Tuotteet

Hyödy pilven tarjoamasta vapaudesta ja hallinnasta sekä mahdollista liiketoiminnan aito mobiliteetti.

VMwaren Cross-Cloud Architecture™ sekä datakeskus-, mobiliteetti- ja tietoturvaratkaisut antavat yrityksille välineet ottaa haltuun liiketoiminnan ja IT:n ohjelmisto-ohjattu hallinta.

Oletko kuullut Hands-on-laboratorioista?

Selvitä, miten voit kokeilla VMware-tuotteita ilmaiseksi.

Lataa infograafi

vSphere 6.5 Upgrade

Katso 10 tärkeintä syytä päivittää vSphere 6.5 -versioon

Lue nyt

Ohjelmisto-ohjattu datakeskusalusta 

Ohjelmisto-ohjattu datakeskusalusta (SDDC) tukee kaikkia laitteita, sovelluksia ja pilviä. Se yhdistää VMwaren laskennan, tallennuksen ja verkon virtualisoinnin lokalisoituna konseptina. Se mahdollistaa yrityskäyttöön valmiit pilven infrastruktuuriominaisuudet, jotka ovat yleisiä sekä yksityisissä että julkisissa pilvissä.

VMware Cloud Foundation

Cloud Foundation on uusi yhdistetty SDDC-alustamme. Toteuta IT yksinkertaisella tavalla ja ylläpidä yksityisiä ja hybridipilviä vaivattomasti, samalla kun kehittäjät voivat käyttää niitä helposti. VMware Cross-Could Architecture -konsepti koostuu Cloud Foundation- ja vRealize Suite -tuotteista sekä pilvien välisistä palveluista.

Kokeile Hands-on-laboratoriota 

Datakeskusten virtualisointi ja pilven infrastruktuuri 

Muuta datakeskuksesi joustavaksi pilvi-infrastruktuuriksi palvelimien virtualisoinnin ja konsolidoinnin avulla. Tutustu tarkemmin

Yksinkertaista ja automatisoi datakeskuksesi toiminta johdonmukaisella hallinnalla, älykkäillä toiminnoilla ja sisäänrakennetulla automaatiolla.  Tutustu tarkemmin virtualisoinnin hallintaan

 

vSphere

vSphere on alan johtava palvelimen virtualisointialusta, joka luo ihanteellisen perustan mille tahansa pilviympäristölle.

Kokeile nyt  Kokeile Hands-on-laboratoriota  Osta nyt 

vCloud Availability for vCloud Director

vCloud Availability for vCloud Director -konseptin avulla vCloud Air Network -palveluntarjoajat voivat tarjota helppokäyttöisiä, kustannustehokkaita pilvipohjaisia järjestelmäpalautuspalveluita.

Cloud Provider PoD

VMware Cloud Provider Pod on automatisoitu ja testattu Software-Defined Data Center -tietokeskustuote plivipalvelujen tarjoajille. Se mahdollistaa yhden klikkauksen käyttöönoton ja asetusten määrittelyn yksityisissä ja julkisissa pilvipalveluissa.

vCenter Server

vCenter Server tarjoaa keskitetyn alustan omien VMware vSphere -ympäristöjen hallintaan.

Osta nyt 

vCloud Director

vCloud Director on tarkoitettu palveluntarjoajille, jotka haluavat rakentaa erilaistettuja, hybridiin toimintaan luontaisesti valmiita pilvipalveluita.

Verkot ja tietoturva 

Yhdistä verkko- ja tietoturvapalvelut virtuaalikoneisiin käytännön ohjaamalla tavalla ja käytä fyysistä verkkoa siirtokapasiteetin varantona NSX:n avulla.

NSX Data Center

NSX Data Center on verkon virtualisointialusta Software-Defined Data Center -tietokeskusta (SDDC) varten

Kokeile Hands-on-laboratoriota 

NSX Cloud

NSX Cloud tarjoaa johdonmukaista ja toiminnallisesti skaalautuvaa turvallisuuden mikrosekmentointia julkisissa pilvipalveluissa käytettäviin sovelluksiin.

