VMwaren tietosuojakäytäntö – henkilötietojen suojaus | FI

VMware tarjoaa pilvilaskenta- ja alustanvirtualisointipalveluja, joilla sen suuryritysasiakkaat kykenevät turvallisesti liittämään, hallitsemaan ja automatisoimaan digitaalista infrastruktuuriaan. Seuraavissa tietosuojailmoituksissa kerrotaan, miten henkilötietoja saatetaan kerätä, käyttää ja jakaa VMwaren tiimien välillä tietojen säilyttämistä varten.

Tässä ilmoituksessa kerrotaan, mitä henkilötietoja keräämme liiketoiminnallisiin tarkoituksiin sekä suhteiden hoitamiseen asiakkaisiimme, vierailijoihimme ja tapahtumavieraisiin.

Tässä ilmoituksessa kerrotaan, miten käytämme evästeitä ja vastaavanlaisia tekniikkoja, kun käytät verkkosivustojamme.

Jos asut Kalifornian osavaltiossa Yhdysvalloissa, tässä ilmoituksessa kuvataan yksityisyydensuojaan liittyvät oikeutesi.

Tämä ilmoitus koskee henkilökohtaisia tietoja, joita keräämme työnhakijoista rekrytoinnin yhteydessä.

Tämä ilmoitus koskee tietoja, joita keräämme ja käytämme, kun asiakkaamme ottavat tuotteemme ja palvelumme käyttöön.

Tässä ilmoituksessa kerrotaan, minkätyyppisiä tietoja asiakkaan Workspace ONE UEM -tuotteiden käyttäjiltä ja heidän laitteiltaan kerätään.

Voimaantulopäivä: Tiistai 12.4.2022

 

VMWAREN YLEINEN TIETOSUOJAILMOITUS

VMware, Inc., kotipaikkanaan Yhdysvallat, (”VMware”, ”me” ja ”meidän) ovat sitoutuneet suojaamaan kanssaan vuorovaikutuksessa olevien henkilöiden, kuten verkkosivuston käyttäjien, asiakkaiden, liiketoimintakumppanien, mahdollisten asiakkaiden ja markkinointiviestien vastaanottajien, loppukäyttäjien ja tapahtumiin osallistuvien (”sinä” ja ”sinun”) henkilötietoja. Tässä tietosuojailmoituksessa kuvataan tavat, joilla VMware kerää, käyttää ja jakaa henkilötietoja seuraavissa tapauksissa:

 • Selaat mitä tahansa verkkosivustoamme, sosiaalisen median sivuja, VMware-mobiilisovellusta (kun siinä on linkki tähän tietosuojailmoitukseen), verkkomainoksia, markkinointi- tai myyntiviestejämme (”verkko-omaisuuttamme”), olet niihin vuorovaikutuksessa tai käytät niitä.
 • Vierailet missä tahansa toimipisteessämme, tai myyntiin, markkinointiin tai muuhun liittyvässä fyysisessä paikassa järjestetyssä tapahtumassa (”verkon ulkopuolinen omaisuutemme”.
 • Ostat ja käytät sellaisia VMwaren tuotteita ja palveluja (mobiilisovellukset mukaan lukien), jotka jokin yritysasiakkaamme, esimerkiksi työnantajasi, on ottanut käyttöön (”palvelumme”).

Mihin tahansa edellisistä viitataan jäljempänä sanalla ”ominaisuudet”.


Tämä ilmoitus ei kata yleisesti niitä henkilötietoja, joita VMware kerää automaattisesti palveluidensa käytön yhteydessä. Saat lisätietoja VMwaren palveluiden toimittamisen yhteydessä kerätyistä tiedoista VMwaren tuotteiden ja palveluiden tietosuojailmoituksesta.


Tiettyjen ominaisuuksien tarjoamisen yhteydessä VMware saattaa toimittaa lisäksi ”täsmäilmoituksia” tai lisätietoja tiedonkeruu-, käyttö- ja jakokäytännöistämme. Nämä ilmoitukset voivat täydentää tai selkeyttää tätä tietosuojailmoitusta tai VMwaren tietosuojakäytäntöjä kuvatuissa tilanteissa tai antaa sinulle lisämahdollisuuksia valita, miten VMware käsittelee tietojasi.

Jos sinulla on tähän tietosuojailmoitukseen liittyviä kysymyksiä, ota meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@vmware.com.

SISÄLLYSLUETTELO

Henkilötiedoilla” tarkoitetaan tietoja, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa tai jotka koskevat tunnistettavissa olevaa henkilöä. VMware ja kolmannet palveluntarjoajat keräävät henkilötietoja ja muita tietoja erilaisista lähteistä. Nämä tiedot kuuluvat yleensä johonkin seuraavista luokista:

 • Tiedot, joita annat meille vuorovaikutuksessa meidän kanssamme ja käyttäessäsi ominaisuuksiamme
 • Tiedot, joita keräämme sinulta automaattisesti käyttäessäsi verkko-omaisuuksiamme (saat lisätietoja palveluiden yhteydessä automaattisesti keräämistämme tiedoista VMwaren tuotteiden ja palveluiden tietosuojailmoituksesta)
 • Kolmansilta osapuolilta ja konserniyhtiöiltämme tulevat tiedot

Saatamme yhdistää näistä eri lähteistä peräisin olevia tietoja tässä Tietosuojailmoituksessa esitettyihin tarkoituksiin.

