Ikrafttrædelsesdato: 3. januar 2018

VMware, Inc. og dets koncernselskaber ("VMware", "vi", "os" og "vores") er forpligtet til at beskytte besøgendes, kunders, samarbejdspartneres, slutbrugeres og arrangementsdeltageres personlige oplysninger.

Følgende forklarer de forskellige måder, hvorpå VMware indsamler, bruger og deler personlige oplysninger. Tag dig tid til at læse erklæringerne omhyggeligt.

VMwares erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger: Denne erklæring omhandler de personlige oplysninger, som vi indsamler under vores normale forretningsgang, herunder via vores hjemmesider, vores produkter og tjenester (f.eks. i produktfeedback og undersøgelser), vores mobilapps (hvortil der linkes) og på andre måder (f.eks. vores arrangementer, salgs- og markedsføringsaktiviteter).

Meddelelse om cookies: Denne meddelelse omhandler, hvordan vi bruger cookies og andre lignende sporingsteknologier, når du besøger vores websteder eller bruger vores produkter og tjenester og mobilapps.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for ansøgere: Denne erklæring omhandler de personlige oplysninger, vi indsamler i forbindelse med vores ansættelses- og rekrutteringsproces.

Erklæringer i mobilapps: VMwares erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder for VMwares mobilapps, der bruges af VMware til egne formål (såsom VMworld-mobilapp eller VMware Partner Central-mobilapp). For så vidt at dataindsamlings-, brugs- og/eller delingspraksisser i sådanne mobilapps afviger fra de generelle erklæringer i VMwares erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, vil disse mobilapps have deres egne individuelle erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger, som supplerer VMwares erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. For flere oplysninger om dataindsamlingspraksissen for visse mobilapps skal du gennemlæse erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for den VMware-mobilapp, du har installeret. For mobilapps, der er udviklet af VMware, men bruges af vores kunder eller partnere til deres egne formål, skal du kontakte vores kunde eller partner (din virksomhed) for at forstå deres dataindsamlings- og brugspraksisser.

Andre erklæringer: VMware kan komme med yderligere "just-in-time"-offentliggørelser eller yderligere oplysninger om disse specifikke hjemmesiders, mobilapps’, produkters og tjenesters dataindsamlings-, brugs- og delingspraksisser. Disse erklæringer kan supplere eller præcisere VMwares praksis for beskyttelse af personlige oplysninger eller give dig yderligere valgmuligheder for, hvordan VMware behandler dine oplysninger.

VMWARES ERKLÆRING OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

VMware, Inc. og dets koncernselskaber ("VMware "vi", "os" og "vores") er forpligtet til at beskytte besøgendes, kunders, samarbejdspartneres, slutbrugeres og arrangementsdeltageres personlige oplysninger.

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver de praksisser for beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for vores indsamling, brug og videregivelse af personlige oplysninger via VMwares websted, produkter, tjenester og mobilapps (hvor de linker eller henviser til denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger) samt i forbindelse med vores arrangementer og salgs- og markedsføringsaktiviteter.

VMware kan komme med yderligere "just-in-time"-offentliggørelser eller yderligere oplysninger om disse specifikke hjemmesiders, mobilapps’, produkters og tjenesters samt programmers dataindsamlings-, brugs- og delingspraksisser.

Disse erklæringer kan supplere eller præcisere VMwares praksisser for beskyttelse af personlige oplysninger under de givne omstændigheder, der er beskrevet, eller give dig yderligere valgmuligheder for, hvordan VMware behandler dine data.

Hvis du har spørgsmål til denne erklæring, bedes du kontakte os på privacy@vmware.com.

DEL I: HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLER VI OG HVORDAN BRUGER VI DEM
 1. Oplysninger, som vi indsamler fra dig

  Vi indsamler personlige oplysninger, når du frivilligt giver dem til os. Eksempelvis indsamler vi personlige oplysninger, når du bestiller, registrerer dig til (eller bruger) eller anmoder om oplysninger om VMwares produkter eller tjenester, abonnerer på markedsføringsmeddelelser, anmoder om support, udfylder spørgeskemaer, giver produktfeedback eller tilmelder dig et VMware-arrangement eller webinar. Vi kan også indsamle personlige oplysninger fra dig offline, f.eks. når du deltager i et af ​​vores arrangementer, under telefonopkald med salgsrepræsentanter, eller når du kontakter kundesupport. Vi kan bruge disse oplysninger i kombination med andre oplysninger, vi indsamler om dig, som det er anført i denne erklæring.

