Voimaantulopäivä: 1. marraskuuta 2021


VMware, Inc., jonka päätoimipaikka sijaitsee Yhdysvalloissa,("VMware" ja "me") ovat sitoutuneet suojaamaan yksityisyyttäsi. Tässä hakijalle osoitetussa tietosuojailmoituksessa ("Ilmoitus") kuvaillaan tietosuojakäytäntöjämme, jotka koskevat hakijan ("sinä") henkilötietojen keräämistä ja julkistamista VMwaren työpaikkoja, stipendejä ja/tai harjoittelumahdollisuuksia koskevien hakemusten yhteydessä, kun hakija lähettää henkilö- ja muita tietojaan meille minkä tahansa hakuportaalin, verkkosivuston tai muiden rekrytointivälineiden kautta joko verkossa tai muualla (yhdessä "Sivustot"), sekä kerrotaan, miten me käytämme ja jaamme niitä tietoja. Arvostamme kiinnostustasi VMwarea kohtaan ja käsittelemme ja käytämme tietojasi vastuullisesti.

Jos sinulla on kysyttävää tästä Ilmoituksesta, ota meihin yhteyttä osoitteessa privacy@vmware.com.

Jos asut Euroopan talousalueella ("ETA"), tutustu myös osioihin "Oikeutesi yksityisyyteen" ja "Lisäoikeudet ETA-alueella ja tietyillä muilla alueilla" alla, jotta saat lisää sinua koskevia tietoja.

 

OSA I: KERÄÄMÄMME TIEDOT JA NIIDEN KÄYTTÖTAVAT
 1. Sinulta keräämämme tiedot
  Pyydämme sinulta hakemuksesi käsittelemistä varten antamaan henkilötietojasi. Kaikki tiedot annetaan vapaaehtoisesti, ja sinä päätät, kuinka paljon tietoa annat VMwarelle. Jotkin tiedot saattavat kuitenkin olla välttämättömiä, jotta hakemuksesi voidaan käsitellä ja arvioida, ja ilman näitä tietoja mahdollisuutemme harkita sinua ehdokkaaksi voivat olla rajalliset.

  Esimerkkejä henkilötiedoista, joita VMware saattaa käsitellä:

  (i) Henkilötiedot
  VMware pyytää tiettyjä henkilötietoja, kuten koulutustausta ja työkokemus, yhteystiedot ja suositukset, pätevyys työhön sekä työ- tai muut uramahdollisuudet, joita varten haluat lähettää hakemuksen. Voit myös halutessasi antaa VMwarelle lisätietoja, kuten CV:n, ansioluettelon tai opintosuoritusotteen, työtodistuksia, muita hakemukseen liittyviä tietoja ja palkkatoivomuksen. Lisäksi, ja missä tämä on olennaista hakemuksessasi, VMware voi kerätä tietoja kolmansilta osapuolilta, joilla on laillinen oikeus jakaa tietojasi meidän kanssamme esimerkiksi tarkistaessaan tausta- tai työtietojasi ja/tai työnantajan antamia suosituksia.

  (ii) Arkaluontoiset henkilötiedot
  Saatamme myös kerätä tietynlaisia henkilötietoja, joita käsitellään arkaluontoisina henkilötietoina. Arkaluontoisiin henkilötietoihin kuuluvat esimerkiksi valtion myöntämä tunnistenumero (kuten sosiaaliturvatunnus), rotua tai etnistä alkuperää, fyysistä tai psyykkistä terveyttä, poliittisia mielipiteitä tai uskonnollista vakaumusta, seksuaalista suuntautumista tai ammattiliiton jäsenyyttä koskevat tiedot, geneettiset tiedot ja kaikki näihin liittyviin oikeustoimiin tai biometristen tietojen käsittelyyn liittyvät tiedot siinä tarkoituksessa, että voimme yksilöidä henkilön. Niitä voivat olla tiedot henkilön rikosrekisteristä tai tuomioista sekä mitkä tahansa muut tiedot, jotka on määritelty arkaluontoisiksi voimassaolevien tietosuojalakien mukaan. Lain salliessa ja sovellettavissa määrin VMware saattaa myös tarkastaa taustatietosi ja/tai rikosrekisterisi päätelläkseen sopivuutesi avoimeen työpaikkaan tai uramahdollisuuteen VMwarella.

