Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1.

Általános tudnivalók

A VMware tiszteletben tartja ügyfeleinek, üzleti partnereinek és webhelyei egyéb látogatóinak a személyes adatokhoz fűződő jogait. Tisztában vagyunk azzal, hogy kötelesek vagyunk gondoskodni az Ön által részünkre átadott személyes adatok megfelelő védelméről és kezeléséről. A VMware ennek érdekében kidolgozta a jelen Adatvédelmi szabályzatot, amelyből megtudhatja, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk, és hogyan használjuk fel azokat. A jelen Adatvédelmi szabályzat a VMware Inc. és az adott joghatóság alá tartozó kapcsolódó jogi személyek (a továbbiakban: „VMware”) által a vmware.com webhelyen, a My VMware mobilalkalmazásban és az általunk üzemeltetett, a jelen szabályzatra közvetlen hivatkozást tartalmazó egyéb weboldalakon keresztül gyűjtött adatokra vonatkozik.

Az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti Safe Harbor adatvédelmi megállapodás

A VMware betartja az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti Safe Harbor egyezmény adatvédelmi előírásait. Erről részletes információt A Safe Harbor egyezménnyel kapcsolatos általános adatvédelmi információk oldalon olvashat. Amennyiben Ön az Európai Gazdasági Térség valamely országából vagy Svájcból keresi fel webhelyünket, akkor a VMware a jelen Adatvédelmi szabályzatnak és a Safe Harbor egyezménnyel kapcsolatos általános adatvédelmi információknak megfelelően kezeli személyes adatait.

Milyen személyes adatokat gyűjt a VMware?

A VMware webhelyein Ön termékeket vagy szolgáltatásokat rendelhet meg, termékeket regisztrálhat, információkat kérhet, marketing- vagy támogatási anyagokra iratkozhat fel, továbbá regisztrálhat egy biztonságos extranetes webhelyre, ahol termékinformációkat, támogatási szolgáltatásokat, valamint képzéseket érhet el, és jelentkezhet a VMware állásajánlataira is. A VMware különböző adatokat gyűjthet a magánszemélyekről, például nevet, címet, telefonszámot vagy e-mail címet, felhasználói azonosítókat és jelszavakat, számlázási és tranzakciós adatokat, hitelkártya- vagy egyéb pénzügyi adatokat és kapcsolatfelvételi preferenciákat. A VMware ezenkívül adatokat gyűjthet a látogatók webhelyen folytatott tevékenységéről és a webhely használatának módjáról, például arról, mely oldalakat látogatják, milyen tartalmakat néznek meg, és milyen gyakran látogatják az oldalakat. Az interneten keresztül gyűjtött személyes adatok kiegészíthetők az Ön által a VMware részére egyéb VMware-szolgáltatásokon, illetve egyéb forrásokon keresztül – például kereskedelmi bemutatókon vagy rendezvényeken – megadott adatokkal, valamint egyéb adatcsatolási módszerek, például követőjelzések, más követési eljárások és cookie-k segítségével, az alábbiakban leírt módon.

Hogyan használja fel a VMware a személyes adatokat?

A VMware a gyűjtött személyes adatok alapján információkat, különleges ajánlatokat, akciós felhívásokat és szolgáltatásokat nyújt ügyfelei, üzleti partnerei és a webhely látogatói részére, és igyekszik jobban megismerni az Ön igényeit és érdeklődési körét. Konkrétabban, az adatok felhasználásával megkönnyítjük az Ön számára a tranzakciók vagy rendelések lebonyolítását; egyszerűbben tudunk kommunikálni Önnel; szállítjuk Önnek a termékeket/szolgáltatásokat; fejlesztjük termékeinket, szolgáltatásainkat, ajánlatainkat, webhelyeink hatékonyságát és az általuk nyújtott felhasználói élményt; termékeket/szolgáltatásokat számlázunk ki, valamint folyamatos szolgáltatásokat és támogatást nyújtunk. Ha nem adja meg a személyes adatait, akkor megtörténhet, hogy nem tudjuk végrehajtani ezeket a műveleteket. Adatait harmadik feleknek, például partnereinknek is átadhatjuk, amennyiben Ön erre felkér bennünket. Adatait adott esetben arra is felhasználhatjuk, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel az általunk marketing- és minőségbiztosítási célokra használt felmérések kitöltése érdekében.

