Ikrafttrædelsesdato: 3. januar 2018

VMware, Inc. og dets koncernselskaber ("VMware", "vi", "os" og "vores") er forpligtet til at beskytte dine personlige oplysninger. Denne Erklæring om personlige oplysninger ("Erklæring") beskriver vores praksisser for beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for vores indsamling, brug og videregivelse af personlige oplysninger fra ansøgere ("dig" og "din") til ansættelse, stipendier og/eller praktikophold hos VMware, når du sender personlige oplysninger og andre oplysninger til os via en af vores ansøgningsportaler, hjemmesider eller andre rekrutteringsmedier, enten online eller offline (samlet "Stederne"), samt hvordan vi bruger og deler disse oplysninger. Vi værdsætter din interesse i VMware, og vi vil sørge for at behandle og bruge dine oplysninger ansvarligt.

Hvis du har spørgsmål til denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, bedes du kontakte os på privacy@vmware.com.

DEL 1: HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLER VI OG HVORDAN BRUGER VI DEM
 1. Oplysninger, som vi indsamler fra dig
  For at behandle din ansøgning beder vi dig om at angive personlige oplysninger om dig selv. Alle oplysninger afgives frivilligt, og du bestemmer omfanget af de oplysninger, du giver til VMware. Men nogle oplysninger kan være nødvendige for at kunne evaluere din ansøgning, og hvis disse oplysninger ikke er angivet, kan det begrænse vores muligheder for at tage dit kandidatur i betragtning.

  Herunder er der anført eksempler på den type personlige oplysninger, som VMware kan behandle:

  (i) Personlige oplysninger
  VMware beder dig om visse personlige oplysninger, herunder din uddannelses- og beskæftigelsesmæssige baggrund, kontaktoplysninger og -præferencer, jobkvalifikationer samt job- eller andre karrieremuligheder, som du gerne vil sende en ansøgning til. Du kan også vælge at give VMware yderligere oplysninger, såsom dit CV eller karakterudskrifter; referencer og relaterede oplysninger og lønkrav. Herudover, og hvor dette er relevant for din ansøgning, kan VMware indhente oplysninger fra en tredjepart, der lovligt har ret til at dele dine oplysninger med os, eksempelvis i forbindelse med et tjek af din baggrund eller ansættelser og/eller referencer fra et ansættelsesforhold.

  (ii) Følsomme personlige oplysninger
  Vi kan også indsamle visse typer personlige oplysninger, der behandles som følsomme personlige oplysninger. Følsomme personlige oplysninger omfatter f.eks. et offentligt udstedt identifikationsnummer (såsom et CPR-nummer), oplysninger om en persons race eller etniske oprindelse, politiske holdninger eller religiøse overbevisninger, fysisk eller psykisk sundhed eller tilstand, seksuel orientering, fagforeningsmedlemskab, genetiske oplysninger og eventuelle relaterede retssager, eller behandling af biometriske data med det formål unikt at identificere et individ. Det kan omfatte oplysninger om en persons lovovertrædelser eller domme samt alle andre oplysninger, der anses for at være følsomme i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Hvor det er tilladt i henhold til loven og i det omfang, som det er relevant, kan VMware også udføre baggrundstjek og/eller straffemæssige tjek for at vurdere, om du er egnet til en ledig stilling eller ansættelse hos VMware.

  VMware anmoder ikke om følsomme personlige oplysninger i forbindelse med rekruttering, medmindre det er tilladt eller krævet i henhold til lokal lovgivning (f.eks. til overvågning af ligestillingen eller interne politikker vedrørende mangfoldighed og diskriminering). Vi kræver dog ikke, at ansøgerne giver følsomme personlige oplysninger, og hvis du giver disse oplysninger, fremgår de ikke i ansættelses- eller udvælgelsesprocessen.

  Når det kræves af gældende databeskyttelseslovgivning eller lignende, indhenter vi dit samtykke til vores brug af dine følsomme personlige oplysninger.

 2. Oplysninger, som vi indsamler automatisk
  Vi kan automatisk indsamle visse oplysninger fra dig om dit besøg på vores websteder ved hjælp af "cookies" og andre lignende sporingsteknologier. Se VMwares Meddelelse om cookies for yderligere oplysninger.