  VMware ei pyydä arkaluontoisia henkilötietoja rekrytoinnin yhteydessä, ellei paikallinen laki tätä salli tai vaadi (esimerkiksi tasapuolisten uramahdollisuuksien valvontaa tai monimuotoisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä sisäisiä käytäntöjä varten). Missä voimassaolevat tietosuoja- tai yksityisyydensuojalait niin vaativat, pyydämme sinulta suostumusta käyttää arkaluontoisia henkilökohtaisia tietojasi.

 2. Automaattisesti keräämämme tiedot
  Saatamme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia seurantatekniikoita, joilla sinulta kerätään automaattisesti tietoja vierailustasi sivustoillamme. Lisätietoja saat VMwaren evästeilmoituksesta.

 3. Tietoja muista kolmansien osapuolten lähteistä
  Saatamme sovellettavan lainsäädännön puitteissa hankkia sinua koskevia tietoja myös muista lähteistä, kuten VMwaren kanssa käymäsi vuorovaikutuksen kautta tai kolmansilta osapuolilta, kuten työvoimatutkimusyhtiöiltä, henkilöllisyyden varmentamispalveluilta ja muilta verkkosivustoilta internetissä (kyseisten kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöjen mukaisesti). Voit esimerkiksi sallia meille pääsyn tiettyihin kolmansien osapuolten, kuten sosiaalisen median sivustojen (esimerkiksi LinkedInin), tallentamiin henkilötietoihin. Antaessasi VMwarelle luvan päästä käsiksi näihin tietoihin suostut siihen, että VMware voi kerätä, tallentaa ja käyttää näitä tietoja tämän ilmoituksen mukaisesti.

 4. Näin käytämme tietojasi
  Tietojasi voidaan käyttää seuraavasti: (i) hakemuksesi käsittelyyn ja arviointiin sekä palkkauspäätösten tekemiseen, (ii) viestintään kanssasi ja ajankohtaisista tai tulevista ura- tai stipendimahdollisuuksista tiedottamiseen (paitsi jos ilmoitat, että et halua meidän tallentavan tietojasi tällaisiin tarkoituksiin), (iii) VMwaren rekrytointi- ja palkkausprosessin hallitsemiseen ja parantamiseen, (iv) suositusten ja taustatietojen tarkistamiseen sovellettavan paikallisen lainsäädännön vaatimalla ja/tai sallimalla tavalla ja (v) hallintokoodin sekä lakien ja säädösten vaatimusten noudattamiseen. Jos tulet palkatuksi, näitä tietoja voidaan käyttää työsuhteen ja yhtiön hallinnollisissa järjestelyissä (esimerkiksi työsuhdettasi koskevien perustietojen rekisteröimiseksi).

 5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta (vain ETA)
  Jos olet hakija Euroopan talousalueelta, edellä kuvattujen henkilötietojen keräämisemme ja käyttämisemme oikeusperusta määräytyy kulloistenkin henkilötietojen ja niiden keräämisen näkökohtien mukaan. Saatamme joskus antaa lisätietoja tästä oikeusperustasta henkilötietojen keräämisen yhteydessä.

  Yleensä kuitenkin keräämme henkilötietojasi vain, kun meillä on suostumuksesi siihen ja kun tarvitsemme niitä hakemuksesi käsittelyyn, hakijasoveltuvuutesi arvioimiseen tai VMwaren lainsäädännöllisten velvoitteiden noudattamiseen tai silloin kun niiden käsittely on meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen mukaista (eikä ole toissijaista tietosuojaetuihisi tai perusoikeuksiisi tai -vapauksiisi nähden). Joissakin tapauksissa meillä saattaa olla myös laillinen velvollisuus kerätä henkilötietojasi tai saatamme muuten tarvita niitä sinun tai jonkun muun henkilön keskeisten etujen suojelemiseksi.