 1. Sinulta keräämämme tiedot

 2. Keräämme henkilötietoja, kun annat niitä meille (tai palveluntarjoajillemme tai muille niitä puolestamme kerääville tahoille) vapaaehtoisesti. Henkilötietojasi kerätään esimerkiksi silloin, kun tilaat VMwaren tuotteita, palveluita tai sovelluksia, rekisteröidyt niihin (tai käyttämään niitä) tai pyydät niistä tietoja, tilaat markkinointiviestejä, pyydät tukea, täytät kyselyitä, annat palautetta jostakin tuotteesta tai ilmoittaudut johonkin VMwaren järjestämään tapahtumaan tai verkkoseminaariin. Saatamme kerätä henkilötietojasi muutoinkin kuin verkossa, esimerkiksi VMwaren järjestämissä tapahtumissa, keskustellessasi puhelimessa myyntiedustajiemme kanssa tai ottaessasi yhteyttä asiakaspalveluun.

  Keräämiimme henkilötietoihin voi sisältyä yhteystietoja (kuten nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi), ammatillisia tietoja (kuten työnantajasi nimi, osoite, työtehtäväsi, osastosi tai vastuualueesi), käyttäjätunnuksia ja salasanoja, valokuvia turvallisuustarkoituksiin ja yhteystietoasetuksia. Keräämme myös tietoja, joita annat meille pyytäessäsi lisätietoja tai täyttäessäsi lomakkeidemme (esimerkiksi ilmoittautumis-, tuotepalaute- tai kyselytutkimuslomakkeiden) tekstikenttiä, sekä tietoja pyyntösi tai viestisi luonteesta. Lisäksi saatamme kerätä sellaisia henkilötietoja, jotka olet antanut keskustelusivustoilla, verkkojuttelutoiminnoissa, blogeissa ja muissa palveluissa tai palvelualustoilla, joihin pystyt itse lähettämään julkaistavaksi tietoja ja materiaaleja (mukana lukien kolmansien osapuolten palvelut ja alustat). Saatamme myös tallentaa puheluita ja muita viestintää kanssasi lain sallimassa laajuudessa.

  Kun ostat VMwarelta jotakin, saatamme kerätä myös laskutus- ja maksutapahtumatietoja.

 3. Automaattisesti keräämämme tiedot

 4. VMware kerää verkko-omaisuuksiensa yhteydessä tietoja erilaisilla tekniikoilla – esimerkiksi evästeiden, verkkojäljitteiden, upotettujen URL-osoitteiden, sähköisten tiedonsiirtoprotokollien, painikkeiden ja työkalujen avulla. VMwaren käyttämät tekniikat voivat muuttua ajan ja teknologisen kehityksen myötä. Tietosuojailmoituksemme ja evästeilmoituksemme antavat tietoja evästeiden ja muiden vastaavien seurantateknologioiden käytöstä.


  Verkko-omaisuudet:
  Keräämme automaattisesti joitakin tietoja, kun käytät tai avaat tai toimit muulla tavoin vuorovaikutuksessa verkko-omaisuuksiamme kanssa – verkkomainokset ja markkinointiviestit mukaan lukien. Nämä tiedot eivät välttämättä paljasta henkilöllisyyttäsi suoraan, mutta ne saattavat sisältää yksilöllisiä tunnistenumeroita ja muita tietoja käyttämästäsi laitteesta, kuten laitteistomalli, käyttöjärjestelmän versio, verkkoselain (esimerkiksi Firefox, Safari tai Internet Explorer), IP-osoitteesi/MAC-osoitteesi/laitetunnisteesi, laitetapahtumatiedot (kuten järjestelmien kaatumiset ja toiminnot sekä laitteistoasetukset, selaimen kieli, pyyntösi päivämäärä ja aika sekä viite-URL), summittainen maantieteellinen sijainti (esim. maa tai kaupunki) ja muita teknisiä tietoja, jotka yksilöivät selaimesi. Saatamme myös kerätä tietoja siitä, kuinka laitteesi on toiminut vuorovaikutuksessa verkko-omaisuuksiemme kanssa – näitä ovat esimerkiksi vierailtujen sivujen tiedot ja muut tilastotiedot.


  VMwaren palvelut:
  Kun organisaatiosi ottaa käyttöön tiettyjä palveluita, VMware saattaa kerätä automaattisesti tietoja palveluiden käytöstä. Saat lisätietoja VMwaren palveluiden yhteydessä kerättävien ja käytettävien tietojen tyypistä VMwaren tuotteiden ja palveluiden tietosuojailmoituksesta.