Kokeile Hands-on-laboratoriota 

VeloCloudin NSX SD-WAN

VeloCloudin NSX SD-WAN mahdollistaa yksinkertaisen, joustavan ja turvallisen sivutoimiston alueverkon luomisen.

NSX Hybrid Connect

VMware NSX Hybrid Connect mahdollistaa sovellusten liikuttamisen ja infrastruktuurin monipuolisuuden missä tahansa vSphere-ympäristössä.

vRealize Network Insight

vRealize Network Insight mahdollistaa älykkäät toiminnot ohjelmisto-ohjatussa verkossa ja suojauksessa.

Kokeile Hands-on-laboratoriota 

AppDefense

VMware AppDefense on uusi datakeskusten tietoturvaratkaisu, joka yhdistää uhkiin liittyvät tunnistus- ja reagointiominaisuudet samoihin virtualisointikerroksiin, joissa sovelluksesi ja tietosi toimivat.

Kokeile Hands-on-laboratoriota 

Tallennus ja käytettävyys 

Ohjelmisto-ohjattu tallennus tuo virtualisoinnin hyödyt tallennukseen. Se mahdollistaa sovelluskohtaiset tallennuspalvelut ja yhteisen käytännön ohjaaman hallinta-arkkitehtuurin perinteisen ja hyperkonvergoidun tallennuksen välillä. Tutustu tarkemmin

vSAN

vSAN on erittäin helppokäyttöinen hyperkonvergoituun infrastruktuuriin tarkoitettu yritysluokan jaetun tallennuksen ratkaisu, joka on optimoitu nykypäivän all-flash-suorituskykyyn.

Kokeile Hands-on-laboratoriota 

Site Recovery Manager

Site Recovery Manager on järjestelmäpalautuksen automaatio-ohjelmisto, joka mahdollistaa käytännön ohjaaman hallinnan, toimintaa häiritsemättömän testauksen ja automaattisen organisoinnin.

Kokeile nyt  Osta nyt 

Hyperkonvergoitu infrastruktuuri 

Hypervisor-keskeinen arkkitehtuurimme yhtäläistää laitteisto- ja ohjelmistoresurssit. Tuloksena on täysin konvergoitu infrastruktuuri, joka pohjautuu yksittäiseen standardinmukaiseen x86-laitteistoalustaan. Tutustu tarkemmin

vSAN ReadyNode

vSAN ReadyNode ovat hyperkonvergoituja kumppanilaitteistoratkaisuja, jotka on esimääritetty vSAN-käyttöön. Niitä myyvät palvelinvalmistajat.

Kokeile Hands-on-laboratoriota 

Dell EMC VxRail

VMware vSAN -ympäristössä käytettävä Dell EMC VxRail Appliance on ensimmäinen ja ainoa työkalu, jolla on täysi VMware-integrointi ohjelmistokohtaisille datakeskuksille.

Kokeile Hands-on-laboratoriota  Osta nyt 

VMware HCI -ohjelmisto

VMware HCI -ohjelmisto koostuu vSphere-, vSAN- ja vCenter Server -tuotteista, jotka yhdistyvät tiiviinä ohjelmistopakettina.

Kokeile Hands-on-laboratoriota 

AIHEESEEN LIITTYVÄT RATKAISUT 

Cloud Management Platform 

Hallinnoi hybridipilviympäristössä tuotettujen palveluiden koko elinkaarta tehokkaasti. Tutustu tarkemmin

vRealize Suite

vRealize Suite -konseptiin kuuluvat vRealize Automation, vRealize Operations, vRealize Log Insight ja vRealize Business (pilvelle).

Kokeile Hands-on-laboratoriota 

vRealize Suite Lifecycle Manager

vRealize Suite Lifecycle Manager tarjoaa täyden ohjelmiston eliniän hallinnan vRealize Suite -tuotteille. Se auttaa asiakkaita nopeuttamaan arvon tuottamisen alkamista automatisoimalla tuotteiden käyttöönoton, asetusten määrittelyn ja päivitykset.

vCloud Suite

vCloud Suite -konsepti sisältää alan johtavan VMwaren vSphere-hypervisorin ja usean toimittajan VMware vRealize Suite -hybridipilvihallinta-alustan.

