Sovellusten tulevaisuus näkee päivänvalon

Haluatko tietää, kuinka vSphere 7 ja Kubernetes toimivat yhdessä aloittaakseen nykyaikaisten sovellusten vallankumouksen?

Katso nyt

Sovellusmodernisaatio 

Rakenna uusia pilvinatiivisovelluksia ja käytä infrastruktuuria, joka palvelee niitä kaikkia pilvipalvelusta riippumatta. Siirry Sovelluksen modernisointiratkaisut -sivulle saadaksesi lisätietoja.

Tanzu-tehtävänhallinta

Yksi hallintapiste, jolla voit provisoida ja soveltaa käytäntöjä kaikkiin Kubernetes-tuotteisiin eri pilvissä

Tanzu Build Service

Automaattinen säiliöiden luominen, hallinta ja hallinnointi yrityksen tasolla

Tanzu Kubernetes Grid

Ubikvitaarinen Kubernetes-suoritus, joka on sulautettu vSphereen ja käytettävissä kaikissa julkisissa pilvissä ja rajaympäristössä

Tanzu Application Catalog

Valikoitu ja räätälöity luettelo sovelluksista ja osista, jotka ovat saatavilla yksityisessä säilytyspaikassasi

Pivotal GemFire

Hajautettu tiedonhallinta-alusta on erityisen käytännöllinen määrältään suurille, viiveherkille, toiminnan kannalta kriittisille, tapahtumasidonnaisille järjestelmille

Pivotal RabbitMQ

Protokollapohjainen, erittäin skaalautuva, helposti käyttöönotettava jonotusjärjestelmä, joka tekee viestiliikenteen käsittelystä käytännössä vaivatonta.

Tanzu Application Service

Spring- ja Spring Boot -sovelluskehyksille optimoitu sovellussuoritus, jossa käyttövalmiita mikropalveluita, toimintoja ja tietoturvaa

Tanzu Observability by Wavefront

Suuryrityksen tasoista havainnointia, joka tuottaa mittaustuloksia ja tietoja infrastruktuurista sovelluksiin

Tanzu Service Mesh

Suuryritysluokan pilvipalveluteknologia mikropalveluittesi yhdistämiseen ja suojaukseen usean klusterin Kubernetes-järjestelmällä

VMware Pivotal Labs

Pilvipalvelujen asiantuntijat nopeuttavat ohjelmistojen toimitusta ja modernisoivat sovelluksiasi samalla vähentäen käyttökustannuksia ja -riskejä.

Pivotal tc Server

Kevyt Java-sovelluspalvelin, joka laajentaa Apache Tomcatin käytettäväksi suuriskaalaisissa, toiminnan kannalta kriittisissä ympäristöissä

Pivotal App Suite

Kehittäjien ja operaattorien käyttämä Middleware-alusta pilven mittakaavan mukautussovellusten rakentamiseen ja käyttämiseen.

Yksityinen & hybridipilvi 

Luo yleinen käyttöympäristö, joka laajenee datakeskuksesta pilvipalveluksi ja rajaympäristöksi Siirry Hybridi-pilviratkaisut-sivulle tutkimaan käyttöesimerkkejä ja oppimaan lisää.

VMware Cloud Foundation

Integroituja pilven infrastruktuurin ja hallinnan palveluja yksityisiin ja julkisiin pilviin

VMware Cloud on AWS

Yhtenäinen vSphere-pohjainen infrastruktuuri AWS-palvelussa

Liiketoimintakriittiset sovellukset

Yhdenmukainen infrastruktuuri ja toiminnat kriittisille työkuormillesi, mukaan lukien: Microsoft SQL Server, Oracle ja SAP

VMware Cloud Provider Platform

Portfolio VMware-kumppaneiden tarjoamista yksityisistä ja hybridipilvipalveluista

VMware Cloud Director Availability

Pilvipohjaiset tiedostojen palautuspalvelut, joita VMware Cloud -palvelun tarjoajat voivat tarjota asiakkailleen

Cloud Partner Navigator

Yhtenäinen kumppanialusta monipilvipalvelujen toimittamiseen sekä yksinkertaistettuihin liiketoiminta- ja asiakastoimintoihin.

