Ikrafttrædelsesdato: 1. november 2021


VMware, Inc., med hjemsted i USA, og dennes koncernselskaber, ("VMware", "vi", "os" og "vores") er forpligtet til at dine personlige oplysninger. Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for ansøgere ("denne erklæring") beskriver vores praksisser for beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for vores indsamling, brug og videregivelse af personlige oplysninger fra ansøgere ("dig" og "din") til ansættelse, stipendier og/eller praktikophold hos VMware, når du sender personlige oplysninger og andre oplysninger til os via en af vores ansøgningsportaler, hjemmesider eller andre rekrutteringsmedier, enten online eller offline (samlet "stederne"), samt hvordan vi bruger og deler disse oplysninger. Vi værdsætter din interesse i VMware, og vi vil sørge for at behandle og bruge dine oplysninger ansvarligt.

Hvis du har spørgsmål til denne erklæring, bedes du kontakte os på privacy@vmware.com.

Hvis du er bosiddende i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"), bør du også læse afsnittene "Dine rettigheder vedrørende personlige oplysninger" og "Yderligere rettigheder for EØS og visse andre områder" nedenfor for yderligere oplysninger, der vedrører dig.

 

DEL 1: HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLER VI, OG HVORDAN BRUGER VI DEM?
 1. Oplysninger, som vi indsamler fra dig
  For at behandle din ansøgning beder vi dig om at angive personlige oplysninger om dig selv. Alle oplysninger afgives frivilligt, og du bestemmer omfanget af de oplysninger, du giver til VMware. Men nogle oplysninger kan være nødvendige for at kunne evaluere din ansøgning, og hvis disse oplysninger ikke er angivet, kan det begrænse vores muligheder for at tage dit kandidatur i betragtning.

  Herunder er der anført eksempler på den type personlige oplysninger, som VMware kan behandle:

  1) Personlige oplysninger
  VMware beder dig om visse personlige oplysninger, herunder din uddannelses- og beskæftigelsesmæssige baggrund, kontaktoplysninger og -præferencer, jobkvalifikationer samt job- eller andre karrieremuligheder, som du gerne vil sende en ansøgning til. Du kan også vælge at give VMware yderligere oplysninger, såsom dit CV eller karakterudskrifter; referencer og relaterede oplysninger og lønkrav. Herudover, og hvor dette er relevant for din ansøgning, kan VMware indhente oplysninger fra en tredjepart, der lovligt har ret til at dele dine oplysninger med os, eksempelvis i forbindelse med et tjek af din baggrund eller ansættelser og/eller referencer fra et ansættelsesforhold.

  2) Følsomme personlige oplysninger
  Vi kan også indsamle visse typer personlige oplysninger, der behandles som følsomme personlige oplysninger. Følsomme personlige oplysninger omfatter f.eks. et offentligt udstedt identifikationsnummer (såsom et CPR-nummer), oplysninger om en persons race eller etniske oprindelse, politiske holdninger eller religiøse overbevisninger, fysisk eller psykisk sundhed eller tilstand, seksuel orientering, fagforeningsmedlemskab, genetiske oplysninger og eventuelle relaterede retssager, eller behandling af biometriske data med det formål unikt at identificere et individ. Det kan omfatte oplysninger om en persons lovovertrædelser eller domme samt alle andre oplysninger, der anses for at være følsomme i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Hvor det er tilladt i henhold til loven og i det omfang, som det er relevant, kan VMware også udføre baggrundstjek og/eller straffemæssige tjek for at vurdere, om du er egnet til en ledig stilling eller ansættelse hos VMware.

  VMware anmoder ikke om følsomme personlige oplysninger i forbindelse med rekruttering, medmindre det er tilladt eller krævet i henhold til lokal lovgivning (f.eks. til overvågning af ligestillingen eller interne politikker vedrørende mangfoldighed og diskriminering). Når det kræves af gældende databeskyttelseslovgivning eller lignende, indhenter vi dit samtykke til vores brug af dine følsomme personlige oplysninger.

 2. Oplysninger, som vi indsamler automatisk
  Vi kan automatisk indsamle visse oplysninger fra dig om dit besøg på vores websites ved hjælp af cookies og andre lignende sporingsteknologier. Se VMwares meddelelse om cookies for yderligere oplysninger.

