Yleistä

 

Lue nämä käyttöehdot ("käyttöehdot") huolellisesti, ennen kuin käytät VMware Inc:n tai sen tytäryhtiöiden (yhdessä "VMware") verkkosivustoja.  Käyttämällä tai selaamalla näitä verkkosivustoja tiedostat, että olet lukenut ja ymmärtänyt nämä käyttöehdot ja suostut noudattamaan niitä sekä kaikkia sovellettavia lakeja ja asetuksia, mukaan lukien Yhdysvaltain viennin ja jälleenviennin valvontaa koskevat lait ja asetukset; Yhdysvaltain vientiä koskevasta lainsäädännöstä poikkeaminen on kielletty. Ellet hyväksy näitä käyttöehtoja, sinulla ei ole lupaa käyttää näitä verkkosivustoja. Nämä käyttöehdot koskevat sitä, miten käytät verkkosivustoa, kaikkea sen sisältöä (esimerkiksi tekstiä, tietoja, ohjelmistoja, grafiikkaa tai valokuvia), minkä VMware on julkaissut verkkosivustojen kautta (yhdessä "materiaalit") sekä kaikkia palveluita, jotka VMware toimittaa verkkosivustojen kautta (yhdessä "palvelut"). Verkkosivustoihin, materiaaleihin ja palveluihin viitataan näissä käyttöehdoissa yhteisellä käsitteellä "VMwaren verkkosivustot".

 

VMware pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja tai muuttaa tai poistaa VMwaren verkkosivustojen ominaisuuksia. Ilmoitamme sinulle kaikista näiden käyttöehtojen merkittävistä muutoksista lähettämällä sinulle sähköpostia tai julkaisemalla ilmoituksen muutoksista VMwaren verkkosivustoissa. Jos teemme ehtoihin merkittäviä muutoksia, voit irtisanoa tämän sopimuksen 30 päivän kuluessa siitä, kun lähetimme sähköpostiviestin tai julkaisimme ilmoituksen. Jos jatkat VMwaren verkkosivustojen käyttöä muutospäivämäärän jälkeen, se katsotaan muutettujen käyttöehtojen tai sopimuksen hyväksymiseksi, jos sovellettavissa. Tiettyjä VMwaren verkkosivustojen tarjoamia materiaaleja, tietoja, tuotteita, ohjelmistoja tai palveluita voivat koskea muut tai erilaiset käyttöehdot. Jos nämä ovat keskenään ristiriitaiset, edellä mainittuja muita tai erilaisia ehtoja ja ilmoituksia sovelletaan näiden käyttöehtojen sijaan. Katso lisätietoja soveltuvasta sopimuksesta tai ilmoituksesta.

 

Nämä käyttöehdot sisältävät yhteisöosallistumisen käyttöehdot, ja yhteisöosallistumisen käyttöehtojen sisältö esitellään tässä viittauksin. Nämä käyttöehdot ja muut hyväksymäsi VMwaren verkkosivustojen erityiselementtejä koskevat käyttöehdot muodostavat kokonaisen, poissulkevan ja lopullisen sopimuksen sinun ja VMwaren välille kyseessä olevasta aiheesta. Se korvaa kaikki aiemmat sopimukset sinun ja VMwaren välillä kyseessä olevaa aihetta koskien. Näihin käyttöehtoihin sekä sinun ja VMwaren väliseen suhteeseen sovelletaan Kalifornian osavaltion lainsäädäntöä samalla tavalla kuin sitä sovelletaan Kaliforniassa sen asukkaiden solmimiin ja toimeenpanemiin sopimuksiin, omasta todellisesta asuinpaikastasi riippumatta. Kaikki näiden käyttöehtojen takia syntyneet tai niihin tai omaan VMwaren verkkosivustojen käyttöösi liittyvät oikeusjutut käsitellään Santa Claran piirikunnan liittovaltion tai osavaltion tuomioistuimissa Kaliforniassa. Näin ollen suostut peruuttamattomasti kyseisten tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan alaiseksi tässä tarkoituksessa. Jos VMware ei pysty suorittamaan tai toteuttamaan jotain näiden käyttöehtojen sisältämää oikeutta tai ehtoa, sen tekemättä jääminen ei mitätöi tätä oikeutta tai ehtoa. Jos pätevän lainkäyttöalueen tuomioistuin toteaa jonkin kohdan näistä käyttöehdoista mitättömäksi, hyväksyt silti, että tuomioistuimen tulisi pyrkiä tekemään VMwaren aikomukset ja sinun aikomuksesi toteuttamiskelpoisiksi kyseisen kohdan kuvaamalla tavalla, ja että kaikki muut käyttöehtojen kohdat pysyvät täysin voimassa. Nämä käyttöehdot pysyvät kokonaan voimassa, vaikka lopettaisit VMwaren verkkosivustojen käytön. Näiden käyttöehtojen tulkinnassa ei sovelleta liiallista tiukkuutta, joka suosisi sinua tai VMwarea tai olisi jomman kumman osapuolen vastainen. Et saa siirtää tai määrittää muille näitä käyttöehtoja, niiden sisältämiä oikeuksia tai lupia, mutta VMware voi tehdä niin rajoituksetta.