  Jos olet yksittäinen VMwaren palvelujen käyttäjä ja tarvitset lisätietoja organisaatiosi käyttöön ottamien palvelujen tiedonkeruukäytännöistä, ota yhteyttä IT-asiantuntijaasi.

 5. Kolmansista lähteistä ja tytäryhtiöiltämme olevat tiedot

 6. Saatamme ajoittain hankkia tietoja sinusta kolmansilta osapuolilta, ellei sovellettava laki sitä kiellä, esimerkiksi julkisista tietokannoista, jälleenmyyjiltä ja kanavakumppaneilta, markkinointikumppaneilta, sosiaalisen median palvelualustoilta, tapahtumajärjestäjiltä tai muista yleisesti saatavilla olevista lähteistä. 

  Esimerkkejä muista lähteistä mahdollisesti saamistamme tiedoista ovat: nimi, osoite, puhelinnumero, toimiston sijainti, likimääräinen sijainti (perustuen käänteiseen IP-osoitehakuun), tilitiedot, työtehtävä ja julkisesti saatavilla oleva työhistoria, palvelu- ja tukitiedot, tiedot tuotteita tai palveluja koskevista mielenkiinnon kohteista tai mieltymyksistä, selaamistavoista, sivunkatselutiedot joiltakin liikekumppaneilta, joiden kanssa toteutamme yhteisesti brändättyjä palveluja tai yhteisiä tarjouksia sekä luottotiedot luottotietolaitoksilta. Saatamme myös käyttää näitä tietoja yhdessä yhteystietojesi, ammatillisten tietojesi ja VMware-tapahtumahistoriasi kanssa tässä Tietosuojailmoituksessa esitettyihin tarkoituksiin, kuten rekisteriemme oikeellisuuden parantamiseen, sinun ja mieltymystesi parempaan ymmärtämiseen, sopivan markkinoinnin ja tuen tarjoamiseen sekä petosten tunnistamiseen ja ehkäisemiseen.

VMware käyttää keräämiään henkilötietoja alla mainittuihin tarkoituksiin (jos sovellettavat lait eivät tätä rajoita). Tietoja siitä, miten VMware jakaa henkilötietoja, esitetään Osassa III.

Pyyntöihin vastaaminen ja muu niitä koskeva viestintä sekä liiketapahtumiin osallistuminen ja niiden käsittely: VMware voi käyttää henkilötietoja viestiäkseen kanssasi, vastatakseen tiedusteluihisi tai antaa pyytämiäsi tietoja. VMware voi käyttää henkilötietojasi, kuten talous-, luottokortti- ja maksutietojasi, maksutapahtumiesi käsittelyyn.

Palveluiden toimittamisen ja tilitietojen hallinnan helpottaminen: VMware voi käyttää henkilötietojasi palveluiden toimittamiseen, käyttäjätilisi hallintaan sekä palvelun käyttöä koskevien tiedotteiden toimittamiseen sinulle. Tähän voi sisältyä esimerkiksi tuotelatausten, päivitysten ja viankorjausten hallinta, tuen ja suositusten antaminen sekä muiden hallinnollisten tai tiliin liittyvien viestien (julkaisutiedot mukaan lukien) lähettäminen. VMware käyttää henkilötietoja palveluidensa toimittamisen helpottamiseen, ja tähän saattaa sisältyä käyttöoikeuksien seuranta, vaatimustenmukaisuuden varmistaminen, palveluiden käytön valvonta sekä VMwaren IT-infrastruktuurin ja palveluiden tietoturvan ylläpitäminen ja toiminnan varmistaminen. Saat lisätietoja VMwaren palveluiden käytön ja toimittamisen yhteydessä kerätyistä tiedoista VMwaren tuotteiden ja palveluiden tietosuojailmoituksesta.

Verkko-omaisuuden käytön tukeminen ja arvioiminen: VMware voi käyttää henkilötietoja tarjotakseen käyttöösi verkko-omaisuutta, tukeakseen verkko-omaisuuden käyttöäsi (kuten navigoinnin ja sisäänkirjautumisen tukemiseksi, tietojen säilyttämiseksi seuraavaa käyntiä varten ja tietoturvan parantamiseksi), laadun parantamiseksi, sivujen vastausnopeuden arvioimiseksi ja sisällön personoimiseksi ja määrittämiseksi.

Tarjoamiemme ominaisuuksien parantaminen: VMware käyttää henkilötietoja ja muita keräämiään tietoja asiakkaidensa, käyttäjiensä ja sivustojensa vierailijoiden tuntemiseen ja ymmärtääkseen paremmin tapoja, joilla nämä käyttävät ominaisuuksia ja toimivat vuorovaikutuksessa niiden kanssa – käyttäjäkokemus mukaan lukien. VMware käyttää näitä tietoja tuottaakseen yksilöllisempiä käyttökokemuksia, ottaakseen pyytämäsi asetukset käyttöön, parantaakseen palveluidensa laatua ja luotettavuutta, diagnosoidakseen ongelmia, parantaakseen tarjoamiaan ominaisuuksia ja niihin liittyviä käyttökokemuksia sekä antaakseen suosituksia.