VMware Cloud on Dell EMC

Täysin hallittu VMware Cloud -kokemus Dell EMC VxRail -laitteella käytettäväksi

VMware Cloud on AWS Outposts

Täysin hallittu VMware-pilvikokemus datakeskuksessasi

Pilvivarmennetut kumppanit

Pilvipalveluntarjoajat, jotka kattavat VMware Cloud -infrastruktuurin

VMware Cloud Director Availability

Johtava pilvipalvelun toimitusalusta turvallista, eriytettyä ja joustavaa hybridipilvipalveluita varten

VMware Cloud Director service

VMware Cloud Director service (CDS) on VMware Cloud Directorin SaaS -toteutus, joka ottaa käyttöön monivuokrasuhteen VMware Cloud on AWS -palvelussa tarjoten geolaajennuksen ja vähän pääomia sitovia tapausesimerkkejä VMware Cloud -tarjoajille.

Hyperkonvergoitu infrastruktuuri 

Integroi laskenta, tallennus ja verkottuminen yhdeksi, helposti hallittavaksi ohjelmiston määrittämäksi alustaksi. Siirry Hyperconverged Infrastructure (HCI) -sivulle saadaksesi lisätietoja mistä on kyse ja kuinka se toimii. Tai katso Miksi valita VMware HCI -kohdasta kuinka ratkaisumme on erilainen ja miksi se on käytössä useammissa organisaatioissa maailmanlaajuisesti.

VMware Cloud Foundation

Integroituja pilven infrastruktuurin ja hallinnan palveluja yksityisiin ja julkisiin pilviin

NSX Data Center -tietokeskus

Verkon ja tietoturvan virtualisointialusta

vRealize Suite

Pilvijärjestelmän hallinnointialusta

Dell EMC VxRail

Turnkey hyperconverged infrastructure -sovellus täydellä VMware-integraatiolla

vSAN

Flash-optimoitu, vSphere-natiivi tallennustila yksityiselle ja julkiselle pilvelle

vSphere

Tehokasta ja turvallista virtualisointia

vCenter Server

Keskitetty alusta vSphere-ympäristöjen hallintaan

Pilvipalvelun hallinta 

Hallitse yhdistetyllä alustalla hybridiympäristöjä, joilla toimii kaikkea perinteisistä työkuormista kontitettuihin työkuormiin.

vRealize Cloud Management

Hybridipilvien hallintaratkaisu, jonka avulla voit jatkuvasti asentaa ja käyttää sovelluksia, infrastruktuuria ja alustapalveluja

vRealize Cloud Universal

SaaS-hallintapaketti, joka yhdistää automaation, toiminnot ja lokianalytiikan yhteen lisenssiin

vRealize Suite

Tärkeä hybridipilvien hallintaratkaisu, joka yhdistää automaation ja toiminnot elinkaaren hallintaan

vRealize Operations

Yhdistetty hallinta-alusta SDDC- ja monipilvi-infrastruktuurin suunnitteluun ja skaalaukseen

vRealize Operations Cloud

Itseohjautuvat toiminnot vaivatonta ja ilman käyttäjän toimia toimivaa hybridipilvien hallintaa varten

vRealize True Visibility Suite

Hallintapakettisarja, jonka avulla voit seurata heterogeenisia ympäristöjä vRealize Operations -sovelluksessa

vRealize AI Cloud

Alusta itseohjautuvalle datakeskukselle, joka käyttää vahvistettua oppimista infrastruktuurisi jatkuvaan optimoimiseen

Integroitu OpenStack

Jakelu, joka käyttää yritystason OpenStackia VMware Infrastructuren päällä

vRealize Automation

Ohjelmisto, jolla nopeutetaan IT-palvelujen toimittamista automaation ja esimääritettyjen käytäntöjen avulla

CloudHealth

Optimoi ja hallinnoi taloudellista, operatiivista ja tietoturvahallintoa monipilviympäristössäsi

vRealize Code Stream

Ohjelmistotoimituksen automatisoinnin ja vianetsinnän työkalu, joka sisältää julkaisuratkaisuja ja analytiikkaa

vRealize Log Insight

Älykäs lokinhallinta- ja analyysityökalu

Monipilvitoiminnot 

Hallitse ja johda yhdenmukaisesti ympäristöäsi julkisissa, yksityisissä ja hybridipilvissä. Siirry Monipilviratkaisut-sivulle saadaksesi lisätietoja.

