Liiketoiminnan ratkaisut

 

Hyödynnä liiketoiminnan mobiliteetin tarjoama tehokkuus toimialastasi riippumatta. Ratkaisumme tarjoavat integroidun tietoturvan, loppukäyttäjäympäristöjen pikaprovisioinnin ja yhtenäisen alustan yksityisten, julkisten ja hallinnoitujen pilvien välille.

Liiketoiminnan mobiliteetti

Työtilojen innovoinnissa on ennen kaikkea kyse liiketoiminnan mobiliteetista. Hyödyntämällä mobiiliteknologiassa ja työelämän mobiliteetissa tapahtunutta kehitystä voidaan luoda uusi liiketoimintaympäristö, joka auttaa työntekijöitä toimimaan tehokkaammin.

Kyberriskit ja vaatimustenmukaisuus

VMwaren vaatimustenmukaisuus- ja kyberriskiratkaisut yhdistävät VMwaren ja sen kumppanien teknologioita. Näin voidaan vastata tiukasti säänneltyjen ympäristöjen (kuten PCI, FedRAMP/FISMA, CJIS ja HIPAA/HITECH) vaatimuksiin.

Esineiden internet (Internet of Things, IoT)

Esineiden internetin käyttöönotto, hallinta, suojaaminen ja käyttö on monimutkainen prosessi niin liiketoiminnan kuin IT:n kannalta. VMware tarjoaa yritystason koko toiminnan kattavan hallintaratkaisun, joka kuroo yhteen liiketoiminnan ja IT:n välisen kuilun sekä antaa esineiden internetin hallinnan kokonaan yrityksen käsiin – reunalta pilveen asti.

Ensisijaiset strategiset IT-tavoitteet

Selvitä, miten VMware kiihdyttää digitaalista muutosta tehostamalla asiakkaiden kilpailukykyä ja menestystä ohjelmistolla, joka mullistaa laskennan perustan ja mobiilikäyttökokemukset neljän strategisen IT-päätavoitteen mukaisesti.

VMware Cross-Cloud Architecture

VMware Cross-Cloud Architecture™ edistää yrityksesi digitalisoitumistavoitteita tarjoamalla helpon tavan ylläpitää, hallita, yhdistää ja suojata sovellukset pilvien ja laitteiden välillä yhteisessä käyttöympäristössä.

Luottamus ja varmuus

VMware suhtautuu asiakkaiden läpinäkyvyyden kasvattamiseen ennakoivasti VMwaren luottamus- ja varmuusperiaatteiden mukaisesti. Näiden peruspilareita ovat luotettavuus, yhtenäisyys, turvallisuus ja sitoutuminen.

vCloud Air Network -palvelut

VMware vCloud Air Network on ekosysteemi, joka käsittää yli 4 000 VMware-pohjaisten pilvipalveluiden tarjoajaa yli 100 eri maassa. Paikalliset toimijat varmistavat tietojen suvereniteetin sekä tarjoavat yritysten käyttöön laajan valikoiman sertifioituja, vaatimustenmukaisia pilvipalveluita ja  vertikaalista markkinaosaamista.

Teknologiaratkaisut 

Laajenna virtualisoinnin tehokkuus verkkoteknologiaan ja tallennukseen. Ohjelmisto-ohjatun datakeskuksen (SDDC) teknologiaan perustuvat yhden pilven ratkaisumme tarjoavat uusia tietoturvamalleja, välittömän käyttöönoton ja täydet hallintamahdollisuudet.

Liiketoiminnan jatkuvuus ja järjestelmäpalautus

IT-organisaatioiden alituisena haasteena on liiketoiminnalle tärkeiden sovellusten ja tiedon suojaaminen eri syistä ilmeneviltä käyttökatkoksilta. VMware tarjoaa kattavan, integroidun valikoiman liiketoiminnan jatkuvuus- ja järjestelmäpalautusratkaisuja, jotka mahdollistavat korkean käytettävyyden, tietojen suojauksen ja järjestelmäpalautukset.

Pilvilaskenta

VMwaren pilvilaskentapalvelut auttavat ylläpitämään niin uusia kuin vanhojakin sovelluksia pilvessä. Saat parhaimman hyödyn molemmista teknologioista: voit hyödyntää nykyiset investoinnit ja samalla saavuttaa julkisen pilven mahdollistaman ketteryyden ja kustannustehokkuuden.

Cloud Management Platform

Hallinnoi hybridipilviympäristössä tuotettujen palveluiden koko elinkaarta tehokkaasti.

Ohjelmisto-ohjattu datakeskus

VMwaren ohjelmisto-ohjattu datakeskusarkkitehtuuri yhdistää ensiluokkaisen laskennan, tallennuksen, verkon virtualisoinnin ja hallintatuotteet.