Rekisteriemme oikeellisuuden parantaminen: saatamme käyttää sinulta tai kolmansilta osapuolilta saamiamme henkilötietoja, jotta voimme paremmin ymmärtää sinua ja/tai ylläpitää ja parantaa hallussamme olevien, sinua koskevien tietojen oikeellisuutta.

Tuen toimittaminen: VMware käyttää henkilötietojasi sekä muita sinusta keräämiään tietoja yhdessä muiden hallussaan mahdollisesti olevien tietojen kanssa tarjoamiinsa ominaisuuksiin liittyvien tukipalveluiden toimittamiseen sinulle.

Asiakkaiden mielipiteiden julkaiseminen: VMware saattaa käyttää henkilötietoja asiakkaidensa mielipiteiden julkaisemiseen verkko-omaisuuksissaan. Ennen asiakaskertomuksen julkaisua hankimme suostumuksesi nimesi ja kertomuksesi käyttämiseen. Voit pyytää kertomuksesi päivittämistä tai poistamista milloin tahansa lähettämällä pyynnön, joka sisältää nimesi, asiakaskertomuksesi sijainnin ja yhteystietosi.

Markkinointi: VMware käyttää sinulta saamiaan tietoja, vuorovaikutustasi VMwaren kanssa ajan kuluessa ja eri omaisuuksien kautta sekä kolmannen osapuolen lähteistä tarjotakseen sinulle markkinointi- ja myynninedistämisviestejä, kohdistettua ja merkityksellistä mainontaa ja markkinointia, määrittääkseen markkinointi- ja mainontakampanjojen tehokkuutta ja ymmärtääkseen paremmin sinua ja mieltymyksiäsi sekä tuotteidemme ja palvelujemme tuomiseksi esille. Markkinoinnissamme noudatetaan mainos-/markkinointimieltymyksiäsi sovellettavan lainsäädännön puitteissa.

Turvallisuus: VMware saattaa käyttää henkilötietoja edesauttamaan petosten seurantaa, ehkäisyä ja tunnistusta, parantamaan turvallisuutta, valvomaan ja varmentamaan henkilöllisyyksiä tai käyttöoikeuksia sekä torjumaan roskapostia, muita haittaohjelmia tai turvallisuusriskejä.

Laadunvalvonta ja koulutus: VMware saattaa käyttää henkilötietoja ominaisuuksien laadunvalvontaan liittyviin tarkoituksiin sekä henkilöstön koulutukseen.

Ulkopuolisten tahojen yhteisöpalvelut: VMware saattaa käyttää henkilötietoja toimiakseen kanssasi vuorovaikutuksessa yhteisöpalveluissa (niiden käyttöehtojen mukaisesti).

Konferenssit ja tapahtumat: VMware ja sen kumppanit saattavat käyttää henkilötietojasi järjestämiänsä tapahtumia koskevaan viestintään. Tapahtuman jälkeen VMware saattaa ottaa sinuun yhteyttä keskustellakseen tapahtumasta ja siihen liittyvistä tuotteista ja palveluista. Voimme myös jakaa tietoja sinun ja yrityksesi osallistumisesta sekä konferenssimme tukijoista ja kumppaneista, jos laki tämän sallii. Jos kumppani tai konferenssin tukija pyytää henkilötietojasi suoraan konferenssiosastollaan tai esittelyissään, tietojasi käsitellään kyseisen kumppanin tai tukijan omien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Suosittelemme, että tutustut tällaisten kumppaneiden ja tukijoiden tietosuojakäytäntöihin.

Verkkoyhteisöjen ja blogien tarjoaminen: Saatamme käyttää henkilötietojasi ja muita tarjoamillamme keskustelupalstoilla, chat-toiminnoissa, blogeissa, muissa palveluissa tai asiakkaillemme tarkoitetuilla julkaisualustoilla antamiasi tietoja VMwaren tarjoamista ominaisuuksista keskustelemiseen, pyyntöihin vastaamiseen, tuen tarjoamiseen tai mihin tahansa muuhun tässä tietosuojailmoituksessa mainittuun tarkoitukseen. Kaikista tällaisilla foorumeilla annetuista tiedoista tulee julkisia, jolloin ne saattavat näkyä esim. hakukoneiden tai muiden julkisesti saatavilla olevien alustojen kautta, ja ulkopuoliset tahot tai hakurobotit voivat jäljittää niitä. Myös muut käyttäjät saattavat lukea, kerätä tai käyttää näitä tietoja esimerkiksi roskapostin lähettämiseen. Älä julkaise näillä foorumeilla mitään, minkä et halua olevan julkisesti saatavilla.

Koulutus: Jos ilmoittaudut VMwaren sertifiointikurssille tai seminaariin, VMware käyttää henkilötietojasi kurssin tai seminaarin järjestämisen helpottamiseen. Jos organisaatiosi on maksanut sertifiointikurssistasi tai -seminaaristasi, VMware voi ilmoittaa kurssisi tai seminaarisi tilanteesta organisaatiollesi, kun se on ensin ilmoittanut asiasta sinulle.