  De personlige oplysninger, som vi indsamler, kan omfatte kontaktoplysninger, såsom dit navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse, bruger-id'er og adgangskoder samt kontaktpræferencer. De kan også omfatte arbejdsrelaterede oplysninger, såsom din stillingsbetegnelse, afdeling eller stilling, samt arten af ​​din anmodning eller meddelelse. Vi indsamler også oplysninger, du vælger at give os, når du udfylder eventuelle "fritekst"-felter i vores formularer (eksempelvis ved registrering til arrangementer, produktfeedback eller anmodninger om spørgeskemaundersøgelser). Derudover kan vi indsamle personlige oplysninger fra dig på vores opslagstavler, chatfunktioner, blogs og vores andre tjenester, hvorpå du kan lægge oplysninger og materialer op. Eventuelle oplysninger, der videregives i disse fora, bliver offentlige oplysninger og kan derfor vises på offentlige måder, f.eks. gennem søgemaskiner eller andre offentligt tilgængelige platforme, og de kan blive "crawlet" eller blive søgt af tredjeparter. De kan også læses, indsamles eller bruges af andre brugere til at sende dig uopfordrede meddelelser. Læg ikke oplysninger op, som du ikke ønsker at videregive til offentligheden som helhed.

  Når du køber VMware-produkter eller -tjenester, kan vi også indsamle fakturerings- og transaktionsoplysninger.

  Eksempler på, hvordan vi kan bruge disse oplysninger, omfatter at:

  • Stille VMware-produkter og -tjenester til rådighed for dig og til at gennemføre transaktioner.
  • Besvare dine anmodninger eller give dig de oplysninger, du har anmodet om.
  • Sende administrative eller kontorelaterede oplysninger til dig.
  • Administrere din konto og yde support eller andre tjenester, såsom produktopdateringer, rettelser samt produkt- og tjenesteanbefalinger.
  • Indsamle og forstå din feedback eller din brugeroplevelse.
  • Forstå vores kunder og slutbrugere samt hvordan de bruger og interagerer med VMware-websteder, mobilapps, produkter og tjenester.
  • Give dig en personlig oplevelse og implementere de præferencer, du anmoder om.
  • Forbedre driftssikkerheden eller forbedre funktioner og funktionaliteter.
  • Øge sikkerheden, overvåge og verificere identitet eller adgang til tjenester, bekæmpe spam eller andre malware- eller sikkerhedsrisici.
  • Sende markedsførings- og salgsfremmende meddelelser til dig (hvor dette er i overensstemmelse med loven).
  • Klarlægge effektiviteten af markedsførings- og salgsfremmende kampagner.
  • Lægge anbefalinger op (med dit forudgående samtykke).
  • Interagere med dig på sociale netværk fra tredjeparter (der er underlagt det pågældende netværks betingelser for brug).
  • Administrere produktdownloads og bekræfte, at du overholder vores licensbetingelser og andre betingelser for brug.
  • Kommunikere med dig om vores arrangementer eller vores partnerarrangementer.
  • Til kvalitetskontrol og uddannelse af personale.

 2. Oplysninger, som vi indsamler automatisk

  Når du bruger VMware-websteder, online-annoncer eller markedsførings-e-mails (samlet "online platforme") eller mobilapps:
  Vi indsamler automatisk visse oplysninger, når du bruger eller får adgang til online platforme eller mobilapps. Disse oplysninger afslører ikke nødvendigvis din identitet direkte, men de kan omfatte oplysninger om den specifikke enhed, du bruger, f.eks. hardwaremodellen, operativsystemversionen, internetbrowsersoftwaren (såsom Firefox, Safari eller Internet Explorer) og din internetprotokoladresse (IP-adresse)/MAC-adresse/enhedsidentifikator. I nogle lande, herunder Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, kan disse oplysninger betragtes som personlige oplysninger i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.

