Aina, kun VMware henkilötietojen käsittelijänä toimiessaan jakaa Euroopan talousalueelta (ETA) peräisin olevia henkilötietoja, se tekee sen Irlannin tietosuojavaltuutetun ja vertaisarvioinnin hyväksymien VMwaren yritystä koskevien sitovien sääntöjen perusteella. Nämä säännöt määrittelevät tällaisten henkilötietojen asianmukaisen suojan ja ovat VMware-konsernia oikeudellisesti sitovia.

Euroopan tietosuojaviranomaiset hyväksyivät VMwaren yritystä koskevat sitovat säännöt 23.5.2018. Voit tarkistaa vahvistuksen tämän arvioinnin valmistumisesta täältä. Jos haluat tarkastella VMwaren yritystä koskevia sitovia sääntöjä, katso VMwaren yritystä koskevat sitovat säännöt henkilötietojen käsittelijöille. Näitä sääntöjä sovelletaan, kun VMware käsittelee henkilötietoja asiakkaidensa puolesta. Jos haluat nähdä luettelon VMwaren tytäryhtiöistä, jotka ovat allekirjoittaneet VMwaren yritystä koskevia sitovia sääntöjä koskevan konsernin sisäisen sopimuksen, napsauta tätä. Saat lisätietoja napsauttamalla tätä.