Sitoutuminen saavutettavuuteen

VMware on sitoutunut erityistarpeita omaavien käyttäjien tukemiseen. Käytettävissä olevissa vapaaehtoisissa tuotteiden saavutettavuuslomakkeissa (Voluntary Product Accessibility Templates, VPAT) dokumentoidaan VMwaren tuotteiden saavutettavuusominaisuudet Section 508- ja EN 301 549 -säädösten mukaisesti.

 

Tämä sivu sisältää saavutettavuuslomakkeet VMware-tuotteille, joita ei enää myydä aktiivisesti.

 

Error! Internal error occured.

* Vaaditut kentät