Työntekijöidemme ja tilojemme suojaaminen: VMware voi tarvittaessa käyttää henkilötietoja työntekijöidensä, vierailijoidensa, tilojensa, omaisuutensa sekä muiden oikeuksien suojaamiseen. Jos vierailet jossakin toimipaikassamme, sinusta saatetaan ottaa kuvia tai videokuvaa turvallisuussyistä.

Muut oikeutetut liiketoiminnalliset tarkoitukset: saatamme käyttää henkilötietojasi tarvittaessa myös muihin oikeutettuihin tarkoituksiin, kuten VMwaren luottamuksellisten ja omistusoikeudellisten tietojen suojaamiseen.

Varmistamme, että henkilötietojasi saavat tarkastella vain ne, jotka todella tarvitsevat tietoja tehtäviensä ja velvollisuuksiensa hoitamiseen, sekä vain sellaiset kolmannet osapuolet, joilla on jokin lainmukainen syy tarkasteluun. Saatamme jakaa henkilötietojasi kolmansien osapuolten kanssa alla kuvatuissa tilanteissa.

 • Palveluntarjoajat: Saatamme jakaa tietojasi alihankkijoiden, konsulttien ja edustajien sekä muiden palveluntarjoajien ja puolestamme toimivien ulkopuolisten tahojen kanssa. Esimerkkejä ovat markkinoinnissa, laskutuksessa, luottokorttimaksujen käsittelyssä, tietojen analysoinnissa ja tulkinnassa, verkkosivustojen ylläpidossa, teknisessä tuessa ja asiakaspalvelussa avustavat toimittajat ja palveluntarjoajat. Jollei tässä tai jossakin muussa tietosuojailmoituksessamme toisin mainita, emme jaa, myy, vaihda tai vuokraa mitään henkilötietojasi kolmansille osapuolille näiden omiin myynninedistämistarkoituksiin.

 • Liikekumppanit: Saatamme antaa tietojasi kanavakumppaneillemme, kuten maahantuojille, jakelijoille ja jälleenmyyjille, sekä muille liikekumppaneille, tuote- ja tietopyyntöjen täyttämiseksi, tehokkaan yhtenäistetyn tuen tarjoamiseksi ja tietojen antamiseksi asiakkaille ja mahdollisille asiakkaille VMwaresta ja sen tuotteista ja palveluista. VMware saattaa toisinaan osallistua yhteismyynti- tai -markkinointikampanjoihin joidenkin liikekumppaneidensa kanssa. Jos ostat tai olet kiinnostunut jostakin yhteisesti tarjotusta tuotteesta, markkinointikampanjasta tai palvelusta, saatamme jakaa henkilötietojasi näiden kumppaneiden kanssa.

  Huomaathan, että VMware ei voi vaikuttaa liikekumppaneidensa tapaan käyttää edellä mainittuja tietoja. Kumppanimme hallitsevat näissä yhteyksissä kerättyjä henkilötietoja ja niiden käyttöä itse, ja he itse antavat sinulle tietoja tavastaan käyttää henkilötietojasi. Suosittelemme, että tutustut kumppaneiden tietosuojakäytäntöihin ja selvität, miten he käsittelevät henkilötietojasi.

 • VMwaren konserniyhtiöt Saatamme jakaa tietojasi emoyhtiöidemme sekä tytär- ja/tai konserniyhtiömme kanssa. Tietoja saatetaan jakaa tai käyttää palveluiden ja tuen tarjoamiseen, tuotteiden optimointisuositusten ja palveluiden käyttösuositusten antamiseen, tuote- ja palveluvalikoimastamme tiedottamiseen nykyisille ja tuleville asiakkaille, sekä muihin tarkoituksiin tässä tietosuojailmoituksessa kuvatulla tavalla.

 • Keskeiset edut: Saatamme paljastaa tietoja mille tahansa taholle, jos katsomme sen välttämättömäksi kenen tahansa henkilön keskeisten etujen suojaamiseksi.

 • Lakien tai toimivaltaisen lainvalvontaviranomaisen, sääntelyelimen, valtion viraston, tuomioistuimen tai kolmannen osapuolen vaatimusten noudattaminen: Saatamme julkaista tietoja, jos uskomme, että julkaiseminen on välttämätöntä tai sitä vaaditaan (i) lain tai säädöksen mukaan, jotta voimme täyttää oikeusprosessiin liittyvät tai valtion esittämän vaatimukset (mukaan lukien vastaus julkisen viranomaisen tiedusteluihin, jotka koskevat kansallista turvallisuutta tai lainvalvonnan vaatimuksia) tai (ii) käyttääksemme, muodostaaksemme tai puolustaaksemme laillisia oikeuksiamme.