Ohjelmiston käyttö

Kun VMware tarjoaa patentoitua VMware-ohjelmistoa tai avoimen lähdekoodin ohjelmistoa ladattavaksi VMwaren verkkosivustoissa ("ohjelmisto"), tämä ohjelmisto on suojattu soveltuvalla tekijänoikeudella, patentilla tai muulla immateriaalioikeudella, joka kuuluu joko VMwarelle tai kolmannen osapuolen lisenssinantajalle. Asianosaisen loppukäyttäjän tai avoimen lähdekoodin lisenssisopimuksen ehdot koskevat kaikkea ohjelmiston käyttöä.

 

Kaikki arviointiohjelmistot toimitetaan "sellaisenaan" pelkästään arviointiin ja sisäiseen käyttöön. Et saa käyttää arviointiohjelmistoa kaupallisiin, kehityksellisiin tai tuotannollisiin tarkoituksiin.  Lisäksi arviointiohjelmiston toiminta voi olla ajallisesti rajoitettu, ja se voi lakata toiminnasta tietyn ajanjakson jälkeen.

Tavaramerkit

VMware pidättää oikeuden omiin tavaramerkkeihinsä, palveluidensa merkkeihin ja logoihin. Näihin ja VMwaren tytäryhtiöiden tavaramerkkeihin, palveluiden merkkeihin ja logoihin viitataan yhdessä käsitteellä "VMwaren merkit".

 

Yhtäkään VMwaren työntekijää tai sen edustajaa ei ole valtuutettu antamaan VMwaren merkkien käyttölupaa muille tai antamaan opastusta niiden käytöstä, paitsi kun hänet on valtuutettu siihen virallisella, kirjallisella sopimuksella.  Näin ollen ei voida luottaa mihinkään VMwaren työntekijän antamaan, VMwaren merkkeihin liittyvään lupaukseen tai muuhun esitykseen, jos tällä työntekijällä ei ole virallista kirjallista sopimusta aiheesta.

 

VMwaren merkit ovat arvokasta henkistä omaisuutta. Näin ollen VMware suojelee niitä kaikin tarvittavin keinoin sekoittumiselta ja häkellyttävän paljon VMwaren merkkejä muistuttavilta kolmannen osapuolen merkeiltä tai muilta merkeiltä, jotka voidaan sekoittaa VMwaren merkkeihin.

 

Jos virallinen, kirjallinen sopimus antaa luvan yhden tai useamman VMwaren merkin käyttöön eikä sopimus vaadi muuta valtuutusta, käytön on vastattava ohjeita, jotka on julkaistu osoitteessa:
https://www.vmware.com/brand/portal/guidelines.html.

 

VMware ei vastusta VMwaren merkkien käyttöä (muiden kuin logojen), kun viitataan erityisesti VMwaren tuotteisiin. Jos tavaramerkkiä käytetään puhtaasti viitteellisesti tai nominatiivimuotoisena käsitteenä, merkin sijasta on käytettävä tekstimuotoa.  Viitteellisen käytön ja loukkaavan käytön välinen ero on selvitettävä pyytämällä neuvoa pätevältä lainopilliselta neuvojalta.

 

VMwaren rekisteröidyt merkit on merkittävä Yhdysvalloissa symbolilla "®", kun taas rekisteröimättömät VMwaren merkit on merkittävä symbolilla "™".  VMwaren merkkejä on käytettävä pikemminkin adjektiivien kuin substantiivien tai verbien tapaan.