  Vi indsamler og gemmer også automatisk visse oplysninger i serverlogfiler, såsom: statistikker over dine aktiviteter på online platforme eller mobilapps; oplysninger om, hvordan du kom til og brugte den online platform eller mobilappen; din IP-adresse; enhedstypen og unikke enhedsidentifikationsnumre, enhedshændelsesoplysninger (f.eks. nedbrud, systemaktivitet og hardwareindstillinger, browsertype, browsersprog, dato og klokkeslæt for din anmodning og henvisende URL-adresse), overordnet geografisk placering (f.eks. på land- eller byniveau) og andre tekniske data, der indsamles via cookies, pixelkoder og andre lignende teknologier, der unikt identificerer din browser. Vi kan også indsamle oplysninger om, hvordan din enhed har interageret med vores hjemmeside, herunder sider, som du har besøgt, og de links, du har klikket på. I nogle lande, herunder Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, kan disse oplysninger betragtes som personlige oplysninger i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.

  Se vores meddelelse om cookies for yderligere oplysninger om vores brug af cookies og andre lignende sporingsteknologier.

  Eksempler på, hvordan vi kan bruge disse oplysninger, omfatter at:

  • Stille den online platform eller mobilapp til rådighed for dig.
  • Besvare dine anmodninger eller give dig de oplysninger, du har anmodet om.
  • Indsamle og forstå din feedback eller din brugeroplevelse.
  • Forstå vores kunder og slutbrugere og den måde, de bruger og interagerer med den online platform eller mobilapp, på en bedre måde.
  • Give dig en personlig oplevelse og implementere de præferencer, du anmoder om.
  • Forbedre driftssikkerheden eller forbedre funktioner og funktionaliteter.
  • Øge sikkerheden, overvåge og verificere identiteten eller adgangen til tjenester, bekæmpe spam eller andre malware- eller sikkerhedsrisici.
  • Levere markedsførings- og salgsfremmende meddelelser til dig (hvor dette er i overensstemmelse med loven).
  • Klarlægge effektiviteten af markedsførings- og salgsfremmende kampagner.
  • Interagere med dig på sociale netværk fra tredjeparter (der er underlagt det pågældende netværks betingelser for brug).
  • Kommunikere med dig om vores arrangementer eller vores partnerarrangementer.

  Når du bruger VMware-produkter og -tjenester:
  I forbindelse med din virksomheds udrulning af visse VMware-produkter og -tjenester kan vi automatisk indsamle visse oplysninger vedrørende VMware-produkter og -tjenesters ydeevne og konfiguration samt vores kundes og deres slutbrugeres forbrug af, interaktion med og brug af sådanne produkter og tjenester ("brugsdata"). Brugsdata er generelt tekniske oplysninger, der indhentes fra produktsoftwaren eller systemer, der hoster tjenesterne, enheder, der har adgang til disse produkter og tjenester, og/eller logfiler, der genereres under sådan brug, som typisk ikke direkte identificerer en slutbruger.

  Visse VMware-produkter og -tjenester er en del af VMwares kundeoplevelsesforbedringsprogrammer og, afhængigt af programmet, kan vores kunder have mulighed for at begrænse eller kontrollere omfanget af de indsamlede oplysninger. I tilfælde, hvor oplysninger indsamles i disse programmer, bruges oplysningerne af VMware til tre hovedformål:

  • til at fremme leveringen af det pågældende VMware-produkt eller -tjeneste, og dette kan omfatte rettigheder til sporing, verificering af overholdelse, overvågningstjenester og infrastrukturydeevne, sikring af tjenesternes integritet og stabilitet eller overvågning eller behandling af tekniske problemer, så vi kan levere produktet eller tjenesten til de standarder, som VMware har forpligtet sig til;

  • til at komme med anbefalinger til og støtte brugen af VMware-produkter og –tjenester; samt

  • til at diagnosticere problemer med og forbedre VMware-produkter og -tjenester og den relaterede brugeroplevelse.

  Nogle VMware-produkter og -tjenester indsamler og gemmer automatisk visse brugsdata via cookies, pixelkoder og andre lignende sporingsteknologier, der unikt identificerer en browser eller enhed. For yderligere oplysninger om vores brug af cookies og andre lignende sporingsteknologier henviser vi til vores meddelelse om cookies.

  Hvor det er relevant, kan kundeaftaler (herunder tjenestebeskrivelser), ”just-in-time”-meddelelser eller andre oplysninger, der findes i VMware-produkterne eller –tjenesterne, indeholde flere oplysninger om indsamling og brug af brugsdata af VMware til VMwares egen brug. De indsamlede tekniske oplysninger og identifikatorer beskrives nærmere i vores Trust & Assurance Center og vil i nogle tilfælde afhænge af kundens valgte programdeltagelsesniveau.

