Általános rendelkezések

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati feltételeket (a továbbiakban „Feltételek”) a VMware, Inc. és leányvállalatai (a továbbiakban együttesen „VMware”) weboldalainak használata előtt. Ezen webhelyek elérésével, böngészésével vagy használatával Ön elismeri, hogy elolvasta, megértette, és magára nézve kötelezőnek ismerte el ezeket a Feltételeket, és hogy betart minden alkalmazandó jogszabályt és egyéb szabályozást, beleértve az Egyesült Államok exportálásra és továbbexportálásra vonatkozó jogszabályait és szabályozásait; az Egyesült Államok exportra vonatkozó jogszabályaitól tilos eltérni. Ha a Feltételeket nem fogadja el, nem jogosult használni ezeket a webhelyeket. A jelen Feltételek szabályozzák a webhelyek, a VMware által a webhelyek útján elérhetővé tett bármely tartalom (mint például szöveg, adat, információ, szoftver, grafika vagy fotók – együttesen: „Anyagok”), továbbá a VMware által a webhelyek útján nyújtott bármely szolgáltatás (együttesen: „Szolgáltatások”) Ön által történő használatát. A webhelyekre, Anyagokra és Szolgáltatásokra a jelen feltételekben együttesen „VMware Webhelyek” kifejezéssel hivatkozunk.

 

A VMware fenntartja a jogot, hogy módosítsa ezeket a Feltételeket, illetve megváltoztassa vagy eltávolítsa a VMware Webhelyek egyes szolgáltatásait. További vagy eltérő Feltételek, körülmények és értesítések vonatkozhatnak a VMware Webhelyek útján kínált egyes anyagokra, információkra, termékekre, szoftverekre vagy szolgáltatásokra. A jelen Feltételek lényeges változásairól e-mailben vagy a VMware Webhelyeken elhelyezett értesítés formájában tájékoztatjuk Önt. Lényeges változás esetén az e-mail elküldésétől, illetve az értesítés elhelyezésétől számított 30 napon belül Ön felmondhatja ezt a szerződést. Ha a módosítást követően Ön továbbra is használja a VMware Webhelyeket, az a módosított Feltételek elfogadásának minősül. További vagy eltérő Feltételek, körülmények és értesítések vonatkozhatnak a VMware Webhelyek útján kínált egyes anyagokra, információkra, termékekre, szoftverekre vagy szolgáltatásokra. Bármilyen ellentét fennállása esetén az ilyen további vagy eltérő feltételek, körülmények és értesítések felülírják a jelen Feltételeket. Kérjük, olvassa el az alkalmazandó megállapodást vagy értesítést.

 

Ezen Feltételek tartalmazzák a Közösségi részvételre vonatkozó használati feltételeket, és a Közösségi részvételre vonatkozó használati feltételeket ezennel hivatkozás útján a Feltételek részévé tesszük. Ezen Feltételek, együttesen bármely további feltétellel, amelyeket Ön elfogad a VMware Webhelyek egyes elemeinek használatakor, képezik a teljes, kizárólagos és végső megállapodást Ön és a VMware között a jelen tárgyban, és felülírnak minden korábbi megállapodást vagy tárgyalást Ön és a VMware között ezen tárgyra vonatkozóan. A jelen Feltételekre, valamint az Ön és a VMware között fennálló viszonyra Kalifornia Állam jogszabályai irányadók abban a formában, amint azokat a kaliforniai illetőségű személyek által teljes egészében Kaliforniában létrehozott, megkötött és teljesített megállapodásokra alkalmazzák, függetlenül az Ön tényleges illetőségének helyétől. A jelen Feltételekből, illetve a VMware Webhelyek Ön által történő használatából eredő vagy azokkal kapcsolatos valamennyi jogvitát a kaliforniai Santa Clara megyei szövetségi vagy állami bíróságok elé kell vinni, és Ön ezennel visszavonhatatlanul aláveti magát a nevezett célból ezen bíróságok kizárólagos személyes joghatóságának. A VMware által bármely jog vagy a jelen Feltételek bármely rendelkezése gyakorlásának vagy érvényesítésének elmulasztása nem értelmezhető az ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondásként. Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezését egy illetékes bíróság érvénytelennek találná, Ön ennek ellenére beleegyezik, hogy a bíróságnak meg kell kísérelnie a VMware és az Ön szándékainak érvényesülését biztosítani a rendelkezésben foglaltak szerint, és hogy a jelen Feltételek egyéb rendelkezései teljes hatályukban fennmaradnak. A jelen Feltételek teljes hatályukban fennmaradnak attól függetlenül, hogy Ön esetleg befejezi a VMware Webhelyek használatát. A jelen Feltételeket az Ön vagy a VMware javára vagy ellenére irányuló bármiféle szigorú formalizmus nélkül kell értelmezni. Ön nem ruházhatja át és nem engedményezheti ezeket a Feltételeket, illetve az ezek alapján biztosított bármely jogot vagy engedélyt, a VMware azonban korlátozás nélkül engedményezheti azokat.