 3. Oplysninger fra andre tredjepartskilder
  Vi kan få oplysninger om dig fra andre kilder, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, f.eks. gennem din kontakt med os, herunder dine interaktioner med VMware, eller fra tredjeparter, såsom jobportaler, identitetsverifikationstjenester og andre websteder på internettet (der er underlagt en sådan tredjeparts politikker om beskyttelse af personlige oplysninger). Du kan f.eks. vælge at give os adgang til visse personlige oplysninger, der opbevares af tredjeparter, såsom sociale medier (f.eks. LinkedIn). Ved at give VMware tilladelse til at få adgang til disse oplysninger accepterer du, at VMware kan indsamle, opbevare og bruge disse oplysninger i overensstemmelse med denne erklæring.

 4. Hvordan bruger vi dine oplysninger
  Oplysningerne kan bruges som følger: (i) til at behandle og evaluere din ansøgning og træffe ansættelsesbeslutninger; (ii) til at kommunikere med dig og informere dig om nuværende og fremtidige karrieremuligheder eller stipendier (medmindre du fortæller os, at du ikke vil have, at vi gemmer dine oplysninger til sådanne formål); (iii) til at administrere og forbedre VMwares rekrutterings- og ansættelsesprocesser; (iv) til at foretage tjek af referencer og baggrundtjek, hvor det er påkrævet og/eller tilladt i henhold til gældende lokal lovgivning; og (v) til overholdelse af krav til virksomhedsledelse samt lov- og myndighedskrav. Hvis du bliver ansat, kan oplysningerne bruges i forbindelse med ansættelses- og virksomhedsledelse (eksempelvis til at oprette et grundlæggende ansættelsesregister).
DEL II: HVORDAN DELER VI DINE OPLYSNINGER

VMware vil ikke sælge oplysningerne i din ansøgning til ikke-tilknyttede tredjeparter til markedsføringsformål. Vi sørger for, at dine personlige oplysninger kun er tilgængelige for dem, der virkelig har brug for det, til at udføre deres opgaver og pligter, og for tredjeparter, der har et legitimt formål til at have adgang til dem. Vi kan dele personlige oplysninger om dig med en tredjepart under følgende omstændigheder:

 • Leverandører, konsulenter og andre tjenesteudbydere: Vi kan dele dine personlige oplysninger internt og med tjenesteudbydere, agenter og andre tredjeparter (f.eks. rekrutteringsvirksomheder, konsulenter, advokater og tjenester, der udfører baggrundstjek) efter behov i forbindelse med rekruttering, ansættelse, virksomhedsledelse, overtagelser og lov- eller myndighedskrav.

 • VMware-datterselskaber og Dell-koncernen: VMware er et datterselskab af Dell Technologies, som omfatter Dell EMC, Pivotal, RSA, SecureWorks og VirtuStream (”Dell-koncernen”). Vi kan dele dine oplysninger med vores moderselskaber, datterselskaber og/eller søsterselskaber, herunder virksomhederne i Dell-koncernen. Disse oplysninger vil kun blive delt i det omfang, det er nødvendigt i forbindelse med din rekruttering og ansættelse, som det er beskrevet i denne erklæring. Vi kan også få oplysninger om dig fra vores tilknyttede virksomheder.

 • Vitale interesser: Vi kan udlevere oplysninger, hvor vi finder det nødvendigt for at beskytte en hvilken som helst persons vitale interesser.

 • Overholdelse af love eller enhver kompetent retshåndhævende myndighed, tilsynsmyndighed, statslig myndighed, domstol eller tredjepart: Vi kan videregive oplysninger, hvor vi mener, at videregivelsen er nødvendig eller påkrævet (i) ved lov eller bestemmelse for at overholde retslige procedurer eller regeringsanmodninger (herunder på anmodning fra offentlige myndigheder om at overholde ligestillingslove, nationale sikkerheds- eller retshåndhævelseskrav); eller (ii) til at udøve, fastlægge eller forsvare vores juridiske rettigheder.

 • Forretningsoverførsler: Vi kan dele eller overføre dine oplysninger i forbindelse med, eller under forhandlinger om, enhver fusion, salg af virksomhedsaktiver, finansiering, opkøb, opløsning, virksomhedsreorganisering eller lignende begivenhed. Vi underretter enhver køber om, at dine oplysninger kun skal anvendes i overensstemmelse med denne erklæring.

 • Med dit samtykke: Vi kan med dit samtykke videregive dine personlige oplysninger til et hvilket som helst formål.