  Brugsdata omfatter ikke noget af kundens indhold, der uploades til VMware-produkter eller -tjenester. Hvis du er en individuel bruger af VMware-produkter eller -tjenester, og du har brug for flere oplysninger om vores praksis for brugsdataindsamlings for produkter og tjenester, der er implementeret af din virksomhed, skal du kontakte din IT-administrator.

 3. Oplysninger fra tredjepartskilder og tilknyttede virksomheder
  Fra tid til anden kan vi få oplysninger om dig fra tredjepartskilder, som det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, såsom offentlige databaser, forhandlere og kanalpartnere, fælles markedsføringspartnere og sociale medier. Eksempler på de oplysninger, vi kan få fra andre kilder, er: kontooplysninger, stillingsbetegnelse og offentlig ansættelsesprofil, service- og supportoplysninger, oplysninger om dine produkt- eller serviceinteresser eller -præferencer, sidevisningsoplysninger fra visse forretningspartnere, som vi samarbejder med om co-brandede tjenester eller fælles produkter, samt kreditværdighedsoplysninger fra kreditoplysningsfirmaer. Vi kan bruge de oplysninger, vi får fra dig, til bedre at forstå dig og/eller opretholde og forbedre nøjagtigheden af de oplysninger, vi gemmer om dig, samt til at positionere, promovere eller optimere vores produkter og tjenester. Vi kan også bruge disse oplysninger i forbindelse med dine browsingvaner/-præferencer (som indhentes fra vores datapartnere) og dine kontaktoplysninger, arbejdsrelaterede oplysninger og VMwares transaktionshistorik (som indhentes fra vores database over kunderelationer) til at levere målrettet reklame og markedsføring til dig, hvor det er tilladt efter gældende lovgivning og i overensstemmelse med dine reklame-/markedsføringspræferencer.

  Vi kan også få oplysninger om dig fra vores tilknyttede virksomheder, inklusive Dell Technologies, Dell EMC, Pivotal, RSA, SecureWorks og VirtuStream (”Dell-koncernen”) og, i det omfang, de er involveret i salg og markedsføring af vores fælles produkter og tjenesteydelser, deres udpegede partnere.

  Vi vil bruge disse oplysninger til at yde support samt forbedre vores mulighed for at levere relevant markedsføring, produkter, tjenester og anbefalinger til dig, samt for også at hjælpe med at overvåge, forebygge og opdage bedrageri.

 4. Oplysninger, som vi behandler på vegne af vores kunder
  Under brugen af vores produkter og tjenester kan VMware-kunder og deres slutbrugere indsende eller overføre oplysninger til VMwares tjenester til hosting eller opbevaring. Dette kundeindhold behandles af VMware på vegne af kunden, og vores praksis for beskyttelsen af personlige oplysninger er underlagt den kontrakt, vi har indgået med vores kunder, og denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder ikke for personlige oplysninger, der er indeholdt i sådant kundeindhold. I overensstemmelse med sådanne vilkår vil VMware behandle sådant kundeindhold med det formål at levere de relevante VMware-tjenester og i overensstemmelse med vores kunders anvisninger. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer om, hvordan sådanne oplysninger håndteres, skal du kontakte den person eller enhed, der har indgået kontrakt med VMware, for at bruge VMware-tjenesten til at hoste eller behandle disse oplysninger (f.eks. din arbejdsgiver). Vi vil yde assistance til vores kunder for at tage hånd om eventuelle bekymringer, som du måtte have, i overensstemmelse med vilkårene i vores kontrakt med dem.
DEL II: HVORDAN DELER VI DINE OPLYSNINGER

Vi sørger for, at dine personlige oplysninger kun er tilgængelige for dem, der virkelig har brug for dem til at udføre deres opgaver og arbejdsfunktioner, og af tredjeparter, der har et legitimt formål til at få adgang til dem. Vi kan dele personlige oplysninger om dig med tredjeparter under følgende omstændigheder:

 • Serviceleverandører: Vi kan dele dine oplysninger med tredjeparter, såsom leverandører, konsulenter, agenter og andre serviceudbydere, der arbejder på vegne af os. Eksempler herpå er leverandører og serviceudbydere, der hjælper med markedsføring, fakturering, behandling af kreditkortbetalinger, dataanalyse og -forståelse, teknisk support og kundeservice. Medmindre andet er beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger deler, sælger, udlejer eller handler vi ikke med nogen som helst af dine personlige oplysninger med tredjeparter til deres egne salgsfremmende formål.