Szoftverek használata

Amennyiben a VMware saját tulajdonát képező VMware-szoftverek vagy nyílt forráskódú szoftverek letöltését teszi lehetővé a VMware Webhelyeiről („Szoftver”), az ilyen Szoftvert a VMware vagy az engedélyező harmadik fél alkalmazandó szerzői jogi, iparjogvédelmi és egyéb szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogai védik. A Szoftver bármilyen használatára az alkalmazandó végfelhasználói vagy nyílt forráskódú licencszerződés feltételei vonatkoznak.

 

A kiértékelési célú valamennyi Szoftvert „ADOTT ÁLLAPOTÁBAN”, kizárólag kiértékelés és belső használat céljára biztosítjuk. A kiértékelési célú Szoftvert Ön nem használhatja kereskedelmi, fejlesztési vagy üzemi célokra. Előfordulhat továbbá, hogy a kiértékelési célú Szoftver időkorlátozással van ellátva, és bizonyos időtartam elteltével nem működik tovább.

Védjegyek

A VMware minden jogot fenntart védjegyeivel, szolgáltatási jegyeivel és emblémáival kapcsolatban, melyekre a továbbiakban a VMware leányvállalatainak védjegyeivel, szolgáltatási jegyeivel és emblémáival együttesen „VMware Márkajegyek” néven hivatkozunk.

 

A VMware egyetlen alkalmazottja vagy egyéb képviselője sem jogosult engedélyt adni a VMware Márkajegyek használatára, vagy útmutatást adni ezek használatával kapcsolatban, kivéve, ha formális, írásos megállapodásban kapott erre engedélyt. Így a VMware Márkajegyekkel kapcsolatban egy VMware alkalmazott által adott bármely ígéretre vagy nyilatkozatra formális, írásos megállapodás hiányában nem lehet hagyatkozni.

 

A VMware Márkajegyek nagy értékű szellemi tulajdont képeznek, ezért a VMware meg fogja tenni a szükséges lépéseket ezek felhígításának, illetve harmadik fél olyan jegyei használatának megakadályozásához, amelyek megtévesztően hasonlóak a VMware Márkajegyekhez, vagy amelyek feltehetően összetéveszthetők a VMware Márkajegyekkel.

 

Ha egy szabályszerű írásbeli szerződés engedélyt biztosít egy vagy több VMware Márkajegyhez, akkor a szerződés ellenkező értelmű kikötése hiányában a következő címen található irányelvek szabályozzák a használatot:
https://www.vmware.com/brand/portal/guidelines.html.

 

A VMware nem tiltakozik a VMware Márkajegyek használata ellen (az emblémákat kivéve), ha annak célja kifejezetten a VMware termékeire való hivatkozás. A VMware Márkajegyek tisztán hivatkozási célú használata vagy megnevezési célú tisztességes használata azonban kizárólag egyszerű szöveg formájában történhet. Szakértő jogi tanácsadóval történő konzultáció szükséges a hivatkozási célú használatnak a jogsértést megvalósító használattól történő megkülönböztetése érdekében.

 

Az Egyesült Államokban a bejegyzett VMware Márkajegyeket az „®” szimbólummal, míg a nem bejegyzett VMware Márkajegyeket a „™” megjelöléssel kell ellátni. A VMware Márkajegyeket melléknévként, és nem pedig főnévként vagy igeként kell használni.