  Jos pyydämme sinua antamaan henkilötietojasi laillisen vaatimuksen noudattamista varten, ilmoitamme siitä keräämisen yhteydessä sekä kerromme, onko henkilötietojesi antaminen pakollista vai ei (sekä sen, mitä seurauksia henkilötietojen antamatta jättämisellä voi olla).

  Samoin jos keräämme ja käytämme henkilötietojasi oikeutettujen etujemme (tai kolmannen osapuolen etujen) nojalla, ilmoitamme tietojen keräämisen tai käyttämisen ajankohtana tai pyynnöstä, mitä nämä oikeutetut edut ovat.

  Jos sinulla on kysyttävää oikeusperustasta, jonka perusteella keräämme ja käytämme henkilötietojasi, tai tarvitset siitä lisätietoja, ota meihin yhteyttä jäljempänä Osassa VII annettujen yhteystietojemme avulla.
OSA II: NÄIN JAAMME TIETOJASI

VMware ei myy hakemuksesi tietoja markkinointitarkoituksiin meihin sitoutumattomille kolmansille osapuolille. Huolehdimme, että pääsy henkilötietoihisi on rajoitettu vain henkilöille, jotka todella tarvitsevat niitä voidakseen hoitaa tehtävänsä ja velvollisuutensa, sekä kolmansille osapuolille, joilla on siihen oikeutettu syy. Saatamme jakaa henkilökohtaisia tietojasi kolmansien osapuolten kanssa seuraavissa tilanteissa:

 • Alihankkijat, konsultit ja muut palveluntarjoajat: Saatamme jakaa henkilökohtaisia tietojasi sisäisesti ja palveluntarjoajien, edustajien ja muiden kolmansien osapuolten (esimerkiksi työhaastattelijoiden, konsulttien, asianajajien ja taustatietojen tarkastuksen palveluntarjoajien) kanssa siinä määrin kuin on tarpeellista rekrytoinnin, palkkauksen, yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmän ja hankintojen kannalta sekä lakien tai säännösten vaatiessa.

 • VMwaren tytäryhtiöt  Tietojasi jaetaan vain siinä määrin kuin on tarpeen rekrytointisi ja palkkauksesi yhteydessä siten kuin tässä Ilmoituksessa kuvataan. Saatamme myös hankkia sinua koskevia tietoja tytäryhtiöiltämme.

 • Keskeiset edut: Saatamme julkistaa tietoja, jos uskomme sen olevan tarpeen jonkun henkilön keskeisten etujen suojelemiseksi.

 • Lakien tai toimivaltaisten lainvalvontaviranomaisten, sääntelyelinten, valtion virastojen, tuomioistuinten tai kolmansien osapuolten vaatimusten noudattaminen: Saatamme julkaista tietoja, jos uskomme, että julkaiseminen on välttämätöntä tai sitä vaaditaan (i) lain tai säädöksen mukaan, jotta voimme täyttää oikeusprosessiin liittyvät tai valtion esittämät vaatimukset (mukaan lukien vastaus julkisen viranomaisen tiedusteluihin, jotka koskevat tasavertaisiin mahdollisuuksiin liittyviä lakeja, kansallista turvallisuutta tai lainvalvonnan vaatimuksia) tai (ii) käyttääksemme, muodostaaksemme tai puolustaaksemme laillisia oikeuksiamme.

 • Liiketoimintatapahtumat: Saatamme jakaa tai siirtää tietojasi fuusion, yhtiön varojen myynnin, rahoituksen, hankintojen tekemisen, yhtiön purkamisen, yhtiön uudelleenjärjestelyn tai vastaavan tapahtuman yhteydessä tai niitä koskevissa neuvotteluissa. Tiedotamme ostajalle, että tietojasi saa käyttää ainoastaan tämän ilmoituksen mukaisesti.

