Voimaantulopäivä: 3. tammikuuta 2018

VMware Oy ja sen konserniyhtiöt ("VMware", "me", "meidät" ja "meidän") ovat sitoutuneet suojaamaan yksityisyyttäsi. Tässä hakijalle osoitetussa tietosuojailmoituksessa ("Ilmoitus") kuvaillaan tietosuojakäytäntöjämme, jotka koskevat hakijan ("sinä" ja "sinun") henkilökohtaisten tietojen keräämistä ja julkistamista VMwaren työpaikkoja, stipendejä ja/tai harjoittelumahdollisuuksia koskevien hakemusten yhteydessä, kun hakija lähettää henkilökohtaisia ja muita tietojaan meille minkä tahansa hakuportaalin, verkkosivujen tai muiden rekrytointivälineiden kautta joko verkossa tai muualla ("yhteisesti" "Sivustot"), sekä kerrotaan, miten me käytämme ja jaamme niitä tietoja. Arvostamme kiinnostustasi VMwarea kohtaan ja käsittelemme ja käytämme tietojasi vastuullisesti.

Jos sinulla on jotain kysyttävää tästä ilmoituksesta, ole hyvä ja ota yhteyttä osoitteessa privacy@vmware.com.

OSA 1: MITÄ TIETOJA KERÄÄMME JA MITEN KÄYTÄMME NIITÄ
 1. Tietoja, joita keräämme sinulta
  Jotta voimme käsitellä hakemuksesi, pyydämme sinua antamaan henkilökohtaisia tietoja itsestäsi. Kaikki tiedot annetaan vapaaehtoisesti, ja sinä päätät, miten paljon tietoja annat VMwarelle. Jotkin tiedot saattavat kuitenkin olla välttämättömiä, jotta hakemuksesi voidaan käsitellä ja arvioida, ja ilman näitä tietoja mahdollisuutemme harkita sinua ehdokkaaksi voivat olla rajalliset.

  Esimerkkejä tiedoista, joita VMWare saattaa käsitellä:

  (i) Henkilökohtaiset tiedot
  VMware pyytää tiettyjä henkilökohtaisia tietoja, mukaan lukien koulutustausta ja työkokemus, yhteystiedot ja suositukset, pätevyys työhön sekä työ- tai muut uramahdollisuudet, joihin haluat lähettää hakemuksen. Voit myös halutessasi antaa VMwarelle lisätietoja, kuten CV:n, ansioluettelon tai opintosuoritusotteen, työtodistukset, muita hakemukseen liittyviä tietoja ja palkkatoivomuksen. Lisäksi, ja missä tämä on olennaista hakemuksessasi, VMware voi kerätä tietoja kolmansilta osapuolilta, joilla on laillinen oikeus jakaa tietojasi meidän kanssamme esimerkiksi tarkistaessaan tausta- tai työtietojasi ja/tai työnantajan antamat suosituksia.

  (ii) Arkaluontoiset henkilökohtaiset tiedot
  Saatamme myös kerätä tiettyjä henkilökohtaisia tietoja, joita käsitellään arkaluontoisina henkilökohtaisina tietoina. Arkaluontoisiin henkilökohtaisiin tietoihin kuuluvat esimerkiksi valtion myöntämä tunnistenumero (kuten sosiaaliturvatunnus), rotua tai etnistä alkuperää, fyysistä tai psyykkistä kuntoa, poliittisia mielipiteitä tai uskonnollista vakaumusta, seksuaalista suuntausta, ammattiliiton jäsenyyttä, geneettisiä tietoja ja kaikkia näihin liittyviä oikeustoimia tai biometristen tietojen käsittelyä koskevat tiedot siinä tarkoituksessa, että voimme yksilöidä henkilön. Siihen voi kuulua tietoja henkilön rikosrekisteristä tai tuomioista sekä mitä tahansa muuta tietoa, joka on määritelty arkaluontoiseksi voimassaolevien tietosuojalakien mukaan. Lain salliessa ja sovellettavissa määrin VMware saattaa myös tarkastaa taustatietosi ja/tai rikosrekisterisi päätelläkseen sopivuutesi avoimeen työpaikkaan tai uramahdollisuuteen VMwarella.

  VMware ei pyydä arkaluontoisia henkilökohtaisia tietoja rekrytoinnin yhteydessä, ellei paikallinen laki tätä salli tai vaadi (esimerkiksi tasapuolisten uramahdollisuuksien valvontaa tai monimuotoisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä sisäisiä käytäntöjä varten). Emme kuitenkaan vaadi luovuttamaan arkaluontoisia henkilökohtaisia tietoja, ja jos annat näitä tietoja, ne eivät ole näkyvillä palkkaus- tai valitsemisprosessissa.