Kivel osztja meg a VMware a személyes adatokat?

A VMware adott termékek, szolgáltatások és ügyfélmegoldások szállításához külső szolgáltatókkal és beszállítókkal (például forgalmazókkal és viszonteladókkal) szerződik. A VMware a személyes adatokat megoszthatja szolgáltatóival és beszállítóival olyan mértékben, amennyire ez az adott szolgáltatás nyújtásához, a termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó információkérések megválaszolásához, illetve az ügyfél üzleti igényeinek egyéb módon történő támogatásához szükséges. A személyes adatokat átvevő külső szolgáltatóktól és beszállítóktól elvárjuk, hogy a jelen Adatvédelmi szabályzattal azonos szintű adatvédelmi intézkedéseket alkalmazzanak. A külső szolgáltatók és beszállítók kötelesek megőrizni a VMware-től kapott személyes adatok bizalmas jellegét, és nem használhatják fel azokat az eredeti rendeltetéstől eltérő célokra.

A VMware egyes szolgáltatásai másik vállalattal közösen kínált társmárkás szolgáltatások is lehetnek. Ha Ön ilyen szolgáltatásra regisztrál, vagy ilyen szolgáltatást használ, a VMware és a másik vállalat is megkaphatja a társmárkás szolgáltatásokkal kapcsolatban gyűjtött adatokat.

A VMware a jelen Adatvédelmi szabályzatban leírt esetek kivételével nem foglalkozik az Ön adatainak másoknak történő értékesítésével vagy bérbeadásával, és az Ön engedélye nélkül nem osztja meg külső féllel az Ön személyazonosításra alkalmas adatait, kivéve, ha ezt bűnüldözési intézkedés, idézés, egyéb bírósági eljárás vagy vonatkozó jogszabály megköveteli, illetve a vállalat teljes vagy részleges, várható vagy tényleges eladásával, fúziójával, átruházásával vagy egyéb átszervezésével kapcsolatban szükségessé válik, vagy pedig a VMware vállalatcsoporton belül történik a jogszabályok által megengedett módon és mértékben.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy hiánytalanul felhasználjunk és nyilvánosságra hozzunk bármilyen, személyazonosításra nem alkalmas formában lévő adatot.

Az adatok átvitele más országokba

Az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően a jelen Adatvédelmi szabályzat tárgykörébe tartozó személyes adatok átvihetők – és ott feldolgozhatók – az Egyesült Államokba vagy bármely más olyan országba, ahol a VMware vagy a társvállalatai, leányvállalatai, illetve szolgáltatói létesítményeket üzemeltetnek, akkor is, ha az adott országban előírt adatvédelmi szint alacsonyabb, mint az Európai Unió vagy a Safe Harbor adatvédelmi megállapodás által előírt szint. A VMware például többek között Kanadában, Indiában és Írországban üzemeltet létesítményeket. Amikor elküldi a személyes adatait a VMware számára, Ön beleegyezését adja személyes adatainak átviteléhez és más országokban történő feldolgozásához.

Kommunikációs preferenciák

Ha marketingüzeneteket szeretne kapni, vagy szeretne leiratkozni azokról, kattintson ide: http://info.vmware.com/content/subscription.

Hozzáférés és helyesbítés

Ha szeretne hozzáférni az Önről általunk esetleg gyűjtött személyes adatokhoz, illetve szeretné módosítani azokat (ami kezelési költséggel járhat), kérjük, írjon a következő címre: privacy@vmware.com Az Ön adatainak védelme és biztonsága érdekében különböző lépéseket tehetünk az Ön személyazonosságának ellenőrzése céljából – például jelszó és felhasználói azonosító kérésével –, mielőtt hozzáférést biztosítanánk az adatokhoz.

Adatait addig őrizzük meg, amíg fiókja aktív, vagy amíg erre a szolgáltatások biztosításához szükség van. Ha törölni szeretné fiókját, vagy azt kéri, hogy az adatokat a továbbiakban ne használjuk a szolgáltatás biztosításához, forduljon hozzánk a  privacy@vmware.com címen. Az Ön adatait annak megfelelően őrizzük meg és használjuk fel, amennyire ez a ránk vonatkozó jogi kötelezettségek betartása, a viták megoldása és a szerződéseink érvényesítése miatt szükséges.