 • Suostumuksellasi: Suostumuksellasi voimme julkaista henkilötietojasi mihin tarkoitukseen tahansa.
OSA III: KANSAINVÄLISET TIEDONSIIRROT

Henkilötiedot, Euroopan talousalueella ("ETA") tai Sveitsissä kerätyt tiedot mukaan luettuna, voidaan siirtää tallennettaviksi tai käsiteltäviksi joko omasta toimestamme tai palveluntarjoajiemme, kumppaneidemme ja tytäryhtiöidemme toimesta Yhdysvaltoihin ja mahdollisesti muihin maihin, joiden tietosuojalait saattavat erota oman maasi laeista, kuten Kanadaan, Filippiineille, Singaporeen, Intiaan, Australiaan ja Israeliin. Euroopan komissio ei katso joidenkin näiden maiden tietosuojatasoa "riittäväksi". Suojelemme henkilötietojasi tämän Ilmoituksen mukaisesti, riippumatta siitä, missä maassa niitä käsitellään, ja käytämme tarpeellisia sopimuksellisia tai muita toimia suojellaksemme olennaisia henkilötietoja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Näihin toimiin kuuluu Euroopan komission mallisopimuslausekkeen soveltaminen, kun henkilötietoja siirretään ETA-alueella sijaitsevista konserniyhtiöistämme muihin konserniyhtiöihimme. Mallisopimuslausekkeemme ovat saatavana pyynnöstä. Olemme ottaneet käyttöön samanlaiset asianmukaiset turvamenettelyt palveluntarjoajiemme, kumppaneidemme ja tytäryhtiöidemme kanssa.

OSA IV: TIETOSUOJA JA LUOTTAMUKSELLISUUS

Ellei tässä ilmoituksessa toisin mainita tai laissa tai säännöksissä vaadita, VMware käsittelee henkilötietojasi luottamuksellisesti. VMware ylläpitää (ja vaatii sen palveluntarjoajia ja edustajia ylläpitämään) tarkoituksenmukaisia organisatorisia ja teknisiä käytäntöjä, jotka on suunniteltu turvaamaan henkilötietojesi salassapito ja luottamuksellisuus. VMware käyttää esimerkiksi fyysistä kulunvalvontaa, salausta, palomuureja, tietomurron tunnistusta ja verkkovalvontaa tietotyypin ja käsittelyn laajuuden mukaan. VMwaren henkilökunnalta, joka saattaa päästä käsiksi henkilökohtaisiin tietoihisi, vaaditaan salassapitoa.

Mitkään turvallisuusmenettelyt tai -käytännöt eivät kuitenkaan ole täysin varmoja, joten kehotamme sinua varovaisuuteen, kun julkaiset henkilötietojasi verkossa, sekä käyttämään saatavilla olevia työkaluja, kuten palomuureja, viruksentorjuntaohjelmia ja vakoiluohjelmien torjuntaohjelmia. Jos sinulla on syytä epäillä, että viestintä kanssamme ei enää ole turvallista (jos esimerkiksi epäilet, että henkilötietosi ovat vaarantuneet), ole hyvä ja ilmoita siitä meille välittömästi alla olevan "Kuinka voit ottaa yhteyttä" -osion mukaisesti.

OSA V: OIKEUS YKSITYISYYTEEN

Oikeus korjata tai päivittää tietojasi: Jos haluat päivittää meille antamasi henkilötietosi, kirjaudu osoitteessa myvmware.com ja päivitä profiilisi.

Markkinointiviestit: Voit kieltäytyä vastaanottamasta VMwaren markkinointiviestejä vierailemalla VMwaren tilauskeskuksessa osoitteessa https://www.vmware.com/learn/subscription2.html ja peruuttamalla tilauksen. Voit myös lopettaa viestien vastaanottamisen napsauttamalla "lopeta tilaus" missä tahansa sähköpostiviestissä, jonka olemme lähettäneet, tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@vmware.com (viittaa pyynnössäsi tähän Ilmoitukseen).

Lisäoikeudet ETA:lle ja tietyille muille alueille: Jos olet tietyltä alueelta (kuten Euroopan talousalueelta), sinulla saattaa olla tiettyjä yksityisyydensuojaan liittyviä oikeuksia, jotka ovat käytettävissä sovellettavien lakien mukaan. Käsittelemme pyyntösi sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. Jos vaadit tietojesi poistamista, saatamme joutua säilyttämään tiettyjä tietoja rekisterissämme ja/tai suorittaa loppuun tapahtumia, jotka aloitit ennen kuin pyysit poistoa.