  Missä voimassaolevat tietosuoja- tai yksityisyydensuojalait niin vaativat, pyydämme sinulta suostumusta käyttää arkaluontoisia henkilökohtaisia tietojasi.

 2. Tiedot, joita keräämme automaattisesti
  Saatamme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia seurantatekniikoita, jotka keräävät automaattisesti sinulta tietoja, jotka koskevat vierailuasi sivustoillamme. Jos haluat tietää lisää, katso VMwaren evästeilmoitus.

 3. Tietoja muista kolmansien osapuolien lähteistä
  Siinä määrin kuin voimassaoleva laki sallii, saatamme hankkia sinua koskevia tietoja myös muista lähteistä, kuten niiltä tahoilta, joiden kautta olet ollut yhteydessä meihin, mukaan lukien kanssakäymisesi VMwaren kanssa, tai kolmansilta osapuolilta, kuten työvoimatutkimusyhtiöiltä, henkilöllisyyden vahvistamispalveluilta ja muilta verkkosivuilta Internetissä (kyseisten kolmansien osapuolien tietosuojakäytäntöjen mukaan). Voit esimerkiksi sallia meille pääsyn tiettyihin kolmansien osapuolten tallentamiin henkilökohtaisiin tietoihin, kuten sosiaalisen median sivustoihin (esimerkiksi LinkedIn-palveluun). Antaessasi VMwarelle luvan päästä käsiksi näihin tietoihin suostut siihen, että VMware voi kerätä, tallentaa ja käyttää näitä tietoja tämän ilmoituksen mukaisesti.

 4. Miten käytämme tietojasi
  Tietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin: (i) hakemuksesi käsittelyyn ja arviointiin sekä palkkauspäätöksen tekemiseen, (ii) kommunikointiin kanssasi ja ajankohtaisista tai tulevista ura- tai stipendimahdollisuuksista tiedottamiseen (paitsi jos ilmoitat, että et halua meidän tallentavan tietojasi tällaiseen tarkoitukseen), (iii) VMwaren rekrytointi- ja palkkausprosessin hallitsemiseen ja parantamiseen, (iv) suositusten ja taustatietojen tarkistamiseen siten kuin voimassaoleva paikallinen laki vaatii ja/tai sallii ja (v) hallintokoodin sekä lakien ja säädösten vaatimusten noudattamiseen. Jos tulet palkatuksi, näitä tietoja voidaan käyttää työsuhteen ja yhtiön hallinnollisissa järjestelyissä (esimerkiksi työsuhdettasi koskevien perustietojen rekisteröimiseksi).
OSA II: MITEN JAAMME TIETOJASI

VMware ei myy hakemuksesi tietoja markkinointitarkoituksiin meihin sitoutumattomille kolmansille osapuolille. Huolehdimme, että pääsy henkilökohtaisiin tietoihisi on rajoitettu vain henkilöille, jotka todella tarvitsevat niitä voidakseen hoitaa tehtävänsä ja velvollisuutensa, sekä kolmansille osapuolille, joilla on siihen laillinen syy. Saatamme jakaa henkilökohtaisia tietojasi kolmansien osapuolien kanssa seuraavissa tilanteissa:

 • Alihankkijat, konsultit ja muut palveluntarjoajat: Saatamme jakaa henkilökohtaisia tietojasi sisäisesti ja palveluntarjoajien, edustajien ja muiden kolmansien osapuolien (esimerkiksi työhaastattelijoiden, konsulttien, asianajajien ja taustatietojen tarkastuspalveluja tarjoavien palveluiden) kanssa siinä määrin kuin on tarpeellista rekrytoinnin, palkkauksen, yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmän ja hankintojen yhteydessä sekä lakien tai säännösten vaatiessa.

 • VMwaren liikekumppanit ja Dell-perhe: VMware on Dell Technologies -yhtiön tytäryhtiö konsernissa, johon kuuluvat Dell EMC, Pivotal, RSA, SecureWorks ja VirtuStream ("Dell-perhe"). Saatamme jakaa tietojasi emoyhtiöidemme, tytäryhtiöidemme ja/tai liikekumppaneidemme kanssa, mukaan lukien Dell-perheyhtiöt. Tietojasi jaetaan vain siinä määrin kuin on tarpeen rekrytointisi ja palkkauksesi yhteydessä siten kuin tässä ilmoituksessa kuvataan. Saatamme myös hankkia sinua koskevia tietoja tytäryhtiöiltämme.