A személyes adatok biztonsága

A VMware elkötelezetten törekszik arra, hogy megtegye az ésszerűen elvárható intézkedéseket az Ön által részünkre átadott személyes adatok biztonsága érdekében. Az Ön által átadott bármely személyes adat védelme érdekében a VMware az iparági szabványoknak megfelelő szabályozásokat alkalmaz, többek között fizikai hozzáférés-szabályozást, titkosítást, internetes tűzfalakat, behatolásészlelést és hálózatfigyelést. Ezenkívül a bizalmas adatok elérhetősége azokra a személyekre és megbízottakra korlátozott, akiknek az adatok ismeretére ténylegesen szükségük van.

Fórumok és blogok

A VMware egyes webhelyein a felhasználók tartalmat tehetnek közzé vitafórumokon, blogokon, a felhasználók által szerkeszthető dokumentumokban és megjegyzésküldő rendszereken keresztül. Az említett fórumokban közzétett bármely információ nyilvános információvá válik, amelyet más felhasználók elolvashatnak, összegyűjthetnek vagy felhasználhatnak arra, hogy Önnek kéretlen üzeneteket küldjenek. A VMware nem vállal felelősséget azokkal a személyazonosításra alkalmas adatokkal kapcsolatban, amelyeket Ön a saját döntése alapján az említett fórumokban közzétesz. Személyes adatainak közzétételekor megfelelő óvatossággal járjon el.

A VMware időről időre e-maileket küldhet termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban azon felhasználóknak, akik az általunk üzemeltetett vitafórumokban, blogokban, felhasználók által szerkeszthető dokumentumokban és megjegyzésküldő rendszerekben információt tettek közzé. Minden egyes résztvevő saját véleményét fejezi ki, amelyet nem szabad a VMware álláspontjával megegyezőnek tekinteni. Vegye figyelembe, hogy a fenti online kommunikációs eszközök Ön általi használatára a VMware Használati feltételei is vonatkoznak, amelyek jogkizáró és felelősségkorlátozó nyilatkozatokat tartalmaznak, és Kalifornia állam jogszabályait tekintik irányadónak. A VMware részére átadott személyes adatok állam- és országhatárokon át továbbíthatók az adatösszesítés és -tárolás, valamint az egyszerűbb adatkezelés érdekében.

Cookie-k, naplózás és Spotlight-címkék

A VMware egyes webhelyein cookie-kat használ. A cookie-k által gyűjtött információk (lásd lent) hozzáadhatók a személyes adatokhoz, beleértve az elérhetőségi adatokat, az eszközre vonatkozó adatokat és az Ön által a VMware számára megadott egyéb személyes adatokat.

A cookie egy webszerver által az Ön böngészőjének küldött kisméretű adatfájl, amelyet számítógépe merevlemeze tárol. A cookie-k segítségével a webhelyek felismerhetik a visszatérő felhasználókat, és nyomon követhetik az internethasználati szokásokat és viselkedést. A cookie-k a felhasználóhoz egy számot rendelnek, amelyet kizárólag a hozzárendelést végző webhely tud értelmezni. Ha egy cookie eltárolása után Ön felkeres egy webhelyet, a webhelyhez hozzáférő böngészőprogram egy üzenetet küld vissza a webszerver részére. Böngészőjét beállíthatja úgy, hogy értesítést adjon arról, ha cookie-t küldtek Önnek, és az internetböngésző e célt szolgáló beállításainak módosításával választhatja azt is, hogy nem fogadja el a cookie-kat. A cookie-k elutasítása azonban megakadályozhatja a webhelyek meghatározott funkcióinak és szolgáltatásainak használatát.

A VMware által használt bizonyos cookie-k kifejezetten szükségesek ahhoz, hogy webhelyünk megfelelő szolgáltatást tudjon nyújtani. A kifejezetten szükséges cookie-k lehetővé teszik, hogy javítsuk webhelyünk biztonságát, hitelesítsük a fiókkal rendelkező felhasználókat, illetve hogy Ön webhelyünkön elérje saját fiókjait és több portálra léphessen be egyetlen bejelentkezés segítségével. A cookie-k emellett kiegyensúlyozzák webhelyünk forgalmát, és megjegyzik azokat az adatokat, amelyeket Ön a szolgáltatások igénylésekor űrlapok segítségével küldött el webhelyünkön.