 • Liiketoiminnan luovuttaminen: Saatamme jakaa tai siirtää tietojasi fuusion, yhtiön varojen myynnin, rahoituksen, hankintojen tekemisen, yhtiön purkamisen, yhtiön uudelleenjärjestelyn tai vastaavan tapahtuman yhteydessä tai niitä koskevissa neuvotteluissa. Ilmoitamme yrityksemme mahdolliselle ostajalle, että tietojasi saa käyttää ainoastaan tämän tietosuojailmoituksen mukaisesti.

 • Suostumuksesi: Voimme suostumuksellasi paljastaa henkilötietojasi mitä tahansa tarkoitusta varten.

Me ja palveluntarjoajamme, kumppanimme ja tytäryhtiömme voimme siirtää henkilötietoja, mukaan lukien Euroopan talousalueella (ETA) tai Sveitsissä kerätyt, Yhdysvaltoihin ja mahdollisesti muihin maihin, joiden tietosuojalait voivat poiketa oman maasi laista, esimerkiksi Kanadaan, Filippiineille, Singaporeen, Intiaan, Australiaan ja Israeliin. Lisäksi me ja palveluntarjoajamme, kumppanimme ja tytäryhtiömme voimme säilyttää ja käsitellä kyseisiä henkilötietoja edellä mainituissa maissa. Euroopan komissio ei katso joidenkin edellä mainittujen maiden tietosuojatasoa riittäväksi. Suojelemme henkilötietojasi tämän ilmoituksen mukaisesti riippumatta siitä, missä maassa tietoja käsitellään, ja ryhdymme riittäviin sopimuksellisiin tai muihin toimenpiteisiin suojataksemme henkilötiedot sovellettavien lakien mukaisesti. Näihin toimenpiteisiin lukeutuu Euroopan komission mallisopimuslausekkeen soveltaminen, kun henkilötietoja siirretään ETA-alueella sijaitsevista konserniyhtiöistämme muihin konserniyhtiöihimme. Mallisopimuslausekkeemme ovat saatavilla pyynnöstä. Olemme ottaneet käyttöön samanlaiset turvatoimenpiteet palveluntarjoajiemme, kumppaneidemme ja konserniyhtiöidemme kanssa. Kun VMware toimii asiakkaan sisällön henkilötietojen käsittelijänä, noudatetaan kaikessa henkilötietojen siirtämisessä omia yritystä koskevia sitovia sääntöjämme. Tällä hetkellä tytäryhtiömme Lastline, Inc. osallistuu EU:n ja Yhdysvaltojen ja EU:n ja Sveitsin välisiin Privacy Shield -tietosuojajärjestelyihin.

VMware ryhtyy (ja vaatii myös palveluntarjoajiaan ja edustajiaan ryhtymään) riittäviin organisatorisiin ja teknisiin toimenpiteisiin käsittelemiensä henkilötietojen suojaamiseksi ja turvaamiseksi. VMware käyttää tietojen tyypistä ja käsittelyn laajuudesta riippuen suojauskeinoina esimerkiksi fyysistä kulunvalvontaa, salausta, palomuureja, tietomurtojen tunnistusta ja verkkovalvontaa. Henkilötietojasi tarkastelemaan pääsevältä VMwaren henkilökunnalta vaaditaan tietojen salassapitoa. Mitkään turvallisuuskäytännöt tai protokollat eivät kuitenkaan ole täysin varmoja, joten kehotamme sinua olemaan varovainen, kun julkaiset henkilötietojasi verkossa, ja varmistamaan tietoturvasi käyttämällä saatavilla olevia työkaluja, kuten palomuureja, virustorjuntaohjelmia ja vakoiluohjelmien torjuntaohjelmia sekä muita vastaavanlaisia suojaustekniikoita.

Oikeus korjata tai päivittää tiedot: jos haluat päivittää meille antamasi henkilötiedot, kirjaudu osoitteeseen myvmware.com ja päivitä profiilisi.

 

Markkinointiviestit: Voit kieltäytyä vastaanottamasta VMwaren markkinointiviestejä vierailemalla VMwaren tilauskeskuksessa ja perumalla viestien tilauksen. Voit päättää olla vastaanottamatta markkinointiviestintää Carbon Blackiltä Carbon Blackin asetuskeskuksessa ja peruuttamalla tilaus.

 

Voit myös päättää kieltäytyä vastaanottamasta napsauttamalla “peruuta tilaus” mistä tahansa markkinointisähköpostiviestistä tai täyttämällä tietosuojan yhteydenottolomakkeen.

 

Lisäoikeudet tietyillä alueilla: Jos asut tietyllä alueella (kuten Euroopan talousalueella), sinulla voi olla joitakin sovellettavien lakien suomia yksityisyysoikeuksia. Käsittelemme pyyntösi sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. Jos vaadit tietojesi poistamista, saatamme joutua säilyttämään tiettyjä tietoja rekisterissämme ja/tai saatamme joutua suorittamaan loppuun tapahtumia, jotka olet aloittanut ennen poistovaatimusta.