CloudHealth

Optimoi ja hallinnoi taloudellista, operatiivista ja tietoturvahallintoa

VMware HCX

Sovellusten liikkuvuutta ja infrastruktuurin hybriditeettiä minkä tahansa vSphere-ympäristöjen välillä

vRealize Network Insight Cloud

Sovelluskeskeistä tietoturvaa ja palveluna tuotettua verkkonäkyvyyttä

VMware Site Recovery -palautus

Tiedostojen hätätilasta palautus tilauspalveluna (DRaaS)

SecureState

Reaaliaikaista tietoa pilven tietoturvan ja komplianssiriskien ennaltaehkäisevään hallinnointiin

vRealize Automation Cloud

Saumatonta monipilviautomaatiota ja -hallinnointia

vRealize Log Insight Cloud

Reaaliaikainen näkyvyys infrastruktuuriin ja sovelluslokeihin kaikista pilvistä

VMware Cloud Marketplace

Rikas ekosysteemi kolmannen osapuolen ratkaisuja ja palveluita, jotka on suunniteltu ja testattu toimimaan VMware-pohjaisissa pilvissä.

Virtuaalinen pilviverkko 

Suojaa ja käytä sovelluksia ja dataa missä tahansa yhdenmukaisella ja kokonaisvaltaisella yhdistettävyydellä. Siirry Virtuaalinen pilviverkko -sivulle saadaksesi lisätietoja alustasta, joka vie liiketoimintaasi eteenpäin.

NSX Cloud

Hybridipilviverkko ja tietoturva

NSX Distributed IDS/IPS

Edistynyt uhkantunnistuskoneisto, joka on rakennettu havaitsemaan sivuttaissuuntaiset uhat datakeskuksen sisäisessä, palvelinten ja sovellusten välisessä liikenteessä

Tanzu Service Mesh

Suuryritysluokan pilvipalveluteknologia mikropalveluittesi yhdistämiseen ja suojaukseen usean klusterin Kubernetes-järjestelmällä

VMware SD-WAN by VeloCloud

Alusta pilvipalveluiden, yksityisten datakeskusten ja SaaS-pohjaisten sovellusten käyttämiselle

Service-Defined Firewall

Sisäinen palomuuri, joka suojaa sekä työkuormaa että datakeskuksen sisäistä liikennettä

NSX Data Center -tietokeskus

L2–L7-verkon ja tietoturvan virtualisointialusta

NSX Advanced Load Balancer

Monipilven kuormantasaus, verkkosovelluksen palomuuri ja sovellusanalytiikka

vRealize Network Insight

Sovelluskeskeistä tietoturvaa ja verkkonäkyvyyttä

Intrinsic Security 

Yksinkertaista tietoturvaa käyttämällä infrastruktuuriasi sovellusten ja datan suojaamiseen päätepisteestä pilveen. Siirry Sisäiset tietoturvaratkaisut -sivulle saadaksesi tietää kuinka.

Carbon Black Workload

Edistyksellinen, kohdennetusti rakennettu tietoturva, joka pienentää hyökkäyksien mahdollisena kohteena olevien työmäärien hyökkäyspintoja ja suojelee tärkeitä omaisuuksia

NSX Intelligence

Analytiikkaa toimittava kone, joka tarjoaa automaattisia tietoturvakäytäntösuosituksia ja tietoturvakäytäntöjen kirjausketjun

Workspace ONE

Digitaalinen työtila-alusta, jossa Zero Trust -toiminto

VMware Carbon Black EDR

Paikallinen päätepisteiden tunnistus ja vastaus (EDR) uhanetsintään ja vaaroihin reagointiin

Extended detection and response (XDR)

Pilvipohjainen tietoturvahäiriöiden havaitsemis-, tutkinta- ja reagointialusta jatkuvia, yhdistetyjä ja automatisoituja tietoturvaoperaatioita varten.

NSX Distributed IDS/IPS

Edistynyt uhkantunnistuskoneisto, joka on rakennettu havaitsemaan sivuttaissuuntaiset uhat datakeskuksen sisäisessä, palvelinten ja sovellusten välisessä liikenteessä

SecureState

Reaaliaikaista tietoa pilven tietoturvan ja komplianssiriskien ennaltaehkäisevään hallinnointiin

VMware Carbon Black Cloud

Pilvipohjainen päätepisteiden suojausalusta, joka ehkäisee ja havaitsee kyberhyökkäyksiä ja reagoi niihin

VMware Carbon Black App Control

Paikallinen sovellushallinnan ja kriittisen infrastruktuurin suojaus

Digitaalinen työtila 

Mahdollista työntekijöillesi työskentely helposti missä ja milloin tahansa, millä tahansa laitteella turvallisuudesta tinkimättä. Siirry Digitaalinen työtila -ratkaisut -sivulle nähdäksesi, kuinka voit ajatella työntekijöittesi parasta.

