Luo, suorita, hallinnoi, yhdistä ja suojaa mitä tahansa sovellusta missä tahansa pilvessä.

Voit yhdistää mihin tahansa pilviympäristöön säilyttäen samalla parhaimman mahdollisen infrastruktuurin, toimintojen ja kehittäjäkokemusten yhdenmukaisuuden.

VMware tarjoaa sinulle vapauden luoda ja ottaa käyttöön nykyaikaisia sovelluksia tietokeskuksesta sekä useista pilvi- ja Edge-ympäristöistä. Siirry saumattomasti ympäristöjen välillä ja varmista tietojen ja sovellusten suojaus kaikissa pilvissä.

Sovita sovelluksesi minkä tahansa ympäristön ainutlaatuisten etujen kanssa. Avainkumppaneiden kuten AWS:n, Azuren, Google Cloudin, IBM Cloudin ja Oracle Cloudin toimittamien hybridipilvivaihtoehtojen avulla voit hyödyntää johtavien hyperskaalan pilvien toiminnallisuuksia todistetusti toimivassa VMware-infrastruktuurissa. 

 

 

modrnze-data-cntr-L4-modernize-for-cloud

Itsevarmuus

Hyödynnä maailman tehokkainta ja käytetyintä pilven infrastruktuuria.

modrnze-data-cntr-L4-adpt-ldng-sltn

Yhdenmukaisuus

Toimita yhdenmukaisia toimintoja tietokeskuksesta pilveen tai Edge-ympäristöön.

modrnze-data-cntr-L4-run-apps-consistently

Joustavuus

Luo, suorita ja hallinnoi moderneja sovelluksia missä tahansa pilvessä.

evlve-exstng-apps-L4-lgcy-csts-algn-bdgt-innvtn

Säästöt

Optimoi kustannukset ja resurssinhallinta useissa pilvissä.

Onko tehtäväsi tarjota parhaat pilviarkkitehtuuriratkaisut sovellusmodernisointia varten?

Lue, miten VMwaren ainutlaatuinen lähestymistapa monipilviarkkitehtuuriin voi kiihdyttää toimintojasi, helpottaen sovellustesi saumatonta luomista, suorittamista, hallinnoimista ja suojaamista useissa eri pilvissä.

Tutustu tarkemmin
vmw-cloud-solutions-cross-link-banner

Luo digitaalinen perusta yhdessä VMwaren kanssa

Hybridipilvi

Hyödynnä samaa VMware-infrastruktuuria kaikkialla, kuten yksityisessä pilvessä tai useissa julkisissa pilvissä ja Edge-ympäristöissä.

Yksittäinen toimintamalli toimii useissa ympäristöissä, jopa julkisissa pilvissä, ja tarjoaa sinulle mahdollisuuden lisätä yrityksesi ketteryyttä, vähentää kustannuksia ja luoda natiivin kehittäjäkokemuksen sovellustyypistä huolimatta.

Tutustu hybridipilviratkaisuihin
hybridipilvi

Monipilvitoiminnot

Pilven kustannusten, käytön, suojauksen ja hallinnoinnin näkyvyyttä ja hallittavuutta on helppo ylläpitää, jopa useissa eri pilviympäristöissä. 

Vähennä pilvikustannuksia noin 25 %. Tee älykkäitä liikeratkaisuja, jotka perustuvat pilven käyttöön, hintaan ja suorituskykyyn useissa eri pilvissä.

Tutustu monipilvitoimintoihin
monipilvitoiminnot

Sovellusmodernisaatio

Varmista satojen tai tuhansien digitaalista liiketoimintaasi tehostavien sovellusten toimivuus, olivat ne sitten vanhoja kokonaisuuksia tai uusia, pilvinatiiveja mikropalveluita.

Nopeuta prosesseja, joita käytät kaikkien sovellustesi luomiseen, suorittamiseen ja hallinnoimiseen kaikissa pilvissä.

Lisätietoa sovellusmodernisaatiosta
sovellusmodernisaatio

Kokonaisvaltainen pilven ekosysteemi

VMware yhdistää hybridipilven ja natiivin julkisen pilven yhdeksi kattavaksi ratkaisuksi. Pilven infrastruktuurimme on yksi luotettavimmista ja käytetyimmistä ratkaisuista. Yli 500 000 asiakasta hyödyntävät sitä maailmanlaajuisesti.

VMware Cloud Providers

Choose from over 4,200 partners, including those that offer VMware Validated Services compatible with VMware Cloud Foundation.

Learn More

VMware Cloud on AWS

Integrate public cloud and on premises so that both new and existing apps can benefit from a wide variety of AWS services.

 

Explore VMC on AWS, VMware's preferred hybrid cloud option for vSphere workloads.

Learn More

Azure VMware Solution

Access a fully native VMware Cloud infrastructure on Microsoft Azure.

Learn More

Google Cloud VMware Engine

Run VMware workloads on Google Cloud Platform (GCP), providing choice and flexibility to run on-premises, hybrid, or on Google Cloud.

Learn More

IBM Cloud for VMware Solutions

Pair the vast resources of IBM with flexible VMware technologies to optimize, protect and mobilize IT infrastructure.

Learn More

Oracle Cloud VMware Solution

Enjoy enterprise application deployment on Oracle Cloud without re-architecting applications or operations.

 

Learn More
VMware Cloud -pilvipalvelun tarjoajat
VMware Cloud on AWS
Microsoft Azure
Google Cloud
IBM Cloud
Oracle Cloud

VMwaren maailmanlaajuinen monipilvien saatavuus

VMwaren Cloud -pilviratkaisut ovat saatavilla maailmanlaajuisesti kaikilta hyperskaalan pilvipalvelun tarjoajilta ja yli 4 200:lta VMware Cloud -tarjoajakumppanilta.

vmware cloud -pilvipalvelun tarjoajat

Avainkysymyksiä VMwaren monipilviratkaisuista 

 

Miten VMware Cloud -pilvipalvelu toimii olemassa olevassa VMware-tietokeskuksessa?