Kokeile Hands-on-laboratoriota 

vRealize Operations

vRealize Operations -konseptin avulla voit automatisoida IT-toiminnot, hallita suorituskykyä ja parantaa fyysisen ja virtuaalisen infrastruktuurin tarkasteltavuutta.

Kokeile nyt  Kokeile Hands-on-laboratoriota 

vRealize Automation

vRealize Automation automatisoi yksilöidyn infrastruktuurin, sovellusten ja mukautettujen IT-palveluiden tuottamisen.

Kokeile Hands-on-laboratoriota 

Pilven vRealize Business

Pilven vRealize Business automatisoi pilven kustannuslakennan, kulutusanalyysin ja vertailun.

Kokeile Hands-on-laboratoriota 

Wavefront by VMware

Wavefront by VMware on SaaS-pohjainen mittausten monitorointi- ja analytiikka-alusta, joka pystyy vastaamaan nykyisiin pilvisovelluksiin liittyviin suuren mittaluokan vaatimuksiin.

vCloud Suite

vCloud Suite -konsepti sisältää alan johtavan VMwaren vSphere-hypervisorin ja usean toimittajan VMware vRealize Suite -hybridipilvihallinta-alustan.

Kokeile Hands-on-laboratoriota 

VMware Integrated OpenStack

Integrated OpenStack -konseptin avulla voit ottaa käyttöön nopeasti ja helposti tuotantoasteen OpenStack-ominaisuuden omassa VMware-infrastruktuurissasi.

Kokeile Hands-on-laboratoriota  Ilmainen lataus 

vRealize Log Insight

vRealize Log Insight tarjoaa heterogeenisen ja hyvin skaalattavan lokihallinnan, joka hyödyntää intuitiivisia, toiminnallisia hallintapaneeleja, pitkälle kehitettyä analytiikkaa ja kolmansien osapuolten laajennettavuutta.

Kokeile nyt  Kokeile Hands-on-laboratoriota 

vRealize Code Stream

vRealize Code Stream mahdollistaa julkaisujen automatisoinnin. Ohjelmistojulkaisut voidaan toteuttaa usein ja luotettavasti samalla kun toiminnan riskit vähenevät.

Kokeile nyt 

vRealize Orchestrator

VRealize Orchestrator mahdollistaa monimutkaisten automaatiotehtävien kehittämisen, jonka jälkeen työnkulkua voidaan seurata ja se voidaan aloittaa VMware vSPhere -ohjelmalla, VMware vCloud Suite -ohjelman eri osilla tai muita käynnistysmekanismeja käyttäen.

Kokeile Hands-on-laboratoriota 

Digital Workspace 

Tarjoaa pääsyn kaikkiin sovelluksiin, palveluihin ja resursseihin mihin laitteeseen tahansa milloin vain, mistä vain.

Workspace ONE

Toimita ja hallinnoi mitä tahansa sovellusta millä tahansa laitteella älyajetulla digitaalisella jalustallamme, joka integroi pääsynhallinnan, sovellusten hallinnan ja yhtenäisen endpoint-hallinnan (UEM), joita käytetään AirWatch-teknologialla.

Workspace ONE Unified Endpoint Management Powered by AirWatch

Hallinnoi jokaista laitetta ja jokaista käyttötapausta sekä varmista turvallisuus jokaisessa vaiheessa alan johtavaa AirWatch-teknologiaa hyödyntävän Workspace ONE UEM -tuotteen avulla.