A VMware Webhelyekre mutató hivatkozások elhelyezése

A VMware Webhelyekre (beleértve a VMware Webhelyek részét képező bármely webhely belső vagy kiegészítő oldalát is) mutató hivatkozások elhelyezését a VMware részéről írásban jóvá kell hagyatni, kivéve azt az esetet, amikor a webhelyre mutató hivatkozás létrehozását engedélyező korlátozott, visszavonható jog biztosítására kerül sor azzal a feltétellel, hogy a hivatkozást tartalmazó webhely:

 

1.  nem használja fel a VMware Webhelyek tartalmát;
2. nem használ fel VMware-emblémát;
3. nem használja egy VMware Webhely keretrendszerét;
4. nem kelti hamisan a VMware-rel kötött társulás vagy más kapcsolat hírét;
5. nem hirdeti hamisan a VMware bármilyen lehetséges jóváhagyását;
6. nem foglal magába olyan tartalmat, amely illegálisnak, ízléstelennek, sértőnek vagy egyéb módon kérdésesnek minősülhet; és 
7. azonnal módosításra kerül a hivatkozás törlése érdekében a VMware felkérésére.

Szerzői jog

Eltérő megjelölés hiányában a VMware Webhelyek tartalmára a következő vonatkozik: copyright (c) 1998-2012 VMware, Inc., 3401 Hillview Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Minden jog fenntartva.

 

A VMware Webhelyek tartalmát az Amerikai Egyesült Államok és külföldi országok szerzői jogi törvényei védik. Ön nem másolhatja le és nem terjesztheti a VMware Webhelyek semmilyen részét, kivéve a VMware Webhelyek megtekintéséhez szükséges mértékben.

 

Kérjük, hogy kérdéseivel vagy észrevételeivel forduljon a VMware-hez.

Harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozások

A VMware Webhelyeken található, harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozásokat kizárólag az Ön kényelme érdekében biztosítjuk. E hivatkozások elérésével Ön elhagyja a VMware Webhelyeket. A VMware nem nyilvánít jóváhagyást, illetve nem tesz semmiféle kijelentést az ilyen harmadik felekhez tartozó webhelyekkel kapcsolatban, és a VMware nem felelős az ilyen webhelyeken található bármely információ, adat, vélemény, tanács vagy kijelentés pontosságáért vagy megbízhatóságáért. A VMware nem ellenőrzi ezeket a webhelyeket, és a VMware nem felelős semmiféle harmadik félhez tartozó webhely tartalmáért, a harmadik félhez tartozó webhelyeken található semmiféle hivatkozásért, illetve a harmadik félhez tartozó webhelyek módosításaiért vagy frissítéseiért.

Szoftverkalózkodás elleni intézkedések, licencfeltételek betartása

A VMware éberen őrzi és védi technológiáját, és annak használatát licencszerződések alapján engedélyezi mások számára. A VMware szoftvereknek a VMware engedélye nélkül történő használata vagy terjesztése szoftverkalózkodást valósít meg. A VMware termékeit forgalmazók és viszonteladók hálózatán keresztül terjeszti és értékesíti világszerte. A VMware nem terjeszti és nem értékesíti termékeit jogosulatlan csatornákon keresztül, mint például aukciók, peer-to-peer (p2p) hálózatok, illetve kulcs- vagy sorozatszám-generátorokat kínáló illegális letöltőhelyek. Ha Ön az említett csatornák egyikén keresztül szerzett be VMware szoftvert, avagy ezt fontolgatja, minden valószínűség szerint kalózszoftverrel fog rendelkezni. Kérjük, forduljon a VMware vállalathoz ezen a címen, ha segítségre lenne szüksége egy VMware szoftver saját maga vagy mások által történő jogosulatlan használatával kapcsolatban.

 

A VMware azzal is tisztában van, hogy egyes ügyfeleink számára nehézséget okoz a szoftverlicenceik kezelése. Ilyen esetekben a VMware licencmegfelelőségi csapata segítséget tud nyújtani azáltal, hogy áttekinti a telepítési nyilvántartásokat, és összeegyezteti őket a VMware belső jogosultsági nyilvántartásaival. Ennek a programnak az a célja, hogy a VMware ügyfeleit felvilágosítsa a VMware licenceik feltételeiről, és hogy a jogosultsági nyilvántartásokat összhangba hozza a tényleges használattal. Kérjük, lépjen kapcsolatba a VMware licencmegfelelőségi csapatával az Ön vállalatánál történő használattal kapcsolatos kérdésekben vagy ügyekben a licensecompliance@vmware.com címen.