 • Elintärkeät edut: Saatamme julkistaa tietoja, jos uskomme sen olevan tarpeen jonkun henkilön elintärkeiden etujen suojelemiseksi.

 • Lakien tai toimivaltaisen lainvalvontaviranomaisen, sääntelyelimen, valtion viraston, tuomioistuimen tai kolmannen osapuolen vaatimusten noudattaminen: saatamme julkaista tietoja, jos uskomme, että julkaiseminen on välttämätöntä tai sitä vaaditaan (i) lain tai säädöksen mukaan, jotta voimme täyttää oikeusprosessiin liittyvät tai valtion esittämät vaatimukset (mukaan lukien vastaus julkisen viranomaisen tiedusteluihin, jotka koskevat tasavertaisiin mahdollisuuksiin liittyviä lakeja, kansallista turvallisuutta tai lainvalvonnan vaatimuksia) tai (ii) käyttääksemme, muodostaaksemme tai puolustaaksemme laillisia oikeuksiamme.

 • Liiketoiminnan siirrot: saatamme jakaa tai siirtää tietojasi fuusion, yhtiön varojen myynnin, rahoituksen, hankintojen tekemisen, yhtiön purkamisen, yhtiön uudelleenjärjestelyn tai vastaavan tapahtuman yhteydessä tai niitä koskevissa neuvotteluissa. Tiedotamme ostajalle, että tietojasi saa käyttää ainoastaan tämän ilmoituksen mukaisesti.

 • Luvallasi: saatamme omalla luvallasi julkaista henkilökohtaisia tietojasi mihin tarkoitukseen tahansa.

 • Muut lailliset liiketoimintatarkoitukset: saatamme jakaa henkilökohtaisia tietojasi tarpeen mukaan muihin laillisiin tarkoituksiin, kuten suojellaksemme VMwaren luottamuksellisia ja omistusoikeudellisia tietoja tai vastataksemme sinulle.
OSA III: KANSAINVÄLISET TIEDONSIIRROT

Pyydämme huomioimaan, että henkilökohtaisia tietojasi, jotka kerätään Yhdysvaltain ulkopuolella, mukaan lukien Euroopan talousalue ("ETA") tai Sveitsi, saatetaan siirtää tallennettaviksi ja käsiteltäviksi toimestamme tai kolmansien osapuolien palveluntarjoajien toimesta Yhdysvaltoihin ja muihin maihin, joiden tietosuojalait saattavat olla erilaisia kuin kotimaassasi. Suojelemme tietojasi kuitenkin tämän ilmoituksen mukaisesti, riippumatta siitä, missä maassa niitä käsitellään. Käytämme tarpeellisia sopimuksen mukaisia tai muita toimia suojellaksemme olennaisia henkilökohtaisia tietoja voimassa olevien lakien mukaisesti. Näihin toimiin kuuluu Euroopan komission mallisopimuslausekkeen ottaminen käyttöön, kun henkilökohtaisia tietoja siirretään ETA-alueella sijaitsevista konserniyhtiöistämme muihin konserniyhtiöihimme. Mallisopimuslausekkeemme ovat saatavana pyydettäessä. Olemme ottaneet käyttöön samanlaiset asianmukaiset turvamenettelyt kolmansien osapuolten palveluntarjoajiemme ja kumppaneidemme kanssa.

OSA IV: TURVATOIMET JA TIETOSUOJA

Ellei tässä ilmoituksessa toisin mainita tai laissa tai säännöksissä vaadita, VMware käsittelee henkilökohtaisia tietojasi luottamuksellisesti. VMware ylläpitää (ja vaatii sen palveluntarjoajia ja edustajia ylläpitämään) tarkoituksenmukaisia organisatorisia ja teknisiä käytäntöjä, jotka on suunniteltu turvaamaan henkilökohtaisten tietojesi salassapito ja luottamuksellisuus. VMware käyttää esimerkiksi fyysistä kulunvalvontaa, salausta, palomuureja, tunkeutumisen havaitsemisjärjestelmiä ja verkkovalvontaa tiedon tyypin ja käsittelyn laajuuden mukaan. VMwaren henkilökunnalta, joka saattaa päästä käsiksi henkilökohtaisiin tietoihisi, vaaditaan salassapitoa.