Workspace ONE

Älykkäisiin ratkaisuihin perustuva digitaalinen työtila-alusta, joka tarjoaa minkä tahansa sovelluksen ja mahdollistaa sen hallinnan kaikissa laiteissa.

Workspace ONE Intelligence

Näkemyksiä, sovellusanalyysejä ja automaatiota koko digitaaliselle työtilallesi

Workspace ONE Assist

Muunna digitaalisesti työntekijän kokemusta etätuella

Workspace ONE Intelligent Hub

Pysy turvallisesti yhdistettynä ja tuottavana missä tahansa, millä tahansa laitteella.

Workspace ONE UEM Powered by AirWatch

Yhdistetyn päätepisteiden hallinnan (UEM) teknologia, johon Workspace ONEn toiminta perustuu

Workspace ONE Intelligence for Consumer Apps

Paranna sovelluksen suorituskykyä ja käyttäjäkokemusta mobiilisovelluksissasi.

Workspace ONE Access

Nopeampi, turvallisempi käyttäjäkokemus digitaaliselle työtilallesi

Workspace ONE Productivity -sovellukset

Toimita kuluttajalle yksinkertaisia, suuryrityksen suojattuja tuottavuussovelluksia

Työpöydän ja sovelluksen virtualisointi 

Virtaviivaista lähestymistapasi työpöydän ja sovellusten toimitukseen, tietosuojaan ja hallintaan. Siirry Työpöydän virtualisointi -sivulle saadaksesi tietää, kuinka VMware Horizon tukee työtilan mobiiliutta.

Horizon

Johtava alusta virtuaalisten työpöytien (VDI), sovellusten ja online-palveluiden hallintaan.

Horizon Cloud

Joustava pilvialusta virtuaalisten työpöytien ja sovellusten isännöintiin

NSX Horizon-alustalle

Virtual desktop infrastructure (VDI) verkottumisratkaisu käytännöillä, jotka seuraavat dynaamisesti työpöytiä

vRealize Operations for Horizon

Valvonta ja raportointityökalu Horizon- ja XenDesktop/XenApp-ympäristöjen hallintaan

Horizon Apps

Yhdistetty työtila julkaistuille, SaaS- ja mobiilisovelluksille

App Volumes

Reaaliaikainen sovellusten toimitusohjelmisto, joka sisältää elinkaarenhallinnan

vSAN for Horizon

VDI-tallennustilaratkaisu, jossa useita esimääritettyjä laitteita, jotka on optimoitu Horizon-ympäristölle, mukaan lukien vSAN ReadyNodes ja Dell EMC VxRail

Dynamic Environment Manager

Ohjelmisto yhtenäisen työpöydän käyttökokemuksen hallitsemiseen virtuaalisissa, fyysisissä ja pilvipohjaisissa työasemissa

Tietokoneen käytön virtualisointi 

Rakenna tehokas, joustava ja turvallinen digitaalinen alusta kokonaan virtualisoidulla ohjelmistomääritteisellä datakeskuksella (SDDC). Lue lisää Virtualisoinnista ja Ohjelmistomääritteisestä datakeskuksesta.

vSphere

Tehokas ja suojattu virtualisointialusta hybridipilveä varten

vSphere Hypervisor

Ilmainen tyypin 1 hypervisor (bare-metal), joka virtualisoi palvelimia

vCenter Server

Keskitetty alusta vSphere-ympäristöjen hallintaan

vCenter Converter

Ohjelmisto, jolla Windows- ja Linux-pohjaiset fyysiset koneet voidaan muuntaa virtuaalikoneiksi

Talletus ja saatavuus 

Paranna ja yksinkertaista tallennusarkkitehtuuriasi ohjelmistomääritteisillä tallennusteknologioilla. Siirry Ohjelmistomääritteinen tallennustila -sivulle saadaksesi lisätietoja.

vSAN

Flash-optimoitu, vSphere-natiivi tallennustila yksityiselle ja julkiselle pilvelle

Site Recovery Manager -palautushallinta

Nopea ja luotettava tiedostonpalautusohjelmisto

VMware Site Recovery -palautus

Tiedostojen hätätilasta palautus tilauspalveluna (DRaaS)

Virtuaaliset talletustilat

Alanlaajuinen kehys, jolla sujuvoitetaan tallennustoimia ja joka tarjoaa valinnanvapautta

Rajaympäristö 

Käytä esineiden internetiä ja dataa rajaympäristössä yhtenäistetyllä digitaalisena perustana. Siirry IoT ja Edge laskentapalvelut -sivulle saadaksesi lisätietoja.