VMware laajentaa luotettua infrastruktuuria ja toimintoja, jotka ovat todistetusti toimineet yli 20 vuoden ajan, valitsemaasi julkiseen pilveen. Tämä yhdenmukainen ympäristö on saatavilla maailmanlaajuisesti. Se mahdollistaa työkuormien saumatonta siirtoa ja toimintojen, kykyjen, työkalujen ja käytäntöjen siirtoa tietokeskuksesta pilveen tai Edge-palveluun yhtenä kokonaisuutena.

Tukeeko VMware Cloud -pilvipalvelu sovellusmodernisaatioprojektejani?

Tukee. VMware on vuosien ajan rakentanut tehokasta alustaa kaikille sovelluksille, olivat ne sitten virtuaalisovelluksia, kontteja tai Kubernetes-järjestelmiä. Saat vapauden modernisoida olemassa olevat sovellukset ja luoda uusia sovelluksia VMware Cloud Foundation -palvelun avulla tietokeskukseen, pilveen tai Edge-ympäristöön. Lisäksi, VMware Tanzu -palvelun avulla voit luoda, suorittaa ja hallinnoida kontitettuja- ja mikropalvelusovelluksia missä tahansa pilvessä, jopa natiivipilvissä tai käyttöjärjestelmättömässä koneessa. VMware Cloud -pilvipalvelu tarjoaa myös pääsyn natiiveihin pilvipalveluihin kaikilta pilvitoimittajilta, jolloin voit laajentaa olemassa olevien sovellustesi arvon niiden palveluiden kanssa, jotka sopivat parhaiten strategiaasi.

Minkä tyyppisiä sovelluksia VMware Cloud -pilvipalvelu tukee?

VMware tukee mahdollisimman monta sovellusta aina virtuaalisovelluksista kontitettuihin sovelluksiin sekä sovelluksiin, jotka on luotu pilvinatiivien periaatteiden mukaan mikropalveluita ja Kubernetes-palveluita käyttämällä. Lisäksi, ne kaikki toimivat VMwaren pilven infrastruktuurissa tietokeskuksessa, pilvessä ja Edge-ympäristössä.

 

 

Voinko käyttää VMware Cloud -pilvipalvelua yhdessä useiden julkisten pilvitoimittajien kanssa?

Kyllä voit. VMwarella on strateginen kumppanuus kaikkien suurten hyperskaalan pilvien kanssa – AWS, Azure, Google Cloud, IBM Cloud, Oracle Cloud – ja yli 120 muun VMware Cloud -verifioidun kumppanin kanssa ympäri maailman. Tämä takaa mahdollisimman suuren joustavuuden. Voit ottaa sovelluksesi käyttöön sijainnista huolimatta ja sellaisessa pilvessä, joka parhaiten palvelee tarpeitasi ja saat samalla yhdenmukaisen VMware Cloud -infrastruktuurin ja toiminnot.

 

Miten voin migratoida työkuormani julkiseen pilveen?

Pilven migraatio on oleellinen osa jokaisessa pilvistrategiassa. Monet organisaatiot ovat kohdanneet ongelmia sovellusten migraatioissa jo vuosien ajan, sillä sovellusten refaktorointi vaatii rahaa ja resursseja. VMware tarjoaa kuitenkin nopean, saumattoman polun pilveen, joka sisältää uudelleenisännöinnin ilman muutoksia, uudelleensuoritukset kontteihin sekä refaktoroinnin pilvinatiiveihin palveluihin. VMware Cloud -pilvipalvelun yhdenmukaisen infrastruktuurin ja toimintojen sekä vMotionin ja HCX:n kaltaisten tehokkaiden innovaatioiden avulla sovellukset voidaan siirtää pilveen ilman refaktorointia. Sovellusten migraatio tapahtuu nopeasti ilman ylimääräisiä kuluja, monimutkaisuutta tai riskejä.

 

Miten VMware Cloud -pilvipalvelu voi virtaviivaistaa IT-toimintojani?

VMware Cloud -pilvipalvelu tarjoaa uuden pilvitoimintojen mallin. Luo tehokkaampi ja automatisoitu tietokeskus sekä hybriditoiminnot, jotka hyödyntävät samoja työkaluja, prosesseja ja tiimejä, useisiin julkisiin pilviin ja Edge-ympäristöihin. Saat yhdenmukaisia toimintoja pilvestä huolimatta. VMware Cloud ei ole vain tehokas infrastruktuuri sovellusten suorittamiseen: sen avulla voit käyttää pilveäsi turvallisesti ja tehokkaasti.

 

Monipilvimatkasi alkaa tästä

vmware-cloud-hybrd

Hybridipilvi

Hyödynnä samaa VMware-infrastruktuuria kaikkialla, kuten yksityisessä pilvessä tai useissa julkisissa pilvissä ja Edge-ympäristöissä.

Tutustu hybridipilviratkaisuihin 
monipilvi

Monipilvitoiminnot

Pilven kustannusten, käytön, suojauksen ja hallinnoinnin näkyvyyttä ja hallittavuutta on helppo ylläpitää, jopa useissa eri pilviympäristöissä.

Tutustu monipilvitoimintoihin 
vmware-app-modern

Sovellusmodernisaatio

Nopeuta prosesseja, joita käytät kaikkien sovellustesi luomiseen, suorittamiseen ja hallinnoimiseen kaikissa pilvissä.

Lisätietoa sovellusmodernisaatiosta