Mitkään turvallisuuskäytännöt tai protokollat eivät kuitenkaan ole täysin varmoja, joten kannustamme sinua olemaan varovainen, kun julkaiset henkilökohtaisia tietojasi verkossa, ja käyttämään saatavilla olevia työkaluja, kuten palomuureja, viruksentorjuntaohjelmia ja vakoiluohjelmien torjuntaohjelmia. Jos sinulla on syytä epäillä, että viestintä kanssamme ei enää ole turvallista (jos esimerkiksi epäilet, että henkilökohtaiset tietosi ovat vaarantuneet), ole hyvä ja ilmoita siitä meille välittömästi alla olevan ”Kuinka voit ottaa yhteyttä”-osion mukaisesti.

OSA V: OIKEUTESI YKSITYISYYTEEN

Tietojesi päivittäminen: Jos haluat päivittää meille antamasi henkilökohtaiset tietosi, kirjaudu osoitteessa myvmware.com ja päivitä profiilisi.

Sähköpostiviestintä: Voit kieltäytyä vastaanottamasta VMwaren viestejä napsauttamalla ”lopeta tilaus” missä tahansa sähköpostiviestissä, jonka olemme lähettäneet, tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@vmware.com (viittaa pyynnössäsi tähän hakijalle osoitettuun tietosuojailmoitukseen).

Lisäoikeudet ETA-alueella ja tietyillä muilla alueilla: Jos olet tietyltä alueelta (kuten Euroopan talousalueelta), sinulla saattaa olla tiettyjä yksityisyydensuojaan liittyviä oikeuksia, jotka ovat käytettävissä soveltuvien lakien mukaan. Käsittelemme pyyntösi soveltuvien tietosuojalakien mukaisesti. Jos vaadit tietojesi poistamista, saatamme joutua säilyttämään tiettyjä tietoja rekisterissämme ja/tai suorittaa loppuun tapahtumia, jotka aloitit ennen kuin pyysit poistoa.

 • Oikeus evätä tai perua suostumus: Saatamme soveltaa suostumustasi tiettyjen henkilökohtaisten tietojesi käsittelyyn. Jos teemme niin, sinulla on oikeus evätä tai perua suostumuksesi milloin tahansa. Päättäessäsi suostumuksen antamisesta sinun tulee huomioida, että emme välttämättä voi esimerkiksi käsitellä hakemustasi ilman suostumustasi. Pyydämme ottamaan huomioon, että suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta käsittelyn laillisuuteen siltä osin kun tietojasi käsiteltiin ennen kuin peruutit suostumuksesi.

 • Käyttöoikeus: Sinulla on oikeus päästä käsiksi henkilökohtaisiin tietoihisi, joita meillä on hallussamme.

 • Poisto-oikeus: Tietyissä olosuhteissa sinulla saattaa olla oikeus poistaa henkilökohtaiset tietosi, joita meillä on hallussamme (esimerkiksi jos niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, mihin ne alun perin kerättiin).

 • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä: Sinulla saattaa olla oikeus vaatia rajoittamaan henkilökohtaisten tietojesi käsittelyä ja/tai lopettamaan sähköpostiviestien lähettämisen sinulle.

 • Oikeus oikaisemiseen: Sinulla saattaa olla oikeus vaatia meitä oikaisemaan henkilökohtaisissa tiedoissasi olevia virheitä tai puutteita.

 • Oikeus rajoittaa käsittelyä: Tietyissä tilanteissa sinulla saattaa olla oikeus vaatia rajoittamaan henkilökohtaisten tietojesi käsittelyä (esimerkiksi jos uskot, että hallussamme olevat henkilökohtaiset tietosi ovat väärät tai ne ovat laittomasti hallussamme).

Jos haluat käyttää jotain edellä mainituista oikeuksistasi, ota meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@vmware.com, jotta voimme harkita pyyntöäsi soveltuvien lakien mukaisesti. Suojellaksemme yksityisyyttäsi ja turvallisuuttasi saatamme toteuttaa joitakin toimia varmistaaksemme henkilöllisyytesi ennen kuin noudatamme pyyntöä.
 