 • Forretningspartnere: Vi kan give dine oplysninger til vores kanalpartnere, såsom distributører og forhandlere, for at håndtere produkt- og oplysningsanmodninger, for effektivt at levere ensrettet support og for at give kunder og potentielle kunder oplysninger om VMware og dets produkter og tjenester.
  Fra tid til anden kan VMware deltage i fællessalg eller produktpromoveringer med udvalgte forretningspartnere. Hvis du køber eller specifikt udtrykker interesse for et fællestilbudt produkt, salgsfremstød eller tjeneste, kan vi dele relevante personlige oplysninger med disse partnere.
  Vær opmærksom på, at VMware ikke kontrollerer vores samarbejdspartneres brug af sådanne oplysninger. Vores partnere er ansvarlige for at styre deres egen brug af de personlige oplysninger, der indsamles under disse omstændigheder. Vi anbefaler, at du gennemgår de relevante partneres erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger for at læse mere om deres håndtering af dine personlige oplysninger.

 • VMwares datterselskaber og Dell-koncernen: Vi kan dele dine oplysninger med vores moderselskaber, datterselskaber og/eller søsterselskaber (herunder virksomhederne i Dell-koncernen og deres partnere som nævnt ovenfor). Disse oplysninger kan deles og bruges til at levere tjenester og yde support, komme med anbefalinger til optimering af produkt- og servicebrug, oplyse kunder og potentielle kunder om udvalget af tilgængelige produkter og tjenester og til de formål, der ellers er beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

 • Vitale interesser: Vi kan udlevere oplysninger, hvor vi finder det nødvendigt for at beskytte en hvilken som helst persons vitale interesser.

 • Overholdelse af love eller enhver kompetent retshåndhævende myndighed, tilsynsmyndighed, statslig myndighed, domstol eller tredjepart: Vi kan videregive oplysninger, hvor vi mener, at videregivelsen er nødvendig eller påkrævet (i) ved lov eller bestemmelse for at overholde retslige procedurer eller regeringsanmodninger (herunder på anmodning fra offentlige myndigheder om overholdelse af ligestillingslove, nationale sikkerheds- eller retshåndhævelseskrav); eller (ii) til at udøve, fastlægge eller forsvare vores juridiske rettigheder.

 • Forretningsoverførsler: Vi kan dele eller overføre dine oplysninger i forbindelse med, eller under forhandlinger om, enhver fusion, salg af virksomhedsaktiver, finansiering, opkøb, opløsning, virksomhedsreorganisering eller lignende begivenhed. Vi underretter enhver køber om, at dine oplysninger kun skal anvendes i overensstemmelse med denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

 • Med dit samtykke: Vi kan med dit samtykke videregive dine personlige oplysninger til et hvilket som helst formål.

 • Andre legitime forretningsformål: Vi kan dele dine personlige oplysninger, når det er nødvendigt til andre legitime formål, såsom beskyttelsen af VMwares fortrolige og proprietære oplysninger eller, hvor det er nødvendigt, for at yde support, besvare og levere produkter og tjenester til vores kunder.
DEL III: INTERNATIONALE OVERFØRSLER AF OPLYSNINGER

Personlige oplysninger, herunder personlige oplysninger, der indsamles i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS") eller Schweiz, kan overføres, opbevares og behandles af os og vores tjenesteudbydere, partnere og datterselskaber i USA og eventuelt andre lande, hvis databeskyttelseslovgivninger kan være anderledes end lovgivningen i dit land, til f.eks. Canada, Filippinerne, Singapore, Indien, Australien og Israel. Vi beskytter dine personlige oplysninger i overensstemmelse med denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, uanset hvor de behandles. Vi vil træffe passende kontraktmæssige foranstaltninger eller andre foranstaltninger for at beskytte de relevante personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende love. Disse foranstaltninger omfatter anvendelse af Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel af personlige oplysninger fra vores koncernselskaber i EØS til vores andre koncernselskaber. Vores standardkontraktbestemmelser kan leveres efter anmodning. Vi har implementeret tilsvarende passende sikkerhedsforanstaltninger med vores serviceudbydere, partnere og datterselskaber.