AIHEESEEN LIITTYVÄT RATKAISUT 

Työpöydän ja sovellusten virtualisointi 

Toimita Windowsin työpöydät, sovellukset ja verkkopalvelut loppukäyttäjille yksinkertaisesti ja turvallisesti virtuaalisten datakeskusten, virtuaalikoneiden ja fyysisten laitteiden kautta. Tutustu tarkemmin

Horizon 7

Horizon 7 mahdollistaa virtuaalisten työpöytien (VDI) ja sovellusten toimittamisen, hallinnan ja suojaamisen yhden ainoan alustan avulla.

Kokeile nyt  Kokeile Hands-on-laboratoriota  Osta nyt 

Horizon Cloud

Horizon Cloud -pilven avulla pilvi-isännöidyt tai asiakkaan omaan kohteeseen asennetut virtuaaliset työpöydät ja sovellukset voidaan toimittaa mihin tahansa laitteeseen sijainnista riippumatta yksittäisestä pilven ohjaustasosta.

Horizon Apps

Horizon Apps julkaisee datakeskuksessa olevia liiketoiminnalle tärkeitä Windows-sovelluksia ja toimittaa ne SaaS- ja mobiilisovellusten kanssa yhden ainoan digitaalisen työtilan kautta.

Kokeile nyt  Kokeile Hands-on-laboratoriota 

Horizon Flex

Horizon Flex toimittaa, hallinnoi ja suojaa paikalliset virtuaaliset Windows-työpöydät Mac- ja PC-tietokoneissa ja varmistaa samalla tietoturvan, hallinnan ja vaatimustenmukaisuuden.

Kokeile nyt  Osta nyt 

AIHEESEEN LIITTYVÄT RATKAISUT 

Työpöydän ja sovellusten virtualisoinnin hallinta 

Käytä VMwaren työpöytä- ja sovellusvirtualisoinnin hallintatyökaluja hallinnan virtaviivaistamiseen, ohjauksen yhtenäistämiseen, toimitusten automatisointiin ja käyttäjien laskentaresurssien suojaamiseen. VMwaren työpöytä- ja sovellushallintaratkaisuja voidaan käyttää VMwaren ja Citrixin virtuaalisten työpöytien ja julkaistujen sovellusten tukena.

App Volumes

App Volumes on integroitujen sovellus- ja käyttäjähallintaratkaisujen valikoima Horizon- ja Citrix XenApp -sovelluksille ja virtuaalisille XenDesktop- ja RDSH-ympäristöille.

Kokeile nyt  Kokeile Hands-on-laboratoriota 

Mirage

Mirage mahdollistaa työpöytäkuvien hallinnan hajautetuissa ympäristöissä olevien fyysisten työpöytien ja POS-laitteiden kautta.

Kokeile nyt  Osta nyt 

NSX Horizonille

NSX for Horizon on virtuaalisen työpöydän infrastruktuurin (virtual desktop infrastructure, VDI) verkkoratkaisu, jonka toimintakäytännöt seuraavat dynaamisesti työpöytiä.

Kokeile nyt 

vSAN Horizonille

VMwaren vSAN auttaa asiakkaita pienentämään käyttöönoton aiheuttamia kustannuksia ja hyödyntämään useita esimääritettyjä laitteita, jotka on optimoitu Horizonille. Näitä ovat muun muassa vSAN-valmiudella varustetut noodisovellukset ja EVO SDDC -infrastruktuuri.

Kokeile nyt 

vRealize Operations for Horizon

vRealize Operations for Horizon on valvonta- ja raportointityökalu Horizon- ja XenDesktop- tai XenApp-ympäristöjen hallintaan.

Kokeile nyt 

ThinApp

VMwaren ThinApp on agentiton sovellusten virtualisointiratkaisu, joka erottaa sovellukset niiden taustalla olevista käyttöjärjestelmistä. Tämän ansiosta sovellusristiriitoja ei synny ja niin toimitus kuin hallintakin on tehokkaampaa.

Kokeile nyt 

User Environment Manager

User Environment Manager tarjoaa yritystason käyttäjähallintaa ja mahdollistaa yksilöidyn loppukäyttäjäkokemuksen erilaisilla laitteilla ja eri sijainneista.