 • Oikeus perua tai evätä suostumus: Saatamme käsitellä tiettyjä henkilötietoja suostumuksesi nojalla. Jos teemme niin, sinulla on oikeus evätä tai perua suostumuksesi milloin tahansa. Päättäessäsi suostumuksen antamisesta sinun on otettava huomioon, että emme esimerkiksi välttämättä voi käsitellä hakemustasi ilman suostumustasi. Pyydämme ottamaan huomioon, että suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta käsittelyn laillisuuteen siltä osin kun tietojasi käsiteltiin ennen kuin peruutit suostumuksesi.
 • Pääsyoikeus ja/tai siirrettävyys: Sinulla saattaa olla oikeus saada pääsy niihin henkilötietoihin, joita säilytämme sinusta, sekä joissakin rajatuissa tapauksissa saada tiedot itsellesi siten, että voit antaa tai siirtää ne toiselle palveluntarjoajalle.
 • Poisto-oikeus:Tietyissä olosuhteissa sinulla saattaa olla oikeus niiden henkilötietojesi poistamiseen, joita meillä on hallussamme (esimerkiksi jos niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, mihin ne alun perin kerättiin).
 • Oikeus vastustaa käsittelyä: Sinulla saattaa olla oikeus vaatia, että VMware lopettaa henkilötietojesi käsittelyn ja/tai lopettaa sähköpostiviestien lähettämisen sinulle.
 • Oikeus tietojen oikaisuun: Sinulla saattaa olla oikeus vaatia meitä oikaisemaan henkilötiedoissasi olevia virheitä tai puutteita.
 • Oikeus rajoittaa käsittelyä:Tietyissä tilanteissa sinulla saattaa olla oikeus vaatia meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelemistä (esimerkiksi jos uskot, että hallussamme olevat henkilötietosi ovat virheellisiä tai ne ovat laittomasti hallussamme).
 • Oikeus tehdä valitus paikalliselle tietosuojaviranomaiselle: Sinulla saattaa olla oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaisellesi tai vastaavalle sääntelyelimelle.

Jos haluat käyttää jotakin edellä mainituista oikeuksistasi, ota meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@vmware.com, jotta voimme harkita pyyntöäsi sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Suojellaksemme yksityisyyttäsi ja turvallisuuttasi saatamme toteuttaa joitakin toimia varmistaaksemme henkilöllisyytesi ennen kuin noudatamme pyyntöä.

Automatisoitu päätöstenteko
Me emme tavanomaisesti käytä täysin automatisoitua päätöstentekoa, joka johtaisi sellaisiin automaattisiin päätöksiin (profilointi mukaan luettuna), jotka vaikuttavat sinuun oikeudellisesti tai muuten yhtä merkittävästi. Automatisoidut päätökset tarkoittavat, että sinua koskeva päätös tehdään automaattisesti tietokoneratkaisun perusteella (ohjelmistoalgoritmeja käyttäen) ilman ihmisen suorittamaa tarkistusta. Jos sinuun sovelletaan automaattista päätöstentekoa, ilmoitamme siitä selkeästi sen ajankohtana, ja sinulla on oikeus riitauttaa päätös, ilmaista kantasi sekä vaatia, että ihminen tarkistaa päätöksen.

OSA VI: MUUT TIEDOT

Näin kauan säilytämme tietojasi
Säilytämme keräämiämme henkilötietojasi niin kauan kuin meillä on oikeutettu liiketoiminnallinen tarve tehdä niin ja/tai niin kauan kuin niitä tarvitaan tässä Ilmoituksessa kuvattuihin tarkoituksiin, ellei pidempää säilytysaikaa vaadita tai sallita laissa. VMware saattaa myös säilyttää tietojasi sovellettavien lakien mukaisesti voidakseen harkita sinua toisiin työtehtäviin, ellet ole ilmoittanut, että et halua meidän säilyttävän tietojasi siihen tarkoitukseen. Kun annat meille tietosi, annamme sinulle mahdollisuuden ilmoittaa, että et halua tietojasi käytettävän näihin tarkoituksiin. VMware saattaa poistaa tietoja lain sallimissa tai vaatimissa rajoissa milloin tahansa; siksi sinun olisi hyvä säilyttää omat kopiot kaikista tiedoista, jotka olet lähettänyt meille. Voit pyytää henkilötietojesi poistamista milloin tahansa (katso lisätietoja osiosta Oikeutesi yksityisyyteen), jolloin harkitsemme pyyntöäsi soveltuvien lakien mukaan.