A VMware olyan cookie-kat is használ, amelyek célja az Önnek nyújtott szolgáltatásaink színvonalának javítása és a felhasználók internetes böngészésének személyre szabása, így például az Ön érdeklődési körének és a webhellyel kapcsolatos igényeinek jobb megismerése. A VMware által a webhely használati élményének javítására használt cookie-k megjegyezhetik az Ön nyelvi és a webhelyre vonatkozó beállításait, felmérésekben és kiértékelési programokban való részvételre hívhatják meg Önt, tájékoztathatnak arról, ha Ön be van jelentkezve rendszerünkbe, lehetővé tehetik, hogy adott ideig bejelentkezve maradjon, támogatási szolgáltatásokat biztosíthatnak Önnek – beleértve élő csevegőszolgáltatásunkat is –, megjegyezhetik a bejelentkezési adatait, és előre kitölthetnek Ön által korábban már kitöltött űrlapokat.

A VMware emellett ún. használati cookie-kat is alkalmaz, amelyek arról gyűjtenek információt, hogy Ön hogyan használja a webhelyet, és hogyan navigál a webhelyen, például arról, hogy Ön mely oldalakat és tartalmakat látogatja meg, és tapasztal-e bármilyen hibát. A cookie-k segítségével statisztikákat kapunk webhelyünk használatáról és az Ön látogatásainak gyakoriságáról. A használati cookie-k az esetleges hibák mérésével segítséget nyújtanak számunkra a webhely fejlesztésében, lehetővé teszik a különböző webhelyváltozatok tesztelését, továbbá a webhely forgalmának mérését is segítik annak érdekében, hogy ennek megfelelően optimalizálhassuk a tartalmat.

A VMware egyes weboldalai olyan cookie-kat is használnak, amelyek lehetővé teszik meghatározott külső partnerek, például a Google, az Adobe és a Demandbase számára, hogy saját webhelyeiken vagy más internetoldalakon a VMware-hez kapcsolódó tartalmat, például VMware-hirdetéseket szolgáltassanak Önnek. Ez a funkció az Ön által a webhelyünkön tett korábbi látogatásokon alapul. Harmadik felek emellett olyan cookie-kat is használhatnak, amelyekkel Ön közösségi hálózati webhelyekhez kapcsolódhat, mint például a Facebook és a LinkedIn, illetve amelyek az Ön által az online áruházunkban végrehajtott műveleteket és megvásárolt termékeket elemezhetik. A fentiekben leírtak szerint böngészőjétől értesítést kérhet a cookie-k fogadásáról, ezáltal eldöntheti, hogy azokat valóban el szeretné-e fogadni. Ezzel szabályozhatja, hogy a webhely használjon-e ilyen cookie-kat, letiltásuk esetén azonban előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatásokat nem tudunk Önnek nyújtani. Másik lehetőségként az adott harmadik fél saját eszközeivel is letilthatja ezeket a cookie-kat. A Google által használt cookie-kat a  http://www.google.com/privacy/ads/ oldalon, az Adobe által használt cookie-kat és adatgyűjtő jeleket pedig a  http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html#4 oldalon mondhatja le.

A weboldalak többségéhez hasonlóan a VMware is összegyűjti és/vagy naplózza a VMware weboldalának eléréséhez használt IP-címeket, internetes tartományneveket, böngészőtípusokat és operációs rendszereket, a weboldal látogatójának tartózkodási helyét, a megtekintett fájlokat, az egyes fájloknál eltöltött időt, valamint az egyes látogatások dátumát is időpontját. A VMware ezeket az adatokat naplófájlok és webes jelzők segítségével gyűjti.