Kokeile nyt 

AIHEESEEN LIITTYVÄT RATKAISUT 

Henkilökohtainen työpöytä 

VMware Workstation ja VMware Fusion -virtualisointiratkaisut mahdollistavat sen, että IT-asiantuntijat, kehittäjät ja yritykset voivat toimittaa, suojata ja hallita Windows-, Linux- tai Mac-työpöytiä ja -sovelluksia virtaviivaistetusti joko paikan päältä tai pilvessä. Tutustu tarkemmin

Fusion for MAC

VMware Fusion Pro ja VMware Fusion mahdollistavat sen, että kuka tahansa voi käyttää Windowsia tai satoja muita käyttöjärjestelmiä Mac-tietokoneella ilman uudelleenkäynnistyksen tarvetta.

Kokeile nyt  Osta nyt 

Workstation Pro

VMware Workstation Pro ja VMware Workstation Player ovat alan standardiratkaisuja useiden käyttöjärjestelmien ajamiseen virtuaalikoneina yksittäisessä PC-koneessa.

Kokeile nyt  Osta nyt 

Workstation Player

VMware Workstation Player on alan standardiratkaisu useiden käyttöjärjestelmien ajamiseen virtuaalikoneina yksittäisessä Linux-tietokoneessa.

Kokeile nyt  Osta nyt 

AIHEESEEN LIITTYVÄT RATKAISUT 

Sovellukset ja tietoalusta 

Hyödynnä virtualisoidun infrastruktuurin tehokkuus – ihanteellinen tapa kehittää ja käyttää nykyaikaisia sovelluksia. Pieni tilantarve mahdollistaa suuremman yhtenäistämisasteen ja paremman käyttöasteen.

Pivotal App Suite

Pivotal App Suite -paketti on Pivotalin väliohjelmistoalusta, jonka avulla kehittäjät ja käyttäjät rakentavat ja pitävät toiminnassa mukautettuja pilven mittakaavan sovelluksia.

Kokeile nyt 

Pivotal GemFire

Pivotal GemFire on hajautettu tiedonhallinta-alusta, joka on erittäin hyödyllinen suuren volyymin latenssiherkille ja missiokriittisille maksutapahtumavaltaisille järjestelmille.

Kokeile nyt  Osta nyt 

Pivotal RabbitMQ

Pivotal RabbitMQ on protokollapohjainen, erittäin hyvin skaalattava ja helposti käyttöönotettava jonotusjärjestelmä, joka tekee sanomaliikenteen käsittelystä vaivatonta.

Kokeile nyt 

Pivotal tc Server

Pivotal tc Server on kevyt Java-sovelluspalvelin, joka laajentaa Apache Tomcatia suuren mittakaavan missiokriittisiä ympäristöjä varten.

Kokeile nyt  Osta nyt 

Verkkotoimintojen virtualisointi 

Virtualisoi langalliset ja langattomat verkot NFV-arkkitehtuuriksi (Network Functions Virtualization, NFV) käyttämällä NFV-infrastruktuurialustaa, joka toimittaa virtuaaliset laskenta-, tallennus- ja verkkoresurssit yhdessä virtuaalisen infrastruktuurihallintatyökalun ja vankan älykkäiden toimintojen hallintaratkaisun kanssa.

Ilmaistuotteet 

Säästä rahaa virtualisoimalla palvelimet alan parhaimmalla hypervisorilla. Kokeile uutta ohjelmistoa turvallisesti eristetyissä virtuaalikoneissa PC-koneellasi. Muunna fyysiset koneet nopeasti virtuaalikoneiksi –  aivan ilmaiseksi

vSphere Hypervisor

vSphere Hypervisor on ilmainen tyypin 1 hypervisor (bare-metal), joka virtualisoi palvelimet siten, että sovellukset voidaan yhdistää pienempään määrään laitteistoja.

Ilmainen lataus 

vCenter Converter

vCenter Converter muuntaa Windows- ja Linux-pohjaiset fyysiset koneet ja kolmannen osapuolen kuvaformaatit VMwaren virtuaalikoneiksi.

Ilmainen lataus