 • Andre legitime forretningsformål: Vi kan dele dine personlige oplysninger, når det er nødvendigt til andre legitime formål, såsom beskyttelsen af VMwares fortrolige og proprietære oplysninger eller, hvor det er nødvendigt, at svare dig.
DEL III: INTERNATIONALE OVERFØRSLER AF OPLYSNINGER

Vær opmærksom på, at dine personlige oplysninger, der indsamles uden for USA, herunder personlige oplysninger, der indsamles i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS") eller Schweiz, kan overføres, opbevares og behandles af os og vores tredjepartstjenesteudbydere i USA og i andre lande, hvis databeskyttelseslovgivning kan være anderledes end lovgivningen i dit land. Vi beskytter dog dine personlige oplysninger i overensstemmelse med denne erklæring, uanset hvor de behandles. Vi vil træffe passende kontraktmæssige foranstaltninger eller andre foranstaltninger for at beskytte de relevante personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende love. Disse foranstaltninger omfatter anvendelse af Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel af personlige oplysninger fra vores koncernselskaber i EØS til vores andre koncernselskaber. Vores standardkontraktbestemmelser kan leveres efter anmodning. Vi har implementeret tilsvarende passende sikkerhedsforanstaltninger med vores tredjepartstjenesteudbydere og partnere.

DEL IV: SIKKERHED OG FORTROLIGHED

Medmindre andet er angivet i denne erklæring, eller som krævet af juridiske eller lovmæssige grunde, behandler VMware dine personlige oplysninger som fortrolige. VMware opretholder (og kræver, at VMwares udbydere og agenter skal opretholde) passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger til beskyttelse af sikkerheden og fortroligheden af dine personlige oplysninger. Eksempelvis bruger VMware fysisk adgangskontrol, kryptering, firewalls, overvågning og netværksovervågning afhængigt af oplysningernes art og omfanget af behandlingen. VMware-medarbejdere, som har adgang til personlige oplysninger, er forpligtet til at holde disse oplysninger fortrolige.

Der er dog ingen sikkerhedsprocedurer eller -protokoller, der kan garanteres at være 100 % sikre, så vi opfordrer dig til at passe på, når du videregiver personlige oplysninger online, og bruge tilgængelige værktøjer, som f.eks. firewalls, antivirus og antispyware-software og lignende teknologier til at beskytte dig selv online. Hvis du har grund til at tro, at din interaktion med os ikke længere er sikker (hvis du f.eks. mener, at dine personlige oplysningers sikkerhed er blevet kompromitteret), bedes du straks underrette os i overensstemmelse med afsnittet "Sådan kontaktes vi" nedenfor.

DEL V: DINE RETTIGHEDER VEDRØRENDE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Opdatering af dine oplysninger: Hvis du gerne vil opdatere personlige oplysninger, som du har givet os, skal du logge på myvmware.com og opdatere din profil.

E-mailhenvendelser: Du kan fravælge at modtage henvendelser fra VMware ved at klikke på "unsubscribe" (afmeld) i enhver e-mailmeddelelse, vi sender dig, eller ved at sende en e-mail til privacy@vmware.com (henvis venligst til denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for ansøgere i din anmodning).

Yderligere rettigheder for EØS og visse andre områder: Hvis du bosiddende i visse områder (som f.eks. Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), har du ret til at udøve visse rettigheder til beskyttelse af personlige oplysninger, der er tilgængelige for dig i henhold til gældende lovgivning. Vi behandler din anmodning i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Det er muligt, at vi kan være nødt til at gemme visse oplysninger til arkiveringsformål og/eller for at gennemføre transaktioner, som du begyndte forud for anmodningen om sletning.

 • Ret til at tilbagekalde eller afvise samtykke: Vi kan være afhængige af dit samtykke for at behandle visse personlige oplysninger. Hvor vi er det, har du ret til at tilbagekalde eller afvise dit samtykke til enhver tid. Når du beslutter dig for at give dit samtykke, skal du være opmærksom på, at vi eksempelvis ikke kan gå videre med din ansøgning, hvis du ikke giver dit samtykke. Bemærk, at dette ikke påvirker behandlingens lovlighed, der udføres på baggrund af et samtykke, inden det blev trukket tilbage.

 • Ret til adgang: Du kan have ret til at få adgang til de personlige oplysninger, som vi gemmer om dig.

 • Ret til sletning: Under visse omstændigheder kan du have ret til at få slettet personlige oplysninger, som vi gemmer om dig (eksempelvis hvis de ikke længere er nødvendige til det formål, som de oprindeligt blev indsamlet til).

 • Ret til at gøre indsigelser mod behandling: Du kan have ret til at anmode om, at VMware stopper med at behandle dine personlige oplysninger og/eller stopper med at sende dig e-mailmeddelelser.

 • Ret til berigtigelse: Du kan have ret til at kræve, at vi retter eventuelle unøjagtige eller ufuldstændige personlige oplysninger.