Pulse IoT Center

Rajainfrastruktuuri ja IoT-laitehallinta

VMware SD-WAN by VeloCloud

Alusta pilvipalveluiden, yksityisten datakeskusten ja SaaS-pohjaisten sovellusten käyttämiselle

VMware Cloud on Dell EMC

Täysin hallittu VMware Cloud -kokemus Dell EMC VxRail -laitteella käytettäväksi

Telco Cloud 

Luo ja skaalaa virtuaalisia verkkotoimintoja reaaliaikaiseen kysyntään perustuen ohjelmistomääritteisellä infrastruktuurilla infrastructure. Siirry Telco Cloud microsite -sivulle saadaksesi lisätietoja. 

Telco Cloud Infrastructure

Usean käyttäjän palvelun alusta, jolla on laskenta-, tallennus-, verkko-, hallinta- ja käyttövalmiuksia

Uhana by VMware

AI-pohjainen RAN-analytiikka matkapuhelinverkko-operaattoreille

Telco Cloud Platform

Ota verkkotoiminnot käyttöön milloin tahansa, missä tahansa 5G-verkoissasi häiriöittä.

Telco Cloud Operations

Automatisoitu palvelun varmennus fyysistä ja virtuaalista verkonhallintaa varten

VMware Integrated OpenStack Carrier Edition

Operaattoritason OpenStack-ratkaisu, joka tarjoaa nopeimman tien täysin toiminnalliseen ympäristöön

Telco Cloud Automation

Järjestä ja automatisoi verkkotoimintojen hallinta ja palvelu kaikissa verkoissa ja pilvipalveluissa

Desktop Hypervisor 

Käytä useita käyttöjärjestelmiä samalla PC:llä tai Macilla. Siirry Desktop Hypervisor -sivulle saadaksesi lisätietoja.

Fusion Macille

Sovellus useiden käyttöjärjestelmien käyttämiseen Macilla.

Lataa ilmainen kokeiluversio  Osta verkosta  

Workstation Player

Yksinkertainen työkalu toisen käyttöjärjestelmän käyttämiseen Windows- tai Linux-tietokoneessasi, maksuton henkilökohtaisessa käytössä.

Lataa ilmainen kokeiluversio  Osta verkosta  

Workstation Pro

Sovellus useiden käyttöjärjestelmien käyttämiseen Windowsissa ja Linuxissa.

Lataa ilmainen kokeiluversio  Osta verkosta  

Uusi teknologia 

Hyödynnä uusimpia teknisiä innovaatioita ja ole kilpailussa askel edellä.

Big Data

Virtualisoi big data -projekteja yksinkertaistaaksesi hallintaa ja selvitäksesi esteistä

VMware Blockchain

Hajautettu luottoalusta, joka tukee johtavia toteutuskehyksiä

Suuren suorituskyvyn laskenta

Virtualisoi HPC-työkuormia ja lisää tuottavuutta

VMware Learning Platform

SaaS-alusta, joka toimittaa käytännöllisiä virtuaalisia IT-laboratorioita kelle vain, missä vain pilven mittakaavassa.

Ilmaistuotteet 

Kokeile uusia ohjelmistoja turvallisesti eristetyissä virtuaalikoneissa omalla tietokoneellasi ja muunna fyysiset koneet nopeasti virtuaalisiksi – ja tämä kaikki maksutta.

vSphere Hypervisor

Maksuton tyypin 1 hypervisor (bare-metal), joka virtualisoi palvelimet siten, että sovellukset voidaan yhdistää pienempään määrään laitteistoja.

Ilmainen lataus 

vCenter Converter

Ohjelmisto, jolla Windows- ja Linux-pohjaiset fyysiset koneet voidaan muuntaa virtuaalikoneiksi.

Ilmainen lataus 

Kokeile VMware-tuotteita ilmaiseksi Hands-on Labs-työkalulla

Onko Hands-on Labs ennestään tuttu?

Opi mitä ne ovat, kuinka ne toimivat ja miksi niillä on 91 %:n asiakastyytyväisyysluokitus.

Katso visuaalinen informaatio 

Kokeile VMware Hands-on Labs -työkalua

Valitse yli 20 tuotelaboratoriosta ja aloita ilmainen kokeilu muutamassa minuutissa.

Kokeile ilmaiseksi 

Paras tapa viettää puoli tuntia

Lightning Hands-on Labs tarjoaa nopean silmäyksen VMware-tuotteisiin, asennusta ei vaadita.

Aloita nyt