DEL IV: SIKKERHED OG FORTROLIGHED

VMware opretholder (og kræver, at VMwares serviceudbydere skal opretholde) passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger til beskyttelse af sikkerheden og fortroligheden af alle de personlige oplysninger, der behandles af os. Eksempelvis bruger VMware fysisk adgangskontrol, kryptering, firewalls, overvågning og netværksovervågning afhængigt af oplysningernes art og omfanget af behandlingen. VMware-medarbejdere, som har adgang til personlige oplysninger, er forpligtet til at holde disse oplysninger fortrolige.

Der er dog ingen sikkerhedsprocedurer eller -protokoller, der kan garanteres at være 100 % sikre, så vi opfordrer dig til at passe på, når du videregiver personlige oplysninger online, og bruge tilgængelige værktøjer, som f.eks. firewalls, antivirus og antispywaresoftware og lignende teknologier til at beskytte dig selv online.

DEL V: DINE RETTIGHEDER VEDRØRENDE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Opdatering af dine oplysninger: Hvis du gerne vil opdatere personlige oplysninger, som du har givet os, skal du logge på myvmware.com og opdatere din profil.

Markedsføringsmeddelelser: Du kan fravælge at modtage markedsføringsmeddelelser fra VMware ved at gå til VMwares abonnementscenter på http://info.vmware.com/content/subscription og afmelde dig. Du kan også afmelde dig ved at klikke på "unsubscribe" (afmeld) i enhver markedsførings-e-mail, som vi sender dig, eller ved at sende en e-mail til privacy@vmware.com.

Yderligere rettigheder for EØS og visse andre områder: Hvis du er bosiddende i visse områder (som f.eks. Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), har du ret til at udøve visse rettigheder til beskyttelse af personlige oplysninger, der er tilgængelige for dig i henhold til gældende lovgivning. Vi behandler din anmodning i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Det er muligt, at vi kan være nødt til at gemme visse oplysninger til arkiveringsformål og/eller for at gennemføre transaktioner, som du begyndte forud for anmodningen om sletning.

Ret til at tilbagekalde eller afvise samtykke
: Vi kan være afhængige af dit samtykke for at behandle visse personlige oplysninger. Hvor vi er det, har du ret til at afvise dit samtykke eller til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Dette påvirker ikke behandlingens lovlighed, der udføres på baggrund af et samtykke, inden det blev trukket tilbage

 • Ret til adgang: Du kan have ret til at få adgang til de personlige oplysninger, som vi gemmer om dig.

 • Ret til sletning: Under visse omstændigheder kan du have ret til at få slettet personlige oplysninger, som vi gemmer om dig (eksempelvis hvis de ikke længere er nødvendige til det formål, som de oprindeligt blev indsamlet til).

 • Ret til at gøre indsigelser mod behandling: Du kan have ret til at anmode om, at VMware stopper med at behandle dine personlige oplysninger og/eller stopper med at sende dig markedsføringsmeddelelser.

 • Ret til berigtigelse: Du kan have ret til at kræve, at vi retter eventuelle unøjagtige eller ufuldstændige personlige oplysninger.

 • Ret til at begrænse behandlingen: Du kan haveret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personlige oplysninger under visse omstændigheder (f.eks. hvor du mener, at de personlige oplysninger, vi gemmer om dig, ikke er korrekte eller gemmes ulovligt).

Hvis du gerne vil udøve nogen af ovenstående rettigheder, bedes du kontakte privacy@vmware.com, så vi kan tage stilling til din anmodning i henhold til gældende lovgivning. For at beskytte dine personlige oplysninger og din sikkerhed kan vi træffe foranstaltninger til at bekræfte din identitet, før vi efterkommer anmodningen.

Visse VMware-produkter og -tjenester
: Visse VMware-produkter og -tjenester kan bruges af vores kunder til at indsamle personlige oplysninger om dig. I sådanne tilfælde behandler vi udelukkende sådanne personlige oplysninger på vores kunders vegne, og enhver, der ønsker at udøve deres rettigheder, bør først henvende sig til vores kunde (den dataansvarlige). Se Del I, afsnit 4 ovenfor.