 • Ret til at begrænse behandlingen: Du kan have ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personlige oplysninger under visse omstændigheder (f.eks. hvor du mener, at de personlige oplysninger, vi gemmer om dig, ikke er korrekte eller gemmes ulovligt).

Hvis du gerne vil udøve nogen af ovenstående rettigheder, bedes du kontakte privacy@vmware.com, så vi kan tage stilling til din anmodning i henhold til gældende lovgivning. For at beskytte dine personlige oplysninger og din sikkerhed kan vi træffe foranstaltninger til at bekræfte din identitet, før vi efterkommer anmodningen.

DEL VI: ANDRE OPLYSNINGER

Hvor længe gemmer vi dine oplysninger
Vi gemmer de personlige oplysninger, som vi indsamler fra dig, hvor vi har et løbende, lovligt forretningsmæssigt behov for det, og/eller så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne erklæring, medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet eller tilladt i henhold til loven. VMware kan også gemme dine oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning for at tage dig i betragtning til andre jobmuligheder, medmindre du har fortalt os, at du ikke ønsker, at vi gemmer dine oplysninger til sådanne formål. Vi giver dig mulighed for at fortælle os, hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine oplysninger til disse formål på det tidspunkt, hvor du giver dine oplysninger til os. I det omfang loven tillader eller kræver det, kan VMware til enhver tid slette data. Derfor bør du gemme din egen kopi af de oplysninger, som du sender til os. Du kan til enhver tid anmode om, at dine personlige oplysninger slettes (se afsnittet "Dine rettigheder vedrørende personlige oplysninger" for yderligere oplysninger), og vi vil tage stilling til din anmodning i overensstemmelse med gældende love.

Når vi ikke har nogen løbende, lovlige forretningsmæssige behov for at behandle dine personlige oplysninger, vil vi enten slette eller anonymisere dem, eller hvis dette ikke er muligt (eksempelvis fordi dine personlige oplysninger er gemt i backuparkiver), så gemmer vi dine personlige oplysninger sikkert og isolerer dem fra enhver videre behandling, indtil det er muligt at slette dem.

Eksterne links
Vores websted og tjenester kan indeholde links til tredjepartswebsteder via direkte links eller via applikationer, såsom "share"- eller "like"-knapper. Andre websteder kan ligeledes indeholde links til VMware-webstedet (f.eks. via et andet jobsøgningswebsted). VMware kontrollerer ikke disse tredjepartswebsteder eller deres praksisser for beskyttelse af personlige oplysninger, som kan afvige fra VMwares erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi bifalder ikke eller fremsætter nogen som helst synspunkter om tredjepartswebsteder. De personlige oplysninger, du vælger at give til uafhængige tredjeparter, er ikke omfattet af denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi opfordrer dig til at gennemgå de erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger, der findes på eller i andre websteder, tjenester og applikationer, for at forstå, hvordan dine oplysninger kan indsamles og bruges.

Ændringer til denne erklæring.
VMware vil regelmæssigt gennemgå og opdatere denne erklæring på baggrund af ændringer i den juridiske, tekniske og forretningsmæssige udvikling. Når vi opdaterer denne erklæring, anfører vi datoen for den seneste revision ovenfor. Hvis vi foretager væsentlige ændringer til denne erklæring, kan vi træffe passende foranstaltninger for at informere dig på en måde, der er i overensstemmelse med betydningen af de ændringer, vi foretager. Vi opfordrer dig til at gennemgå denne erklæring ofte for at holde dig informeret om, hvordan VMware beskytter dine oplysninger.

Dit ansvar.
Du er ansvarlig for de oplysninger, du giver eller stiller til rådighed for VMware, og du skal sikre, at de er ærlige, sandfærdige, præcise og ikke vildledende på nogen måde. Du skal sikre, at de angivne oplysninger ikke indeholder oplysninger, der er uanstændige, ærekrænkende eller krænker nogen tredjeparts rettigheder; ikke indeholder skadelig kode; og ikke på anden vis er juridisk ansvarspådragende. Hvis du giver yderligere oplysninger om en anden person, såsom personer, du angiver som referencer ("reference"), er du ansvarlig for at gøre opmærksom på dette og opnå de tilladelser, der er nødvendige for, at VMware kan indsamle og bruge disse oplysninger som beskrevet i denne erklæring, før du giver referencens personlige oplysninger til VMware.

DEL VII: SÅDAN KONTAKTES VI

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, kan du skrive til os på privacy@vmware.com eller via almindelig post til: Office of the General Counsel, 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, USA. Henvis til denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for ansøgere i din meddelelse.