Linkit VMwaren verkkosivustoihin

WMwaren on hyväksyttävä kirjallisesti linkit VMwaren verkkosivustoihin (mukaan lukien VMwaren verkkosivustoihin kuuluvat sisäiset tai alasivut), paitsi jos verkkosivustoon johtavan hyperlinkin luomiseen annetaan rajoitettu, kumottavissa oleva oikeus sillä ehdolla, että hyperlinkin sijaintisivusto:

 

1.      ei hyödynnä VMware-verkkosivuston sisältöä
2.      ei hyödynnä VMware-logoa
3.      ei käytä VMware-verkkosivuston kehystystä
4.      ei vääristele kytköstä tai muuta suhdetta VMwaren kanssa
5.      ei vääristele VMwaren osoittamaa mahdollista kannatusta
6.      ei sisällä sisältöä, joka voidaan tulkita laittomaksi, mauttomaksi, loukkaavaksi tai kiistanalaiseksi
7.      voidaan muuttaa nopeasti siten, että hyperlinkki poistuu VMwaren sitä pyytäessä.

Tekijänoikeudet

Ellei muuta todeta, VMwaren verkkosivustot ovat tekijänoikeuden alaiset. Copyright © 1998–2014 VMware, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

 

VMwaren verkkosivustojen sisältö on suojattu Yhdysvaltojen ja muiden maiden tekijänoikeus- ja immateriaalioikeuslainsäädännöllä sekä kansainvälisillä sopimuksilla. Et saa kopioida tai jakaa VMwaren verkkosivustojen sisältöä missään määrin, paitsi kun se on välttämätöntä VMwaren verkkosivustojen tarkastelua varten.

 

Käänny VMwaren puoleen, jos sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa.

Linkit kolmansien osapuolten sivuille

VMwaren verkkosivustoilla olevat kolmansien osapuolten sivuille johtavat linkit on tarkoitettu pelkästään lisäämään käyttömukavuuttasi. Jos käytät linkkiä, poistut VMwaren verkkosivustoista. VMware ei kannata tai edusta tällaisia kolmansien osapuolten verkkosivustoja. VMware ei myöskään ole vastuussa näiden verkkosivustojen sisältämien tietojen, mielipiteiden, neuvojen tai väittämien paikkansapitävyydestä tai luotettavuudesta. VMware ei hallitse näitä kolmansien osapuolten verkkosivustoja. VMware ei myöskään ole vastuussa yhdenkään kolmannen osapuolen verkkosivustojen sisällöstä, niiden sisältämistä linkeistä tai niiden muutoksista tai päivityksistä.

Piratismin torjunta / lisenssien noudattaminen

VMware suojelee teknologiaansa tarkkaan ja antaa muille luvan sen käyttöön lisenssisopimuksilla.  Jos VMwaren ohjelmistoa käytetään tai jaetaan ilman VMwaren lupaa, se katsotaan ohjelmistopiratismiksi.  VMware jakaa ja myy tuotteitaan jakelija- ja jälleenmyyjäverkoston kautta maailmanlaajuisesti.  VMware ei jakele tai myy tuotteitaan valtuuttamattomien kanavien kautta. Näitä ovat esimerkiksi huutokaupat, vertaisverkko tai laittomat lataussivustot, jotka tarjoavat avain- tai sarjanumerogeneraattoreita.  Jos olet harkitsemassa VMware-ohjelmiston hankkimista tällaisen väylän kautta tai olet niin sellaisen jo hankkinut, kyseessä on todennäköisesti piraattiohjelmisto.  Jos sinä tai joku muu käyttää laitonta VMware-ohjelmistoa, saat apua ottamalla yhteyttä VMwareen tästä.

 

VMware ymmärtää myös sen, että joillakin asiakkailla voi olla hankaluuksia omien ohjelmistolisenssien hallinnassa.  Näissä tapauksissa VMwaren lisenssinmukaisuustyöryhmä voi auttaa tarkastelemalla käyttöönottorekistereitä ja sovittamalla ne yhteen VMwaren sisäisten oikeusrekistereiden kanssa.  Ohjelman tavoitteena on selventää VMwaren asiakkaille sen lisenssien sopimusehdot ja linjata oikeusrekisterit käytön kanssa yhteensopiviksi.  Ota yhteyttä VMwaren lisenssinmukaisuudesta vastaavaan työryhmään ja lähetä yrityksesi käyttöön liittyvät kysymykset ja ongelmat osoitteeseen licensecompliance@vmware.com.