Kun meillä ei enää ole oikeutettua liiketoiminnallista tarvetta käsitellä henkilötietojasi, poistamme ne tai muutamme ne anonyymeiksi, tai jos se ei ole mahdollista (esimerkiksi jos henkilötietosi on tallennettu varmuuskopioarkistoon), säilytämme henkilötietosi turvallisesti ja eristämme ne käsittelyltä, kunnes poistaminen on mahdollista.

Ulkoiset linkit
Verkkosivustoillamme ja palveluissamme saattaa esiintyä linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille, palveluihin, sosiaalisiin verkostoihin, sovellukseen tai sosiaalisen median toimintoihin, kuten Jaa- tai Tykkää-painikkeisiin. Kyseisillä sivustoilla käyminen tai kyseisten linkkien napsauttaminen voi sallia kolmannen osapuolen kerätä ja käyttää sinua koskevia tietoja. Lisäksi henkilötiedot, joita päätät antaa näille kolmansille osapuolille, eivät kuulu tämän Ilmoituksen piiriin. Kehotamme sinua tutustumaan tällaisten kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöihin ja käyttöehtoihin, jotta ymmärrät, miten tietojasi voidaan kerätä ja käyttää, ennen kuin ryhdyt vuorovaikutuksiin niiden kanssa tai annat niille henkilötietojasi. VMware ei valvo tällaisten kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöjä eikä tue tai edusta näitä kolmansien osapuolten verkkosivustoja, palveluja, sosiaalisia verkostoja tai sovelluksia.

Muutokset tähän Ilmoitukseen
VMware tarkastaa ja päivittää tämän ilmoituksen toisinaan vastatakseen muuttuviin oikeudellisiin, teknisiin ja liiketoiminnallisiin muutoksiin. Kun Ilmoitus päivitetään, uusimman päivityksen päivämäärä merkitään Ilmoituksen alkuun. Jos teemme merkittäviä muutoksia tähän Ilmoitukseen, saatamme ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin tiedottaaksemme siitä sinua tavalla, joka vastaa kyseisten muutosten merkityksellisyyttä. Kannustamme sinua tarkastamaan tämän ilmoituksen usein, jotta olisit tietoinen siitä, kuinka VMware suojelee tietojasi.

Omat vastuusi
Olet vastuussa tiedoista, jotka toimitat VMwarelle tai annat sen käyttöön, ja sinun on varmistettava, että tiedot ovat rehellisiä, totuudenmukaisia ja tarkkoja eivätkä millään tavalla harhaanjohtavia. Sinun on varmistettava, että antamasi tiedot eivät sisällä materiaalia, joka on säädytöntä, halventavaa tai jonkin kolmannen osapuolen oikeuksia loukkaavaa, eivät sisällä haittaohjelmia eivätkä muuten ole sellaisia, että ne voisivat olla oikeustoimien kohteena. Jos annat meille tietoja jostain muusta henkilöstä, kuten suosittelijoistasi, vastuullasi on lisäksi tehdä ilmoitukset ja hankkia luvat, jotka vaaditaan, jotta VMware voi kerätä ja käyttää kyseisiä tietoja tässä Ilmoituksessa kuvatulla tavalla, ennen kuin annat tällaisten henkilöiden henkilötietoja VMwarelle.

OSA VII: NÄIN OTAT YHTEYTTÄ

Jos sinulla on tähän tietosuojailmoitukseen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita, voit ottaa yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@vmware.com tai kirjeen osoitteeseen Office of the General Counsel, 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, USA. Ole hyvä ja viittaa viestissäsi tähän hakijalle osoitettuun tietosuojailmoitukseen.