Når VMware, i rollen som databehandler, deler personoplysninger, der stammer fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"), gøres dette på baggrund af virksomhedens bindende virksomhedsregler, som er godkendt af Irish Data Protection Commissioner og brancheorganisationer, også kaldet for VMware Binding Corporate Rules ("VMwares BCR'er"), som etablerer den nødvendige beskyttelse af sådanne personoplysninger og er juridisk bindende for VMware Group.

VMwares BCR'er blev godkendt af Det Europæiske Databeskyttelsesråd den 23. maj 2018. Du kan se en bekræftelse på, at denne gennemgang nu er blevet afsluttet, her. For at få adgang til VMwares BCR'er kan du se VMwares Binding Corporate Rules for databehandlere, som gælder, når VMware behandler personoplysninger på vegne af sine kunder. Klik her for at se en liste over affilierede VMware-virksomheder, der har underskrevet en koncernintern aftale for VMwares BCR'er. Klik her for at få flere oplysninger.