Vahingonkorvaukset

Suostut turvaamaan, puolustamaan ja suojaamaan VMwaren, sen emoyhtiöt, tytäryhtiöt ja muut sen alaiset yritykset (ja niiden johtajat, esimiehet, työntekijät, edustajat tai muut toimijat) kaikilta vaateilta, vastuilta, vahingoilta, tappioilta, kustannuksilta, kuluilta ja maksuilta (mukaan lukien järkevät asianajajien palkkiot), joita näitä osapuolia kohtaan voi syntyä sen seurauksena, että sinä (tai joku muu tilisi, tietokoneesi tai ohjelmistosi käyttäjä) olet käyttänyt VMwaren verkkosivustoja tai rikkonut näitä käyttöehtoja. VMware pidättää oikeuden yksinomaisesti puolustaa ja hallita mitä tahansa asiaa, joka muulla tavoin on hyvityksesi alainen. Tässä tapauksessa suostut yhteistyöhön VMwaren kanssa tällaisen vaateen puolustamisessa, etkä missään tapauksessa tee sellaista sopimusta, joka vaikuttaa VMwareen ilman WMwaren antamaa kirjallista suostumusta.

Sähköinen viestintä

Kun vierailet VMwaren verkkosivustossa tai lähetät VMwarelle sähköpostia, viestit VMwaren kanssa sähköisesti. Voimme vastata sinulle sähköpostitse tai julkaisemalla ilmoituksen VMwaren verkkosivustossa. Hyväksyt sen, että kaikki VMwaren ilmoitukset, julkilausumat ja muu sähköinen viestintä vastaa lain vaatimusta siitä, että tällainen viestintä on tehtävä kirjallisena.

Yhdysvaltain hallinnon oikeudet

Kaikki VMwaren tuotteet ja julkaisut ovat luonteeltaan kaupallisia. VMwaren verkkosivustossa olevat ohjelmistot, julkaisut ja ohjelmistoasiakirjat ovat kaupallisia kohteita (Commercial Items) liittovaltion säännöstön kohdan 48 C.F.R.§2.101 merkityksessä. Ne kattavat käsitteet "kaupallinen tietokoneohjelmisto" (Commercial Computer Software) ja "kaupallisen tietokoneohjelmiston asiakirjat" (Commercial Computer Software Documentation) jotka on määritetty kohdassa 48 C.F.R. §252.227-7014(a)(1) ja 48 C.F.R. §252.227-7014(a)(5) ja joita käytetään kohdissa 48 C.F.R. §12.211, 48 C.F.R. §12.212 ja 48 C.F.R. §227.7202, jos sovellettavissa. VMwaren julkaisuja, kaupallisia ohjelmistoja ja kaupallisien ohjelmistojen asiakirjoja jaetaan ja lisensoidaan Yhdysvaltojen hallinnon loppukäyttäjille samoilla oikeuksilla kuin kaikille muille loppukäyttäjille tuotteiden ja ohjelmistoasiakirjojen yhteydessä toimitettavien lisenssisopimusten ehtojen mukaisesti kohtien 48 C.F.R. §12.211, 48 C.F.R. §12.212, 48 C.F.R.§252.227-7015, 48 C.F.R. §227.7202 – 227.7202-4 ja 48 C.F.R. §52.227-19 nojalla sekä liittovaltion säännöstön muiden olennaisten kohtien nojalla, mikäli sovellettavissa.

Vastuuvapauslausekkeet

VMwaren verkkosivustojen tietojen oikeellisuutta, ajankohtaisuutta tai täydellisyyttä ei luvata tai taata, ja VMwaren verkkosivustot voivat sisältää teknisiä virheitä tai kirjoitusvirheitä. VMware ei ota vastuuta (ja vapauttaa itsensä nimenomaisesti kaikesta vastuusta) VMwaren verkkosivuston päivittämisestä, tietojen pitämisestä ajantasaisina ja julkaistujen tietojen paikkansapitävyyden ja täydellisyyden varmistamisesta. Sinun on vahvistettava kaikkien julkaistujen tietojen paikkansapitävyys ja täydellisyys, ennen kuin teet yhtään palveluihin, tuotteisiin tai muihin VMwaren verkkosivustojen kohteisiin liittyviä päätöksiä. VMware ei takaa, että VMware voisi korjata ilmoitetut ongelmat, vaikka VMware päättäisi tarjota tietoja ohjelman ratkaisemista varten.