 3. Oplysninger fra andre tredjepartskilder
  Vi kan få oplysninger om dig fra andre kilder, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, f.eks. gennem din kontakt med os, herunder dine interaktioner med VMware, eller fra tredjeparter, såsom jobportaler, identitetsverifikationstjenester og andre sider på internettet (der er underlagt en sådan tredjeparts politikker om beskyttelse af personlige oplysninger). Du kan f.eks. vælge at give os adgang til visse personlige oplysninger, der opbevares af tredjeparter, såsom sociale medier (f.eks. LinkedIn). Ved at give VMware tilladelse til at få adgang til disse oplysninger accepterer du, at VMware kan indsamle, opbevare og bruge disse oplysninger i overensstemmelse med denne erklæring.

 4. Hvordan bruger vi dine oplysninger?
  Oplysningerne kan bruges som følger: 1) til at behandle og evaluere din ansøgning og træffe ansættelsesbeslutninger, 2) til at kommunikere med dig og informere dig om nuværende og fremtidige karrieremuligheder eller stipendier (medmindre du fortæller os, at du ikke vil have, at vi lagrer dine oplysninger til sådanne formål), 3) til at administrere og forbedre VMwares rekrutterings- og ansættelsesprocesser, 4) til at foretage tjek af referencer og baggrundstjek, hvor det er påkrævet og/eller tilladt i henhold til gældende lokal lovgivning, og 5) til overholdelse af krav til virksomhedsledelse samt myndigheds- og lovmæssige krav. Hvis du bliver ansat, kan oplysningerne bruges i forbindelse med ansættelses- og virksomhedsledelse (eksempelvis til at oprette et grundlæggende ansættelsesregister).

 5. Hjemmel for behandling af personlige oplysninger (kun EØS)
  Hvis du ansøger fra det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, er vores hjemmel for at indsamle og anvende ovenstående personlige oplysninger afhænger af de pågældende oplysninger, konteksten, de indsamles i, og formålene, de anvendes til. Vi kan indimellem give yderligere oplysninger om denne hjemmel på det tidspunkt, hvor oplysningerne indsamles.

  Normalt indsamler vi dog kun personlige oplysninger fra dig med dit samtykke, såfremt vi skal bruge dem til at behandle din ansøgning, vurdere din egnethed til en stilling, sikre overholdelse med en af VMwares juridiske forpligtelser eller efterkomme vores egne eller en tredjeparts legitime interesser (såfremt disse ikke krænker dine databeskyttelsesinteresser eller fundamentale rettigheder og privilegier). I nogle tilfælde har vi muligvis også en juridisk forpligtelse til at indsamle personlige oplysninger fra dig, eller vi har brug for de personlige oplysninger til at beskytte dine eller en anden persons vitale interesser.

  Såfremt vi beder dig videregive dine personlige oplysninger for at overholde et lovkrav, præciserer vi dette på et relevant tidspunkt og informerer dig, om brugen af dine personlige oplysninger er obligatorisk eller ej (samt om de mulige konsekvenser, såfremt du ikke videregiver dine personlige oplysninger).

  Såfremt vi indsamler og anvender dine personlige oplysninger i henhold til vores legitime interesser (eller en tredjeparts), sørger vi ligeledes for på et relevant tidspunkt at præcisere for dig, hvad disse legitime interesser er.

  Hvis du har spørgsmål vedrørende vores hjemmel for at indsamle og anvende dine personlige oplysninger, bedes du kontakte os ved hjælp af oplysningerne i del 7 nedenfor.
DEL 2: HVORDAN DELER VI DINE OPLYSNINGER?

VMware vil ikke sælge oplysningerne i din ansøgning til ikke-tilknyttede tredjeparter til markedsføringsformål. Vi sørger for, at dine personlige oplysninger kun er tilgængelige for dem, der virkelig har brug for det, til at udføre deres opgaver og pligter, og for tredjeparter, der har et legitimt formål til at have adgang til dem. Vi kan dele personlige oplysninger om dig med en tredjepart under følgende omstændigheder:

 • Leverandører, konsulenter og andre tjenesteudbydere: Vi kan dele dine personlige oplysninger internt og med tjenesteudbydere, agenter og andre tredjeparter (f.eks. rekrutteringsvirksomheder, konsulenter, advokater og tjenester, der udfører baggrundstjek) efter behov i forbindelse med rekruttering, ansættelse, virksomhedsledelse, overtagelser og lov- eller myndighedskrav.