DEL VI: ANDRE OPLYSNINGER

Hvor længe gemmer vi dine oplysninger
Vi gemmer de personlige oplysninger, som vi indsamler fra dig, hvor vi har et berettiget forretningsmæssigt behov for det, og/eller så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet eller tilladt i henhold til loven (såsom til skattemæssige, juridiske, regnskabsmæssige eller andre formål). Du kan til enhver tid anmode om, at dine personlige oplysninger slettes (se afsnittet "Dine rettigheder vedrørende personlige oplysninger" for yderligere oplysninger), og vi vil tage stilling til din anmodning i overensstemmelse med gældende love.

Når vi ikke har nogen berettigede forretningsmæssige behov for at behandle dine personlige oplysninger, vil vi enten slette eller anonymisere dem, eller hvis dette ikke er muligt (eksempelvis fordi dine personlige oplysninger er gemt i backuparkiver), så gemmer vi dine personlige oplysninger sikkert og isolerer dem fra enhver videre behandling, indtil det er muligt at slette dem.

Børn
Vores websted, produkter og tjenester henvender sig ikke til personer under 14 år. Vi indsamler ikke bevidst personlige oplysninger fra sådanne personer. Hvis du bliver opmærksom på, at et barn har givet os personlige oplysninger, bedes du kontakte os på privacy@vmware.com. Hvis vi bliver opmærksomme på, at et barn under 14 år har givet os personlige oplysninger, vil vi træffe foranstaltninger til, at sådanne oplysninger slettes.

Eksterne links
Vores websted og tjenester kan indeholde links til andre websteder via direkte links eller via applikationer, såsom "share"- eller "like"-knapper. Andre websteder kan ligeledes indeholde links til VMwares websted og tjenester. VMware kontrollerer ikke disse websteder eller deres praksisser for beskyttelse af personlige oplysninger, som kan afvige fra VMwares erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi bifalder ikke eller fremsætter nogen som helst synspunkter om tredjepartswebsteder. De personlige oplysninger, du vælger at give til uafhængige parter, er ikke omfattet af denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi opfordrer dig til at gennemgå de erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger, der findes på eller i andre websteder, tjenester og applikationer, for at forstå, hvordan dine oplysninger kan indsamles og bruges.

Ændringer til denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger
VMware vil regelmæssigt gennemgå og opdatere denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger på baggrund af ændringer i den juridiske, tekniske og forretningsmæssige udvikling. Når vi opdaterer denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, anfører vi datoen for den seneste revision ovenfor. Hvis vi foretager væsentlige ændringer til denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, vil vi træffe passende foranstaltninger for at informere dig på en måde, der er i overensstemmelse med betydningen af de ændringer, vi foretager, og som er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi opfordrer dig til at gennemgå denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger ofte for at holde dig informeret om, hvordan VMware beskytter dine oplysninger.

Rettigheder for beskyttelse af personlige oplysninger i Californien
En virksomhed, der er underlagt California Civil Code Section 1798.83, er forpligtet til efter anmodning at videregive til sine californiske kunder identiteten på de tredjeparter, til hvem virksomheden har givet personlige oplysninger i det foregående kalenderår sammen med den type af personlige oplysninger, der er videregivet, til tredjepartens direkte markedsføringsformål. Bemærk, at virksomheder i henhold til loven i Californien kun skal svare på en kundeanmodning én gang i et kalenderår.

Derudover skal en virksomhed i henhold til California Business and Professions Code Section 22581 tillade indbyggere i Californien under 18 år, som er registrerede brugere af online websteder, tjenester eller applikationer, at de kan anmode om at få fjernet indhold eller oplysninger, som de har offentliggjort. Din anmodning bør indeholde en detaljeret beskrivelse af det specifikke indhold eller de oplysninger, der skal fjernes. Vær opmærksom på, at din anmodning ikke garanterer fuldstændig eller omfattende fjernelse af indhold eller oplysninger, der er indsendt online, og at loven muligvis ikke tillader eller kræver fjernelse under visse omstændigheder.

Hvis du er hjemmehørende i Californien og gerne vil foretage en anmodning som beskrevet ovenfor, bedes du kontakte os på privacy@vmware.com.

DEL VII: SÅDAN KONTAKTES VI

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, kan du skrive til os på privacy@vmware.com eller via almindelig post til: Office of the General Counsel of VMware, Inc., 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, USA