Kártalanítás

Ön beleegyezik, hogy kártalanítja, mentesíti és védi a VMware vállalatot, annak anyavállalatait, leányvállalatait és egyéb kapcsolt vállalkozásait (továbbá ezek bármelyikének érintett tisztségviselőit, igazgatóit, alkalmazottait vagy ügynökeit) bármely és minden olyan igény, felelősség, kár, veszteség, költség, ráfordítás és díj (beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat) alól és ezekkel szemben, amely az ilyen felekre hárulhatnak annak eredményeképpen vagy abból eredően, hogy Ön (vagy az Ön fiókját, számítógépét vagy szoftverét használó bármely személy) használja a VMware Webhelyeket, vagy megsérti a jelen Feltételeket. A VMware fenntartja a jogot, hogy átvegye a kizárólagos védelmét és ellenőrzését bármely olyan ügynek, amelyben egyébként Ön kártalanításra lenne kötelezett, és ilyen esetben Ön beleegyezik, hogy együttműködik az ilyen igény VMware által történő védelme érdekében, és semmi esetre sem járul hozzá a VMware vállalatot érintő semmiféle egyezséghez a VMware írásbeli engedélye nélkül.

Elektronikus kommunikáció

Amikor felkeresi a VMware Webhelyeket vagy e-mailt küld a VMware részére, akkor Ön elektronikusan kommunikál a VMware vállalattal. Mi válaszolhatunk Önnek e-mailben, vagy értesítéseket tehetünk ki a VMware Webhelyeken. Ön hozzájárul, hogy az ilyen értesítések, közzétételek és egyéb kommunikáció, amelyet a VMware elektronikus úton közvetít Ön felé, kielégítik az ahhoz szükséges jogi követelményeket, hogy az ilyen kommunikációt írásbelinek lehessen tekinteni.

Az Egyesült Államok Kormányzatának jogai

Minden VMware termék és kiadvány üzleti természetű. A VMware Webhelyeken elérhető szoftverek, kiadványok és szoftverdokumentációk a 48 C.F.R.§2.101 szakasz meghatározása szerinti „Kereskedelmi Cikkek”, amelyek „Kereskedelmi Számítógépszoftverből” és „Kereskedelmi Számítógépszoftver-dokumentációból” állnak, amint ezen kifejezések a 48 C.F.R. §252.227-7014(a)(1) és a 48 C.F.R. §252.227-7014(a)(5) szakaszban meg vannak határozva, és amint ezeket a 48 C.F.R. §12.211, a 48 C.F.R. §12.212 és a 48 C.F.R. §227.7202 szakaszok használják, értelemszerűen. A 48 C.F.R. §12.211, a 48 C.F.R. §12.212, a 48 C.F.R.§252.227-7015, a 48 C.F.R. §227.7202 – 227.7202-4 és a 48 C.F.R. §52.227-19 szakasz, valamint a Szövetségi Szabályozások Kódexe egyéb vonatkozó szakaszainak értelmében, értelemszerűen, a VMware kiadványainak, kereskedelmi számítógépszoftvereinek és kereskedelmi számítógépszoftver-dokumentációinak terjesztése és engedélyezése az Egyesült Államok Kormányzatának végfelhasználói számára csak azon jogokkal történik, amelyek más végfelhasználókat is megilletnek, a termékeket és a szoftverdokumentációt kísérő licencszerződések által tartalmazott feltételeknek és a jelen feltételeknek megfelelően.

Felelősségkizáró nyilatkozatok

Nem teszünk arra vonatkozóan ígéretet vagy garanciát, hogy a VMware Webhelyeken található információ helyes, időszerű vagy teljes, továbbá a VMware Webhelyek tartalmazhatnak műszaki pontatlanságokat vagy gépelési hibákat. A VMware nem vállal felelősséget (és kifejezetten elhárít minden felelősséget) a VMware Webhelyek frissítéséért az információk naprakészen tartása vagy bármely közzétett információ pontossága vagy teljessége érdekében. Ennek megfelelően Önnek kell minden közzétett információ pontosságát és teljességét ellenőriznie, mielőtt a VMware Webhelyeken leírt bármely szolgáltatással, termékkel vagy egyéb üggyel kapcsolatban bármilyen döntést hoz. A VMware nem garantálja, hogy bármely bejelentett problémát meg fog oldani, még akkor sem, ha a VMware úgy dönt, hogy egy probléma megoldása érdekében információt nyújt.