 • VMwares søsterselskaber:  Vi kan dele dine oplysninger med vores moderselskaber, datterselskaber og/eller søsterselskaber. Disse oplysninger vil kun blive delt i det omfang, det er nødvendigt i forbindelse med din rekruttering og ansættelse, som det er beskrevet i denne erklæring. Vi kan også få oplysninger om dig fra vores tilknyttede virksomheder.

 • Vitale interesser: Vi kan udlevere oplysninger, hvor vi finder det nødvendigt for at beskytte en hvilken som helst persons vitale interesser.

 • Overholdelse af love eller enhver kompetent retshåndhævende myndighed, tilsynsmyndighed, statslig myndighed, domstol eller tredjepart:: Vi må videregive personlige oplysninger, hvis vi mener, at det er nødvendigt eller påkrævet 1) i henhold til gældende lovgivning eller bestemmelser for at overholde retslige procedurer eller regeringsanmodninger (herunder på anmodning fra offentlige myndigheder om at overholde ligestillingslove, nationale sikkerheds- eller retshåndhævelseskrav), eller 2) for at udøve, fastlægge eller forsvare vores juridiske rettigheder.

 • Forretningsoverførsler: Vi kan dele eller overføre dine oplysninger i forbindelse med, eller under forhandlinger om, enhver fusion, salg af virksomhedsaktiver, finansiering, opkøb, opløsning, virksomhedsreorganisering eller lignende begivenhed. Vi underretter enhver køber om, at dine oplysninger kun skal anvendes i overensstemmelse med denne erklæring.

 • Med dit samtykke: Vi må videregive dine personlige oplysninger til et hvilket som helst formål.
DEL 3: INTERNATIONALE OVERFØRSLER AF OPLYSNINGER

Personlige oplysninger, herunder personlige oplysninger, der indsamles i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS") eller Schweiz, kan overføres, opbevares og behandles af os og vores tjenesteudbydere, partnere og datterselskaber i USA og eventuelt andre lande, hvis databeskyttelseslovgivninger kan være anderledes end lovgivningen i dit land, til f.eks. Canada, Filippinerne, Singapore, Indien, Australien og Israel. Nogle af disse lande anses ikke for at være "tilstrækkelige" af Europa-Kommissionen. Vi beskytter dine personlige oplysninger i overensstemmelse med denne erklæring, uanset hvor de behandles. Vi vil træffe passende kontraktmæssige foranstaltninger eller andre foranstaltninger for at beskytte de relevante personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende love. Disse foranstaltninger omfatter anvendelse af Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel af personlige oplysninger fra vores koncernselskaber i EØS til vores andre koncernselskaber. Vores standardkontraktbestemmelser kan leveres efter anmodning. Vi har implementeret tilsvarende passende sikkerhedsforanstaltninger med vores serviceudbydere, partnere og datterselskaber.

DEL 4: SIKKERHED OG FORTROLIGHED

Medmindre andet er angivet i denne erklæring, eller som krævet af juridiske eller lovmæssige grunde, behandler VMware dine personlige oplysninger som fortrolige. VMware opretholder (og kræver, at VMwares udbydere og agenter skal opretholde) passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger til beskyttelse af sikkerheden og fortroligheden af dine personlige oplysninger. Eksempelvis bruger VMware fysisk adgangskontrol, kryptering, firewalls, overvågning og netværksovervågning afhængigt af oplysningernes art og omfanget af behandlingen. VMware-medarbejdere, som har adgang til personlige oplysninger, er forpligtet til at holde disse oplysninger fortrolige.

Der er dog ingen sikkerhedsprocedurer eller -protokoller, der kan garanteres at være 100 % sikre, så vi opfordrer dig til at passe på, når du videregiver personlige oplysninger online, og bruge tilgængelige værktøjer, som f.eks. firewalls, antivirus og antispyware-software og lignende teknologier til at beskytte dig selv online. Hvis du har grund til at tro, at din interaktion med os ikke længere er sikker (hvis du f.eks. mener, at dine personlige oplysningers sikkerhed er blevet kompromitteret), bedes du straks underrette os i overensstemmelse med afsnittet "Sådan kontaktes vi" nedenfor.

