller oplysninger, der er indsendt online, og at loven muligvis ikke tillader eller kræver fjernelse under visse omstændigheder.

Hvis du er hjemmehørende i Californien og gerne vil foretage en anmodning som beskrevet ovenfor, bedes du kontakte os på privacy@vmware.com.

DEL X: SÅDAN KONTAKTES VI

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, kan du skrive til os på privacy@vmware.com eller via almindelig post til: Office of the General Counsel of VMware, Inc., 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, USA.