 

A VMWARE WEBHELYEIN MEGTALÁLHATÓ MINDEN INFORMÁCIÓ, SZOFTVER, TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS „ADOTT ÁLLAPOTÁBAN” ÉS „MINDEN HIBÁVAL EGYÜTT” KERÜL BIZTOSÍTÁSRA, BÁRMILYEN NEMŰ JÓTÁLLÁS VAGY GARANCIA NÉLKÜL. A VMWARE A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN KIZÁR MINDEN KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS, TÖRVÉNYES VAGY EGYÉB SZAVATOSSÁGOT, JÓTÁLLÁST ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁST, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGRA, EGY BIZONYOS FELHASZNÁLÁSRA VAGY CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, JOGCÍMRE, ILLETVE TULAJDONJOGOT VAGY SZELLEMI TULAJDONJOGOT SÉRTŐ JELLEGTŐL VALÓ MENTESSÉGRE VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT, VALAMINT AZ ÜGYLETKÖTÉS FOLYAMATÁBÓL, FELHASZNÁLÁSBÓL VAGY KERESKEDELMI GYAKORLATBÓL EREDŐ SZAVATOSSÁGOT. AZ ELŐBBIEKBEN LEÍRTAK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL A VMWARE SEMMILYEN GARANCIÁT NEM VÁLLAL ABBAN A TEKINTETBEN, HOGY A VMWARE WEBHELYEI MEG FOGNAK FELELNI AZ ÖN IGÉNYEINEK, ILLETVE, HOGY A VMWARE WEBHELYEK HASZNÁLATA MEGSZAKÍTÁSOKTÓL MENTES, AKTUÁLIS, BIZTONSÁGOS VAGY HIBÁKTÓL MENTES LESZ.

A felelősség korlátozása

A VMWARE SEMMILYEN ESETBEN SEM TEHETŐ FELELŐSSÉ (A) SEMMIFÉLE KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYI, ESETLEGES KÁRÉRT, BÜNTETŐ JELLEGŰ JOGKÖVETKEZMÉNYÉRT VAGY (B) BÁRMILYEN KÁRÉRT 100 USD ÉRTÉKET MEGHALADÓ MÉRTÉKBEN, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE AZ ELMARADT NYERESÉGBŐL, ÁRBEVÉTELBŐL VAGY MEGTAKARÍTÁSBÓL, AZ ADATOK ELVESZTÉSÉBŐL VAGY MEGSÉRÜLÉSÉBŐL, AZ ÜZLETMENETNEK A VMWARE WEBHELYEK HASZNÁLATÁNAK VAGY HASZNÁLATA LEHETETLENSÉGÉNEK EREDMÉNYEKÉPPEN BEKÖVETKEZŐ MEGSZAKADÁSÁBÓL, ILLETVE AZ EZEN WEBHELYEKEN KERESZTÜL ELÉRT BÁRMELY ANYAGBÓL, INFORMÁCIÓBÓL, TERMÉKBŐL VAGY SZOLGÁLTATÁSBÓL EREDŐ KÁROKAT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY EZEK A KÁROK SZAVATOSSÁGON, SZERZŐDÉSEN, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI FELELŐSSÉGEN, JOGSZABÁLYON VAGY BÁRMELY EGYÉB JOGI ELMÉLETEN ALAPULNAK, MÉG ABBAN AZ ESETBEN IS, HA A VMWARE-T TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL (VAGY ARRÓL TUDNIA KELLETT VOLNA).

Kizárások és korlátozások

 

Egyes országok jogrendszere nem teszi lehetővé bizonyos szavatosságok kizárását, illetve bizonyos károkért való felelősség korlátozását vagy kizárását. Ennek megfelelően előfordulhat, hogy a fenti felelősségkizárások és -korlátozások közül egyesek Önre nem vonatkoznak. Amennyiben a VMware az alkalmazandó jogból kifolyólag nem zárhat ki bármely hallgatólagos szavatosságot, illetve nem korlátozhatja felelősségét, az ilyen szavatosság terjedelme és időtartama, továbbá a VMware felelősségének terjedelme az ilyen alkalmazandó jog által lehetővé tett minimális mértékre korlátozódik.

 

Adatvédelmi szabályzat 

Export-ellenőrzési szabályzat 

Végfelhasználói licencszerződések 

Közösségi részvételre vonatkozó használati feltételek