OSA VI: MUUT TIEDOT

Kuinka kauan säilytämme tietojasi
Säilytämme keräämiämme henkilökohtaisia tietojasi niin kauan kuin meillä on laillinen liiketoiminnallinen tarve tehdä niin ja/tai niin kauan kuin niitä tarvitaan tässä ilmoituksessa kuvattuihin tarkoituksiin, ellei pidempää säilytysaikaa vaadita tai sallita laissa. VMware saattaa myös säilyttää tietojasi soveltuvien lakien mukaisesti voidakseen harkita sinua toisiin työtehtäviin, ellet ole ilmoittanut, että et halua meidän säilyttävän tietojasi siihen tarkoitukseen. Kun toimitat meille tietosi, annamme sinulle mahdollisuuden ilmoittaa, että et halua tietojasi käytettävän näihin tarkoituksiin. VMware saattaa poistaa tietoja lain sallimissa tai vaatimissa rajoissa milloin tahansa; sen takia sinun tulisi säilyttää omat kopiot kaikista tiedoista, jotka olet lähettänyt meille. Voit pyytää henkilökohtaisten tietojesi poistamista milloin tahansa (katso lisätietoja osiosta Oikeutesi yksityisyyteen), jolloin harkitsemme pyyntöäsi soveltuvien lakien mukaan.

Kun meillä ei enää ole laillista liiketoiminnallista tarvetta käsitellä henkilökohtaisia tietojasi, poistamme ne tai muutamme ne anonyymeiksi, tai jos se ei ole mahdollista (esimerkiksi jos henkilökohtaiset tietosi on tallennettu varmuuskopioarkistoon), säilytämme henkilökohtaiset tietosi turvallisesti ja eristämme ne käsittelyltä, kunnes poistaminen on mahdollista.

Ulkoiset linkit:
Verkkosivustollamme ja palveluissamme saattaa olla esimerkiksi "Jaa"- tai "Tykkää" -painikkeita tai muita linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivuille joko suoraan tai sovellusten välityksellä. Muut verkkosivustot niin ikään saattavat sisältää linkkejä VMwaren verkkosivuille (esimerkiksi toisen työnhakusivuston kautta). VMware ei kontrolloi kolmansien osapuolien sivustoja tai niiden tietosuojakäytäntöjä, jotka saattavat erota VMwaren tietosuojailmoituksesta. Emme tue tai edusta mitään kolmansien osapuolien verkkosivustoa. Henkilökohtaiset tiedot, joita annat erillisille kolmansille osapuolille, eivät kuulu tämän tietosuojailmoituksen piiriin. Kannustamme sinua tarkastamaan tällaisten sivustojen, palvelujen ja sovellusten tietosuojailmoitukset, jotta ymmärrät, miten tietojasi saatetaan kerätä ja käyttää.

Ilmoitukseen tehtävät muutokset
VMware tarkastaa ja päivittää tämän ilmoituksen toisinaan vastatakseen muuttuviin oikeudellisiin, teknisiin ja liiketoiminnallisiin muutoksiin. Kun ilmoitus päivitetään, uusimman päivityksen päivämäärä merkitään ilmoituksen alkuun. Jos teemme materiaalisia muutoksia tähän ilmoitukseen, saatamme toteuttaa aiheellisia toimenpiteitä tiedottaaksemme sinua tavalla, joka on johdonmukainen suhteessa muutosten merkittävyyteen. Kannustamme sinua tarkastamaan tämän ilmoituksen usein, jotta olisit tietoinen siitä, kuinka VMware suojelee tietojasi.

Oma vastuusi
Olet vastuussa tiedoista, jotka toimitat tai tarjoat VMwaren saataville, ja sinun täytyy varmistaa, että tiedot ovat rehellisiä, totuudenmukaisia ja tarkkoja eivätkä millään tavalla harhaanjohtavia. Sinun tulee varmistaa, että antamasi tiedot eivät sisällä materiaalia, joka on säädytöntä, halventavaa tai jonkin kolmannen osapuolen oikeuksia loukkaavaa, sisältää haittaohjelmia tai on muulla tavoin sellaista, että sitä vastaan voidaan nostaa kanne. Jos annat meille tietoja jostain muusta henkilöstä, kuten suosittelijoistasi, vastuullasi on lisäksi tehdä ilmoitukset ja hankkia luvat, jotka vaaditaan, jotta VMware voi kerätä ja käyttää niitä tietoja tässä ilmoituksessa kuvatulla tavalla ennen kuin annat suosittelijan henkilökohtaisia tietoja VMwarelle.

OSA VII: KUINKA VOIT OTTAA YHTEYTTÄ

Jos sinulla on tähän tietosuojailmoitukseen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita, voit ottaa yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@vmware.com tai kirjeen osoitteeseen Office of the General Counsel, 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304, USA. Ole hyvä ja viittaa viestissäsi tähän hakijalle osoitettuun tietosuojailmoitukseen.