 

 • Oikeus evätä tai perua suostumus: Voimme pyrkiä käsittelemään tiettyjä henkilötietoja suostumuksesi nojalla. Jos teemme niin, sinulla on oikeus evätä tai perua suostumuksesi milloin tahansa. Tämä ei kuitenkaan vaikuta ennen perumista tapahtuneen käsittelyn laillisuuteen.
 • Tarkasteluoikeus ja/tai tietojen siirrettävyys: sinulla voi olla oikeus tarkastella säilyttämiämme henkilötietojasi sekä joissakin rajatuissa tapauksissa saada tiedot haltuusi, jotta voit luovuttaa tai siirtää ne toiselle palveluntarjoajalle.
 • Oikeus tietojen poistamiseen: sinulla voi joissakin tilanteissa olla oikeus hallussamme olevien henkilötietojesi poistamiseen (esimerkiksi jos tietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon ne alun perin kerättiin).
 • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä: sinulla voi olla oikeus vaatia VMwarea lopettamaan henkilötietojesi käsittely ja/tai markkinointiviestien lähettäminen sinulle.
 • Oikeus tietojen oikaisuun: sinulla voi olla oikeus vaatia meitä korjaamaan henkilötiedoissasi olevia virheitä tai puutteita.
 • Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä: sinulla voi joissakin tilanteissa olla oikeus vaatia meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä (jos esimerkiksi uskot, että hallussamme olevat henkilötietosi ovat virheellisiä tai ne ovat hallussamme laittomasti).
 • Oikeus tehdä valitus paikalliselle tietosuojaviranomaiselle: sinulla voi olla oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle tai vastaavalle valvontaelimelle.

 

Jos haluat käyttää mitä tahansa edellä mainittuja oikeuksiasi, täytä tietosuojan yhteydenottolomake, jotta voimme harkita pyyntöäsi sitä koskevaa lakia soveltaen. Yksityisyytesi ja turvallisuutesi varjelemiseksi saatamme tehdä henkilöllisyytesi varmistamiseksi tiettyjä toimenpiteitä ennen pyynnön toteuttamista.

 

Jos kotipaikkasi on Kalifornian osavaltiossa, sinulla voilla muita yksityisyyteen liittyviä oikeuksia. Lisätietoja on ilmoituksessa yksityisyyteen liittyvistä oikeuksista Kaliforniassa.

 

Oikeudet ja valinnat VMwaren toimiessa tietojen käsittelijänä: VMwaren asiakkaat saattavat käyttää joitakin VMwaren palveluita henkilötietojesi keräämiseen. Tällaisissa tapauksissa käsittelemme henkilötietoja vain asiakkaidemme puolesta, ja kaikkien niiden, jotka haluavat käyttää oikeuksiaan, tulee suunnata tiedustelunsa ensisijaisesti asiakkaallemme (rekisterinpitäjälle).

Edellä kuvattujen henkilötietojen keräämisemme ja käyttämisemme oikeusperusta määräytyy kulloistenkin henkilötietojen, niiden keräämisen näkökohtien sekä niiden käyttötarkoitusten perusteella.

 

Tavallisesti kuitenkin keräämme henkilötietojasi vain, jos tarvitsemme niitä solmiaksemme sopimuksen kanssasi, tai jos tietojen käsittely on lainmukaisten etujemme mukaista, eivätkä tietosuojaetusi tai perusoikeutesi tai -vapautesi ohita näitä etuja, tai vain, jos meillä on suostumuksesi tietojen keräämiseen. Joissakin erittäin harvinaisissa tapauksissa meillä saattaa olla myös laillinen velvollisuus kerätä henkilötietojasi tai saatamme muuten tarvita niitä sinun tai jonkun muun henkilön keskeisten etujen suojelemiseksi.

 

Jos pyydämme sinua antamaan henkilötietojasi lainsäädännöllisten vaatimusten noudattamiseksi tai solmiaksemme sopimuksen kanssasi, ilmoitamme tästä tietojen keräämisen yhteydessä ja kerromme, onko tietojen antaminen pakollista vai ei (samalla kerromme, mitä seurauksia henkilötietojen antamatta jättämisellä voi olla).

 

Jos keräämme ja käytämme henkilötietojasi lainmukaisten etujemme (tai jonkin kolmannen osapuolen lainmukaisten etujen) perusteella, kerromme myös tällöin kyseisistä eduista tarkemmin joko tietojen keräämisen ja käyttämisen yhteydessä tai erillisestä pyynnöstä.

 

Jos sinulla on jotakin kysyttävää tai haluat lisätietoja henkilötietojesi keräämisen ja käytön oikeusperusteesta, voit ottaa meihin yhteyttä jäljempänä olevassa kohdassa ”Näin otat meihin yhteyttä” annettujen yhteystietojemme avulla.