 

VMWAREN VERKKOSIVUSTOJEN KAIKKI TIEDOT, OHJELMISTOT, TUOTTEET JA PALVELUT TOIMITETAAN "SELLAISINAAN" JA "KAIKKINE VIKOINEEN" ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA TAI VAKUUKSIA. VMWARE VAPAUTTAA ITSENSÄ NIMENOMAISESTI KOKONAISVALTAISESTI LAIN SALLIMASSA MITTAKAAVASSA KAIKISTA SUORAAN TAI EPÄSUORAAN ILMAISTUISTA, LAKISÄÄTEISISTÄ TAI MUISTA TAKUISTA, VAKUUKSISTA JA LAUSUNNOISTA, JOTKA SISÄLTÄVÄT MUTTA EIVÄT RAJOITU SEURAAVIIN: MYYNTIKELPOISUUDEN TAKUUT, TIETYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SOVELTUVUUS, OMISTUSOIKEUKSIEN JA IMMATERIAALIOIKEUKSIEN SISÄLTÖ JA NIIDEN LOUKKAAMATTOMUUS, SEKÄ TAKUUT, JOTKA SYNTYVÄT KAUPANKÄYNNIN, KÄYTÖN TAI MYYNNIN SEURAUKSENA. EDELLÄ ESITETTYÄ YLEISLUONTEISUUTTA RAJOITTAMATTA VMWARE EI TAKAA SITÄ, ETTÄ VMWAREN VERKKOSIVUSTOT VASTAISIVAT OMIA VAATIMUKSIASI TAI ETTÄ VMWAREN VERKKOSIVUSTOT TOIMIVAT KESKEYTYKSETTÄ, OIKEA-AIKAISESTI, TURVALLISESTI TAI VIRHEETTÖMÄSTI.

Vastuunrajoitus

VMWARE EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA (A) MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, VÄLILLISISTÄ, SATUNNAISISTA, RANGAISTUKSENOMAISISTA TAI VAROITTAVISTA VAHINGONKORVAUKSISTA, TAI (B) MISTÄÄN VAHINGONKORVAUKSISTA, JOIDEN MÄÄRÄ ON YLI 100,00 YHDYSVALTAIN DOLLARIA. VMWARE EI MYÖSKÄÄN VASTAA VAHINGONKORVAUKSISTA, JOTKA AIHEUTUVAT SEURAAVISTA SYISTÄ MUTTA EIVÄT RAJOITU NIIHIN: MENETETYSTÄ LIIKEVOITOSTA, LIIKEVAIHDOSTA TAI SÄÄSTÖISTÄ AIHEUTUVAT HÄVIÖT, TIEDON HÄVIÄMINEN TAI TUHOUTUMINEN TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN, KUN TÄMÄ ON AIHEUTUNUT SIITÄ, ETTÄ VMWAREN VERKKOSIVUSTOJA TAI NIIDEN TARJOAMIA MATERIAALEJA, TIETOJA, TUOTTEITA TAI PALVELUITA EI OLE PYSTYTTY KÄYTTÄMÄÄN, RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUVATKO NÄMÄ VAHINGONKORVAUKSET TAKUUSEEN, SOPIMUKSEEN, RIKKOMUKSEEN TAI MUUHUN LAINMUKAISEEN TEORIAAN, JA SIITÄ HUOLIMATTA, ETTÄ VMWARELLE ON KERROTTU (TAI SEN OLISI MUUTEN PITÄNYT TIETÄÄ) NÄIDEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

Poissulkemiset ja rajoitukset

 

Tietyt lainkäyttöalueet eivät salli tiettyjen takuiden poissulkemista tai tiettyjen vahingonkorvausten takuiden vastuun rajoittamista tai poissulkemista. Tämän vuoksi osa edellä mainituista vastuuvapauslausekkeista ei ehkä koske sinua. Jos sovellettava laki kieltää VMwarea vapauttamasta itseään epäsuorasta takuusta tai rajoittamasta sen asettamia vastuita, tällaisen takuun VMwaren vastuuta koskeva laajuus ja voimassaoloaika ovat sovellettavan lain sallima minimi.

 

Yksityisyydensuoja 

Viennin hallintakäytäntö 

Loppukäyttäjän lisenssisopimukset 

Yhteisöosallistumisen käyttöehdot