DEL 5: DINE RETTIGHEDER VEDRØRENDE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Ret til at få rettet eller opdateret dine oplysninger: Hvis du gerne vil rette eller opdatere dine personlige oplysninger til os, skal du logge på myvmware.com og opdatere din profil.

Markedsføringsmeddelelser: Du kan fravælge markedsføringsmeddelelser fra VMware ved at gå til VMwares abonnementscenter på https://www.vmware.com/learn/subscription2.html og afmelde dig. Du kan også fravælge markedsføringsmeddelelser ved at klikke på "unsubscribe" (afmeld) i enhver e-mailmeddelelse, vi sender dig, eller ved at sende en e-mail til privacy@vmware.com (henvis venligst til denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for ansøgere).

Yderligere rettigheder i EØS og visse andre områder: Hvis du er bosiddende i visse områder (som f.eks. det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), har du muligvis ret til at udøve visse rettigheder inden for beskyttelse af personlige oplysninger i henhold til gældende lovgivning. Vi behandler din anmodning i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Det er muligt, at vi kan være nødt til at lagre visse oplysninger til arkiveringsformål og/eller for at gennemføre transaktioner, som du begyndte forud for anmodningen om sletning.

 • Ret til at tilbageholde eller tilbagetrække samtykke: Vi har muligvis brug for dit samtykke til at behandle visse personlige oplysninger. Hvis dette er tilfældet, har du ret til at tilbagekalde eller afvise dit samtykke til enhver tid. Når du beslutter dig for at give dit samtykke, skal du være opmærksom på, at vi eksempelvis ikke kan gå videre med din ansøgning, hvis du ikke giver dit samtykke. Bemærk, at dette ikke påvirker behandlingens lovlighed, der udføres på baggrund af et samtykke, inden det blev trukket tilbage.
 • Ret til dataadgang og/eller dataportabilitet: Du har muligvis ret til at få adgang til de personlige oplysninger, vi opbevarer om dig, og i enkelte tilfælde få dem udleveret med henblik på at give en anden udbyder adgang til oplysningerne.
 • Ret til sletning: Under visse omstændigheder kan du have ret til at få slettet personlige oplysninger, som vi lagrer om dig (eksempelvis hvis de ikke længere er nødvendige til det formål, som de oprindeligt blev indsamlet til).
 • Ret til at gøre indsigelser mod behandling: Du kan have ret til at anmode om, at VMware stopper med at behandle dine personlige oplysninger og/eller stopper med at sende dig e-mails.
 • Ret til berigtigelse: Du har muligvis ret til at kræve, at vi retter eventuelle unøjagtige eller ufuldstændige personlige oplysninger.
 • Ret til at begrænse behandlingen: Du kan have ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personlige oplysninger under visse omstændigheder (f.eks. hvor du mener, at de personlige oplysninger, vi lagrer om dig, ikke er korrekte eller lagres ulovligt).
 • Ret til at klage til de lokale myndigheder for databeskyttelse: Du har muligvis ret til at indgive en klage til dine nationale myndigheder for databeskyttelse eller tilsvarende tilsynsorgan.

Hvis du gerne vil udøve nogen af ovenstående rettigheder, bedes du kontakte privacy@vmware.com, så vi kan tage stilling til din anmodning i henhold til gældende lovgivning. For at beskytte dine personlige oplysninger og din sikkerhed kan vi træffe foranstaltninger til at bekræfte din identitet, før vi efterkommer anmodningen.

Automatiseret beslutningstagning
Vi anvender pr. definition ingen udelukkende automatiserede beslutningstagningsløsninger, der resulterer i, at der træffes beslutninger herfra (herunder profilering), som påvirker dig juridisk eller på anden væsentlig vis. Automatiserede beslutninger betyder beslutninger, der vedrører dig, og som er truffet elektronisk på baggrund af eksempelvis softwarealgoritmer uden menneskelig kontrol. Hvis du skal underlægges en automatiseret beslutningstagning, præciserer vi dette først, og du har ret til at anfægte beslutningen, give udtryk for dit reelle synspunkt og kræve en menneskelig gennemgang af beslutningen.