 

Kuinka kauan säilytämme tietosi: Säilytämme keräämiämme henkilötietojasi niin kauan kuin meillä on siihen perusteltu liiketoiminnallinen tarve, ja/tai niin kauan kuin niitä tarvitaan tässä tietosuojailmoituksessa kuvattuihin tarkoituksiin, jollei pidempää säilytysaikaa vaadita tai sallita laissa (esimerkiksi verotuksellisista, lakisääteisistä, kirjanpitoon liittyvistä tai muista syistä). Voit pyytää henkilötietojesi poistamista milloin tahansa (saat lisätietoja osiosta ”Yksityisyysoikeutesi ja niitä koskevat valinnat” ). Harkitsemme pyyntöäsi sovellettavien lakien mukaisesti.

 

Kun meillä ei enää ole perusteltua liiketoiminnallista tarvetta käsitellä henkilötietojasi poistamme tiedot tai anonymisoimme ne tai, jos tämä ei ole mahdollista (esimerkiksi jos tiedot on tallennettu varmuuskopioarkistoon), säilytämme ne turvallisesti ja estämme niiden käsittelyn siihen asti, kunnes poistaminen on mahdollista.

 

Lapset: Toimittamiamme ominaisuuksia ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaille. Emme tietoisesti kerää henkilötietoja tällaisilta henkilöiltä. Jos havaitset, että lapsi on antanut meille henkilötietojaan, ota meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@vmware.com. Jos saamme tietoomme, että alle 14-vuotias lapsi on antanut meille henkilötietojaan, ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin tietojen poistamiseksi.

 

Automatisoitu päätöksenteko: Emme tavallisesti käytä täysin automatisoitua päätöksentekoa, joka voisi johtaa sellaisiin automaattisiin päätöksiin (profilointi mukaan lukien), jotka vaikuttavat sinuun oikeudellisesti tai muulla tavoin merkittävästi. Automatisoidut päätökset tarkoittavat, että sinua koskeva päätös tehdään automaattisesti tietokoneen avulla (ohjelmistoalgoritmeilla) ilman ihmisen tekemää tarkistusta. Jos sinuun sovelletaan automaattista päätöksentekoa, ilmoitamme siitä selkeästi päätöksen yhteydessä, ja sinulla on oikeus riitauttaa päätös, ilmaista kantasi sekä vaatia, että ihminen tarkistaa päätöksen.

 

Ulkoiset linkit ja sosiaalisen median toiminnot: Toimittamissamme ominaisuuksissa saattaa esiintyä linkkejä tai yhdistämistapoja kolmansien osapuolten verkkosivustoille, palveluihin, sosiaalisiin verkostoihin, sovelluksiin tai sosiaalisen median toimintoihin, kuten Jaa- tai Tykkää-painikkeita. Kyseisillä sivustoilla vierailu tai linkkien napsauttaminen voi antaa kolmansille osapuolille luvan kerätä ja käyttää sinua koskevia tietoja. Henkilötiedot, joita päätät antaa näille kolmansille osapuolille, eivät kuulu tämän tietosuojailmoituksen piiriin. Kehotamme sinua tutustumaan tällaisten kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöihin ja käyttöehtoihin, jotta ymmärtäisit, miten tietojasi voidaan kerätä ja käyttää, ennen kuin ryhdyt vuorovaikutukseen näiden tahojen kanssa tai luovutat niille henkilötietojasi. VMware ei valvo tällaisten kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöjä eikä tue tai edusta näitä kolmansien osapuolten verkkosivustoja, palveluja, sosiaalisia verkostoja tai sovelluksia.

 

Älä seuraa: Jotkin selaimet, kuten Internet Explorer, Firefox ja Safari, pystyvät lähettämään ”Älä seuraa”- eli DNT-signaaleja. Koska DNT-signaaleille ei ole yhdenmukaisia standardeja, verkko-omaisuutemme eivät toistaiseksi käsittele DNT-signaaleja eivätkä reagoi niihin. VMware ottaa yksityisyydensuojaan ja valintoihin liittyvät seikat erittäin vakavasti ja tulee seuraamaan DNT-selaintekniikan kehitystä ja mahdollisen standardin käyttöönottoa. Saat lisätietoja DNT-tekniikasta All About Do Not Track -sivulta.

 

Tähän tietosuojailmoitukseen tehtävät muutokset: VMware tarkistaa tämän tietosuojailmoituksen säännöllisesti ja tekee siihen tarvittaessa oikeudellisia, teknisiä ja liiketoiminnan kehityksen edellyttämiä muutoksia. Kun tietosuojailmoitus päivitetään, uusimman päivityksen ajankohta merkitään ilmoituksen alkuun. Jos teemme tähän tietosuojailmoitukseen merkittäviä muutoksia, ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin ilmoittaaksemme niistä sinulle muutosten merkityksellisyyden ja sovellettavien lakien edellyttämällä tavalla. Kehotamme sinua tarkistamaan tämän tietosuojailmoituksen usein, jotta olisit tietoinen siitä, kuinka VMware suojelee tietojasi.

Jos sinulla on tähän tietosuojailmoitukseen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteessa privacy@vmware.com tai kirjeitse osoitteessa Office of the General Counsel of VMware, Inc., 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, USA.