Külső webhelyekre mutató hivatkozások

A VMware webhelyei külső webhelyekre mutató hivatkozásokat tartalmazhatnak a kényelmes elérhetőség és a megfelelő tájékoztatás érdekében. Ha követi ezeket a hivatkozásokat, elhagyja a VMware webhelyét. Ezek a webhelyek, illetve adatvédelmi irányelveik, amelyek eltérhetnek a VMware irányelveitől, nem állnak a VMware ellenőrzése alatt. A VMware nem hagy jóvá, illetve nem tesz semmiféle kijelentést külső webhelyekkel kapcsolatban. A VMware Adatvédelmi szabályzata nem vonatkozik az Ön által megadott olyan személyes adatokra, amelyeket tőlünk független harmadik felek számára ad meg. Javasoljuk, hogy személyes adatainak átadása előtt olvassa el az adott vállalat adatvédelmi szabályzatát. Előfordulhat, hogy egyes harmadik félnek minősülő vállalatok megosztják a rendelkezésükre bocsátott személyes adatokat a VMware vállalattal; erre a megosztási műveletre a harmadik félnek minősülő vállalat saját adatvédelmi szabályzata érvényes.

Szolgáltatott adatok

A VMware kötelezettségeit azon személyes adatok vonatkozásában, amelyeket azért lehet elérni, mivel a VMware felhőalapú és IAAS típusú szolgáltatásokat biztosít, ideértve például az ügyfelek által a VMware üzemeltetési szolgáltatásai, mint például a VMware vCloud® Air™ nevű szolgáltatás által tárolt vagy továbbított személyes adatokat is, az ügyféllel megkötött szerződések szabályozzák, és nem a jelen Adatvédelmi szabályzat.

Kapcsolattartási adatok és a panaszkezelési folyamat

Amennyiben a jelen Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban bármilyen kérdése van, vagy úgy véli, hogy személyes adatainak védelméről nem gondoskodtunk megfelelően, panaszát írásban elküldheti a VMware általános jogi irodájába levélben a 3401 Hillview Ave, Palo Alto, California, 94304 címre, illetve e-mailben a privacy@vmware.com címre. Amennyiben olyan észrevétele vagy problémája van, amely a VMware közvetlen bevonásával nem oldható meg, a TRUSTe képviselőjéhez (lásd alább) vagy a helyileg illetékes adatvédelmi hatósághoz is fordulhat.

Ahhoz, hogy panaszával foglalkozni tudjunk, el kell küldenie nekünk a panaszával kapcsolatos megfelelő részletes tájékoztatást, beleértve a panaszt alátámasztó igazolásokat is.

Panaszát továbbítani fogjuk az adatvédelemmel foglalkozó csoportunknak, munkatársaink kivizsgálják a problémát, és meghatározzák, hogy milyen lépéseket kell végrehajtani panaszának megoldásához. Ha további információra van szükségünk Öntől, kapcsolatba fogunk lépni Önnel.

A szabályzat módosítása

A VMware rendszeresen felülvizsgálja és módosítja a jelen Adatvédelmi szabályzatot, amelynek szövege fölött feltünteti a legfrissebb változat hatálybalépésének dátumát. Amennyiben jelentős módosítást hajtunk végre az Adatvédelmi szabályzaton, a változások érvénybe lépését megelőzően egy jól látható értesítés vagy közvetlenül Önnek küldött értesítő formájában tájékoztatjuk. Javasoljuk, hogy rendszeresen tanulmányozza Adatvédelmi szabályzatot annak érdekében, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy a VMware miként gondoskodik az Ön adatainak védelméről.

TRUSTe tanúsítvány

A VMware elnyerte a TRUSTe adatvédelmi pecsétjét, mely azt tanúsítja, hogy a jelen adatvédelmi szabályzat és adatvédelmi gyakorlat megfelel a  TRUSTe követelményeinek az átláthatóság, az elszámolási kötelezettség, valamint a személyes adatok összegyűjtésével és használatával kapcsolatos szabad választás tekintetében. Független külső partnerként a TRUSTe küldetése az, hogy vezető bizalmi jelzésével és innovatív bizalmi megoldásaival globálisan felgyorsítsa az online bizalom kialakulását a vásárlók és a szervezetek között. Ha kérdése vagy panasza van adatvédelmi szabályzatunkkal vagy gyakorlatunkkal kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk a  privacy@vmware.com címen. Amennyiben nem elégedett Önnek adott válaszunkkal, kapcsolatba léphet a TRUSTe képviselőjével itt A TRUSTe közvetítőként fog közreműködni problémájának megoldásában. A TRUSTe program csak azokat az információkat fedi le, amelyeket a weboldalunkon, a www.vmware.com oldalon vagy a My VMware mobilalkalmazáson keresztül lehet összegyűjteni, ha a TRUSTe pecsét jelzi ezt.