DEL 6: ØVRIGE OPLYSNINGER

Hvor længe lagrer vi dine oplysninger
Vi lagrer de personlige oplysninger, som vi indsamler fra dig, hvor vi har et løbende, lovligt forretningsmæssigt behov for det, og/eller så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne erklæring, medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet eller tilladt i henhold til loven. VMware må desuden lagre dine oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning for at tage dig i betragtning til andre jobmuligheder, medmindre du har fortalt os, at du ikke ønsker, at vi lagrer dine oplysninger til sådanne formål. Vi giver dig mulighed for at fortælle os, hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine oplysninger til disse formål på det tidspunkt, hvor du giver dine oplysninger til os. I det omfang loven tillader eller kræver det, kan VMware til enhver tid slette data. Derfor bør du lagre din egen kopi af de oplysninger, som du sender til os. Du kan til enhver tid anmode om, at dine personlige oplysninger slettes (se afsnittet "Dine rettigheder vedrørende personlige oplysninger" for yderligere oplysninger), og vi vil tage stilling til din anmodning i overensstemmelse med gældende love.

Når vi ikke har nogen løbende, lovlige forretningsmæssige behov for at behandle dine personlige oplysninger, vil vi enten slette eller anonymisere dem, eller hvis dette ikke er muligt (eksempelvis fordi dine personlige oplysninger er lagret i backuparkiver), så lagrer vi dine personlige oplysninger sikkert og isolerer dem fra enhver videre behandling, indtil det er muligt at slette dem.

Eksterne links
Vores website og tjenester kan indeholde links til eller muligheden for at oprette forbindelse til tredjeparters websites, tjenester, sociale netværk, applikationer eller funktioner på de sociale medier, såsom "share"- eller "like"-knapper. Ved at besøge disse websites eller klikke på disse links må den pågældende tredjepart indsamle personlige oplysninger om dig. Derudover er de personlige oplysninger, du vælger at videregive til disse tredjeparter, ikke omfattet af denne erklæring. Vi opfordrer til, at du gennemgår de relevante tredjeparters erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger samt deres brugsbetingelser, før du interagerer med dem eller videregiver personlige oplysninger til dem, for at forstå, hvordan de indsamler og anvender disse. VMware kontrollerer ikke disse tredjeparters praksis for beskyttelse af personlige oplysninger, ligesom vi heller ikke godkender eller oplyser om deres websites, tjenester, sociale netværk eller applikationer.

Ændringer til denne erklæring
VMware vil regelmæssigt gennemgå og opdatere denne erklæring på baggrund af ændringer i den juridiske, tekniske og forretningsmæssige udvikling. Når vi opdaterer denne erklæring, anfører vi datoen for den seneste revision ovenfor. Hvis vi foretager væsentlige ændringer til denne erklæring, kan vi træffe passende foranstaltninger for at informere dig på en måde, der er i overensstemmelse med betydningen af de ændringer, vi foretager. Vi opfordrer dig til at gennemgå denne erklæring ofte for at holde dig informeret om, hvordan VMware beskytter dine oplysninger.

Dit ansvar
Du er ansvarlig for de oplysninger, du giver eller stiller til rådighed for VMware, og du skal sikre, at de er ærlige, sandfærdige, præcise og ikke vildledende på nogen måde. Du skal sikre, at de angivne oplysninger ikke indeholder oplysninger, der er uanstændige, ærekrænkende eller krænker nogen tredjeparts rettigheder; ikke indeholder skadelig kode; og ikke på anden vis er juridisk ansvarspådragende. Hvis du giver yderligere oplysninger om en anden person, såsom personer, du angiver som referencer ("reference"), er du ansvarlig for at gøre opmærksom på dette og opnå de tilladelser, der er nødvendige for, at VMware kan indsamle og bruge disse oplysninger som beskrevet i denne erklæring, før du giver referencens personlige oplysninger til VMware.

DEL 7: SÅDAN KONTAKTES VI

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, kan du skrive til os på privacy@vmware.com eller via almindelig post til: Office of the General Counsel, 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, USA. Henvis til denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for ansøgere i din meddelelse.