Virtualisointi

Virtualisointi on hyväksi todettu ohjelmistoteknologia, joka mahdollistaa usean käyttöjärjestelmän ja sovelluksen ylläpidon samanaikaisesti samassa palvelimessa. Se muuttaa IT:n näköalat ja mullistaa teknologian käyttötavan.

Virtualisoinnin hallinta

Yksinkertaista ja automatisoi datakeskuksesi toiminta johdonmukaisella hallinnalla, älykkäillä toiminnoilla ja sisäänrakennetulla automaatiolla.

Liiketoiminnan kannalta tärkeiden sovellusten virtualisointi

Tärkeiden sovellusten virtualisointi vSpheressä parantaa sovellusten terveyttä ja ylläpitoa.

Lisätietoja: 

Tutustu tarkemmin uuteen, muuttumiskykyiseen IT-malliin ja One Cloud, Any Application, Any Device -arkkitehtuuriimme, joka sopii minkä tahansa kokoluokan yritykselle.

Sovelluskehittäjät

Tutustu tarkemmin avoimien, yleisten standardien mukaan kehitettyihin infrastruktuuriteknologioihin, jotka pysyvät turvallisina, suorituskykyisinä ja helppokäyttöisinä aina kehittäjän työpöydältä tuotantokokonaisuuteen saakka.

Johtotason henkilöt

Pysy perillä viimeisimmistä johtamisen strategioista, uutisista, tutkimuksista, trendeistä ja toimialakohtaisista raporteista. Kaikkien toimialojen tietohallintojohtajille.

Palveluntarjoajat

Tutustu tarkemmin vCloud Air Network -ohjelmaan, jonka avulla yritykset voivat tarjota ulkoistettuja palveluita kolmansille osapuolille. Näitä ovat esimerkiksi infrastruktuuri palveluna (IIaaS) -palveluntarjoajat, pilvipalveluntarjoajat (CPS), sovelluspalveluiden tarjoajat (ASP), Internet-palveluiden tarjoajat (ISP) ja alusta palveluna (PaaS) -palveluntarjoajat.

Pienet ja keskisuuret yritykset

Katso, kuinka VMware voi yksinkertaistaa IT:n pienille ja keskisuurille yrityksille tekemällä IT:stä helpompaa, luotettavampaa ja edullisempaa.

Toimialaratkaisut 

Virtuaalinen infrastruktuuri voi auttaa optimoimaan IT-resursseja ja mahdollistamaan korkean käytettävyyden. Tarjoamme työpöytäsovelluksille, datakeskukseen ja pilveen tietoturvaa, suorituskykyä ja hallintaa, joka on parempaa kuin mitkään fyysiset ratkaisut.

Autoala

Lanseeraa uusia palveluita, liiketoimintamalleja ja parempaa tietosuojaa verkostoituvan autoalan aikakaudella.

Koulutus

Tutustu siihen, miten virtualisointi- ja pilvilaskentateknologiamme auttavat akateemisia laitoksia vähentämään kustannuksiaan ja samalla parantamaan koulutusta ja henkilöstön yhteistyötä.

Rahoituspalvelut

Rahoituspalveluyritykset ja niiden etä- ja haarakonttorit hyötyvät VMwaren virtualisoinnin ja pilvilaskennan mahdollistamasta reaaliaikaisesta hallinnasta ja tuesta.

Valtio

VMwaren virtualisointi-, mobiliteetti- ja pilvipalveluratkaisujen avulla valtionhallinto voi vähentää IT:n infrastruktuuri- ja käyttökustannuksia ja samalla parantaa sovellusten käytettävyyttä sekä toimitusten tehokkuutta.

Terveydenhuolto

Paranna potilashuollon laatua ja saatavuutta varmistamalla, että sähköiset potilastiedot ovat aina käytettävissä ja että niiden tietosuojasta on huolehdittu.

Tehdastuotanto

Valmistajat voivat maksimoida tuottavuutta, kun järjestelmä on käytettävissä jatkuvasti jokaisena viikonpäivänä ja siirrettävän datan ja sovellusten maailmanlaajuinen suojaus taataan käyttämällä virtualisoituja palvelin- ja työpöytäratkaisuja.

Vähittäismyynti

Paranna kaupassa käyvien asiakkaiden tyytyväisyyttä VMwaren reaaliaikaisen vuorovaikutustyökalun avulla.

Tietoliikenne

vCloud NFV on pilvipohjainen verkkotoimintojen virtualisointiratkaisu, jonka avulla tietoliikennealan palveluntarjoajat saavat verkkopalvelut käyttöön nopeasti, joustavasti ja edullisesti.